Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89
                                               

Kalmar birliyi

Kalmar Birliyi - Danimarka kralların ali hakimiyyəti altında olan Danimarka, Norveç və İsveç krallıqlarının şəxsi birliyi. Ölkələr öz suverenliklərindən imtina edib, geniş muxtariyyətləri qoruyub saxlayırdılar. Maraqların fərqliliyi münaqişəyə və ...

                                               

Ajuran dövləti

Ajuran - Müasir Efiopiya və Somalinin ərazilərini əhatə edən XV-XVII əsrlərdə mövcud olmuş dövlət. Ajuran dövlətində əsas din islam idi. Bu ölkə qonşu tayfalar olan Javea və Oromo ilə tez-tez müharibələr aparırdı. Şərqi Afrikanın ən güclü dövləti ...

                                               

Antioks Süni

Antioks Süni Sünikin qədim və yerli sülalələrindən olan irsi hakim sülaləsi Sünik sülaləsinin nümayəndəsi olmuşdur. Atası Sünik sülaləsinin patriarxı olan Antioks Mamikonyanlar sülaləsindən qızla evlənmiş, öz qızı Pərəncəmi isə Böyük Ermənistan h ...

                                               

Artaşes sülaləsi

Artaksiad Xanədanı, və ya Artaşes Xanədanı, Eramızdan əvvəl 189 - Bizim eranın 1-ci illəri arasında Ermənistan torpaqlarını idarə etmiş sülalənin adıdır. Bu sülalə Arsax krallığı və Tiqran Krallığı adlı dövlətləri yaratmış və həmin dövlətləri ida ...

                                               

Artse

Artse Bizans imperiyasının Feodosipol şəhərinin 55 kilometr 34 mil şərqində, Basiani vilayəti daxilində, Ermənistan və İberiya ilə olan sərhəddə, Araz çayının sol sahilində yerləşirdi. Şəhərin adı Eskorial taktikası təq. 971/975-ci il əsərində Bi ...

                                               

Birləşmiş Ermənistan

Böyük Ermənistan və ya Birləşmiş Ermənistan, ermənilərin tarixən və etnik olaraq Ermənistan ərazisi kimi qəbul etdikləri və Ermənistana birləşdirməyə yönəlmiş irredentist siyasi iddiadır. Ayrıca bugünkü Türkiyənin şərq hissəsini təşkil edən ərazi ...

                                               

Erməni terrorizmi

Erməni terrorizmi - erməni millətçi qruplarının və təşkilatlarının sistematik təhdid və fərdi intiqam aktlarından biri. Erməni terrorizmi mütəşəkkil və yaxşı təşkilatlanmış bir terrorizm olmaqla, beynəlxalq terrorizminin geniş qanadı və şəbəkəsid ...

                                               

Erməni vilayəti

Erməni vilayəti - İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalından sonra onların ərazisində yaradılmış inzibati-ərazi vahidi.

                                               

Fransız Erməni Legionu

Şərq Legionu lahiyəsi Birinci Dünya Müharibəsinin ortalarında Fransız ordusunda mövcud olan əsgər çətinliyinə həll tapmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Xüsusilə döyüşün ilk iki ilinin sonunda Fransız ordusunun seçmə birliklərinin Fransa-Almaniya sər ...

                                               

Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi

Rusiyada Fevral inqilabından 1917 sonra, martın 3-də Cənubi Qafqazda yaradılmış mülki hakimiyyət orqanı. Elmi ədəbiyyatda OZAKOM Osobıy Zakavkazskiy Komitet da adlandırılır. Fevral inqilabından sonra Rusiyada yaranmış Müvəqqəti hökumət martın 3-d ...

                                               

Mxarqrdzeli

Mxraqdzeli, Mxraqdzeli-Zaxaryan və ya Dolqoruki – gürcü və erməni sülalələri ilə qohumluq əlaqələri olmuş kürd mənşəli, digər qaynaqlara görə isə qıpçaq əsilli gürcü və ya erməni sülaləsi. Parfiyanın yeddi ən böyük sülaləsindən biri olan Karen-Pə ...

                                               

Müstəqillik günü (Ermənistan)

Ermənistanın Dövlət Müstəqilliyi günü - Ermənistan Respublikasında əsas dövlət bayramı. Hər il 21 sentyabrda qeyd edilir.

                                               

Zaqafqaziya Komissarlığı

Dmitri Donskoy - hərbi və dəniz komissarı, Eser Amazasp Ohancanyan - Mükafat komissarı, Daşnaksütun Xudadat bəy Məlik-Aslanov - Kommunikasiya komissarı, Müsavat A. V. Neruçev - Əkinçilik və Dövlət əmlak və Din komissarı, Eser Məmməd Yusif Cəfərov ...

