Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65
                                               

Albaniya tarixi

İskəndər bəy deyilən Yorgi Kostriota 1443 ilə 1468 illəri arasında Osmanlı hakimiyyətinə qarşı girişilən üsyanı idarə etmişdir.

                                               

Albaniyanın bölünməsi

Albaniyanın bölünməsi - Albaniya nümayəndə heyəti Vloreyada toplaşdıqdan sonra, gələcək Albaniya dövlətinin sərhədlərinin təyini 28 noyabr 1912-ci ildə elan edildi. Bir çox cəhətdən Albaniyanın cənub və şimal sərhədləri Birinci Balkan müharibəsin ...

                                               

Aranrot

İlk dəfə Albaniyanın Uti əyalətinə daxil olan mahallardan biri kimi "VII əsr Erməni coğrafiyası" adlı əsərdə və sonda "Albaniya tarixi" də çəkilir. VII əsrə aid mənbədə mahalın Arazçayı ilə Arsak arasındakı ərazidir. Albaniyada eranın ilk əsrləri ...

                                               

Almaniya tarixi

Alman xalqının etnik olaraq formalaşmasının Skandinav bürünc əsrində, təxminən e.ə 1700-cü illərdə baş verdiyi güman edilir. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə German tayfaları Cənubi Skandinaviya və Şimali Almaniyadan tədricən cənuba, şərqə və qərbə doğ ...

                                               

Auqust Landmesser

Auqust Landmesser - kütlə psixologiyasına uymazlıq simvolu və qorxu üzərində qurulmuş zorakı idarəçiliklə barışmazlığın real personajı. Almaniyanın Hamburq şəhərində Blohm+Voss tərsanəsində fəhlə işləyib, 13 iyun 1936-cı ildə "Horst Wessel" adlı ...

                                               

Adolf Hitlerə qarşı sui-qəsd cəhdlərinin siyahısı

Bu tamamlanmamış olan sənədləşdirilmiş, Hitlerə qarşı hazırlanmış və üstü açılmış sui-qəsd cəhdlərinin siyahısıdır. İşarə edilmiş qeydlərdən savayı bütün sui-qəsd cəhdləri Üçüncü Reyx ərazisində və Üçüncü Reyx vətəndaşları tərəfindən həyata keçir ...

                                               

Almaniya Federativ Respublikası (1949-1990)

Qərbi Almaniya - XV əsrdən etibarən Almaniya olaraq adlanddırılan dövlətin, İkinci dünya müharibəsindən sonra siyasi və çoğrafi olaraq parçalanması nəticəsində yaranmış iki dövlətdən biri. 1949-1990-cı illər aralığında mövcud olmuş Qərbi Almaniya ...

                                               

And böhranı

And böhranı - Birinci dünya müharibəsinin sonlarına yaxın Almaniya İmperiya Ordusu ilə Yozef Pilsudski rəhbərliyindəki Polşa ordu birləşmələri arasında yaşanan siyasi qarşıdurma. Birinci dünya müharibəsinin əvvəllərində Üçlər ittifaqı tərəfindən ...

                                               

Avstriya-Prussiya müharibəsi

Avstriya-Prussiya müharibəsi - 1866-cı ildə Prussiya krallığı və İtaliya ilə Avstriya imperiyası arasında baş vermiş hərbi münaqişə. Müharibədə ümumilikdə 29 dövlət bilavasitə iştirak etmiş, onlardan 13-ü Avstriya, 16-sı Prussiya tərəfində olmuşd ...

                                               

Bavariya Krallığı

Bavariya Krallığı - Almaniyanın cənub-şərqində 1806-1918-ci illərdə mövcud olan dövlət. Vittelsbax sülaləsindən olan I Maksimilian 1806-cı ildə Bavariyanın ilk kralı oldu. Monarxiya, 1918-ci ildə krallıq dağılana qədər, Vittelsbax sülaləsi tərəfi ...

                                               

Köln kral salnaməsi

Köln kral salnaməsi - XII-XIII əsrlərdə latın dilində yazılmış genişhəcmli tarixi əsər. Mətnində bəzi fərqlər olan bir neçə əlyazması müasir dövrədək gəlib çatmışdır. Salnamədə Almaniyanın tarixi, bəzi digər ölkələrin tarixinə dair çoxsaylı məlum ...

