Топ-100
Back

ⓘ Cəmil Aleksandroviç-Nasifi. 1925-ci ildə Gəncə, Şamaxı, Yevlaxda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar aparıb. Qız qalası ətrafında onun tərəfindən böyük işlər ap ..
                                     

ⓘ Cəmil Aleksandroviç-Nasifi

 • 1925-ci ildə Gəncə, Şamaxı, Yevlaxda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar aparıb. Qız qalası ətrafında onun tərəfindən böyük işlər aparılmışdır.
 • 1920-ci illərin əvvəllərində Bakıya gəlmişdir.
 • Cəmiyyət və Arxeoloji Komitə tərəfindən aparılan kəşfiyyat xarakterli arxeoloji qazıntılarda iştirak edib: 1926-cı ildə İ.İ.Meşşaninovun rəhbərliyi altında, V.Zummer, Ə.Ələkbərov, İ.Cəfərzadə, B.Latınin, T.Passek, V.Sısoyevlə birlikdə Xocalı kurqanının tədqiqində.
 • Bir neçə dili bilirdi: alman, fransız, rus, ukrain, türk, ərəb, fars, ingilis, polyak dillərini.
 • "Krımın tədqiqi cəmiyyəti"ndə işləyib.
 • Xarici Şərq bürosunun, o cümlədən də türk-əfqan komissiyası bölməsinin üzvü olub.
 • 1923-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Arxeoloji Komitəsində, 1927-ci ildən "Azərbaycan asari-ətiqələri, incəsənət və təbiət abidələrinin mühafizəsi komitəsi"ndə "Azkomstaris"də işləyib.
 • C.Aleksandroviç XX əsrin 20-ci illərinin ortalarında Arxeoloji Komitənin sədr müavini seçilib.
 • 1924-cü ildən "Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti"nin tarixi-etnoqrafiya bölməsinin işində fəal şəkildə iştirak edib.
 • Cəmil Aleksandroviç-Nasifi 1882-ci ildə Qrodnenski vilayətində anadan olub. Mənşəcə litva tatarıdır.
                                     

1. Əsərləri

 • O, müxtəlif elmi jurnallarda çap edilən çoxsaylı məqalələrin və işlərin, xüsusilə də yüksək elmi səviyyədə yazılmış litva tatarlarının tarixi və etnoqrafiyası üzrə iki maraqlı əsərin müəllifidir. Bu işlərdə polyak və Litva xalqlarının müxtəlif coğrafi adlarında, məişəti, adətləri, geyimləri, silahlarında türk elementlərinin iştirakı barədə danışılır.
                                     

1.1. Əsərləri Əsas elmi əsərlərinin siyahısı

 • Находки бронзового нас около Хачмаса октябрь 1927 г. - - Изв. Азкомстариса, 1929, №4, с. 241-266
 • Литовские татары, как часть тюркского Востока. - - Изв. Общества обследования и изучения Азербайджана, 1927, №4, с. 147-167
 • Заповедник природы - озеро Гек-Гель. - Изв. Азкомстариса. 1924, №4, с. 277-293
 • Легенды о Девичьей башне в Баку. - Изв. Азкомстариса, 1927, №3, с. 163-167 в соавторстве с Азимбековым И., Сысоевым В.М.
 • Перечень и краткая характеристика курганов главного курганного поля около с. Ходжалы. - Изв. Азкомстариса, 1927, №3, с. 169-174
 • Литовские татары. Краткий историко-этнографический очерк. - Изв. Общества обследования и изучения Азербайджана, 1926, №2, с.77-95
 • Девичья башня в Баку. - Изв. Азкомстариса, 1929, №4, с. 155-163
 • Евлах-Шуша. - Изв. Азкомстариса, 1927, вып. 3
 • Гянджа и могила Низами. - Изв. Азкомстариса, 1926, №2, с. 20-24
 • Шамахы. - Изв. Азкомстариса. 1926, № 2, с. 25-32