Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 98
                                               

Meydzi dövrü

Meydzi islahatı - Yaponiyada 1868-1889-cu illərdə imperator Mutcuxito tərəfindən həyata keçirilən, geriyə qalmış aqrar ölkəni dünyanın aparıcı ölkələrindən birinə çevirən sosial-iqtisadi, siyasi, hərbi islahatlar kompleksi. Samuray-syoqun idarəçi ...

                                               

Şöngün

Şöngün - orta əsrlərdə və yeni dövrdə Yaponiyada, imperator ailəsinin himayəçiləri. Şöngünlər Yaponiyanı 1192-ci ildən 1868-ci ildə başlayan Meyci islahatı dövrünə qədər idarə ediblər. Şöngün hökuməti bakufu 幕府 adlanırdı. Şöngün sözü çin dilind ...

                                               

Taneqasima (odlu silah)

Taneqasima - qədim yapon odlu silahı. Yaponiyanın izolyasiyası nəticəsində bu silah 300 il ərzində yaponların sahib olduğu yeganə odlu silah olub.Bu silahlar samuray sinfi və piyada əsgərlər tərəfindən istifadə olunmuş və onların döyüşdə istifadə ...

                                               

Toyotomi Hideyösi

Toyötomi Hideyösi 1536 ilin ilk ayının ilk günü, Ovari əyalətinin Aiti nahiyəsindəindi Nakamura -Naqoya şəhərinin rayonlarından biriNakamura kəndində doğulub. 8 yaşı tamam olanda Xideyösinin atası ölür. 1551 ildə 15 yaşı tamam olanda ata evini tə ...

                                               

Yaponiya imperator evi

tenno:ка yap. 天皇家 - müasir populyar adı. teysitsu yap. 帝室 - 1945-ci ilə qədər istifadə olunan adı; ко:sitsu yap. 皇室 - müasir rəsmi adı; Hər üç ad azərbaycan dilinə "imperator evi" kimi tərcümə olunur.

                                               

Yaponiya İmperiyası

Yaponiya imperiyası - 3 yanvar 1868-ci ildən 3 may 1947-ci ilə qədər mövcud olmuş dövlət. Hüquqi olaraq bu termini Yaponiyaya 29 noyabr 1890-cı ildən 3 may 1947-ci ilə kimi olan dövrdə tətbiq etmək olar.

                                               

Yaponiya tarixi

Yayoi dövrü ndə b.e.ə. IV - b.e. III əsri, əkinçilik və sənətkarlıq intensiv yayılıb, dəmirçilik sənəti inkişaf edib, dəmir və tunc məlumatların istifadəsinə başlanılıb, ipəkçilik və toxuculuq texnaloqyası meydana gəlib, təbii məhsul mübadiləsi y ...

                                               

Yaponiyanın Antarktikadakı ərazi iddiaları

Yaponiyanın Antarktikadakı ərazi iddiaları - Yaponiya imperiyasının Antarktika ərazilərinə iddiası XX əsrin birini yarısında edilmişdir. 1910 - 1912 illərdə Yaponiya Antarktikaya ilk ekspedisiyasını leytenant Sirase Nobunun başçılığı ilə təşkil e ...

                                               

Yasuke

Yasuke – ilk qaradərili samuray. 1581-1582-ci illərdə hegemon hərbi sərkərdə Oda Nobunaqaya xidmət edib və onun samurayı olub.

                                               

Vaytanq müqaviləsi

Vaytanq müqaviləsi - ilk dəfə 6 fevral 1840-cı ildə Yeni Zelandiyanın Şimal adasından olan İngilis tacı və Maori başçılarının nümayəndələri tərəfindən imzalanmış bir müqavilə Dövlətin siyasi konstitusiyasına və Yeni Zelandiyanın milli miflərinə a ...

