Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94
                                               

Koreya tarixi

Əfsanəyə görə, hələ ilk Koreya dövləti eramızdan əvvəl 1300-cü ildə Tanqun tərəfindən qurulmuşdur. Tarixçilər Koreya tarixinin ən erkən mərhələsini Qədim Çoson dövləti Ko Çoson dövrü adlandırırlar. Qədim Çoson ərazisi Koreya yarımadasının və Lyao ...

                                               

Koreya Yaponiyanın hakimiyyəti altında

Koreya Yaponiyanın hakimiyyəti altında - 1910-1945-ci illərdə Koreyanın Yaponiya İmperiyasının müstəmləkəsi olması dövrü. Koreya bu dövrdə suverenliyə sahib olmamışdı, yarımadadakı hakimiyyət yapon general-qubernatoruna məxsus idi. Müstəmləkə döv ...

                                               

Koreyanın bölünməsi

Koreyanın bölünməsi - Koreya yarımadasının Şimal və Cənuba bölünməsi. Bu iki ölkənin meydana gəlməsi 1945-ci ildə o zamana kimi tərkibində olduğu Yaponiyanın İkinci Dünya müharibəsində məğlubiyyəti nəticəsində baş verir. İkinci dünya müharibəsind ...

                                               

Qoryo

Koryo - X əsrdə Taebonq dövlətinin 4 general tərəfindən devrilməsindən sonra yaradılmış dövlətdir.918-ci ildə yaradılmış bir Koreya krallığı olub, 1392-ci ilə qədər hökm sürmüşdür.Goryeo Koreya tarixçiləri tərəfindən "əsl milli birləşmə" adlandır ...

                                               

Şila krallığı

Şila krallığı - Koreyanın cənubunda yerləşmişdir və e.ə. 57-ci ildən 935-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. Şila Park ailəsindən Hyokqose tərəfindən qurulan Koreya sülaləsi olmuşdur. 586-ci il Qyoncu Gim qəbiləsi, 232 il Miryan Bak qəbiləsi və 172 il ...

                                               

Üç Koreya Krallığı

"Samquk Saqi" salnaməsinə görə üç dövlət dövrü eramızdan əvvəl 57-ci ildə əfsanəvi Silla dövlətinin qurulması ilə başlayır. Hazırkı ÇXR və KXDR-i ayıran Amnokkan çayının şimalında və cənubunda yerləşən Koquryo dövləti, eramızdan əvvəl 37-ci ildə ...

                                               

Kosovo sahəsi

Kosovo sahəsi - Dinar yaylasında yerləşən dağarası hövzə. Bu yer daha çox 1389-cu ildə serb və osmanlı ordularının arasında baş verən Kosovo döyüşü və bir çox digər döyüşlərin məkanı kimi tanınır.

                                               

Kosovo və Metohiya muxtar vilayəti

Kosova ve Metohiya muxtar vilayəti - Serbiyada inzibati vahid. 2006-cı ildə Serbiya və Çernoqoriya və 2003-cü ildə Yuqoslaviya Federal Respublikasının dağılmasından əvvəl həmin dövlətlərdə Serbiya tərkibində muxtariyyət kimi gedirdi. 1990-cı ildə ...

                                               

Küveyt tarixi

Küveytin qədim və orta əsrlər tarixi zəif tədqiq edilmişdir. Eramızdan əvvəl III minillikdə indiki Küveyt ərazisi Dilmun dövlətinin tərkibinə daxil idi. IV əsrin ikinci yarısında Küveyt Ləxmilər ərəb dövlətinin tərkibinə daxil olur. VII əsrin əvv ...

                                               

Əl-Sabah sülaləsi

Əl-Sabah sülaləsi - Küveyti təqribən 200 ildən artıqdır ki, idarə edən xanədandır. Sülalə adını, Sabah əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabahın ulu babasının adından alıb. Əl-Sabah sülaləsi Küveyti 1752-cu ildə başlayaraq idarə edirlər.

                                               

Küveytdəki Yəhudilərin tarixi

Küveytdəki Yəhudilərin tarixi - İraq Yəhudi tarixinin bir hissəsidir. İraqın görkəmli yəhudi iş adamı Naim Dangoorun babası Bağdadda baş xaxam idi, şəhər əhalisinin 40%-i yəhudi idi və iş yerlərinin 95%-i onlara aid idi. 1930-cu illərdə Şahzadə M ...

                                               

Seneqambiya daş çevrələri

Seneqambiya daş çevrələri - Qambiyanın şimalından və mərkəzi Seneqala qədər uzanır. Ərazinin təxmini sahəsi 30.000 km²-dir və bəzən Vassu və Sayn-Salum hissələrinə bölünsə də, bu sadəcə bir milli bölgüdür. UNESCO-ya görə Seneqambiya daş çevrələri ...

