Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64
                                               

Bağa Tarxan

Bağa Tarxan əvvəlcə sarı türgişlərin başçısı idi. Kül Çör kimi tanınırdı. Çumuğun tayfasının başçısı idi. Tarix səhnəsinə ilk dəfə 721-ci ildə çıxmışdır. Qəsr əl-Bahil mühasirəsində müvəffəqiyyətsiz olsa da, 729-cu ildə Kəmərcə mühasirəsində işti ...

                                               

Baltaoğlu Süleyman bəy

Əslən bolqar əsilzadələrindən olub, Sultan Murad səltənətində dəvşirmə olaraq Əndəruna alınmış, burada təlim-tərbiyə edildikdən sonra qapıçıbaşılığa qədər yüksəlmişdir. Səlib ordusuna qarşı uğur qazana bilməyən Turhan bəyi 1443-cü ildə sədrəzəm X ...

                                               

Bao

Əmisi Huçuquan dövründə 189-cu ildə Sol Müdrik şahzadə titulu ilə 5 qəbilə onun səlahiyyətinə verilmişdi. Çinlilər Hun imperiyasını işğal etdikdən və Huçuquanı həbs etdikdən sonra Bao özünü şanyü elan etdi. Qardaşı Kubey isə Sol Müdrik şahzadə ti ...

                                               

Barat Qaravəliyev

Barat Süleyman oğlu Qaravəliyev 1923-cü ildə indiki Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə kənddəki yeddillik məktəbə daxil olub. 1939-cu ildə Qazax Müəllimlər Seminariyasını bitirib Dağ Kəsəmən kəndində müəllim təyi ...

                                               

Bars xaqan

Həyatının ilk dövrlərinə aid məlumat azdır. Əvvəllər bəy olsa da, sonra müstəqillik əldə etmiş və İltəriş xaqanın qızı ilə evlənib İnanc Alp Bilgə xaqan adını götürmüşdü. Tabğaclar və Türkeşlərlə İkinci Göytürk xaqanlığına qarşı ittifaqa qoşulmuş ...

                                               

Bayan xaqan

Bayan Xaqan - avar hökmdarı Bayan Xaqan 565-ci ildə slavyan tayfalarını ağır məğlubiyyətə uğradaraq Mərkəzi Karpatı ələ keçirmiş, Bizansı xərac vermək məçburiyyətində qoymuşdu. Lanqobardlarla ittifaq bağlayaraq hepidləri özünə tabe etmişdi. O. 56 ...

                                               

Bayburtlu Qara İbrahim Paşa

Hicri təqvimin 1030-cu ilində 1620-1621 Bayburtda Qatırçı Əhməd adlı bir kəndlinin evində dünyaya gəlmişdir. Gənclik illərində üsyançı Abxaz Həsənin xidmətində olmuş, üsyan yatırıldıqdan sonra 1659 İrana qaçaraq bir müddət burada qalmışdır. Daha ...

                                               

Bayram Paşa

Ladikli Bayram Paşa - IV Murad dönəmində 2 fevral 1637 - 26 avqust 1638 tarixlərində ümumilikdə 1 il 6 ay 24 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır. Eyni zamanda İstanbulun Bayrampaşa səmti də məhz Bayram Paşanın adı ilə bağlıd ...

                                               

Behbud bəy Çərkəz

Behbud bəy olaraq da bilinən Behbud xan Çərkəz I Şah Abbasın dövründə xidmət edən çərkəz mənşəli Səfəvi məmuru və qulam. 1606-cı ildə Qoxlan, 1620-ci ildə Qaskar və 1620-1629-cu illərdə Astrabad bəylərbəyliyini idarə etdi. 1615-ci ildə Behbud xan ...

                                               

Bejan (Meqreliya knyazı)

Bejan - Dadianilər sülaləsindən olan Meqreliya knyazı. 1715-1728-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. 1728-ci ildə sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdür.

                                               

Benyamin (Xəzər xaqanı)

Benjamin və ya Benyamin - 9-cu əsrin sonlarında və 10-cu əsrin əvvəllərində hökmdarlıq edən Xəzər xaqanı. Haqqında məlumat "Schechter Letter" adlı bir sənədlə əldə edilmişdir. Peçeneq, burtas, onogur və bulqarların birliyinə qarşı mübarizə aparmı ...

                                               

Bədiüzzaman mirzə Səfəvi

Sultan Rüstəm mirzənin oğlu idi. Cahangir şahın sarayında əsas yerlərdən birini tutmuşdur. 1633-1636-cı ildə Aqra qarnizonunun komandiri, 1636-1640-cı illərdə quşbəyi, 1640-1643-cü ildə Orissa hakimi, 1643-1647-ci ildə Caunpur qarnizonunun komand ...