                                               

Axeya knyazlığı

Axeya knyazlığı və ya Moreya knyazlığı, həmçinin Moreya prinsipatı - 1205–1432-ci illərdə müasir Yunanıstan ərazisində mövcud olmuş səlibçi dövləti. Dördüncü Səlib yürüşü sona çatdıqdan il sonra yaranan dövlət Fessaloniki krallığının bir vassalı ...

                                               

Amfora

Amfora - Qədim Yunanıstanda istifadə olunmuş əsasən gildən, bəzən də metaldan hazırlanan dar boğazlı iki qulplu antik qab. Arxeoloji qazıntılar e.ə. 2-ci minilliyin 2-ci yarısından etibarən Amforanınnın məişətdə istifadə edildiyini göstərir. Amfo ...

                                               

Arxaika

Arxaika – qədim yunan incəsənətinin inkişafında erkən mərhələ. Erkən arxaik, yetkin arxaik, son arxaik dövrlərə bölünür. Arxaika mərhələsində klassik üslubun təşəkkül tapması üçün ilkin şərtlər formalaşmışdır: ağac-çiy kərpiç memarlığından daş me ...

                                               

Korinf

Korinf - qədim Yunan şəhər polisi və materik Yunanıstanı və Peloponnes Yarımadasını birləşdirən Korinf bərzəxindəki müasir şəhər; qərbdən bərzəxi Korfinf körfəzi suları, şərqdən - Saronikos körfəzi yuyur. Şəhər Afinadan 78 kilometr cənub-qərbdədi ...

                                               

Qaranlıq əsrlər (Qədim Yunanıstan)

Mikena sivilizasiyasının tənəzzülü Yunanıstan üçün böyük fəlakət idi. Bu hadisə tarixçilərin" qaranlıq əsrlər” adlandırdığı dövrü başlatmışdı. Qaranlıq əsrlər e.ə. 1150-ci ildən 800-cü ilə qədər davam etmişdi. Mədəniyyət bəsitləşmiş, yazılı qeydl ...

                                               

Makedoniya çarlığı

Makedoniyalı İsgəndər, Qədim Yunanıstanın Makedoniya çarlığının hökmdarı Basilevs və Argeadlar sülaləsinin nümayəndəsi oldu. Eramızdan əvvəl 356-cı ildə Pellada doğulan İsgəndər atası Makedoniyalı II Filipdən ölümündən sonra 20 yaşında taxta çıxd ...

                                               

Salonikin Bəyaz qalası

Salonikin Bəyaz qalası Yunanıstanın şimal hissəsi sayılan və Yunanıstan Makedoniyası adlanan regionunun paytaxtı olan Saloniki şəhərində sahilə yaxın ərazidə mövcud olan abidə və muzeydir. Hazırki qala 12-ci əsrdə Bizans memarlığına aid istehkam ...

                                               

Uzun divarlar

Uzun divarlar q.yun. Μακρά Τείχη) - e.ə. V əsrdə Afinadan Pirey limanına gedən yolu mühafizə etmək üçün tikilmiş divarlar. Afina Sparta ilə apardığı müharibədə məğlub olandan sonra "Uzun divarlar" dağıdıldı.

                                               

Yunanıstan İstiqlaliyyət müharibəsi

Yunanıstan İstiqlaliyyət müharibəsi, Yunan üsyanı və ya Yunan inqilabı - yunanların Osmanlı suverenliyinə qarşı başlatdığı, 1821-ci ilin fevralından 1829-ci ilin sentyabrına qədər davam edən, Osmanlı İmperiyası və yunan üsyançılar arasında baş ve ...

                                               

Zalanqo rəqsi

Zalanqo rəqsi - Yunanıstanın Souli bölgəsində yaşayan yerli əhalinin özlərini dağdan atmaqla gercəkləşdirilmiş kütləvi intihar hadisəsi. 1803-cü ildə Osmanlı imperiyası ilə Soulitlər arasında baş verən müharibədə osmanlı ordusu qalib gəlmişdir. O ...