                                               

Seneqambiya Konfederasiyası

Seneqambiya Konfederasiyası - Qambiya və Seneqalın birgə yaratdıqları konfederasiya. Seneqambiya Konfederasiyasını Qambiya Seneqal ilə birlikdə 1982-ci ilin fevralında yaratmışdır. Bu zaman ərazicə və əhali sayına görə kiçik olan Qambiya özünün h ...

                                               

Aday üsyanı

Aday üsyanı - 1929-1932-ci illərdə baş vermiş Mangistauda yaşayan aday tayfasından olan qazax şaruaların üsyanı. Üsyana səbəb həddən artıq olan vergilər, insanların dini inanclarının təhqir olunması, məcburi kollektivləşdirmə nəticəsində mal qara ...

                                               

Ağ Orda

Ağ Orda, Çingiz xanın 1227-ci ildə ölümündən sonra Böyük Monqol imperiyası sərhədləri daxilində, müasir Qazaxıstan ərazisində qurulan xanlıq. Qızıl Ordanın şərqdəki torpaqlarında qurulmuşdu.

                                               

Alaş Orda

Alaş Orda - 1917-1920-ci illər arasında qazax və qırğızların birgə hərəkatının və nəticədə elan etdikləri dövlətin adıdır. Rəsmi olaraq 1928-ci ilə qədər mövcud olmuşdur. Alaş Orda 1905-ci ildə Alaş hərəkatı ilə meydana çıxmış və 1912-ci ildə qur ...

                                               

Bozqır Ümumi Qubernatorluğu

Bozqır Ümumi Qubernatorluğu və ya Bozqır krayı - Rusiya imperiyasının ümumi qubernatorluqlarından biri olmuşdur.

                                               

Eskellər

İbn Fədlan 921 - 922-ci illərdə Volqada olarkən eskellərin adını qeyd etmişdi. Ola bilsin ki, İbn Fədlan tərəfindən qeyd edilən başqa tayfalar esqel, sivan bulqar deyildi, belə ki, əks tədqirdə onların xüsusi etnik adı olan tayfa kimi ayırmağın m ...

                                               

Kəngər İttifaqı

Kəngər İttifaqı -),Yeddisu ərazisindən başqa bütün müasir Qazaxıstan ərazisini əhatə edən Türk dövləti. Etnik adı olan Kəngər adı, indi qazax, özbək və qaraqalpaq xalqlarının bir qolu olan Qanqlı xalqı üçün erkən orta əsr adlarıdır. Kəngər İttifa ...

                                               

Kiçik juz

Kiçik jüz - qazax tayfalar qrupu, üç tayfadan ibarətdir: əlimullar, bayullar və jetiru. XX əsr ərəfəsində sayları təxminən 1 100 000 nəfər olduğu güman edilir. Muxametjan Tınışpayev 1925-ci ildə Daşkənddə dərc etdirdiyi "Qazax xalqının tarixinə d ...

                                               

Kokand xanlığı

Kokand xanlığı - 1709-1876-cı illərdə mövcud olmuş və indiki Özbəkistanın əsasən Şərq hissəsində yaranmışdır. Orta Asiya xanlıqlarından ən böyüyü Kokand xanlıgı idi. Xanlıgın ərazisi Fərqanə vadisi idi ki, burada özbək, tacik və qırğızlar yaşayır ...

                                               

Qarluq xaqanlığı

Qarluqlar VIII əsrin ortalarına qədər Qərbi Altayda və İrtış çayı sahillərində yaşayırdılar. Onların dili qıpçaqlara yaxın idi. Qarluqlar ilk əvvəl II Şərqi Türk xaqanlığına tabe olsalar da, vaxtaşırı uyğurlarla ittifaqa qarşı çıxır, qonşu ərazil ...

                                               

Qazax - Cunqar müharibəsi

Qazax-cunqar müharibələri 1643 - 1756 –Qazax və Cunqar xanlıqları arasında 17 –ci əsrdən 18-ci əsrin ortasına kimi davam edən müharibələr. Cunqarların məqsədi örüş yerlərinin artırılması idi. Hərbi mənada cunqarlar bütün Türküstan üçün təhlükə tö ...

                                               

Qazaxıstanda aclıq (1932-1933)

1932-1933 illərin arasında baş vermiş Qazaxıstanda aclıq Robert Konkvest tərəfindən qazax fəlakəti adlandırılıb, Qazaxıstanda isə orda sovetləşmə siyasətini aparan Filipp Qoloşökina görə Qoloşökin soyqırımı kimi bilinir. O, Sovet İttifaqının müxt ...

                                               

Qızıl geyimli adam

"Qızıl geyimli adam" - 1969-cu ildə olan arxeoloji tapıntının şərti adı. Alma-atanın 50 kilometrliyində, İssık çayının sahilində olan kurqanların birində tapılıb. Kurqanın hündürlüyü 6 metr, diametri 60 metrdir.

                                               

Orta juz

Orta jüz - Mərkəzi və şimal-şərqi Qazaxıstan ərazisində yaşamış qazax tayfaları. XIX əsrin axırı - XX əsrin əvvəli orta jüz qazaxlarının sayı təqribən 1 milyon 350 min nəfər idi. Çində və Monqolustanda yaşayan kereyitlər, naymanlarla birlikdə bu ...

                                               

Otrar

Otrar, Qazaxıstanın cənubunda Sır-dərya çayının sahilindəki Otrarın adı Monqol fəlakətiylə anılır. Bu şəhər Türk və İslam dünyasının ən böyük filosofu Fərabinin doğulduğu yerdi. Fərab əslində bölgənin adıydı və Otrar bu bölgənin mərkəziydi. Oğuze ...

                                               

Rusiya Türküstanı

Rusiya Türküstanı və ya Rus Türküstanı - 1867–1918-ci illərdə Türküstan bölgəsində Rusiya imperiyasına bağlı quberniya. Rusiya Türküstanı bölgənin 1860-cı illərin əvvəllərində ruslar tərəfindən ələ keçirilməsi ilə qurulmuş, 1918-ci ildə Bolşevik ...

                                               

Türküstan MSSR

1905-ci ildə Daşkənddə Mustafa Çokayın rəhbərliyi ilə Türküstan Müsəlmanları Konqresi təşkil edildi. Bu konqresdə Türk bölgələrinin soylu ailələrdən gələn özbək, tatar, qazax, qırğız, türkmən və başqırd liderləri Türküstan Müsəlman Şurası altında ...

                                               

Ulu jüz

Ulu jüz - Yeddisu, Cənubi Qazaxıstan ərazilərində, qərbi Çinin müasir ərazilərinin və Özbəkistanın Daşkənd vilayətinin bir hissəsində yerləşən qazax tayfaları. XIX əsrdə ulu jüzdəki qazax əhalisinin sayı 550 nəfər idi.

                                               

2010 Qırğızıstan qiyamı

Qırğızıstanda kütləvi iğtişaşlar başlayıb, bəzi vilayətlərdə hökumət binaları ələ keçirilib. Ölkənin rayonlarında da kütləvi etirazlar baş qaldırıb. Narın və Çuy vilayətlərinin, eləcə də Moskva rayon administrasiyasının binaları ələ keçirilib. Ta ...

                                               

Qırğızıstan tarixi

Asiya Hunları çağından bəri varlıqlarını bildiyimiz Qırğızlar, o dövrdə hunlara bağlı Ting-linglerle qarışıq olaraq yaşayırdılar. Yenisey çayı boylarında oturan Qırğızlar, 560-cı ildə Mukan Kağan zamanında Göytürklərə bağlanmışlar, Göytürk Dövlət ...

                                               

Türkiyədəki qırğızlar

Türkiyədəki qırğızlar, Türkiyə qırğızları ya da Türkiyə qırğız türkləri - XX əsrdə Orta Asiyanın Rusiya imperiyası tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra müxtəlif illərdə Türkiyə torpaqlarına gələn qırğızların Türkiyə sərhədlərində qalan hissəsidir ...

                                               

Latviyada dövlət çevrilişi (1934)

Latviyada dövlət çevrilişi - 1934-cü il mayın 15-də Latviyanın Baş naziri Karlis Ulmanis tərəfindən Latviya iqtidarının işğal olunması. Dövlət çevrilişinin nəticəsində Latviya Konstitusiyasının fəaliyyəti dayandırıldı, Latviya Seymi buraxıldı, La ...

                                               

Riqa motormuzey

Riqa motormuzey - Riqada mövcud olan, XIX əsrin sonlarından XX əsr sonuna qədər istehsal olunmuş 230-dan çox avtomobil, motosiklet və mopedlər daxil olduğu muzey. Motor muzeydə idman və hərbi təyinatlı maşınlar, Latviya istehsalı olanlar, lumizin ...

                                               

Lixtenşteyn tarixi

Roma imperiyası dövründə Lixtenşteyn Reyita bölgəsində yerləşən kiçik yaşayış məntəqəsi idi. Ərazi tarix ərzində heç vaxt mübahisəyə yol açmamışdır. Lixtenşteyn hər hasısa xüsusiyyətinə görə fərqlənmədiynə görə Avropada olan heç bir dövlər bu əra ...

                                               

Litva tarixi

Litva tarixi - Litvanın tarixi. Tarixdə bir hadisə o birisinin ardınca gəlir, bir yerdə onlar bütöv bir zəncir təşkil edirlər. Keçmişin səhvləri gələcək nəsillərə təsir edir. Əgər dövlət müstəqilliyini itirirsə, sonralar o ya bərpa olunur, ya da ...

