Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96
                                               

Sind tarixi

Talpur tayfası - bəlucların böyük qollarından biridir. Bəlucların şəhadətinə görə talpurlar Əmir Həmzənin ona salamlar olsun törəmələridir. O qədər məlumdur ki, Hindistan şahı Məhəmməd Əkbərin şahlığı zamanında, təqribən hicri 995 1587-ci il mila ...

                                               

Vəziristan

Bu bölgədə yaşayanların ənənələrinə görə çöldən kim gəlirsə gəlsin tanrı qonağı sayıldığı üçün, onlara sığınan insanları qoruyub sahib çıxmaqla özlərini öhdəçilikli sayırlar. Buna görə qanundan qaçan bir çox adamın saxlandığı bölgə halına gəlmişd ...

                                               

Terror arxivləri

"Terror arxivləri" - 22 dekabr 1992-ci ildə hüquqşünas və insan haqları aktivisti Martin Almada və hakim Xose Aqustin Fernandes tərəfindən Paraqvayın paytaxtı Asunsyon yaxınlığındakı Lambare qəsəbəsinin polis məntəqəsində tapılmışdır. Fernandes, ...

                                               

Ataualpa

Ataualpa - İnk İmperiyasının sonuncu hökmdarı. Atası Uayn Kapakın ölümündən sonra ögey qardaşı Uaskar ilə hakimiyyət uğrunda mübarizədə qalib gələrək hökmdar olmuşdur. 1532-ci ildə Fransisko Pizarronun rəhbər liyi altında ölkəyə soxulan ispan kon ...

                                               

Mazoviya

Mazoviya, yaxud Mazovşa, Mazovets torpağı - Mərkəzi Polşanın tarixi bölgəsi. Əsas şəhəri - Varşava. Mazoviya sakinləri mazovşanlar deyilir.

                                               

Polşa çarlığı

Polşa çarlığı və ya Polşa krallığı - 1815-1915-ci illərdə Vyana konqresinin qərarı ilə Rusiya imperiyasının bir hissəsi olan Mərkəzi Avropa dövlətidir. 1915-ci ilin yazında Birinci Dünya müharibəsi zamanı Alman və Avstriya-Macarıstan əsgərləri tə ...

                                               

Polşa Krallığı (1916-1918)

Polşa Krallığı - Polşa Sosialist Partiyasının və bir sıra digər Polşa partiyalarının dəstəyi ilə 5 noyabr 1916-cı il tarixli Aktla qurulan, Almaniya İmperiyası və Avstriya-Macarıstan tərəfindən tanınan kukla dövlət. Almaniyanın və Avstriya-Macarı ...

                                               

Polşa tarixi

Polşa tarixi - e.ə. IV əsrdən başlamış VII əsrə qədər olan dövrdə polyakların etnogenezi, X əsrdə hakimiyyətə gəlmiş knyaz Meşkodan müasir Polşa dövlətinə qədər olan tarix.

                                               

Tənzimləmə Şurası (Polşa)

Tənzimləmə Şurası - Birinci dünya müharibəsi illərində bölünmüş Polşanın yarımüstəqil və müvəqqəti təyin olunmuş ən yüksək hakimiyyət səlahiyyətlərinin sahibi olan qurum. Tənzimləmə Şurası Almaniya və Avstriya-Macarıstan tərəfindən Polşa Krallığı ...

                                               

Bukovina

Bukovina 1786-cı ildə Avstriyanın tərkibinə qatıldı. 1918-ci ildə Rumıniya Bukovinanı istila etdi. İkinci Dünya müharibəsi nəticəsində SSRİ-nin ərazisində də dəyişikliklər oldu. Belə ki, Postdam və Paris konfranslarının qərarları əsasında Köniqsb ...

                                               

Dunay knyazlıqları

Dunay knyazlıqları - XIV - XIX əsrlərdə mövcud olmuş Moldavia knyazlığı və Valaxiya knyazlığı dövlətlərini adlandırmaq üçün istifadə edilən termin. Knyazlıqların mövcudluğu dövründə istifadə edilməyib. 1774-cü ildə Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsi ...

                                               

Rumıniyanın Qurtuluş Birliyi

Rumıniyanın Qurtuluş Birliyi Rumıniya parlamentinin siyasi partiyası, yerli seçkilərdə Buxarest Qurtuluş Birliyinin müvəffəqiyyətindən sonra 2016-cı ildə meydana gəldi. 2016-cı il siyasi partiya olaraq rəsmən qeydiyyatdan keçdikdən sonra, 21 avqu ...

                                               

Transilvaniya knyazlığı

Transilvaniya knyazlığı - 1570-1711-ci illərdə Macar şahzadələri tərəfindən idarə edilən yarımmüstəqil knyazlıq.