                                               

Estoniya tarixi

Estoniya tarixi - estonların yaşadığı Baltik dənizinin şərq sahillərindən başlayır. Estonlar tarixən Tevton ordeni ilə yaxından əməkdaşlıq etmiş Livoniya ordeni və Hanza ittifaqı kimi birliklərin fəaliyyətində yaxından iştirak etmişlər.

                                               

Əfqanıstan tarixi

V əsr - Əfqanıstan ərazisi eftalitlərin əlinə keçir. VI əsr bizim eradan əvvəl - Əfqanıstan ərazisi Əhəmənilər dövlətinin tərkibinə qatılır. I-V əsr - Kuşan dövlətinin tərkibində. IV əsr bizim eradan əvvəl - Makedoniyalı İsgəndər Əfqanıstan ərazi ...

                                               

Ağ Hunlar

Ağ Hunlar və ya Eftalitlər - Hunların qərb qolu. Tenqriçilikdəki simvolizmə görə qərbi ağ rəng simvolizə edirdi. Xan Çao dövlətinin dağılmasından sonra Xarəzmə gələn hunlar iki hissədən ibarət idi. Qərbdə, Xəzər dənizinin şərq sahillərində yaşaya ...

                                               

Banicurilər

Banicurilərin soyu Baktriyadan gəlir.Samanilərin vassalı idiər. Əbu Davudiər adıyla da bilinən bu xanədanın İran əsilli olduğu irəli sürülmüşsə də, adının sonundaki" cur”un Türkcədə rütbə və ünvan olaraq içləndiyi diqqətə alınırsa, Sîmcuriər kimi ...

                                               

Dürranilər imperiyası

Dürranilər imperiyası, Dürrailər əmirliyi və ya Dürrani Şahlığı - müasir Əfqanıstan, Pakistan, şimali-şərqi İran və qərbi Hindistanın ərazilərində yerləşən tarixi dövlət. 1747-ci ildə Qəndəharda Əhməd şah Dürrani tərəfindən əsası qoyulmuşdur.Əhmə ...

                                               

Dürranilər sülaləsi

Dürranilər sülaləsi - müasir Əfqanıstan, Pakistan, şimalı-şərqi İran və qərbi Hindistanın ərazilərdə yerləşən tarixi dövləti idarə edən xanədan.

                                               

Hotakilər

Hotaki dövləti - 1709-1738-ci illərdə indiki Əfqanıstanı, İran və Pakistanın bir hissəsini əhatə etmişdir. Bu dövlət 1709-cu ldə Mir Veys Hotaki tərəfindən Qəndəharda əsası qoyulmuşdur. Paştun mənşəli Gilzay tayfasının başçısı olan Mir Üveys Səfə ...

                                               

Qala-i Cəngi

Qala-i Cəngi - Əfqanıstanda Məzari-Şərifin şimalında yerləşən XIX yüzilliyə aid divarları palçıqdan hörülmüş qala.

                                               

Loya cirqa

Loya cirqa - ümuməfqan ağsaqqaları şurası. Ümuməfqan şurası olan Loya cirqa Böyük Şura Əfqanıstan tarixində dövlətin ictimai-siyasi həyatının ən mühüm məsələlərinin həllində böyük əhəmiyyət kəsb edib. Əfqanıstanda aşağı palatası Xalq Şurası xalq ...

                                               

Nadirin Əfqanıstan yürüşləri

Hələ 1597-ci ildə şah I Abbas tərəfindən abdali tayfasının başçısı Sado təyin edildi, bu tayfaya qilzaylar qarşısında üstünlük verdi. Abdali tayfası, şah I Abbasa Qəndaharın mühasirəsində yardım etdiyinə görə, Sado sultan titulu aldı. XVII-XVII ə ...

                                               

Zərənc

Zərənc Zərəng adını, Hilmənd çayının Zərəh Hamun gölünə töküldüyü geniş sahəyə verilən yunanca Zaranqiana Zaranqa, Zaranka və Qədim Fars dilində Dranqiana ismindən almışdır. Kəlimənin kökəni və mənası haqqında fərqli görüş və fərziyyələr olmaqla ...

                                               

Zərgan döyüşü

Zərgan döyüşü Əşrəf xanın dövlət xadimi kimi iştirak etdiyi sonuncu döyüşdür. Mehmandost və Murçe-Xort döyüşlərindən başqa digər toqquşmalarda da Nadirə məulub olan Əşrəf xan İsfahandan geri çəkilərək Şirazda yeni ordu qurmaq fikrində idi. Burada ...

                                               

Cəmilə (şəhər)

Cəmilə - Əlcəzairin şimal-şərqində, Təll-Atlas diyarında, Setiv vilayətində kənd. Eramızın 96–97 illərində Qədim Romanın bərbərlərlə mübarizəsi zamanı hərbi koloniya və istehkam kimi salınmış Kuikul şəhərinin yerində yaranmışdır. Şəhərin çiçəklən ...

                                               

Əlmüvəhhidilər

Əlmüvəhhidilərin tarix səhnəsinə çıxmaları Məhəmməd bin Əbdullah bin Tumərtin adı ilə bağlıdır. İbn Tumərt təkallahlılığ ideyasının qatı tərəfdarı idi; buna görə də onun davamçıları əl-müvəhhidun təkallahlılar deyilirdi. İbn Tumərt gəncliyində Şə ...

                                               

Qalatu Bəni Həmmad

Qısaca əl-Qala vəya Qalatü Həmmad da deyilir. Əlcəzayirdə Burcbu-Arriric şəhəri qatar stansiyasının 31 km. cənubunda və Məsilənin şimal-şərqində Cəbəlümaadidin Takərbüst cənub yamacında qurulmuşdur. Bura Qalatü Əbu Tavil adıyla da anılır. Bəzi du ...

                                               

Aşkelon

Yafanın 60 km. cənub-qərbində olan Askalan Tövratda Aşkelon adıyla keçir. Helenistik, Roma və xristianlıq dövrlərində dini və ticari həyatda önəmli bir yerə sahib olan Fələstinin öndə gələn şəhərlərindən biri idi." Suriyanın gəlini” Sponsa Syrine ...

                                               

Əkka

Yavuz Sultan Səlim zamanında Suriya ilə birlikdə Osmanlı torpaqlarına qatılan Əkkada Qanuninin izni ilə Fransızlar bir ticarət mərkəzi qurdular. Osmanlı hakimiyətində Əkka, Safəd livasına bağlı bir nahiyə mərkəzi idi. XVI əsr təhrir dəftərlərinə ...

                                               

Həmas

1987-ci ildə Şeyx Əhməd Yasin, Əbdüləziz əl Rantisi və Məhəmməd Taha tərəfindən İlk intifadanın başlanğıcında Misirdəki Müsəlman qardaşlar təşkilatının Fələstindəki hissəsi olaraq qurulub. 1988-ci ildəki Həmas öz siyasi proqramında Fələstinin əsl ...

                                               

Kənan

Bu ad Finikiya sözündən və dilindən törəyib. Tarixi qaynaqlarda "Kənan diyarı" olaraq adlandırılan yer, hal-hazırda Fələstin və İsrailin yerləşdiyi torpaqlardır. Bu torpaqlar tarix boyunca bir çox peyğəmbərin yaşadığı, xalqlarını Allahın varlığın ...

                                               

Qəzza müharibəsi

Qəzza müharibəsi İsrail Silahlı Qüvvələrinin Hanukanın davam etdiyi 27 dekabr 2008 tarixində yerli saatla 09:30 radələrində Həmasın israilli vətəndaşlara və hərbi bölmələrə qarşı kassam roketli hücumlar etdiyi iddiası ilə başlatdığı müharibə.

                                               

Oslo anlaşması

Oslo anlaşması və ya "Declaration of Principles") - Norveçin əqidəsi altında keçirilən, israil-fələstin münaqişəsini nizamlanması məqsədi ilə İsrai və Fələstin Azadlıq Təşkilat arasında Osloda keçirilən gizli ikitərəfli danışıqlar.

                                               

Filippin tarixi

Cənub-Şərqi Asiyada, Sakit Okeanın qərbində yerləşən Filippinin tarixi zəif öyrənilmişdir. Əhalinin 90%-dən çoxu yerli xalqlardır. Onlardan vissaylar, taqalar, iloklar, morolar, luson, neqros, aetalar yerli xalqlardan hesab olunur. Filippində din ...

                                               

Finlandiya tarixi

Finlandiya tarixi - Finlandiya Respublikasının yerləşdiyi ərazinin tarixindən ibarətdir. Finlandiyada yaşayan yerli xalq olan finlər eradan əvvəl Avropaya Sibirdən gəlmişdilər. Sonralar finlər Skandinaviyada yaşayan digər xalqlarla münasibətlərni ...

                                               

Finlandiya Demokratik Respublikası

Finlandiya Demokratik Respublikası - 1939-1940-cı illər sovet-fin müharibəsi zamanı SSRİ başçısı İosif Stalinin qurduğu, kommunizmi dəstəkləyən milis və sovet partizanlarından ibarət kukla dövlət. Bu ölkənin heç bir hüquqi əsası olmamış və mühari ...