                                               

Qan və dəmir (nitq)

Qan və dəmir - Almaniya kansleri Otto fon Bismarkın 1862-ci il sentyabr ayının 30-da Almaniyanın birləşməsilə əlaqədar olan çıxışının başlığı. Nitqinin son hissələrində işlədilən bu sözlər Bismarkın ən məşhur sitatlarından birinə çevrilmişdir. 18 ...

                                               

Lanqobardlar

Lanqobardlar və ya Lombardlar - qədim alman tayfalarından biri. Əfsanəyə görə lanqobard qadınları özlərini döyüşdə öz ərlərini qorumaq və döyüşçülərin saylarının daha da çox görünmələri və bununla da düşməni qorxutmaq üşün saçlarını çənələrinin a ...

                                               

Lüftvaffe

Luftvaffe - Üçüncü Reyxin hərbi hava qüvvələri. Luftvaffe 1935-ci ildə Adolf Hitler tərəfindən Vermaxtın tərkibində yaradılmışdır. Birliyin xidmətindən ilk dəfə İspaniya vətəndaş müharibəsi zamanı istifadə olunub. İkinci dünya müharibəsi dönəmind ...

                                               

Otto fon Bismarkın ittifaqlar sistemi

Bismarkın İttifaqlar Sistemi - Otto fon Bismarkın Alman imperiyası üçün düşündüyü, savaş ehtimalı içərisində ən çətini olanı-Rusiya imperiyası və Fransa Respublikası ilə eyni anda ediləcək olan iki cəhbəli müharibənın qarşısını almaq idi. Almaniy ...

                                               

Sakslar

Sakslar və ya Saksonlar - qədim german tayfaları, III-IV əsrlərdə iki hissəyə ayrılmış və bir hissəsi cənuba – Almaniyaya, digər hissəsi isə qərbə getmişlər. Onlar eyni zamanda tarixdə skiflər və sarmatlar adlanmışlar. Saksların adlarından Almani ...

                                               

Andorra tarixi

Andorra tarixi - Andorranın yaranması tarixi haqda ilk məlumatlar 805-ci ilə istinad edir. Orta əsrlərdə əvvəl mavrlardan, sonra isə ispan və fransız feodallarından öz müstəqilliyini qoruyan çoban qəbilələri burada yaşamışlar. Bu ərazidə ağalıq ü ...

                                               

Quarani müharibəsi

Quarani müharibəsi - 1754-1756-ci illər ərzində Quarani qəbilələri və İeuzit reduksiya ailələri ilə İspan və Portuqal birləşmiş qüvvələri arasında baş vermişdir. Müharibənin nəticəsi olaraq Madrid anlaşması bitmiş və bununla da Cənubi Amerikada m ...

                                               

Avstriya tarixi

Avstriyanın Macarıstanda təkbaşına ağalığa nail olmaq cəhdi, 1664-cü ildə Osmanlı imperiyası ilə müharibəyə səbəb oldu. Avstriyalıların möhkəmləndirmiş olduqları və alınmaz saydıqları Uyyar qalası alındı.Avstriya imperatoru təkbaşına türklərlə vu ...

                                               

Avstriya-Macarıstan müqaviləsi

Avstriya-Macarıstan müqaviləsi - 1867-ci ildə Avstriya ilə Macarıstan dövlətləri arasında imzalanan və Avstriya-Macarıstan imperiyasının yaradılması ilə nəticələnən müqavilə.

                                               

Bosniya və Herseqovinanın Avstriya-Macarıstan işğalı

Bosniyanın və Herseqovinanın Avstriya-Macarıstan işğalı - Osmanlı İmperiyasının Bosniya vilayətini nəzarət altına keçirmək üçün Avstriya-Macarıstan silahlı qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən hərbi əməliyyat, 1878-ci ildə Berlin konqresi nəticə ...

                                               

Habsburq monarxiyası

Habsburq monarxiyası - Habsburqlar sülaləsinin Avstriya budağının hakimiyyəti altında olan konqlomerat dövlətlərin qeyri-rəsmi adı. Adətən Avstriya ersherosqu I Ferdinandın 1526-cı ildə Çexiya və Macarıstan taxtlarını ələ keçirməsindən 1804-cü il ...

                                               

15 may dövlət çevrilişi (1992)

1992-ci ilin 26 fevral tarixində baş vermiş Xocalı soyqırımından sonra xalqın hiddəti artır. Hadisələr xalqdan gizlədilsə də bir müddət sonra hər şey agah olur. Faciyənin qarşısının alınmamasında mərkəzi hökumət ittiham edilir. Xalqın tələbi ilə ...