                                               

Böyük Litva knyazlığı

XIII-XIV əsrlərdə Böyük Litva knyazlığının ərazisi sürətlə böyüdü və hətta Qaradəniz sahillərinə çatdı. Həmin vaxt litvalı knyazlar Tevton ordeninə qarşı gərgin mübarizə aparırdılar, hansı ki, sonda 1410-cu ildə onlar Qrünvald döyüşündə birləşmiş ...

                                               

Voyvoda (Böyük Litva knyazlığı)

Böyük Litva knyazlığındakı voyvoda, Polşa voyvodalığındakı yerli idarənin rəhbəridir. Böyük Litva knyazlığının Parlamentində, 1569-cu ildə Lublin Birliyindən sonra - Birlik Senatında oturmuşdur. Voyvodanın əsas vəzifələri dövlət mənbələri və böyü ...

                                               

Livan tarixi

Müasir Livanın yerləşdiyi ərazinin əlverişli cografi mövqeyi, təbii coğrafi xüsusiyyətləri eramızdan çox-çox əvvəl burada əhalinin məskunlaşmasına səbəb olmuşdur. Eramızdan əvvəl IV-II minilliklərdə sahil düzənliyində və Livan dağlarının ətəkləri ...

                                               

1983 Beyrut kazarma bombalanması

Beyrut kazarma bombalanması, 23 oktyabr 1983-cü ildə Livan vətəndaş müharibəsi dövründə Beyrutda meydana gələn bombalı hücumudur. Bu hücum nəticəsində 299 Amerika və fransız əsgəri ABŞ və Fransa əsgərlərinin yerləşdirildiyi binaların qarşısında i ...

                                               

Finikiya

Finikiya - Suriya, Livan və İsraili əhatə edən, Aralıq dənizi sahilində qədim ölkə idi. Ən böyük şəhərləri Bibl, Sidon və Tir şəhərləri idi.

                                               

Cəmahiriyyə

Cəmahiriyyə - ərəb termini olub, əsasən "Kütlələrin dövləti" kimi tərcümə edilir. Bu termin Muammər Qəddafinin 1975-ci ildə nəşr olunan "Yaşıl Kitab"ında qeyd edilmişdir. "Cəmahiriyyə" sözü ilk dəfə yalnız 1981-ci ildə nəşr edilən kitabın üçüncü ...

                                               

Liviya Krallığı

Liviya Krallığı - 1951-ci il dekabrın 24-də yaradılıb və 1969-cu il sentyabrın 1-də idarəetmə forması monarxiyadan respublikaya keçəndən sonra dağılıb.

                                               

Liviya tarixi

Liviyanın yerli sakinləri daim xaricilərin əsarətində olublar. Əvvəlcə Roma, sonra Ərəb xilafəti, nəhayət Osmanlı imperiyasının əsarətində olan ərazi zamanın müəyyən mərhələsində yunanların da koloniyası olub. Makedoniyalı İsgəndərin Liviyanı işğ ...

                                               

Batori ailəsi

Batori ailəsi - Qutkelid klanına daxil macar zadəgan nəsli. Ailə orta əsrlər dövründə Mərkəzi Avropada vacib rol oynamış, ailənin nümayəndələri Macarıstan krallığının ali hərbi, inzibati və dini vəzifələrində çalışmışdır. Yeni dövrün əvvəllərində ...

                                               

Böyük Macarıstan

Böyük Macarıstan və ya Qədim Macarıstan - macarların əslən olduqları əraziyə verilən ad. "Böyük Macarıstan" adına ilk dəfə XIII əsr fransız səyyahı Covanni da Plano Karpininin qərbi və orta Asiya səyahəti haqqında qeydlərində çəkilmişdir. Digər b ...

                                               

Macarıstan krallığı

1000-1526-cı illər arasında müstəqil bir ölkə olan Macarıstan krallığının torpaqlarının böyük bir qismi Mohaç müharibəsindən sonra Osmanlı İmperiyasının əlinə keçdi. Torpaqların geri qalan hissəsi Habsburqlar sülaləsinin idarəsi altında muxtar bi ...

                                               

Macarıstan tarixi

Bizim eramızdan əvvəlki dövrlərdə müasir Macarıstan ərazisində qədim illiriyalılar və frakiyalılar yaşayırdılar. E.ə. IV əsrdə bura kelt tayfaları köç etməyə başlayıblar. Antik dövrün sonunda bu ərazilər Roma İmperiyasının əsarəti altında idilər ...

                                               

Macarıstan Zəhmətkeşlər Partiyası

Macarıstan Zəhmətkeşlər Partiyası-, 1948-1956 illər ərzində Macarıstan Xalq Respublikasında iqtidarda olan kommunist partiyası.