Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88
                                               

Albion

Albion adı ilk dəfə olaraq e.ə. VI əsrdə qədim yunanların, o cümlədən yunan coğrayafiyaşünası Ptolemeyin əsərlərində çəkilmiş, sonralar isə qədim Roma və orta əsrlər ədəbiyyatına keçmişdir. Kral Artur haqqında əfsanələrdə də bir çox hallarda Albi ...

                                               

Böyük Britaniyanın Baş nazirlərinin siyahısı

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri, nominal olaraq dövlət başçısı Britaniya monarxı tərəfindən təyin edilən hökumət başçısıdır və bir çox icraedici funksiyaları icra edir. XVIII əsrdə meydana gələn Nazirlər kabin ...

                                               

Böyük oyun

Böyük Oyun, həmçinin Kölgələr Turniri olaraq da adlandırılır - XIX əsrdən başlayaraq strateji bölgələrin böyük güclər tərəfindən paylaşılma mübarizəsini təsvir etmək üçün istifadə edilən addır. Klassik Böyük Oyun zamanı ümumiyyətlə Buxara əmirliy ...

                                               

Britaniya imperiyası

Britaniya İmperiyası Birləşmiş Krallıq və onun sələf dövlətləri tərəfindən idarə olunan dominion, koloniya, protektorat, mandat və digər asılı ərazilərdən təşkil olunmuşdu. Onun tarixi 16-cı əsrin sonu və 18-ci əsrin əvvəlləri aralığında İngiltər ...

                                               

Cənub dənizlər şirkəti

Cənub dənizlər şirkəti - İngilis ticarət şirkəti, maliyyə piramidi. Şirkət 1711-ci ildə İngilis xəzinədar Robert Harli tərəfindən quruldu. Səhmdarlara asyento - Cənubi Amerikanın İspan hissəsi ilə ticarət etmək hüququ vəd edildi. İmtiyazlar müqab ...

                                               

Kontinental blokada

Kontinental blokada - 1806 − 1814 cü illərdə fransız imperatoru Napoleonun öz rəqiblərinə qarşı apardığı iqtisadi və siyasi təcrid siyasəti. Əvvəl 8 fevral 1807-ci ildə Prussişe Eylau döyüşü və sonra 14 iyun 1807-ci ildə Friedland döyüşünün ardın ...

                                               

Şimali İrlandiya konflikti

Şimali İrlandiya konflikti - XX əsrin 60-cı illəriin sonunda Şimali İrlandiyada baş verən konfliktə verilən ad. İrlandiyaya müstəqillik verildikdən sonra altı qraflıqdan ibarət və əhalisinin çox hissəsi protestant ingilislərdən ibarət olan Şimali ...

                                               

Torilər

Torilər - öncə İngiltərə və Böyük Britaniya Krallığı,sonralar isə Böyük Britaniya və İrlandiya Birləşmiş Krallığında var olmuş iki partiyanın üzvlərinə verilmiş ad idi.

                                               

İkinci Braziliya Respublikası

İkinci Braziliya Respublikası - Braziliyada mövcud olmuş və 1946 - 1964 illəri əhatə etmiş dövr Avropada müharibənin bitməsinə az qalmış prezident Jetuliu Varqas prezidentlik vəzifəsindən imtina etməli olur. O yeni prezident seçkiləri təyin etmiş ...

                                               

Sulu sultanlığı

Filippinin İslamiyətlə ilk təması, IX və X əsrlərdə Qırmızı dənizdən Çin dənizinə qədər uzanan və əsas etibariylə müsəlmanların istifadəsində olan millətlərarası dəniz ticarətinə qatılmasıyla başlayır. Bu dönəmdə Ərəb əsilli müsəlman tacirlər inc ...

                                               

Cənubi Afrika Birliyi

Cənubi Afrika Birliyi, CAB - 31 may 1910-cu ildən 31 may 1961-ci ilə qədər mövcud olmuş dominion krallıq.

                                               

Cənubi Afrika Respublikası (Transvaal)

Cənubi Afrika Respublikası, və ya Transvaal, Transvaal Respublikası - 1852-1902-ci illərdə Cənubi Afrika ərazisində mövcud olmuş dövlət.

                                               

Baqirmi sultanlığı

Baqirmi Çad gölünün cənubi-şərqi və Şari çayının şərqində yerləşir; bölgənin əski tarixi bilinmir. XVI əsrin başlarında Baqirmi bölgəsində yasayan göçəbə bütpərəst Kenka qəbiləsi, Birni Bəsi liderliyində 1522-1536 Çad gölünün 200 km. şərqində qal ...