                                               

1847-ci il Kəndli Əsasnamələri

1847-ci il Kəndli Əsasnamələri - Çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycanda bəylər ilə asılı kəndlilər arasında qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsinə məqsədilə tətbiq olunmuş sənədlər.

                                               

1912-1913-cü illər aqrar qanunları

1912-1913-cü illər aqrar qanunları - Çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycanda kəndlilərin torpaq sahiblərindən asılılığından azad olunmasını rəsmiləşdirən qanunlar.

                                               

Ağdam Şəhidlər Xiyabanı

Ağdam Şəhidlər Xiyabanı - Ağdam şəhərində Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğurunda şəhid olanların dəfn olunduğu məzarlıq. Xiyaban 1992-ci ildə Tovuz şəhərində yaradılıb.

                                               

Ameka

Ameka - Zamua çarı. Qaynaqlar onu "çar" adlandırır və paytaxtın – Zamri şəhəri olmağı haqqında məlumat verir. E.ə. 880-cı ildə Assuriya hökmdarı II Aşşurnasirapalın Zamuaya yürüşü zamanı döyüşdə məğlubiyyətə uğramış, ölkənin paytaxtı Zamrini tərk ...

                                               

Azərbaycan (ekzonim)

"Azərbaycan" toponimi parf və ya orta dövr fars dilində, Atropatena adlı qədim dövlətin adı olan Aturpatakandan Āturpātakān əmələ gəlmişdir. Makedoniyalı İsgəndərin işğalından sonra Əhəmənilər imperiyasının Midiya satrapı Atropatın öz çarlığının ...

                                               

Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı (1988-1991)

Azərbaycan Milli-Azadlıq Hərəkatı - Azərbaycan SSR-də baş verən xalq hərəkatı. 1988-ci ildə Azərbaycan SSR-də xalq hərəkatı başladı. İlk etiraz mitinqi 1988-ci il fevralın 19-da Bakıda başladı. Topxana hadisələri ilə mitinqlərin yeni dalğası - Me ...

                                               

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası - Cənubi Qafqazın şərq hissəsində dövlət qurumu, SSRİ tərkibində mövcud olmuşdur. Azərbaycan SSR 1920-ci il aprelin 28-də əsasən qeyri millətlərdən ibarət olan Bakı bolşeviklərinin üsyanı və Azərbaycan Demo ...

                                               

Azərbaycan SSR tarixi

Azərbaycan SSR tarixi - Azərbaycanın 1920–1991-ci illəri əhatə edən tarixi. 28 aprel 1920 - Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulur. Ölkədə hakimiyyət Müvəqqəti İnqilab Komitəsinə MİK verilir. Qanunvericilik funksiyalarını həyata keçirən MİK-ə yal ...

                                               

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan tarixi - dövrdən bu günə kimi Azərbaycanın tarixi. Azərbaycan ərazisində hələ Paleolit dövründən etibarən məskunlaşma var idi. E.ə. IV əsrdən 705-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisində Qafqaz Albaniyası çarlığı mövcud idi, regionun cənub-ş ...

                                               

Azərbaycan tarixinin xronologiyası

Azərbaycan tarixi Ən Mühüm Hadisələrin Xronoloji Xülasəsi Qeyd: Bu hissədə H.S.Hüseynova və habelə Ə.Ə. Qocayev, S.A.Əliyeva, A.H.Hacıyevin tərtib etdikləri Azərbaycan tarixi xronologiyasından geniş şəkildə istifadə edilmişdir.

                                               

Azərbaycanda alman əsirləri

Azərbaycanda alman əsirləri - İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Sovet qoşunları tərəfindən tutulan və Azərbaycan SSR ərazisində olan Üçüncü Reyxin keçmiş hərbi qulluqçuları.

                                               

Azərbaycanda qeydiyyata alınmış dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələrin siyahısı

Azərbaycanda qeydiyyata alınmış dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidələrin siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli, 132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycanda qeydiyyata alınması göstərilmiş dünya ...

                                               

Azərbaycanda qeydiyyata alınmış dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrinin siyahısı

Azərbaycanda qeydiyyata alınmış dünya əhəmiyyətli memarlıq abidələrinin siyahısı - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli, 132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycanda qeydiyyata alınması göstərilmiş dün ...

                                               

Azərbaycanda təsəvvüf

Azərbaycan İslamın ilk dövrlərində müsəlmanlar tərəfindən fəth edilmiş, islamiyyət bu ərazidə yaşayanlar tərəfindən zaman keçdikcə din olaraq qəbul edilmişdir. Bu coğrafi ərazidə yaşayan xalqın müsəlman olmasında ən böyük təsiri göstərənlər, şübh ...