                                               

Valaxiya knyazlığı

Valaxiya torpaqları bir vahid halına gəlməzdən öncə bir qrup köçəri qəbilələr-axırıncıları Kumanlar və Monqollardır- bu bölgədən axın-axın keçərək irəliləmişlərdir. 1242-ci ildən sonra bölgə, Qızıl Orda Böyük Monqol imperiyasının ən qərbdəki bölg ...

                                               

Balkariya

Balkariya - Balkarların Mərkəzi Qafqaz dağları və vadilərində yaşadığı tarixi əyaələt və müasir dövrdə Rusiya Federasiyasının tərkibində olan Kabardin-Balkar Muxtar Respublikasının cənubi və qərbi hissələrini əhatə edən ərazidir. Şimali Qafqazın ...

                                               

Dekabristlər

Dekabristlər - rus zadəgan inqlabçıları, XIX əsrin 20-ci illərində gizli cəmiyyətlərin üzvləri, 1825-ci ilin dekabrında mütləqiyyət və təhkimçilik quruluşuna qarşı hərbi çıxışın təşkilatçıları.

                                               

Don Sovet Respublikası

Don Sovet Respublikası - Rusiya vətəndaş müharibəsi dövründə RSFSR-nin bir parçası olaraq Kamensk-Şaxtinskiy şəhərində yaradılan və sadəcə iki ay mövcud olmuş dövlət. Don Hərbi oblastı ərazisində hakimiyyət qurmağı güdən respublika, Rusiya vətənd ...

                                               

Donetsk Xalq Respublikası

Donetsk Xalq Respublikası - 2014-cü ilin aprelində Donetsk vilayətinin daxilində, Ukraynada "Avromeydan" nəticəsində hökm sürən hakimiyyət əleyhdarlarıyla elan edilmiş separatist, tanınmayan dövlətdir. Bu addımın səbəbləri: Yerli əhalinin Kiyev h ...

                                               

Gendemian sülh müqaviləsi

1873-cü ilin iyun ayında Xivə xanlığı rus qoşunları tərəfindən işğal edildikdən sonra 24 avqust 1873-cü ildə Rusiyanın Türküstan general-qubernatoru K.F.Kaufman və Xivə xanı II Səid Məhəmməd-Rahim arasında Gendemian sülh müqaviləsi imzalanmışdır. ...

                                               

Xəzər hərbi donanması

I Pyotrun fərmanı ilə 1722-ci ildə yaradılmışdı. 1867-ci ildən əsas bazası Bakı idi. 1917-ci ildə 1.2 min şəxsi heyətdən, 2 kanoner dənizin sahilyanı bölgələrində döyüş əməliyyatı aparan artilleriya qayığı, 2 xidmət gəmisi, bir neçə nəqliyyyat gə ...

                                               

I Pyotrun manifesti

I Pyotrun manifesti - Rusiya imperatoru I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərə yürüşü zamanı Azərbaycan dilində yürüşün "məqsədləri" ilə bağlı yerli əhaliyə müraciətinin əks olunduğu sənəd.

                                               

Qazan Hərbi Dairəsi

Qazan Hərbi Dairəsi - 1864-1918-ci illərdə Rusiya imperator ordusunun, 1945-1946-ci illərdə SSRİ Silhlı Qüvvələri tərkibində yaradılmış hərbi birləşmə.

                                               

Leninqradın blokadası

Leninqradın blokadası Böyük Vətən müharibəsi zamanı Leninqrad şəhərinin alman-fin qoşunları tərəfindən 872 gün davam edən hərbi blokadası.

                                               

Lübeç qurultayı

Lübeç qurultayı Dnepr çayı sahilində yerləşən Lübeç şəhərində 1097-ci ildə knyazlıqlar arasında udellər uğrunda baş verən feodal çəkişmələrinin aradan qaldırılması və Rus torpaqlarına dağıdıcı yürüşlər edən kumanlara qarşı mübarizədə daha sıx bir ...

                                               

Novqorod respublikası

Novqorod torpaqları mərkəzi hakimiyyəti tanımaqdan imtina edən və onunla əlaqəni açıqdan-açığa kəsən ilk knyazlıqlardan biri idi. Mənbələrdə Novqorod "üç dəniz" limanı adlandırılırdı. Əhali əsasən əkinçiliklə, həm də maldarlıq, ovçuluq, arıçılıql ...

                                               

Potyomkin kəndi

Potyomkin kəndi - tarixi mif. Rəvayətə görə 1787-ci ildə Qriqori Potyomkin kraliça II Yekaterinada müsbət təəssürat yaratmaq məqsədilə kraliçanın Osmanlı imperiyasından ilhaq edilmiş Krıma səfəri zamanı Dnepr çayı boyunca saxta evciklər tikdirmiş ...

                                               

Romanovlar sülaləsi

Romanovlar sülaləsi - Rusiya imperiyasını təqribən 305 il idarə edən sülalə. XIV əsrdən bəri tanınan və əvvəl Koşkin, sonra Zaharin, XVI əsrdə isə Romanov adını alan boyarlar ailəsidir.

                                               

Rus (xalq)

Ruslar – qədim xalq Şərq slavyanlarının ilk dövləti olan Rus dövlətinın müasir elmi ədəbiyyatda Kiyev Rus dövləti adı bu xalq ilə bağlıdır. Qədim Rus dövlətinin qurucuları olmuşlar. Entnik mənsubiyyətləri mübahisəlidir. Tarixçilərin əksəriyəti on ...

                                               

Rusiya imperatorlarının siyahısı

Rusiya imperatoru rus. Импера́торъ всероссíйскій titulu 22 oktyabr 1721-ci ildə I Pyotr tərəfindən Senatın xahişi ilə Şimal müharibəsindəki qələbədən sonra qəbul edilmiş 1917-ci il Fevral inqilabına qədər mövcud olmuşdur. Bu siyahıda Rusiya imper ...

                                               

Rusiya tarixi

XI əsrin axırları-XII əsrin əvvəllərində Kiyev dövləti geniş əraziyə malik olsa da, möhkəm əsaslı deyildi. Onun tərkibinə qatılmış tayfalar öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdılar. Natural təsərrüfatın hökm sürdüyü ayrı-aryı bölgələr arasında i ...

                                               

Rusiyada kəndli islahatı

Rusiyada kəndli islahatının keçirilməsindən xeyli keçməsinə baxmayaraq çarizm Cənubi Qafqazda islahat keçirməyə tələsmirdi. Yerli feodallarla sıx ittifaqa girmiş çar hökuməti onları özündən narazı salmaq istəmirdi. Lakin Rusiyada kapitalizmin sür ...

                                               

Rütbələr (Çar Rusiyası)

Rütbələr və ya çinlər - Çar Rusiyasında mülki məmurların daşıdığı ünvan, titul. 1790-cı ilin məlumatına görə çinlər: XI klas, gəmi katibi X klas, kollej katibi IV klas, həqiqi dövlət müşaviri IX klas, titulyar müşavir II klas, həqiqi gizli müşavi ...

                                               

Savromatlar

Herodot göstərir ki, savromatlar skiflərlə amazonların qarışığından törəyiblər. Antik dövrün tarixçiləri amazonları savromat tayfasının qadın nümayəndələri hesab edirdilər. Onlar istər təsərrüfat, istərsə də hərbi məsələlərdə qadınlar tərəfindən ...

                                               

San-Marino tarixi

San-Marino qədim tarixə malik olan ölkələrdəndir. San-Marinonun yaranması, qədim rəvayətə əsaslanır. 3 sentyabr 306-cı ildə Roma İmperiyasının imperatoru olmuş Diokletian xristianlıq dinindən olan şəxsləri kütləvi şəkildə təqib edirdi. Təqibdən q ...

                                               

Slovenlər, Xorvatlar və Serblər dövləti

Slovenlər, Xorvatlar və Serblər dövləti - Avstriya-Macarıstan dağılmasından sonra Balkan yarımadasında meydana gələn dövlət quruluşu. 1918-ci il oktyabrın 29-da Xorvatiya və Slavoniya Krallığının, Dalmasiya Krallığının, Bosniya və Herseqovina və ...

                                               

Yuqoslaviya Federativ Respublikası

Yuqoslaviya Federativ Respublikası Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikası dağılandan sonra 27 aprel 1992-ci ildə yaradılmışdır və tərkibinə iki respublika daxil idi: Serbiya və Monteneqro. "Birlik qüvvəsi" hərbi əməliyyatı zamanı 1999-cu il ...

                                               

Birinci Səudiyyə Dövləti

Birinci Səudiyyə Dövləti və yaxud Dəriyyə əmirliyi - 1744-cü ildən 1818-ci ilə qədər Osmanlı Ərəbistanı torpaqlarında mövcud olmuş dövlət. Səud sülaləsinin idarə etdiyi birinci dövlət. Paytaxtı Dəriyyə şəhəri olduğundan, bəzi tarixçilər əmirliyi ...

                                               

Əl-Uzza

Əl-Uzza - İslamdan əvvəl Ərəbistan yarımadasında Qureyş qəbiləsinin ən böyük tanrıça bütlərindən biri. Əl-Uzzaya pərəstiş edənlərə "Əbdül-Uzza", yəni "Əl-Uzzanın bəndəsi" deyirdilər. Xalid ibn Vəlid adlı şəxs Məhəmməd peyğəmbərin s. əmri ilə Əl-U ...

                                               

Fədək

Fədək - hicaz məntəqəsində Mədinə şəhərinin 160 kilometrəliyində, keçmişdə su və bulaqları olan bir kənddir. Fədəkin yaxınlığında Şəmrux adlı bir qala varmış ki, indi onun yerində Haet adlı Xurma palması dolu böyük bir kənd var.

                                               

Hicaz Krallığı

Hicaz krallığı - Səudiyyə Ərəbistanının Hicaz bölgəsində yaranmış dövlət. Haşimilər sülaləsi tərəfindən idarə olunan Hicaz krallığı 1916-cı ildən 1925-ci ilə qədər mövcud olmuşdur.

                                               

Məkkə Şərifliyi

Məkkə Şərifliyi və yaxud Hicaz şərifliyi - 968-ci ildən 1813-cü ilə qədər Ərəbistan yarımadasında mövcud olmuş dövlət. 1517-ci ildən etibarən Osmanlı İmperiyasının tərkibinə daxil olmuş, ancaq müstəqilliyini tam itirməmişdi. Osmanlı İmperiyasının ...

                                               

Nəcd

Nəcd vilayəti geniş Ərəbistan yarımadasının bir qismətini əhatə edir. Nəcd kəlməsi lüğətdə "hündür yer” mənasındadır. Bu məntəqə başqa yerlərdən yüksəkdə olduğuna görə oranı bu adla adlandırmışlar. Nəcd vilayətinin mərkəzi şəhəri hazırkı Ərəbista ...

                                               

Osmanlı Ərəbistanı

Osmanlı Ərəbistanı - Ərəbistan yarımadasının 1517-ci ildən 1918-ci ilə qədər davam edən dövrdəki adı. Bu dövrdə, Ərəbistan torpaqlar Osmanlı imperiyasının tərkibində olduğuna görə belə adlandırılmışdır. Regionda osmanlıların nəzarəti mərkəzi haki ...

                                               

Səudiyyə Ərəbistanı tarixi

Səuddiyyə Ərərbistanı - Hazırda Səudiyyə Ərəbistanı adlanan ərazinin tarixi. Səudiyyə Ərəbistanı köçəri ərəb tayfalarının ən qədim dövrlərdən qədimdən məskunlaşdığı ərazilərdəndir. Erkən paleolit dövründə Ərəbistan yarımadası insanların bu ərazid ...

                                               

Slovakiya almanları

Slovakiya almanları və ya Karpat almanları - Slovakiya torpaqlarında eləcə də onlara bitişik olan ərailərdə alman dilli azlıqların qrupları üçün verilən ümumi bir ad. Uzun müddət almanlar macarlarla yanaşı Slovakiyada iki ən böyük etnik azlıqdan ...

                                               

Başqırdıstanda aclıq (1921-1922)

Uzun müddət ərzində, vətəndaş müharibəsinin cəbhəsi Başqırdıstan ərazisində keçirdi. Cəbhənin hər iki tərəfi ölüsoyanlıq, oğurlama və dinc əhalinə qarşı başqa cinayyətlər törədirdi. Misal üçün, hökumət komissiyasının hesabatına görə, ancaq üç kan ...

                                               

Durğunluq dövrü

Durğunluq dövrü - SSRİ tarixində L.İ.Brejnevin hakimiyyətə gəlməsindən Sov.İKP-in XVII qurultayına, daha dəqiq - 1987-ci ilin yanvar plenumuna qədər olan dövrü əhatə edən, ondan sonra cəmiyyətin bütün sferalarında keçirilən irimiqyaslı islahatlar ...

                                               

Eyzenhauer doktrinası

1952-ci ildə prezident seçkilərində qalib gələn respublikaçıların nümayəndəsi Duayt Eyzenhauer Sovet İttifaqına qarşı" zor işlətmək” xəttini daha da genişləndirdi. 1957-ci il yanvarın 5-də Eyzenhauer Yaxın və Orta Şərq ölkələrində ABŞ-ın siyasəti ...

                                               

Politbüro

Politbüro - Siyasi Büronun qısaldılmış forması. SSRİ tarixində kommunist partiyanın, siyasətləri müəyyənləşdirən ən ali qərar orqanı. Rusiyada 1917 Oktyabr İnqilabından sonra dövlət hakimiyyəti üzərində tətbiq etdiyi senzura 1991-ci ildə SSRİ-nin ...

                                               

Sovet İttifaqında siyasi repressiyalar

Sovet İttifaqı tarixi boyu milyonlarla insan Oktyabr inqilabından bəri dövlətin aləti olan repressiyalardan əziyyət çəkmişdir. Stalinin hakimiyyəti dövründə repressiyalar kulminasiya nöqtəsinə çatdı, sonradan bir müddətlik dayandırılsa da Xruşşov ...