                                               

Bohemiya krallığı

Eramızın IV əsrində, hələ çex xalqının təşəkkül tapmadığı bir dövrdə Asiyadan gəlmiş köçəri hunların qədim çex torpağı olan Bohemiyaya yürüşü bu mənada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, hunlar öz yürüşü ilə bütün Avropanın xəritəsini dəyişd ...

                                               

Moraviya

Bizim eradan əvvəl 400-cü ildə Moraviya ərazisini keltlər istila etdilər. Moraviya Orta çağdan bəri krallıq idi. Doqquzuncu əsrdə slovaklar, Böyük Moraviya hakimiyyətinin tərkibinə daxil oldular və xristianlığı qəbul etdilər. Böyük Moraviya krall ...

                                               

Vişeqrad Konqresi (1335)

Vişeqrad Konqresi - 1335-ci il oktyabr ayının sonu noyabr ayının əvvəlində Macarıstanın Vişeqrad şəhərində keçirilən Avropa monarxlarının konqresi. Orada Şərqi Avropanın üç monarxı iştirak etmişdir, Çexiya kralı I Yan, Macarıstan kralı Karl Rober ...

                                               

Tukapel döyüşü

Tukapel döyüşü - 25 dekabr 1553-cü ildə Çilidəki yerli mapuçelərlə ispan işğalçıları arasında baş vermiş döyüş. Mapuçelərin konkistadorlara qarşı apardığı uzunmüddətli Arauko savaşının ilk mərhələsinə aid olan döyüş, mapuçelərin qələbəsi ilə başa ...

                                               

Çin tarixi

Çjou sülaləsinin hakimiyyət dövrü demək olar ki, doqquz əsri əhatə edir E.ə. 1100 - E.ə. 221-ci illər və Qərbi Çjou Erkən E.ə. 1122 - E.ə. 771-ci illər və Şərqi Çjou Sonrakı E.ə. 770 - E.ə. 256/221-ci illər dövrlərinə bölünür. İmperiyaların adlar ...

                                               

"Açıq qapı" doktrinası

"Açıq qapı" doktrinası - 1899-cu ildə ABŞ böyük dövlətlərdən tələb etdi ki, Çindəki nüfuz dairələrində Amerika mallarının gətirilməsi və satışına şərait yaratsınlar. Özünün iqtisadi üstünlüyünə arxalanan ABŞ bu yolla rəqiblərini Çindən sıxışdırıb ...

                                               

Ayutiya krallığı

Ayutiya krallığı - 1351–1767-ci illərdə indiki Tailand ərazisində hökmranlıq etmiş tay feodal buddist dövləti. Ayutiya xarici tüccarlarla səmimi idi. Bu tüccarlara çinlilər, vyetlər, portuqaliyalılar, hindlilər, yaponlar, koreyalılar, farslar, is ...

                                               

Çzin sülaləsi

Çzin sülaləsi - Üç çarlıq dövründən Şimal və Cənub sülaləri dövrünədək Çin ərazisində hökmranlıq etmiş altı sülalədən biri. Çzin dövləti hərbi sərkərdə Sıma Yan tərəfindən qurulmuşdur. Budövr Çin tarixinə Çzin dövrü kimi taxil olmuşdur. Şərqi Çzi ...

                                               

Diyen (dövlət)

Diyen, Dyan - e.ə. IV - e.ə. II əsrlərdə indiki Quyçjou, Sıçuan və Yunnan əyalətlərinin Tunsin, Kunmin, Siçan, Dali qəzalarında, Çin Xalq Respublikası hüdudlarında mövcud olmuş dövləti qurum. Dövlət Diyen və ya Kunmin gölünün yerləşdiyi yaylada m ...

                                               

Döyüşən çarlıqlar (dövr)

Döyüşən çarlıqlar - Qədim Çın tarixində e.ə. V əsrdən başlayaraq Çinin birləşdirilməsinə qədər - e.ə. 221-ci ilə dək olan bir dövrdür. Bu dövrdə Şərqi Çjou ondan sonra gələn Çuntsyu, Çjou sülalələri hakimiyyətdə olmuşdurlar. Tsin imperiyasının ya ...

                                               

Dropa diskləri

1962-ci ilə qədər disklərin üzərlərindəki heroqlifləri oxumaq mümkün olmadı. Nəhayət, 1962-ci ildə Pekin Universitetinin üzvü Dr. Tsum Um Nuy yazıların sirrini aça bildi. O, hər diski mikroskopla nəzərdən keçirdi, hər heroqlifə məna verməyə çalış ...

                                               

Dunhu

Dunhu - Çjou sülaləsi dövründə e.ə. 1100-cü ildə tayfa ittifaqı idi. Onlar Han sülaləsi dövründə də yaşam sürmüşdülər.