                                               

Bədr xan Şahsevən

Bədr xan atasından sоnra el başçısı оldu. O, yalançı şahzadə İsmayıl mirzənin qiyamında оnun tərəfini tutmuşdu. Nadir xan Əfşarın hakimiyyəti illərində dövlətin siyasi yaşamında önəmli rоl оynamışdı. Bədr xan 1763-cü ildə vəfat etdi.

                                               

Bəhram bəy

Şirvanşah I Fərrux Yasarın ölümündən sonra, onun yerinə h.906 1500-ci ildə oğlu Bəhram bəy keçdi. O, bir il hakimiyyət sürdükdən sonra h.907 1501-ci ildə öz əcəli ilə öldü. Mənbələrdə onun hakimiyyətinə dair heç bir məlumat verilmir. Bu vaxt İsma ...

                                               

Bəhram bəy Məlik Abbasov

Bəhram bəy Məlik Abbasov - Cavanşir qəzası rəisi Cavanşir qəzası qəza rəisi Məlik-Abbasovdan 108 №li 24 noyabr 1918-ci il tarixlə teleqram. 500 nəfərdən ibarət əsgərlərlə Dövlətli və Bazarkənd ermənilərinin Quturlulara basqın edərək, ümumi dəyəri ...

                                               

Bığlı Qoca Dərviş Mehmed Paşa

Həyatının ilk illəri haqqında məlumat yoxdur. Mənbələrdə onun haqqında ilk məlumat çərkəz əsill olduğu və sədrəzəm Dabanıyasdı Mehmed Paşanın kəndxudası olaraq İrəvan səfərinə qatıldığıdır. Daha sonra Dəməşq bəylərbəyi və Mosul fədaisi Kiçik Əhmə ...

                                               

Bığlı Mustafa Paşa

Bığlı Mustafa Paşa - Sultan İbrahim və IV Mehmed səltənətində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, kaptan-ı dəryası.

                                               

Biko Əli Paşa

Doğum tarixi və saraya necə girdiyi məlum deyil. Tarixi mənbələrdə adına ilk dəfə Qoca Dərviş Paşanın sədarəti dönəmində rast gəlinir. Belə ki, 1653-cü ilin martında Dərviş Paşanın sədarət naibi olmuşdur. 1655-ci ilin yanvarında baş dəftərdar ols ...

                                               

Bilal Mahmudov

Bilal Mahmudov - AKP Kürdəmir rayon komitəsinin birinci katibi 5 may 1929-cu ildə Tərtər rayonunda anadan olmuşdur. Bilal Mahmudov uzun müddət partiya və dövlət orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb, Tərtər, Bərdə və Yevlax rayonlarının Partiya ...

                                               

Bonyak xan

Məşhur kuman xanları Tuqorxan, Bonyak Bənək və Şarukanın simasında rus folklorunda dəhşətli düşmən kimi Bunyak Şeludivıy - xişnıy, Tuqorin Zmeyeviç, Şark - velikan obrazları yaranmışdır. Bu adları Bizans imperatorunun qızı Anna Komnin yazısında T ...

                                               

Boril

Çar Boril Kaloyanın işğalçı siyasətini davam etdirmək istəsə də, hakimiyyətinin ilk illərində qardaşı Strej Asen Serbiya knyazı Stefan Nemanyiçin köməyi ilə Prosekdə üsyana qalxmışdı. Borilin dayısı oğlu Aleksi Slav da Melnikdə öz müstəqilliyini ...

                                               

Bosniyalı Əli Paşa

Bosniyalı Əli Paşa - Sultan Süleyman Qanuni və II Səlim səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.

                                               

Bosniyalı Xəlil Paşa

Bosniyalı Xəlil Paşa - III Murad və III Mehmed səltənətində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, kaptan-ı dəryası.

                                               

Bosniyalı Mahmud Paşa

Bosniyalı Mahmud Paşa - Sultan Süleyman Qanuni və II Səlim səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.

                                               

Bosniyalı Mehmed Paşa

Bosniyalı Mehmed Paşa - II Osman və I Mustafa səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.

                                               

Böyük Kvirike

Böyük Kvirike ; I Kvirike ; III Kvirike – ən geci 1032/1038-ci ildən Şəki-Kaxeti hökmdarı. 1010-cu ildən Kaxeti xorepiskopu. 1011-1014/15-vi illərdə III Baqratın əsiri olmuş, sonra yenidən Kaxetidə hakimiyyətini bərpa etmişdir. XVIII əsr gürcü ta ...