                                               

Finlandiya krallığı

Finlandiya krallığı - 1918-1919-cu illər arasında mövcud olmuş, müvəqqəti monarxiya. Formal olaraq 9 oktyabr 1918-ci ildən 17 İyul 1919-cu ilə qədər olan dövrdə Finlandiya Respublikasında yaranmış dövlət idarəçiliyi forması mövcud olmuşdur. Lakin ...

                                               

Tolvayarvi döyüşü

Tolvayarvi döyüşü - 1939-1940-cı illər SSRİ-Finlandiya müharibəsi zamanı 12 dekabr 1939-cu ildə baş vermiş döyüş. Döyüşdə finlər qalib gəlmişdi.

                                               

Fransa tarixi

Fransa tarixi - Qərbi Avropanın ən böyük şəhərlərindən biri idi. Onun tarixi Merovinqlər, Karolinqlər, Kapetinqlər və Valua kimi tanınan dörd kral sülaləsinin hakimiyyət dövrlərini əhatə edir. Hələ qədim zamanlardan bəri şəhər üç şərti hissəyə bö ...

                                               

Arelat

Arelat – 9–14 əsrlərdə Cənub-Şərqi Fransada krallıq, Aşağı Burqundiya krallığının ikinci adı. Mərkəzi Arelat şəhəri idi. 879-cu ildə Frank dövlətinin parçalanması nəticəsində yaranmışdır. 933-cu ildə Arelat Yuxarı Burqundiya krallığı ilə birləşər ...

                                               

Birinci imperiya

30 may 1814-cü ildə Parisdə sülh müqaviləsi imzalandı. Fransa 1792-ci il sərhədlərinə qaytarılmalı idi. Vyanada beynəlxalq konqres çağırılması qərara alındı. Fransa nümayəndəsi konqresdə iştirak etməli idi. 1814-cü ilin mayında XVIII Lüdovik" Kon ...

                                               

Böyük Fransa inqilabı

Böyük Fransa inqilabı - Fransa və Avropa siyasi tarixində köklü dəyişikliklərə səbəb olmuş ən mühüm hadisələrdən biri. O dövr Fransasında, eləcə də digər aparıcı Avropa ölkələrində hakim zadəgan və katolik ruhanilərinə verilmiş qeyri-məhdud imtiy ...

                                               

Burbon restavrasiyası

Burbon restovrasiyası - Fransa tarixində Birinci Fransa İmperiyasının süqütü ilə İyul İnqilabı arasındakı müddətdə Burbonlar monarxiyasının yeninden bərpasıdır. Restovrasiya dövrü Napoleon Bonapartın sürgündən qaçmasıyla əlaqədar olaraq Yüz gün m ...

                                               

Burqundiya hersoqluğu

Burqundiya hersoqluğu - Qərbi Avropada 9-15-ci əsrlərdə mövcud olmuş dövlət. Əsası hersoq II Robert tərəfindən qoyulmuş Burqundiya hersoqluğu 1477-ci ildə Nansi müharibəsindən sonra dağılmışdır. German tayfası burqundların keçmiş krallığının 843- ...

                                               

Dien Bien Fu döyüşü

Dien Bien Fu döyüşü Dien Bien Fu döyüşü Fransa İttifaqının Fransa uzaq şərq ekspedisiya korpusu və Vyetnam kommunist inqilabçıları arasında həlledici qarşıdurma olan birinci Hindçin Müharibəsi idi. Müharibə 1954-cü ilin mart-may ayları arasında b ...

                                               

Dreyfus işi

Dreyfus işi - 1894-1906-cı illərdə Fransa Ordusu Baş Qərargahının zabiti, əslən yəhudi olan kapitan Alfred Dreyfusa qarşı alman xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə casusluq etməsi ittihamı üzərində qurulan məhkəmə prosesi və bu proses ətrafında ba ...

                                               

Frank krallığı

Frank imperiyası və ya Frank dövləti ; - orta əsrlərdə yaranmış dövlət. 500-cü ildə Xlodviq tərəfindən yaradılıb. Çiçəklənmə dövrü Böyük Karlın dövrü olub.

                                               

Fransa Konstitusiyası (1946)

Sədri ibarət Nazirlər Kabinetinin - parlament respublikası gücləndirici, dövlət hakimiyyəti ali orqanları proporsional sistem üzrə seçilir Milli Məclisin və seçki kollec və Milli Məclis tərəfindən seçilmiş Respublikasının Şurası oldu dövlət başçı ...

                                               

Fransa Respublikasının Müvəqqəti Hökuməti

Fransa Respublikasının Müvəqqəti Hökuməti - İkinci Dünya Müharibəsi Fransanın bütün siyasi və iqtisadi sistemini dərindən sarsıtdı. 1875-ci ildən bəri mövcud olan üçüncü respublika ləğv edildi; Fransa istehsalçı qüvvələrinin 10% -i məhv edildi, i ...