Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73
                                               

Pir Ömər

Qara Yusif 1410-cu ildə Ərzincanı Ağqoyunlulardan aldıqdan sonra Pir Ömər bəyi Ərzincan hakimi təyin etdi. Ardınca Bayburt, Tərcan və İspiri də ələ keçirərək bu əraziləri də Pir Ömərə verdi. Bundan sonra Qara Yusif geriyə Təbrizə qayıtdı. Qara Yu ...

                                               

Pithana

Pithana - e.ə 18-ci əsrdə Anadoluda yaşayan Kušsara kralı idi. Pithana haqqında məlumatların əksəriyyəti oğlu və növbəti kralı Anitta tərəfindən yazılmış sənəddən məlumdur. Orijinalı bir daş stel üzərinə yazıldığı düşünülən bu sənəd e.ə XVI və XI ...

                                               

Rafiq Feyzullayev

Rafiq Babaş oğlu Feyzullayev - Azərbaycan Respublikasının xalq təhsili naziri, Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin hərbi tədris müəssisələri və xarici ölkələrdə təhsil alanlar üzrə müavini

                                               

Ramiz Əhmədov

1939-cu il martın 6-da Quba rayonunun Zizik kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini və Moskva İctimai Elmlər Akademiyasını bitirmişdir. Fəlsəfə elmləri namizədi olmuşdur. Rus dilini bilirdi. Sovet dövr ...

                                               

Rəhim Cəmilov

Cəmilov Rəhim Cəlil oğlu 1941-ci ildə Azərbaycan SSR Zaqatala şəhərində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Zaqatala şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi bitirmişdir. 1960-1965-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda mühəndis ixtisasi üzrə ali təh ...

                                               

Rəşid ibn Fərruxzad

Monqollar Şirvandan gedəndən sonra darmadağın edilmiş qıpçaqlar bir yerə toplaşaraq Dərbəndə yollandılar. Bu vaxt oranın hakimi İbn əl-Əsirin Şirvanşah adlandırdığı Rəşid idi. Yaqut Həməvinin verdiyi məlumata görə Şirvanın paytaxtı Şamaxının haki ...

                                               

Roman III Arqir

Roman III Arqir, 15 noyabr 1028 və 11 aprel 1034 arasında Bizans İmperatoru olmuşdu. "Arqirus" adı yunan dilində "gümüş" sözündən gəlir və mənsub olduğu nəcib ailənin adıdır. Roman III Arqir partijian sinifinə mənsub zadəgan bir ailənin üzvü idi. ...

                                               

Rüstəm bəy Kərimbəyov

Məhəmməd bəy Süleymanbəyov - Lənkəran qəzası rəisi. Rüstəm bəy ağa Heybət bəy oğlu Kərimbəyov 1878-ci ildə Quba qəzasında anadan olmuşdu. Quba qəza polisində kiçik rütbədə polis məmuru vəzifəsində işə başlamış, sonra polis pristavı və Quba qəza r ...

                                               

Rüstəm Fərruxzad

Fərrux Hörmüzün 631-ci ildə öldürülməsindən sonra Atropatena və Xorasan sipəhsaları olmuşdu. Atasının intiqamını almaq üçün Ktesifonu ələ keçirmiş, Azarmedoxtu öldürərək yerinə Borandoxtu gətirmişdi. Borandoxtun ölümü, III Yezdəgirdin taxta çıxma ...

                                               

Rzaqulu xan Qasımlı-Avşar

Rzaqulu xan Məhəmmədmusa xan oğlu Urmiya şəhərində doğulmuşdu. Müкəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Кərim xan Zəndin yanında girov saxlanılırdı. Bacısı Кərim xanın arvadlarından biri idi. Onun və Avşar ağsaqqalarının məsləhəti, Mömün xan Qasımlının ...