                                               

Buxtnassar Əli ibn Əhməd

Şirvanşah Qubadın öldüyü ilk gündən hakimiyyətə onun qardaşı oğlu Buxtnəssar Əli ibn Əhməd ibn Yəzid ibn Əhməd ibn Məhəmməd ibn Yəzid keçdi. Təqribən bir ildən sonra o, hakimiyyətdən salındı və onun əmisi Salar ibn Yezid Şirvanşah elan olundu. Şa ...

                                               

Buluqqin ibn Ziri

Əbülfütuh Yusif Buluqqin ibn Ziri bin Mənad əs-Sanhaci - İfrikiyyədə hökm sürən Zirilər dövlətinin qurucusu və ilk hökmdarı.

                                               

Busir

Busir - 7-ci əsrin sonundan 8-ci əsrin əvvəllərinə qədər Xəzər xaqanlığına hökmdarlıq etmişdir. Xəzər xaqanlığı VII əsrdə Krım qotlarını özünə tabe etdi. 787-ci ildə isə Cənubi Krımdakı Doros indiki Manqup qalasını da ələ keçirən xəzərlər, qotlar ...

                                               

Bünyad xan Zülqədər

1592-ci ildə Yaqub xan tutduğu vəzifədən kənar edildi. Yəzd, Kirmana özbaşına hərbi yürüşlər edib, əslində mərkəzlə hesablaşmayan Yaqub xan ortadan götürüldükdən sonra Şiraza hakim və Farsa əmir ül-üməra Zülqədərin yüzbaşı silkindən Bünyad xan tə ...

                                               

Bürhan Əli

Şahruxun əmisi oğlu Bürhanəddin uzun müddət Dağıstanda qaytaqlı qohumlarının yanında qaldıqdan sonra böyük qoşun toplayaraq 1544-cü ildə Əlqas mirzə Səfəvi ilə mübarizə aparmaq üçün Şirvana doğru hərəkət etmişdi. Lakin Əlqas Mirzə onu məğlub edər ...

                                               

Cahangir mirzə

Cəlaləddin Əli bəyin və Sara xatunun oğludur. 1444-cü ildə tayfa ittifaqının başçısı oldu. Bu dövrdə Ağqoyunluların arasında müəyyən qədər sabitlik yarandı. Lakin vəziyyət bir müddət sonra dəyişdi. Qara İsgəndərin oğlu Əlvəndin Cahangirə sığınmas ...

                                               

Cam Tamaçi

Cam Xayruddin Əl-Məruf Cam Tamaçi ibn Cam Unar - Sindin 1367-1379-cu illərdə məşhur hakimi idi. O Pakistanda Sindin Unar tayfasından idi.

                                               

Canpoladzadə Hüseyn Paşa

Doğum tarixi haqqında məlumat yoxdur. Canpolad Mustafa Paşanın oğlu olub, Əndərunda təlim-tərbiyə edildikdən sonra 1664-cü ilin yanvarında qapıçılar kəndxudası, 1664-cü ilin aprelində ikinci, 1665-ci ilin mayında isə baş miraxur olaraq xidmət etm ...

                                               

Cəbəci Əhməd Paşa

Doğum tarixi haqqında məlumat yoxdur. Əslən İstanbullu olub, Çivizadə Mehmed Əfəndinin yanında təlim-tərbiyə edildikdən sonra öncə cəbəbcibaşı, daha sonra 1661-ci ildə baş dəftərdar oldu. 4 avqust 1665-ci ildə vəzir rütbəsi alaraq müxtəlif vəzifə ...

                                               

Cəfərqulu xan

Cəfərqulu xan, həmçinin Cəfərqulu bəy adı ilə də tanınan 1664 və ya 1666-cı illərdə II Şah Abbasın dövründə Astarabad bəylərbəyi vəzifəsini icra edən gürcü mənşəli Səfəvi məmuru. Undiladze nəslinin üzvü olan Cəfərqulu xan məşhur Səfəvi hərbi və s ...

                                               

Cəfərqulu xan Xoyski

Cəfərqulu xan Dünbili, Cəfərqulu xan Xoyski, Cəfərqulu xan Xoylu - Xoy xanı, Xoy ətrafında məskunlaşmış kürd dünbülü tayfasının rəisi, Şəki xanı, rus ordusunun general-leytenantı, Xoyski familiyasını daşımış ilk şəxslərdən biri.

                                               

Cəlaləddin Əli bəy

1435-ci ildə hakimiyyətə gəlmişdi və tayfa ittifaqlarının hakimiyyət uğrunda gedən mübarizəsi nəticəsində bir müddət Ağqoyunluların rəhbəri oldu, daxili və xarici mübarizədə müəyyən üstünlüklər əldə edə bildi. Əli bəy təkbaşına tək qələbə qazana ...

