Топ-100
Back

ⓘ Lüsyen Buva. Beynəlxalq Asiya Cəmiyyətinin üzvü 1889. M.F. Axundzadənin Aldanmış kəvakib” povestini, Hacı Qara”, Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyalar ..
                                     

ⓘ Lüsyen Buva

Beynəlxalq Asiya Cəmiyyətinin üzvü 1889. M.F. Axundzadənin" Aldanmış kəvakib” povestini," Hacı Qara”," Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyalarını fransız dilinə çevirmiş," Jurnal Aziatik”də dərc etdirmişdir. 1899-cu ildə bir müddət Parisdə yaşamış, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı ilə tanış olmuş, sonralar M. Şahtaxtlı və onun redaktorluğu ilə nəşr edilən" Şərqi-Rus” qəzeti ilə əməkdaşlıq etmişdir. Buvanın" Jurnal Aziatik”də Azərbaycan ədəbiyyatına və mətbuatına dair bir sıra məqalələri dərc olunmuşdur" Azəri türklərində bir siyasi-ictimai qəzet” və s. 1922-ci ildə Parisdə çap edilmiş Y.V. Çəmənzəminlinin" Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” əsərini də fransız dilinə tərcümə etmişdir.

                                     

1. Əsərləri

Tərcümələri

  • Mirza Feth-Ali Achonzade: L’aventure de l’homme avare. Comedie en 5 actes Deux comedies turques. Imprimerie Nationale, Paris 1904.
  • Mirza Feth-Ali Achonzade: Monsieur Jourdan, le botaniste parisien, dans le Karabâgh, et le derviche Mèst Alî Châh, célèbre magicien. Comédie en 4 actes. Éditions Leroux, Paris 1906.
  • Mirza Feth-Ali Achonzade: Histoire de Yoûsouf Châh. nouvelle historique. Paris 1903