                                               

Saak Sevada

Saak Sevada - X əsrin I yarısında Xaçın və Girdiman hakimi. Qriqor Hamamın oğlu, Atrnersehin nəvəsidir. Onun hakimiyyətinə Parisos, Uti və Girdimanın xristianlarla məskunlamış əraziləri daxil idi. Saak Sevada, qızı ilə evlənmiş erməni hökmdarı II ...

                                               

Sadiq bəy Balacayev

Sadiq bəy Balacayev - Qax üsyançılarının başçısı. Qax üsyançılarının başçısı Sadiq bəy Balacayev həbs olunduqdan sonra 1930-cu il aprelin 27-də verdiyi ifadədə dediklərindən: "Üsyan başlanmazdan əvvəl səhər tezdən mənim evimə Qax-Muğal kəndinin s ...

                                               

Sakal xaqan

708-ci ildə taxta çıxmışdır. Çin imperatoru onu şəxsən tanımış, Aşina Xuaytaonu səfir kimi göndərmişdi və Çinhe knyazı 金河 kimi tanımışdı. Hakimiyyətinin ilk illərini ona qarşı üsyana başlamış Kül Çörlə mübarizə edərək xərclədi. Kül Çör əsas dəs ...

                                               

Salar ibn Yəzid

Şirvanşah Buxtnassar Əli ibn Əhmədin hakimiyyətinin birinci ilində onun əmisi Salar ibn Yəzid hakimiyyət çevrilişi edərək Şamaxı qalasını ələ keçirmişdir. Şamaxı qalasının süqutundan sonra Şirvanşah Buxtnassar Şirvanı tərk edərək Arrana qaçmış və ...

                                               

Samuil (Bolqarıstan çarı)

Samuil - Kometopuli sülaləsindən ilk bolqar imperatoru. 977-997ci illər arasında Çar Romanın sərkərdəsi və sağ qolu olmuşdur.Bolqarıstanın müstəqilliyini Bizansa qarşı qorumağa çalışmışdır.

                                               

Sara xatun

Sara xatun - Azərbaycanın ilk diplomat qadını sayılan şəxs. Cəlaləddin Əli bəyin həyat yoldaşı, Uzun Həsənin və Cahangir Mirzənin anası. Əslində Sara xatunun adı Saray xatun olmuşdur, lakin Azərbaycan dilində artıq Sara xatun kimi yazılış normaya ...

                                               

Sarıməddin İbrahim bəy Ramazanoğlu

Şəhabəddin Əhməd bəyin ölümündən sonra oğulları arasında hakimiyyət uğrunda müharibə başladı. Bu mübarizədə İbrahim bəy hakimiyyəti ələ keçirə bildi. Məmlük sultanına elçilər göndərərək tabe olduğunu bildirdi. Ramazanoğulları bəyliyindəki ara müh ...

                                               

Semyon Pankratov

Semyon Pankratov 1920-ci ilin aprel ayının 27-də Azərbaycanı işğal etmək məqsədilə şimal sərhədlərindən ölkə ərazisinə soxulan Rusiyanın XI Qırmızı ordusunun Xüsusi hərbi əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, bolşevik istilasının ilk günlərindən 1920-ci ...

                                               

Servi Tulli

Bir rəvayətə görə onun anası latın tayfaları ilə müharibədə əsir alınıb Tarkvini Priskin arvadına kənizliyə verilmişdi. Qul arvadın bir oğlu olmuş, uşağın adını Servi Tulli qoymuşdular, latınca serva - "qul" deməkdir. Lusi Tarkvini uşağı oğulluğa ...

                                               

Seydi Əhməd Paşa

Doğum tarixi məlum deyil. Qara Əhməd Paşanın çərkəz kölələrindəndir. At minməkdə mahir olub, bir dəfə saray ağalarından birinin ölümünə səbəb olmuş, bu səbəblə saraydan qovulmuşdur. Ardından bağışlanaraq Maraş bəylərbəyi, 1655-ci ildə vəzir rütbə ...