                                               

Cəlaləddin Sultanşah

Nə vaxt anadan olduğu bilinmir. III Fəribürzdən kiçik idi. 1222-ci ildə atası tərəfindən Gürcüstana yollanmışdı. Çar IV Georgi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən Cəlaləddin Rusudan ilə evlənəcəkdi. O burada xristian olmuş və xristian adətləri ilə bö ...

                                               

Cəlaləddin Təbrizi

Təbriz şəhərində, məşhur Keçəçilər nəslində doğulmuşdu. Atası Məhəmməd Zəkəriyya Keçəçi Şah İsmayılın ilk vəziri olmuşdur. Lakin Şah İsmayılın ölümündən sonra Div Sultan Rumlu tərəfindən öldürülmüşdür. İsgəndər bəy Münşi hadisəni belə nəql edir: ...

                                               

Cəlaliyyə

Cəlaliyyə - Naxçıvan hakimi, məlikə, Azərbaycan Atabəylər dövlətinin ikinci hökmdarı atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın Zahidə xatundan olan qızı, atabəy Özbəyin bacısı, Xarəzmşah Cəlaləddin Mənguberdinin şəxsi münşisi.

                                               

Cəmşid xan

Cəmşid xan - XVII əsrdə Səfəvi hərbi komandiri və məmuru. "Mənşəyi bəlli deyil", bir zamanlar Şirvan və Astarabad bəylərbəyi olan qulam Hacı Mənuçehr xanın oğlu hesab olunur. Cəmşid xan 1663-1667-ci illərdə şah qulam korpusunun qullar ağası koman ...

                                               

Cərrah Mehmed Paşa

Satırcı Mehmed Paşa və ya Cərrah Mehmed Paşa III. Murad və III. Mehmed dönəmlərində sədrəzəmliyə qədər yüksəlmiş, 9 aprel 1598 – 6 yanvar 1599 tarixlərində 11 ay sədrəzəm olmuş Osmanlı paşası və təbibidir.

                                               

Cuçi xaqan

Digər xaqanlarla geneolojik əlaqəsi məlum deyil. Aşina Mişenin ölümündən sonra 671-ci ildə Nuşibilərə xan təyin olunmuşdu. Özünə kifayət qədər dəstək alandan sonra 676-cı ildə Çinə qarşı üsyana başlamış, özünü xaqan elan etmişdi. Çinlilər onu Şis ...

                                               

Çaka bəy

Çaka bəyliyi İzmirdə qurulduğu üçün bir çox dəniz fəaliyyəti reallaşdırmış, dəniz döyüşlərində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ayrıca ilk Türk dənizçi dövlətdir. Çaka bəyin Çanaqqala bölgəsini ələ keçirməsindən sonra öz suverenliyi üçün narahat olan ...

                                               

Çandarlı Xəlil Paşa

ÇandarlıXəlil Paşa - Çandarlı Xəlil Paşa 1439-1453-cü illərdə sədrəzəmlik etmiş Osmanlı dövlət xadimi. İstanbulun fəthindən dərhal sonra Fateh Sultan Mehmet tərəfindən edam edildiyi 1 iyun 1453 tarixinə qədər 15 il vəziri əzəmlik etmişdir. Osmanl ...

                                               

Çandarlı I İbrahim Paşa

Çandarlı I İbrahim Paşa - II Murad dövründə sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı. Tarixdə Çandarlılar ailəsi olaraq tanınan ailəyə mənsubdur.

                                               

Çandarlı II İbrahim Paşa

Çandarlı Xəlil Paşanın kiçik oğludur. 1429/1430-cu ildə Ədirnədə dünyaya gəlmişdir. Tarixi mənbələrdə adına ilk dəfə Ədirnə qazısı olaraq rast gəlinir. Bu səbəblə mədrəsə təhsili aldığı və üləma zümrəsinə mənsub olduğunu demək olar. Ancaq kimlərd ...

                                               

Çatalcalı Əli Əfəndi

Alanyanın nəqşibənd şeyxlərindən Mehmed Əfəndinin oğludur. İstanbula getdikdən sonra xəlvətiyyə şeyxi Ömər Əfəndinin xidmətinə girən atasının Çatalcadakı evində hicri 1041-ci ildə 1631 vəya 1632-ci ildə dünyaya gəlmişdir. İlk təhsilini burada ald ...

                                               

Çatalcalı Həsən Paşa

Doğum tarixi bilinməsə də, Çatalcalı bir yeniçəri ağasının oğlu olduğu məlumdur. Əndərunda yetişdikdən sonra saray mətbəxində xidmət etməyə başladı. Bu vəzifədə ikən hərəm ağalarından Hacı Mustafa ağanın himayəsinə girdi və çavuşbaşı, 1615-ci ild ...