                                               

Azərbaycandakı karvansaraların siyahısı

Azərbaycandakı karvansaraların siyahısı - Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən karvansaralar. İlk karvansaralar 5-6 min il əvvəl inşa olunmağa başlayıb. Tarixi mənbələrə görə, karvansaraların Azərbaycanın qədim və iri ticarət mərkəzləri ...

                                               

Bakı şəhərinin tarixi

Bakının tarixi - Bakı şəhərinin tarixini əhatə edən dövr. Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır. Müxtəlif dövrlərdə Bakı şəhəri Şirvanşahlar dövləti, Bakı xanlığı, Bakı quberniyası, Azərbaycan Demokratik Respublikası və Azərbaycan So ...

                                               

Bakıda şərq xalqlarının I qurultayı

1920-ci ildə Yaxın və Orta Şərqin qovuşuğunda yeni bir dövlətin - əhalisi əsasən müsəlmanlardan ibarət olan Azərbaycan SSR-in yaranması bu regiondakı ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərinə və ictimai-siyasi vəziyyətə təsir göstərməyə bilməzdi. İran ...

                                               

Bərdə Şəhidlər Xiyabanı

Bərdə Şəhidlər Xiyabanı - Bərdə şəhərində Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğurunda şəhid olanların dəfn olunduğu məzarlıq. Xiyaban 1992-ci ildə Bərdə şəhərində yaradılıb.

                                               

Birinci Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı

1921-ci ilin yanvarından etibarən sovetlərə seçkilər keçirilməsinə və Birinci Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayarın çağrılmasına hazırlıq başlandı. Bütünlükdə Azərbaycanda yoxsul komitələrindən sovetlərə keçilməsinə əməkçi kəndlilərin qurultayları ...

                                               

Çanaxır təpələri

Xaçmaz rayonu Mehrəliqışlaq və Canaxır kəndləri yaxınlığında olan Çanaxır təpələri qədim yaşayış məskənidir. Çanaxır təpələri Ağçayın sahilində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilib. Təsərrüfat işləri ilə bağlı olaraq mühə ...

                                               

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi - Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ və Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki Azərbaycan əraziləri üzərində baş vermiş etnik münaqişə və ərazi mübahisəsi. Dağlıq Qarabağ Respublikası de-fakto ...

                                               

Daş Salnamə Muzeyi

Daş Salnamə Muzeyi - Azərbaycanın daş plastikası tarixinə həsr edilmiş muzeydi. Muzeydə daş plastikanın bir çox növləri sərgilənir. Dövlət Bayrağı Meydanı ərazisində yerləşən Daş salnamə muzeyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılıb. Azərbaycan ...

                                               

Dərbəndnamə

Dərbəndnamənin müəllifi məlum deyil. Variantlar Azərbaycan, ərəb və fars dillərində saxlanılır. Onlar tamlığın, məzmunun və vaxtın miqyasında fərqlənirlər.

                                               

Erməni tarixşünaslığında revizionist nəzəriyyə

Erməni tarixçiləri Ermənistanın 301-ci ildə xristianlığı dövlət dini kimi dünyada birinci olaraq qəbul etmiş ölkə olması barədə mif yaratmışlar və onu inadla təbliğ edirlər, hərçənd elmə çoxdan məlumdur ki, hələ II əsrin axırlarında, yəni ermənil ...

                                               

Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi

Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi və Azərbaycan ərazilərinə yerləşdirilməsi - ermənilərin İrandan, Türkiyədən və digər ərazilərdən planlı sürətdə Cənubi Qafqaza köçürülməsi prosesi. Rusiyanın himayəsi altında erməni dövlətinin yaradılması, h ...

                                               

Əfqanıstan müharibəsində həlak olan azərbaycanlılar

Əfqanıstan müharibəsində həlak olan azərbaycanlılar - Rəsmi məlumata görə, sovet işğalına qarşı mübarizədə partizanlar və dinc sakinlər də daxil olmaqla milyon yarım əfqan həlak olub. Sovet ordusu isə 15 min itki verib. Azərbaycan Respublikası Əf ...

                                               

Gal karvansarası

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu ərazisində zəmanəmizədək qalıqları gəlib çatan karvansaralardan biri də Gal kəndinin şimal-şərq hissəsində yerləşən" İlandağ” yaşayış məskənində qalan karvansaradır.