                                               

Xanbalıq

Əvvəlcə Balıq şəhəri haqqında. Bu adla üç şəhərin adı qeyd olunur. 1) Balık- islamdan çox öncə türk dilində "sığnaq, qala, şəhər" lərə verilən ad; 2) BEŞ-BALIK- Göytürklərdən uyğurlara keçən tanınmış bir türk şəhəri. 3) YANĞI BALIK və yoxud YENGİ ...

                                               

İli sultanlığı

İli sultanlığı, Tarançi sultanlığı və ya Kulcin sultanlığı, Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu ərazisində Sin imperiyası dönəmində Dunqan üsyanı zamanı mövcud olmuş dövlət. Sultanlığın ərazisi 1871-ci ildən 1881 ilə qədər Rusiya İmperiyası tərəfindən ...

                                               

Khmer İmperiyası

Khmer İmperiyası, rəsmi olaraq Anqkor krallığı və ya hindlilər tərəfindən Kambucadeşa - IX–XV əsrlərdə indiki Kamboca, Vyetnam, Tayland və Laos ərazisində hökmranlıq etmiş feodal khmer buddist dövləti. Keçmiş Bapnom və Çenla krallıqlarının süqutu ...

                                               

Külcə hadisəsi

Külcə hadisəsi və ya Külcə qətliamı - 1997-ci il tarixində Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonuna tabe olan Külcə şəhərində baş vermiş etiraz nümayişləridir.

                                               

Qaraxoca

Qaraxoca ya da Karahoço Çin Xalq Respublikasının Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunda Turfannın 30 kilometrə cənub-şərqində İpək Yolu üzərində qədim tarixdə bir vahə şəhəridir.

                                               

Qərbi Çjou (sülalə)

Qərbi Çjou - Çində e.ə. 1045-ci ildən Qərbi Çjou çarlığını idarə etmiş, erkən səltənət. Bu sülalənin başlanğıcı Çjou sülaləsinin süqutuna əsadüf edir. Çjou sülaləsinin ilk yaranmış sivilizasiyası "Qərbi Çjou" adını daşıyırdı. "Qərbi Çjou" sülaləs ...

                                               

Lansanq krallığı

Lansanq, Lan Sanq, Lansanq Hom Kxao - 1354–1707-ci illərdə indiki Laos, Vyetnam, Kamboca, Myanma, Çin və Tailand ərazisində hökmranlıq etmiş feodal lao buddist dövləti. Lansanq Cənub-şərqi Asiyanın ən böyük krallıqlarından biri olmuşdur. Krallığı ...

                                               

Li Siçonq

Mənbələrdə adı ilk dəfə 840-cı ildə çəkilir. Uyğur xaqanlığının parçalanmasından sonra şahzadə Umusun başçılığı ilə bir qrup uyğur Çinə pənah gətirmişdi. 841-ci ildə isə Uge xan özünü Uyğurların xaqanı elan etmişdi. Nə Yağlakar sülaləsindən, nə h ...

                                               

Mancuriya

Mancur dövründə çinlilərə inamsızlıqdan dövlət imtahanlarının keçirilməsində ayrı-seçkilik siyasəti həyata keçirilirdi. Mancurlar bütün əhalinin cəmi 3%-ni təşkil etsələr də, onlara da çinlilərlə bərabər namizəd kvotası həyata keçirilirdi. Buna g ...

                                               

On altı barbar (çarlıqlar)

On altı barbar çarlıqları - Qədim Çinin ərazisində 304 - 439-cu illərdə Şimali Çinin çökməsindən meydana çıxmış konqlomerat dövlətlər. Barbar çarlıqlara Çen, Şimali Xan, Sonrakı Çjao, Erkən Lyan, Sonrakı Lyan, Qərbi Lyan, Şimali Lyan, Cənubi Lyan ...

                                               

Port-Artur

Port–Artur - Sarı dənizdəki Çinin keçmiş liman şəhəri, Lyaodun yarımadasının cənub-şərq ucunda - Kvantun yarımadası, 38 ° 48 şimal enində və 121 ° 20 şərq uzunluğunda yerləşən şəhər. Hal-hazırda, keçmiş şəhərin yerində, Çin Xalq Respublikası Daly ...

                                               

Syanbilər

Syanbilər, Monqolustan və Mancuriya sərhədləri civarında yaşamış köçəri tayfa. Etnik yapısı konusunda Monqol tezi, Tunguz tezi, Monqol və Türk boylardan yaranan bir konfederasiya olduğuna dair tez de vardır. Vu-Huan 烏桓 wū huán konfederasyonu Hu ...

                                               

Şərqi Çjou (sülalə)

Şərqi Çjou - Çində e.ə. 770 ildən e.ə. 256-cı ilədək Çjou çarlığını idarə etmiş, paytaxtı Loi olmuş hökmdar sülaləsi. Bu sülalənin başlanğıcı Çjou sülaləsinin süqutuna təsadüf edir. Yarımköçəri jun tayfaları ilə çjoululara qohum tez-tez baş verən ...