                                               

Seydizadə Mehmed Paşa

Doğum tarixi məlum deyil. IV Mehmed səltənətinin kaptan-ı dəryalarından Seydi Əhməd Paşanın oğludur. Bu səbəblə bir çox tarixi mənbədə Seydizadə olaraq anılır. Sürətlə yüksələrək sancaqbəyi, ardından 1671-ci ildə vəzir rütbəsiylə Rumeli bəylərbəy ...

                                               

Seyfəddin Qotaz

Xarəzmşahlar sülaləsinə mənsubdur; atası Cəlaləddin Xarəzmşahın əmizadəsi, anası isə bacısıdır. Bir savaş sırasında Monqollara əsir düşmüş və Dəməşqdə sonradan ona nisbət edildiyi Əmir İzzəddin Aybək Türkmani tərəfindən satın alınıb Qahirəyə götü ...

                                               

Seyid Əhməd Orlat

Seyid Əhməd yanvar 1399-cu il tarixdə atası Seyid Əlinin Alıncaq qalası yaxınlığında baş vermiş döyüşdə öldürülməsindən sonra hakimiyyətə gəlmişdir. Hicri 802-ci ilin qışında noyabr 1399 –fevral 1400 Əmir Teymur Qarabağda qışlayan ordusunun 30%-n ...

                                               

Seyid Əhməd Paşa

Doğum tarixi bilinməsə də, Ədirnədə dünyaya gəldiyi məlumdur. Atası Anadolu bəylərbəyliyinə qədər yüksələn Kürəkən Süleyman Paşadır. Atası ölümündən bir neçə ay öncə Sultan Əhmədin qızlarından Zübeydə Sultanla evlənmiş, bu səbəblə uşaqlığından bə ...

                                               

Seyid Əli Orlat

Seyid Əli Orlat - XV əsrin 4-cü rübündə hakimiyyətdə olmuş Şəki hökmdarı. Şəki-Kaxetiya hökmdarı II Axsartandan və 1017-ci ildə Kiş qalasının müdafiəsinə başçılıq etmiş Asat və Şot qardaşlarından sonra tarixi mənbələrdə adı çəkilən ilk Şəki hökmd ...

                                               

Seyid Mustafa Paşa

Doğum tarixi bilinməsə də, indiki Nevşəhərdə doğulduğu məlumdur. Atası Seyid Əli bəy bölgənin məşhur din xadimlərindəndir. Qardaşı isə gələcəkdə sədarətə yüksələn Silahdar Mehmed Paşadır. 1747-ci ildə İstanbula gətirildi və saray aşçısı olan Süle ...

                                               

Səfi xan Muğanlı

Səfi xan Muğanlı - Şahsevən elinə mənsub olan Cavad xanlığının dördüncü xanı, sərkərdə. Rus hərb tarixçisi P.Butkov isə 1796-cı ilə dair məlumatlarında yazırdı ki, indi - 1796-cı ildə Cavad bölgəsində əksəriyyəti tərəkəmələrdən ibarət olan 470 ai ...

                                               

Səfiquli xan

Səfiquli xan - kimi tanınan Mirman Mirimanidze I Şah Abbas və I Şah Səfi dövründə xidmət etmiş Səfəvi məmuru və qulam idi.

                                               

Səfiqulu xan (Rüstəm xanın oğlu)

Daha sonra Səfiqulu xan kimi tanınan Səfiqulu bəy 1664-cü ildən 1666-cı ilə qədər Məşhəd bəylərbəyi və 1674-1679-cu illərdə İrəvan bəylərbəyi olan gürcü mənşəli Səfəvi məmuru və qulam. Saakadze nəslinin bir fərdi olan Səfiqulu keçmiş sepahsalar b ...

                                               

Səfiqulu xan Undiladze

Səfiqulu xan - gürcü mənşəli bir Səfəvi məmuru. I Şah Səfinin 1629–1642 hakimiyyəti ərzində 1629-1630-cu illərdə 1-ci dəfə və 1632-ci ildə 2-ci dəfə Lar bəylərbəyi vəzifəsini icra edib. Undiladze nəslinin bir nümayəndəsi olan İmamqulu xanın oğlu ...

                                               

Səhl ibn Sunbat

Səhl ibn Sunbat - IX əsrdə şimali Artsak ərazisinin hakimi. Moisey Kalankatlı onu "Şəki hakimi" adlandırır. 822-ci ildə alban hökmdar sülaləsi olan Mehranilərin son nümayəndəsi II Varaz Trdatın ölümündən sonra Yuxarı Artsak – Xaçın ərazisini idar ...

                                               

Səlim xan (Şəki xanı)

Səlim xan - Şəki xanı; iki dəfə − birinci dəfə 1795-1797, ikinci dəfə isə 1805-1806-cı illərdə, hər dəfə də 2 ildən də az müddət ərzində hakimiyyətdə olmuş, lakin xan olmaq uğrunda mübarizəsini sonra yenə də davam etdirməsi səbəbindən, adı XIX əs ...

                                               

Səlim xan Şəmsəddinli

Səlim xan Şəmsəddinli - XVII əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş Səfəvi hərbçisi və dövlət məmuru. O, türkmən Şəmsəddinli tayfasının mənsubu olmuşdur.

                                               

Sənan Musayev

Sənan Hüseynoviç Musayev 1957-1962-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin sədri olmuşdur. Sənan Hüseynoviç Musayev 1923-cü ildə Qusar şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1941-1942-ci illərdə istehsalatd ...

                                               

Sənəkərim

Sənəkərim - 1072 - 1094 və ya 1096 – cı illərdə hakimiyyətdə olmuş Sünik knyazı. Alban çarlarının nəslindən idi. Sənəkərim, dövləti bacısı II Şahanduxtla birgə idarə etmişdir. O, Tatev monastırını himayə etmişdir. Sənəkərimin hakimiyyəti dövründə ...

                                               

Silahdar İbrahim Paşa

Doğum tarixi haqqında məlumat yoxdur. Əndərundakı təlim-tərbiyəsini tamamladıqdan sonra II Osmanın silahdarlığına gətirildi. Ancaq çox keçmədən Sultan Osman devrilərək qətlə yetirildi. Taxta çıxarılan Sultan Mustafa əqli cəhətdən zəif olduğundan ...

                                               

Silahdar Kürəkən Mehmed Paşa

Əslən türk olub, doğum tarixi məlum deyil. Uşaq yaşlarında Əndəruna alınaraq burada təlim-tərbiyə edildi. Ardından saray xidmətinə alındı və saray anbarında çavuş vəzifəsində xidmət etdi. Sultan Əhmədin silahdarlarından Bosniyalı Mehmed ağanın və ...

                                               

Silahdar Mustafa Paşa

Doğum tarixi və əsli bilinmir. Əndərunda tərbiyə edildikdən sonra saraya alındı və silahdarlığa qədər yüksəldi. 1780-ci ilin oktyabrında vəzirlik rütbəsi alaraq öncə Salonikiyə, ardından Hələbə təyin olundu. 1784-cü ildə Karesi sancaqbəyi və ardı ...

                                               

Silahdar Ömər Paşa

Doğum tarixi haqqında məlumat yoxdur. Əndərunda təlim-tərbiyə edildikdən sonra Sultan Mehmedin silahdarlığına təyin edildi. Ardından 1664-cü ilin martında vəzir rütbəsi alaraq Misir bəylərbəyi oldu. Ancaq 28 yanvar 1667-ci ildə vəzifədən alındı. ...

                                               

Silahdar Süleyman Paşa

Əslən abxaz olub, doğum tarixi məlum deyil. Darüssəadə ağası Yusif ağanın kölələrindən idi. Əndərunda yetişdikdən sonra sarayda müxtəlif vəzifələrdə xidmət etməyə başladı. 1704-cü ilin fevralında çuxadar ağası, aprelində isə silahdar ağası oldu. ...

                                               

Simeon Bekbulatoviç

Sayın Bulat. Rus tarixində bu ad tez-tez gözə çarpmaqdadır; hətta Moskva çarı kimi. Sayın Bulat Bek Bulat sultanın oğlu, Gəraylar sülaləsindəndir; Qızıl Orda xanı Əhməd xanın nəticəsidir. Dediyimiz kimi o, birbaşa Çingiz xanın özünün düz xətlə gə ...

                                               

Siyavuş bəy (qullar ağası)

Başıaçuğı nisbi ilə də tanınan Siyavuş bəy - Səfəvi hərbi komandiri, rəsmisi və gürcü mənşəli qulam. Siyavuş bəy karyerasının əvvəlində bir hərbi zabit yüzbaşı olmaq üçün sıralar arasından yüksəldi. 1632-ci ildə Dərbəndin yeni bəylərbəyi hakem və ...

                                               

Sofu Əli Paşa

Sofu Əli Paşa və ya Xədim Əli Paşa - Sultan Süleyman Qanuni səltənətində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.

                                               

Sokulluzadə Lələ Mehmed Paşa

Sokulluzadə Lələ Mehmed Paşa - I Əhməd dönəmində 26 iyun 1604 - 21 iyun 1606 tarixlərində ümumilikdə 1 il 10 ay 26 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır. Rumeli bəylərbəyi ikən almanlara təslim etdiyi Esterqon qalasını 10 il s ...

                                               

Sultan Bədiüzzaman mirzə Səfəvi

Bədiüzzaman Səfəvi - Səfəvi şahzadəsi. Bəhram Mirzə Səfəvinin ən kiçik oğlu. 1549-cu ildə, atasının ölümündən sonra I Təhmasib tərəfindən öz oğlu kimi baxılmış Sistan valiliyinə göndərilmişdi. O vaxtı hələ 10 yaşı olan Pərixan xanımla evləndirilm ...

                                               

Sultan Hüseyn mirzə Səfəvi

Bəhram mirzə Səfəvi və Zeynəbsultan xanımın ikinci oğlu olaraq dünyaya gəlmişdi. 1555-1557-ci illərdə Sistan, 1557-1576-cı illərdə Qəndəhar, 1558-1566-cı illərdə Zəmindəvar hakimi olmuşdur. Əmisi I Təhmasibin ölümündən bir neçə ay sonra 1576-cı i ...

                                               

Sultan Mahmud ibn Qazi bəy

Məhəmməd Qazi bəy 1502-ci ilin birinci yarısı öldürüldükdən sonra Şirvanşahlar taxtını onun qiyamçı oğlu, mənbələrdə "yalançı və qan içən müstəbid" adlandırılan Sultan Mahmud ibn Qazi bəy tutdu. Münəccimbaşının məlumatına görə onun hakimiyyəti cə ...

                                               

Sultan Rüknəddin Firuz

Atası Şəmsəddin Eltutmuşun 1236-cı ildə vəfatından sonra taxta əyləşdi. Anası Türkan xatunun köməyi ilə hakimiyyətə gəlsə də, qətiyyən dövlət işlərinə marağı olmamışdır. Əvvəllər Lahor hakimi vəzifəsində çalışmışdı. Onun taxta çıxarılmasından nar ...

                                               

Sultan Rüstəm

Uzun Həsənin nəvəsi, Maqsud mirzənin oğludur. 1490-cı ildə Sultan Baysunqur tərəfindən həbsə salınmışdı. Bayandur əyanlarından Eybə Sultan adı ilə məşhur olan Dana Xəliloğlu İbrahim tərəfindən həbsdən azad edilmişdir. 1492-ci ildə də hakimiyyəti ...

                                               

Sultan Üveys xan

Sultan Üveys xan Cığatay ulusundan, Tuğluqteymurlu sülaləsindən Şirəli Xıdırın oğludur. Doğum tarixi məlum deyil. Gənc yaşlarından Şirməhəmməd xana qarşı hakimiyyət mübarizəsinə başlamışdı. Onun qəfil ölüm səbəbilə, Əmir Xudadadın yardımı ilə xan ...