                                               

Afrikanın kolonial bölünməsi

Afrikanın bölünməsi və ya Afrika uğrunda mübarizə, Afrika çarpışması - Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəlki dövrdə Avropanın bir sıra imperialist dövlətlərinin tədqiqi və hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün son dərəcə Afrikada yeni ərazilərin ələ keç ...

                                               

Bərbər dəniz quldurları

Bərbər dəniz quldurları - Ərəb fəthləri dövründən XIX əsrin ortalarına qədər Şimali Afrika bölgəsində döyüşən müsəlman quldurlar. Məğribin Barbar sahili bir çox limanından istifadə edərək Tunis, Tripoli, Əlcəzair və Sale kimi iri bölgələrdə fəali ...

                                               

Cənubi Afrika tarixi

Etnik müxtlifliyə sahib olan Cənubi Afrika Respublikasının tarixi keçmişi ümumilikdə 5 mərhələyə ayılır.müstəmləkədən əvvəliki mərhələ,müstəmləkə mərhələsi,müstəmləkədən sonrakı mərhələ,aparteid mərhələsi və ondan sonrakı mərhələ.Bu tarixin,xüsus ...

                                               

Qara Afrika

Qara Afrika və ya Böyük Səhradan cənubdakı Afrika - Afrika qitəsinin Böyük Səhranın cənubunda yerləşən hissəsinə verilən ad. Afrikanın bu qisminə Şimali Afrikadan fərqli olaraq, əsasən qaradərililər məskən salmışdır. Buna görə də Afrikanın bu his ...

                                               

Mavretaniya

Mavretaniya - Qədim Məğribdə yerləşən bir bölgənin latınca adıdır. Bölgə, müasir mərkəzi Əlcəzairdən başlayaraq qərbə, Atlantik okeana qədər uzanır, şimali Mərakeşi əhatə edir və cənuba, Atlas dağlarına qədər irəliləyirdi. Ərazinin yerli sakinlər ...

                                               

Nankin qətliamı

Nankin qətliamı – İkinci Çin-yapon müharibəsi zamanı 1937-ci ildə Yaponiya ordusu tərəfindən Çin Respublikasının paytaxtı Nankin şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı törədilmiş qətliam.

                                               

Pançasila fəlsəfəsi

İndoneziya Respublikasının siyasi sisteminin ana xəttini" Pancasila ” fəlsəfəsi təşkil edir. Sanskrit dilində" beş prinsip” mənasını verən və İndoneziya Respublikasının dövlət ideologiyası sayılan" Pancasila”nın birinci prinsipi olan" Vahid Tanrı ...

                                               

Petra

Nəbatilər dövləti paytaxtı Petra olmuşdur. Yunan mənşəli olan bu sözün mənası "daş" deməkdir. Nəbatilər öz evlərini dağın qoynunu oyaraq düzəltdiklərinə görə ora belə adlandırılmışdır. Deyilənə görə ərəbcə o məhəllənin adı "hisni səl’", yəni "qay ...

                                               

Avropa tarixi

Avropa tarixi - Avropa qitəsində yaşayan xalqların qədim zamanlardan etibarən günümüzə qədər davam etmiş tarixini əhatə edir. Arxeloji qazıntıları nəticəsində Avropada ilk insan məskənlərinin Eradan əvvəl 35.000 il əvvəl yarandığını göstərir. Avr ...

                                               

Avropada separatçılıq

Avropada separatçılıq - Avropada yerləşən seperatçı hərəkatların siyahısı. Avropanın hər bir dövlətində çoxlu xalqlar yaşamaqdadır. Lakin Avropada yaşayan bəzi xalqarın özlərinə aid dövləti yoxdur. Başqa dövlətlərin əsarəti altındadırlar. Bu xalq ...