                                               

Tai Xue

Taixue və ya bəzən "İmperator Akademiyası", "İmperator Məktəbi", "İmperator Universiteti" adlandırılır və ya "İmperator Mərkəzi Universiteti", Han sülaləsi ilə Sui sülaləsi arasındakı Qədim Çində ən yüksək təhsil müəssisəsidir. Universitet 2. əsr ...

                                               

Talas döyüşü

Talas döyüşü - 751-ci ildə bu günki Qırğızıstan sərhədləri daxilindəki Talas çayı sahilində, Abbasilər və onların müttəfiqi olan Qarluqlar ilə Çinlilər arasında 5 gün davam edən döyüşdür. Çin ordusunun məğlubiyyəti ilə nəticələnən döyüş həm Çin, ...

                                               

Telelər

Tele tayfası erkən orta əsrlərdə IV-V əsrlərdə Balxaş gölü ətrafında yaşamışdır. V əsrdə 100 min alaçıqdan ibarət telelər İrtış çayını keçərək Aral və Xəzər dənizləri arasındakı ərazidə öz dövlətlərini yaratmışdılar. 492-ci ildə telelər öz dövlət ...

                                               

Terrakota ordusu

Terrakota ordusu, Yeraltı heykəllər ordusu və ya Torpaq əsgərlər - 1974-cü ildə Çində kəşf olunmuş Yeraltı Heykəllər Ordusu. İlk Çin imperatoru Sin Şi Xuandinın məzarında olan heykəllər. Ordunun "ilklərin imperatoru" olaraq bilinən Sin Şi Xuandin ...

                                               

Toqon

Toqon hökmdarlığı Tsaydamın düzən ətəklərində yerləşirdi. Hələ 312-ci ildə kiçik syanbi tayfası Muyun nəslindən olan knyazlarla Cənubi Mancuriyadanm qərbə köçmüş və Kukunor gölü yaxınlığında məskən salmışdı. Burada syanbilər bir-birindən təcrid o ...

                                               

Vey (çarlıq)

Vey çarlığı - Üç çarlıq dövründə ən tanınmış, sərkərdə Çao tərəfindən əsası qoyulmuş, 220 - 266-cı illərdə mövcud olmuş dövlət. Çao hakimiyyət zirvəsinə neçə-neçə hərbi yürüşlərdən keçərək çatmışdır. İlk olaraq şəxsi hesabına saxladığı beş minlik ...

                                               

Avar xanlığı

XII əsrin əvvəllərində xristian Sərir krallığının süqutundan sonra avarlar müsəlmanlaşmağa başladı. Bölgə Sabutay Bahadurun başçılığı ilə monqollar tərəfindən işğal edildikdən sonra, 1222-ci ildə bölgədə hərbi münaqişələr artdı. Ardından avarlar, ...

                                               

Dağıstan vilayəti (Səfəvilər)

Dağıstan vilayəti - indiki Dağıstan Respublikasının ərazisində mərkəzləşmiş Səfəvi dövlətinin vilayəti idi. Çox sayda yüksək rütbəli Səfəvi xadimləri ya bu vilayətdən gəlmə idilər ya da kökləri bura gəlib çıxırdı.

                                               

Dağlılar Respublikası

Dağlılar Respublikası - 1917-1922-ci illərdə Şimali Qafqazda mövcud olmuş müstəqil dövlət. Dağlılar Respublikasının ərazilərinə müasir dövrdə Rusiyanın Çeçenistan, İnquşetiya, Dağıstan və Kabardin-Balkar respublikaları və Qaraçay-Çerkesiya muxtar ...

                                               

Şimali-Qafqaz əmirliyi

Şimali-Qafqaz əmirliyi - 1919-cu ilin sentyabrından 1920-ci ilin martına qədər Dağıstan və Çeçenistan ərazisində mövcud olan İslam dövləti. Dövlət idarəetmə forması əmirlik idi və Osmanlı imperiyasının protektoratlığında olmuşdur.

                                               

Şimali-Qafqaz əmirliyi tüməni

Tümən - 1919-1920-ci illərdə dövriyyəyə buraxılmış Şimali-Qafqaz əmirliyinin pul vahidi. Əskinasların üzərində nominal həm tümənlərdə, həm də rublda göstərilmişdir.

                                               

Tarku şamxallığı

Övliya Çələbi bu xanlığın torpaqları üçün" Kumuğıstan” və" Dağıstan-i Qumuq” təbirlərini işlətmişdir. Şamxal dağlıq bölgədə iqamət edirdi. Şamxallığın mərkəzi Tarku kəndi idi. Şamxal Çobanın 1578-ci ildə ölümü üzərinə yerinə keçən oğlu Sultan But ...