Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58
                                               

Günel Anarqızı

Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişdir. BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsində ali təhsil almışdır. Günel Anarqızı "Pəncərə", "Ölkəm", "Azercell" jurnallarının baş redaktoru olmuşdur. 2018-ci ildə Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin möhkəmlə ...

                                               

Hacı Məhəmməd Çələbi Əlici Qülhani

Bir çox elmlərdə və xüsusən fith elmində zamanının ən məşhur adamlarından olmuşdur. Tədvinül-Əlici adlı kitab onun əsərlərindəndir. Fiqh qanunlarını gözəl bir tərtiblə izah edən bu əsəri ölkə alimləri çox bəyənmişlər. Yeddi dəfə Məkkə ziyarətinə ...

                                               

Həsən bəy Müqimi

Həsən bəy Qaraqoyunlu elinin Baharlı oymağındandır. Şəkəroğlu soyundan olan Həsən bəy şair idi. Müqimi təxəllüsü ilə şеir yazırdı. XVII əsrdə yaşamışdı. Onun haqqında Məhəmmədəli Tərbiyət yazır: "Həsən bəy Şəkəroğlu adı ilə məşhurdur. Ata tərəfin ...

                                               

Homer

Homer - əfsənəvi qədim yunan şairi. Şəxsiyyəti haqqında məlumat azdır. E.ə. 12-7 əsrlərdə yaşadığı ehtimal edilir. Antik mənbələrdə gəzərgi kor müğənni Homerin real obrazı fantastik uydurmalarla çulğaşır ki, bu da onun haqqında dürüst məlumatın o ...

                                               

Hülaku Mirzə Qacar

Fətəli şahın nəvəsi Hülaku mirzə atasının Xorasanda, Yəzddə, Kirmanda hakimlik etdiyi, digər dövlət vəzifələrini yerinə yetirdiyi vaxtlarda onu müşayiət etmişdi. H.1250/1834-cü ildə Fətəli şah vəfat etdikdən sonra bəzi şahzadələr hakimiyyət sevda ...

                                               

Hüseyn Rəhimov

İxtisasca kinoşünasdır. 2002-2006 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kinoşünaslıq ixtisası üzrə məzunudur. Müstəqil olaraq pirotexnik kimi çalışır. Hekayə və məqalələri müxtəlif qəzet və jurnallarda çap olunub. Türkiyənin S ...

                                               

Xaqani Şirvani

Xaqani Şirvani - klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof, nasir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Şirvani Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı ...

                                               

Xatirə Nurgül

1998-ci ildən dövrü mətbuatda dərc olunur. "Azərbaycan", "Ulduz" jurnallarında, "Kaspi", "Ədəbiyyat" qəzetlərində şeirləri, tərcümələri, araşdırma və esseləri çap edilmişdir. 2003-cü ildə "Vektor" Beynəlxalq Elm Mərkəzində "Göyərçin yuxusu" adlı ...

                                               

Xondablı Məhcur

Xondablı Məhcur Azərbaycan şair və aşıqlarındandır ki Xondab şəhərində dünyaya gəlib və Azərbaycan dilində şer yazıb.Əli Qafqaziyalı,İran Türkləri Aşıq Mühitləri, kitabında Xondablı Məhcur a görə belə yazır: "Qum-Savə aşıq mühitində aşıqlar tərəf ...

                                               

İlqar Rəsul

Rəsul İlqar Ramiz oğlu 1966-cı il oktyabrın 11-də Ağdam şəhərində ziyalı ailəsində doğulub. 1984-cü ildə Ağdam şəhər 3 saylı orta məktəbi bitirib. 1984-86-cı illərdə Moskva ətrafında İvanovo şəhəri Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olub.198 ...

                                               

İsmayıl ibn Yəsar

VII-VIII əsrlərdə yaşayıb yaratmağına və öz dövrünün məşhur şairi olmasına baxmayaraq, orta əsr mənbələrində onun adı nadir hallarda çəkilir. Əbul-Fərəc əl-İsfəhaninin "Nəğmələr Kitabı" sayəsində müasir ərəbşünaslar İsmayıl ibn Yəsarın zəngin irs ...

                                               

İzzəddin Həsənoğlu

İzzəddin Həsənoğlu - XIII–XIV əsrlərdə yaşayıb, yaratmış, azərbaycan və farsca şeirlər yazmış sufi şair. Həsənoğlunun həyat və yaradıcılığı haqqında ilk məlumat XV əsrdə yaşamış təzkirəçi Dövlətşah Səmərqəndinin 1487-ci ildə tərtib etdiyi "Təzkir ...

                                               

Kalidasa

Eramızın 4-5 əsrində yaşamış hindli şair. Adının mənası "Kalinin xidmətçisi" deməkdir. Qupta imperiyasının dövründə yaşamış olduğundan başqa çox məlumat yoxdur. Bəzi alimlər isə onun digər bir Hindli şair olan Vikramaditya dövründə yaşamış olduğu ...

                                               

Kəmalə Abiyeva

Kamalə Abiyeva Azərbaycanın cənub bölgəsinin Astara şəhərində müəllim ailəsində anadan olub. Kiçik yaşlarından ailəsi Bakıya köçüb. Bakının indiki Yasamal rayonundakı 52 nömrəli orta məktəbi bitirib. ADPU-nin fizika fakültəsində ali təhsil alıb. ...

                                               

Kəsbi Ərəşi

Kəsbi Ərəşi XVIII əsri şair Kəsbi Ərəşi barədə Salman Mümtaz məlumat vermiş, onun XVII əsrdə yaşa­dı­ğını, I Şah Abbas dövrünün 1587-1629 tarixi şəxsiyyətləri Yusif xan və Molla Həsənin dostu olduğunu bildirmişdir. "XI əsri-hicrinin əvvəllərində ...

                                               

Ki no Tsurayuki

Ki no Tsurayuki - yapon şairi, Heyan dövrünün filoloqu, tanka janrında şeirlər yazan ədib, 36 ölməz şairdən biri.

                                               

Kifayət Salmanqızı

Kifayət Salmanqızı Cəbrayıl rayonunun Əmirvarlı kəndində anadan olub. Azərbaycan Dillər Universitetini bitirib. 1981-ci ildən dövri mətbuatda ardıcıl çap olunur. "Xudafərin nəğmələri", "Bu dərdin adı Cəbrayıl.", "Bir ağacın budaqları", "Dirili Qu ...

                                               

Kişvəri

Nemətullah Kişvəri Xoy vilayətinin Salmas şəhərində anadan olmuşdu. Əsasən Əlişir Nəvainin təsiri ilə lirik şeirlər yazmış, ancaq bu sahədə Azərbaycan poeziya məktəbinə məxsus orijinal poetik üslub nümayiş etdirməyə nail olmuşdur. Xüsusən şeir di ...

                                               

Koryun

Koryun həyatı haqqında bioqrafik məlumatlar demək olar ki, tamamilə yoxdur. Koryun özü haqqında yazdığı həqiqətdir ki, o, Mesrop Maştotsun tələbəsi və əməkdaşıdır. İbtidai təhsilini bitirdikdən sonra o, təhsilini tamamlamaq üçün Konstantinopola g ...

                                               

Kövsəri

Kövsəri Səfəvilər sülaləsindən I Şah Abbas 1587-1629 dövründə İsfahanda Səfəvilərin həmin dövr paytaxtı yaşayıb-yaratmışdır. Kövsərinin" Leyli və Məcnun”," Şirin və Fərhad” poemalarından başqa digər əsərləri məlum deyildir. Məhəmmədəli Tərbiyət" ...

                                               

Küçxür Səid

XVIII əsrin axırı, XIX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaradan şair Küçxür Səidin ləzgi poeziyasında özünəməxsus yeri var. Onun yaradıcılığı Kürə vadisi boyu qəddarlığı və qaniçənliyi ilə məşhur olan qazıqumux xanı Surxay xanın hökmranlıq etdiyi illər ...

                                               

Qabdrəhim Utız İməni

Qabdrəhim Utız İməni əl-Bulqari - tatar və başqırd şairi, alim, din xadimi və maarifçi. İslam dünyasında həmçinin qədim Quranın itirilmiş hissələrinin bərpaçısı kimi tanınan alim.

                                               

Qədir Aslan

Aslanov Qədir Təyyar oğlu Qərbi Azərbaycanda, Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində anadan olmuşdur. BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirib. Sonra 20 il "Vardenis" rayon qəzetində məsul vəzifələrdə çalışıb. 1988-ci ildə məlum hadisələrlə əlaq ...

                                               

Qivami Mütərrizi

Nizami Gəncəvinin yaxın qohumu olmuş Qivami Mütərrizi XII əsrdə Gəncədə anadan olmuşdur. O, ədəbiyyat tarixinə Əbül-üla Gəncəvi məktəbinin istedadlı davamçısı kimi düşmüşdür. Ehtimala görə Qivaminin 7000 beytlik divanı olmuşdur. Bəzi mənbələr onu ...

                                               

Qul Hümmət

Məzarı, doğulduğu yer olan Tokat ilinə bağlı Almus ilçəsinin Görümlü Varzıl kəndindədir. Ələvi-Bəktaşi məzhəbinin Ərdəbil təkkəsinə bağlı Səfəviyyə qolundan olduğu önə sürülür. Yaşadığı dönəmdə, Pir Sultan Abdal və Şah İsmayıl Xətai ilə adı anılm ...

                                               

Qüdrət Vəlixanov

Qüdrət Vəlixanov 1922-ci ildə Azərbaycan Respublikası Qusar rayonunun Qılah kəndində anadan olmuşdur. Şairin gəncliyi müharibə vaxtına düşmüşdür. O, Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş və qalibiyyətlə geri qayıtmışdır. Qüdrət Vəlixanov erkən ...

                                               

Mahirə Abdulla

Mahirə Abdulla - yazıçı, rəssam, publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

                                               

Mahmud bəy Səlim

Mahmud bəy Əbülfət bəy oğlu Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Bir müddət Təbriz şəhərində vəzir olmuşdu. Şair idi. Səlim təxəllüsü ilə şеir yazırdı. Mahmud bəy Muğanda Nadir şahın tacqoyma mərasimində iştirak еtmi ...

                                               

Məczub Təbrizi

Şərəfəddin Mirzə Məhəmməd Məczub Təbrizi haqqında Vəliqulu bəy Şamlu "Qisəsi-Xaqani" adlı təzkirəsində yazır:"Onun əsli təbrizlidir. Şairlik fənnində böyük ustaddır. Fəzilət ehsanı süfrəsindən tam bəhrəsi var. Çox fəsahətli və bəlağətli olduğunda ...

                                               

Məhəmməd bəy Baharlı

Məhəmməd bəy Baharlı Cahanşahın oğlu Pirbudaq bəyin əmiri olmuşdur. Pirbudaq bəy Şirazda atasına qarşı qiyam qaldıranda Məhəmməd bəy Baharlı onun tərəfində idi. Cahanşah oğlunun qiyamını yatırtmaq istəyi ilə Ucanda düşərgə salmışdır. Məhəmməd bəy ...

                                               

Məhəmməd Xəlifə Aciz

Məhəmməd Xəlifə Aciz XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış sənətkarlardandır. O, Sərabda anadan olmuşdur. Təvəllüd və ölüm tarixi məlum deyildir, 72 yaşında vəfat etdiyi güman edilir.

                                               

Məhəmməd Nədim İrəvani

Məhəmməd Nədim İrəvani Doktor Hairi yazır: "Məhəmməd Nədim Barforuşinin Hicriqəməri tarixi ilə 1241-ci ildə miladi tarixi ilə 1825-ci ildə vəfat etmişdir) Qərb tərəfindən istismarın genişlənməsi müqabilində və İranda qarışıqlıq düşdüyü bir vaxtda ...

                                               

Məmməd Aranlı

Məmməd Aranlı - Azərbaycanlı yazıçı-publisist, 1941 - 1945-ci illər müharibəsi iştirakçısı, 416-cı atıcı diviziyasının "Qızıl əsgər" qəzetinin məsul katibi

                                               

Məmmədəli bəy Qayıbov

Məmmədəli bəy Qayıbov Şuşada dünyaya gəlmişdir. Atası Səlim bəy Rəhim bəy oğlu Qayıbov 1865-. Şuşanın hörmətli tacirlərindən sayılmışdır. Məmmədəli bəy Qayıbov gənclik illərində müxtəlif teatr truppalarında iştirak etmişdir. Məmmədəli bəy Qayıbov ...

                                               

Məsud ibn Namdar

Ədəbiyyatşünaslar öz əsərlərində əslən beyləqanlı olan Məsud ibn Namdarın və başqalarının adlarını çəkirlər. Bunlardan "Şirvan və Arran feodal inzibati dairələrində məmurluq edən, öz fəaliyyətinin bir sıra epizodunu o dövr ərəb abidələri üçün ən ...

                                               

Mirzə Əbdülbaqi Danişmənd

Mirzə Əbdülbaqi Danişmənd 1629-cu ildə vəfat etmişdir.

                                               

Mirzə Əli bəy Gərmərudi

Mirzə Əli bəy Gərmərudi Sərab vilayətinin Gərmərud mahalının Baslıq kəndində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Atasından sonra Gərmərud mahalının və Şəqaqi elinin başçısı olmuşdu. Mirzə Əli bəy şair idi. Əşrəf təxəllüsü ilə şeirlə ...

                                               

Mirzə Haşım bəy Baharlı

Mirzə Haşım bəy Baharlı Şuşada anadan olmuşdur. O, Mirzə Vəli bəyin böyük oğludur. Mirzə Haşım bəy Mirzə Vəli bəy oğlu Baharlı XVIII əsrin ortalarında Şuşada anadan olmuşdur.O, ilk təhsilini atasından almış, sonralar xüsusi mədrəsə təhsili görmüş ...

                                               

Mirzə Həsən Mail

Mirzə Həsən Аvşаr XIX əsrin iкinci yаrısındа yаzıb yаrаdаn şаirlərdəndir. Mаil təхəllüsü ilə incə ruhlu şеirlər yаzıb. Günеy Аzərbаycаnın Urmiyа şəhərində dоğulub. Ilк təhsilini dоğmа şəhərində аldıqdаn sоnrа, Tеhrаnа gеdərəк görкəmli еlm və mədə ...

                                               

Mirzə Xürrəm

Mirzə Xürrəm Qaradağ vilayətinin Kürdəşt kəndində anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Bir çox ünlü alimlərdən tibb elmini öyrənmişdi. Məhəmmədkazım xan Qaradağlının özəl həkimi və qohumu idi. …Kazım xanın düşmənlərindənn biri yataqda ağır xə ...

                                               

Mirzə Nəcəfəlixan Daniş

Mirzə Nəcəfəlixan Daniş Həsənəli oğlu Təbrizdə anadan olmuşdur. Fiqh, üsul, hədsiz, əxbar və ədəbiyyatı dərindən bilmişdir.

                                               

Mirzə Nəsrullah bəy Didə

Şeirlərini "Didə" təxəllüsü ilə yazan Mirzə Nəsrullah bəy Qurbanbəyov XlX əsrdə yaşamış istedadlı şairlərdən biridir. Onun doğum tarixi məlum deyil. İlk təhsilini Şamaxıda almış, sonra Təbrizə gedərək, mədrəsədə oxumuşdur. Şamaxıya qayıtdıqdan so ...

                                               

Mirzə Saleh Təbrizi

Azərbaycan dilini ictimai həyatın bütün sahələrində yaymağa, dövlət dili səviyyəsinə qaldırmağa çalışan Şah İsmayıl Xətaidən sonra da Səfəvilər dövlətində türk dili ən yüksək dairələrdə öz nüfuzunu kifayət qədər saxlamışdı. Doğrudur, ardı-arası k ...

                                               

Molla Gülü Zülami

Molla Gülü Qarabağda dünyaya gəlmişdir. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Təbriz şəhərində mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Təhsilini tamamlayandan sonra doğma yurduna dönmüş, Bərdə şəhərində "Cümə məscidi"nin nəzdindəki mədrəsə ...

                                               

Molla Hüseyn Bikəs

XIX əsr Ordubadda yaşayıb yaratmışdır. Əncüməni şüəra ədəbi məclisinin istedadlı üzvlərindən olmuşdur. Məclisin rəhbəri Fəqir Ordubadi ömrünün sonlarına yaxın gözləri tutulduğundan şeirlərini məclis üzvlərindən Məhəmməd Tağı Sidqiyə və Bilkəsə ya ...

                                               

Mövlana Himməti Əngurani

Mövlana Himməti Əngurani - Azərbaycanın 15 və 16-cı əsrdə yaşayan şair. Mahnişan şəhristanının Ənguran kəndində dünyaya gəlibdir. Şah İsmayıl Xətai dövrü ndə Şiə Məzhəbini təbliğ etmək üçün Osmanlı İmperiyasına səfər edib.

                                               

Musa ibn Bəşşar Şəhavət

İslam dini VII-IX əsrlərdə İspaniyadan şimal-qərbi Hindistana qədər olduqca geniş bir ərazidə yayılmışdı. İslamın yayılmasında, dövlət qurumlarının yaradılmasında və müsəlman mədəniyyətinin formalaşmasında başlıca olaraq, ərəb, türk və fars xalql ...

                                               

Mustafa ağa Şuxi

Firudin bəy Köçərli onun haqqında yazır: "Mustafa ağa Şəkixanov məşhur şair Kərim ağa Fatehin sülbi oğludur. Mustafa ağa validi-büzürgvarı kimi mərifət və kamal sahibi, möhtərəm bir şəxs olub, əksər övqat məclisini ürəfavü şüəralar ilə təzyin edə ...

                                               

Mücrim Kərim Vardani

Mücrim Kərim Vardanı XIX əsrin birinci yarısında Vardanlı indiki Kərimli kəndində doğulmuş, yazıb yaratmışdır. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında aşıq şerinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Türkiyəyə, Ərəbistana, Dağıstana və Rusiyaya səyahət e ...

                                               

Mücrüm Kərim

XIX əsrin birinci yarısında Cəbrayılda yaşamış sənətkarlardan biri də Mücrüm Kərim idi. Ehtimala görə o, XVIII əsrin axırlarında ailəsi ilə Kirmanşah mahalından Qarabağa köçmüş, bir müddət Horovlu kəndində yaşamışdır. Sonralar o, bu torpaqların s ...