                                               

Avstriya-Macarıstan

Avstriya-Macarıstan - 1867-1918-ci illərdə mövcud olmuş imperiya. Avropanın çoxmillətli imperiyalarından olan bu imperiyanı Habsburqlar sülaləsi idarə edirdi. Avstriya-Macarıstan imperiyasi Birinci Dünya müharibəsində Almaniya, Osmanlı imperiyala ...

                                               

Cəbəllütariqin ələ keçirilməsi

Cəbəllütariqin ələ keçirilməsi - 31 iyul - 4 avqust 1704-cü il tarixlərində İspaniya mirası uğrunda müharibə zamanı İspaniyanın Cəbəllütariq qalasının ələ keçirilməsi ilə bitən müttəfiq İngiltərə-Hollandiya donnanmasının əməliyyatı. Bu əməliyyatd ...

                                               

Maqlemoze

Bu mədəniyyətə aid əsərlər Şimali Avropanın şərqindən İngiltərədən Litvaya və Norveçin cənubundan Pikardiya qədər, o cümlədən Fransa, Hollandiya, Böyük Britaniya, İrlandiya, İsveçin cənubu, Şimali Almaniya, Polşa, Estoniya, Finlandiya əraziərini ...

                                               

Müqəddəs İttifaq

Müqəddəs İttifaq - Rusiya, Avstriya və Prusiya monarxları tərəfindən yaradılan koalisiya. İttifaq 1815-ci il 26 sentyabrda Napoleonun son məğlubiyyətindən sonra rus çarı I Aleksandrın təklifi ilə Parisdə yaradılmışdır.

                                               

Stüartlar

Stüartlar sülaləsi - XVII əsr İngiltərə burjua inqilabı. XVII əsrin 40 illəri üçün İngiltərə əsasən aqrar ölkəsi olaraq qalırdı. Lakin burjua münasibətləri də inkişaf etməkdə idi ki, bu inkişaf sənayesinin bütün sahələrin əhatə edirdi. Monufaktur ...

                                               

Şəhər-dövlət

Şəhər-dövlət - Bir bölgənin yalnız bir şəhərində hakimiyyətə sahib olan dövlətlər. Şəhər-dövlətlər əsasən daha böyük mədəni sivilizasiyaların bir parçası olub, lakin müstəqil şəkildə özünü idarə etmə hüquq olan ərazilərdən təşkil edilmişdir. Qədi ...

                                               

Vikinqlər

Vikinqlər - azad kəndlilərdən toplanan və əsasən ticarət və quldurluq üçün dənizlərdə drakkarlarda üzən müxtəlif tayfalardan ibarət sosial təbəqə. 810-cu ildən başlayaraq 300 il Skandinaviyada hökm sürüblər. 300 il ərzində vikinqlər bütün Avropay ...

                                               

Vyana konqresi

Vyana konqresi 1814-cü ilin sentyabrı - 1815-ci ilin iyununda fəaliyyət göstərdi. Konqresin işində Osmanlı dövləti istisna olmaqla, bütün Avropa dövlətlərinin 216 nümayəndəsi iştirak edirdi. Lakin əsas rolu İngiltərə, Rusiya və Avstriya oynayırdı ...

                                               

Albanopolis (Qafqaz)

XVIII agioqraferi Albin Batler ing. Alban Butler Müqəddəslərin həyatları əsərində qeyd edir: Ancaq Batler qeyd edir ki, Hindistan yunan və latın müəlliflərdən tərəfindən laqeydliklə Ərəbistan, Efiopiya, Liviya, Parfiya, Persiya və midiyalıların t ...

                                               

Dərbənd əmirliyi

Azərbaycanı tutmuş ərəblər "Bab əl-Əbvab" və ya "əl-Bab" -"qapılar qapısı" adlandırdıqları sərhəd şəhəri Dərbəndi Xilafətin Qafqazdakı iri istinad məntəqəsinə çevirdilər. Uzun müddət bu şəhəri xəlifənin təyin etdiyi ərəb sərkərdələri idarə edirdi ...

                                               

Siraklar

Sirakların şərqi Sarmat toplulukları içərisində yer aldığı bilinir. Qafqazda olan bu Sarmat topluluğu, qaynaqlarda Sirakoi olarak keçməkdədir. Onlar Strabonda daima Aorslar ilə birlikdə anılmaqdadır. Hər iki topluluk cənubda Qafqaz dağlarına qədə ...

                                               

Sünik

Sünik və ya Sisakan – Cənubi Qafqazda tarixi-coğrafi region. I Artaşesin hakimiyyəti dövründə ermənilər tərəfindən ələ keçirilən Sünik, b.e. 387-ci ilində Ermənistanın Bizans və Sasanilər arasında bölünməsinə kimi Ermənistan krallığının işğal etd ...

                                               

Cavanşir eli

Qədim monqol qurumlarında goran və orun adlı düzülüş sistemi vardı. Goranda və orunda xandan, xaqandan solda ən hörmətlilər dururdular. Bu sistem orduda da gözlənilirdi. Ordunun sol cinahında döyüşənlər "caban qar" - sol qol, sağ cinahında döyüşə ...

                                               

Dağlıq Ermənistan Respublikası

Dağlıq Ermənistan Respublikası - indiki Ermənistanın Vayoc dzor və Sünik mərzlərini, eləcə də Azərbaycan Respublikasına daxil olan Naxçıvan Muxtar Respublikası və Qarabağın qərbini əhatə edən, tanınmamış antibolşevik dövlət. Bu dövlət 1921-ci ili ...

                                               

Dağlıq Qarabağın tarixi

Qafqazda erməni dövlətinin yaradılması beynəlxalq qarşıdurma münasibətləri müstəvisində gerçəkliyini tapan məsələ olmuşdur. Azərbaycan dövlətçiliyi, ərazi təhlükəsizliyi baxımından son dərəcə zərərli olan bir güzəşt erməni federasiyasının təşkili ...

                                               

Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri

Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri - Osmanlı İmperiyası hakimiyyəti dövründə Gəncə-Qarabağ əyalətində gəlir mənbəələrini müəyyən etmək və vergiləri nizamlı şəkildə toplamaq məqsədilə yaradılmış özündə statistik məlumatları əks etdirən sənəd.

                                               

Gülüstan məlikliyi

Gülüstan məlikliyi və yaxud Talış məlikliyi - XVIII-XIX əsrlərdə Qarabağın dağlıq ərazisində yerləşirdi. Mərkəzi əvvəllər İncəçayın yuxarı hövzəsindəki Talış kəndi, sonralar isə Gülüstan qalası olmuşdur. Səfəvilər dövründə Qarabağ bəylərbəyliyini ...

                                               

Xaçın knyazlığı

XII-XIII əsrlər Arsax-Xaçın knyazlığının yüksəliş dövrü oldu. Qədim Qafqaz Albaniyasının bir hissəsi olan bu knyazlığın mərkəzi Xaçınçayın və qismən Tərtər çayının hövzələrində yerləşirdi. Alban Aranoğulları sülaləsinin nümayəndələrindən, xələflə ...

                                               

Qarabağ bəylərbəyliyi

Qarabağ bəylərbəyliyi və ya Gəncə bəylərbəyliyi - Səfəvilər dövründə ölkə inzibati cəhətdən bəylərbəyliklərə bölünmüşdü. Onlardan biri də mərkəzi Gəncə şəhəri olan Qarabağ bəylərbəyliyi idi. Bəylərbəyilər qızılbaşlardan təyin olunurdu və onlar hə ...

                                               

Şuşada erməni üsyanının yatırılması

Şuşada erməni üsyanının yatırılması - Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Şuşa şəhərində 1920-ci ilin mart ayında yerli erməni əhalisinə qarşı törədilmiş poqrom aktı. Hadisələrin baş verməsinin əsas səbəbi kimi Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan ...