Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397
                                               

Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 dekabr 2006-ci il tarixində ölkə parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2007-ci il tarixli 530 nömrəli Fərmanına əsasən 2007-c ...

                                               

Azərbaycan İpoteka Fondu

Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəzdində İpoteka və Kredit zəmanət Fondu "Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 sentyabr tarixli 299 nömrəli fərmanına uyğun ola ...

                                               

Azərbaycan Mədəniyyət Fondu

Milli incəsənətimizin inkişafı, təbliği, xarici ölkələrdə daha geniş tanınması, Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə inteqrasiyası, yeni beynəlxalq əlaqələrin formalaşması məsələlərinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Fondun işi 3 istiqamətd ...

                                               

Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu

Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müasir tələblər səviyyəsində inkişafını təmin etmək, onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək və zəruri sosial tədbirləri maliyyələşdirmək məqsədilə təşkil edilən ...

                                               

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vəsaiti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamları ilə müəyyən edilmiş xərclərin maliyyələşdirilməsinə istifadə olunur. Bu Fondun vəsaiti ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyə ...

                                               

Azərbaycan Respublikasının Milli Ləl-Cəvahirat Fondu

Azərbaycan Respublikasının Milli Ləl-Cəvahirat Fondu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 16 iyul tarixli 50 nömrəli fərmanına əsasən qymətli metalların, daş-qaşların və onlardan hazirlanmış məmulatın və digər əşyaların qəbulu, saxl ...

                                               

Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu

Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu 1987-ci ildə Sovet Mədəniyyət Fondunun filialı kimi təsis edilmişdir. Fondun ilk fəxri sədri akademik Bəkir Nəbiyev, professor Kamal Abdulla isə sədrin birinci müavini olmuşdur. 1991-ci ildə keçirilmiş Fondun 2-ci Kon ...

                                               

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyətin stimullaşdırılmasını, bu sahədə innovasiyaların tətbiqini, habelə tətbiqi elmi tədqiqat işlərinin genişləndirilməsini maliyyə dəs ...

                                               

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi informasiya vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu "Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azə ...

                                               

Qarabağ Dirçəliş Fondu

Qarabağ Dirçəliş Fondu - Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz yaşayışın ...

                                               

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu - Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan və Azərbaycan Respublikasında mənəvi dəyərlərin qorunmasına və inkişafına, bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılmasına, h ...

                                               

Mirzə Ələkbər Sabir Fondu

Mirzə Ələkbər Sabir Fondu - Mirzə Ələkbər Sabir Fondu 2012-ci ildə M.Ə.Sabirin anadan olmasının 155 illiyi ərəfəsində şairin ailəsi tərəfindən yaradılmışdır.

                                               

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (Azərbaycan)

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra ölkənin müstəqillik əldə etməsinin davamı olaraq yeni iqtisadi münasibətlərə keçid, özəl sektorun yaradılması və inkişaf etdirilməsi, bu səbəbdən də ona əlverişli m ...

                                               

YAŞAT Fondu

Fond aşağıdakı şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi maliyyə yardımlarının göstərilməsi və digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platform ...

                                               

Zatoiçi (film, 2003)

Zatoiçi - Takeşi Kitano rejissoru və ssenari müəllifi olan, Yoşinori Ota ilə redaktə etdiyi və baş rolu oynadığı cidaygeki döyüş filmi.

                                               

Bütöv Azərbaycan Ocaqları

Bütöv Azərbaycan Ocaqları BAO 2011-ci ilin axırlarında" Rəsulzadə-Elçibəy Ocağı” QHT-sinin bazasında ictimai birlik kimi yaradılmışdır." Rəsulzadə-Elçibəy Ocağı” 2000-ci ilin axırlarında millətçi Azərbaycan gəncləri tərəfindən yaradılmış və milli ...

                                               

Şərqi Avropada Təhsil alan Tələbələr və Məzunlar (ictimai birlik)

"Şərqi Avropada Təhsil alan Tələbələr və Məzunlar İctimai Birliyi - Azərbaycan Respublikasında ictimai birlik.

                                               

İnterahamve

İnterahamve - Ruanda soyqırımı fəalları kimi tanınan hutu ekstremistlərin 30.000-dən ibarət silahlı yığma qoşunu.

                                               

Meyxanə

Meyhane sözü türk dilinə farscadan gəlmişdir. Mürəkkəb sözdür. Mey şərab mənası, Hane isə ev, yer mənası verən 2 sözdən əmələ gəlmişdir. Meyhane sözünün bir çox sinonimi də köhnə dildə işlənmişdir. Bu səbəblə harâbât, humhane, hâne-i hammâr, der- ...

                                               

Pirinsko Pivo

Pirinsko Pivo - dünyanın qabaqcıl pivə istehsalçılarından biri Carlsberg Group-a məxsus bolqar pivə markası. Ticarət markası və Blaqoyevqrad şəhərində yerləşən eyni adlı pivə zavodu Pirin dağ sisteminin adını daşıyır.

                                               

COOMET

Regional metroloji təşkilat COOMET - 12 iyun 1991-ci ildə Bolqarıstan, Polşa, Rumıniya, SSRİ və Çexoslovakiyada metroloqların təşəbbüsü ilə təsis edilmişdir. Bu gün anlaşma memorandumu imzalanmışdır. SSRİ dağılandan sonra keçmiş SSRİ-nin 15 respu ...

                                               

Dominion Günü

Dominion Günü bəzi Commonwealth üzvü ölkələrində milli bayram olaraq qeyd olunan günlərə verilən addır. Bu günlər dominionluq qazanıldığı və ya qismən müstəqillik qazanıldığı günlərdən ibarətdir.

                                               

Əvəzlik

Əvəzlik - Bütün əsas nitq hissələrinin yerində işlənən sözlərə əvəzlik deyilir. Əvəzlik əvəz etdiyi nitq hissəsinin suallarına cavab olur. Əsas nitq hissələrindən biridir.

                                               

Feil

Feil - ümumqrammatik mənasına görə iş, hal və hərəkəti bildirən, zaman, şəxs və kəmiyyətcə təsriflənən əsas nitq hissəsi. Feillər müxtəlif forma və zamanlarda işlədilərək "nə etmək?", "nə etdi?", "nə etmişdir?" "nə edir?", "nə edəcək?", "nə edər? ...

                                               

Qoşma (köməkçi nitq hissəsi)

Qoşma - ismin adlıq, yiyəlik, yönlük, çıxışlıq hallarına qoşularaq müəyyən məna çaları yaradan köməkçi nitq hissəsidir. Qoşmanı başqa köməkçi nitq hissələrindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri onun qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olmasıdır.

                                               

Məsdər

Məsdər - həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini özündə daşıyan sözlər. Nə etmək?, Nə olmaq? suallarından birinə cavab verir. Məsdər fellərə -maq 2 şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Sonuncu hecasında qalın sait olan fellərə -maq, incə sait olan f ...

                                               

Nitq hissəsi

Ümumi qrammatik əlamət dedikdə sözün ifadə etdiyi məna, daşıdığı sual və cümlədə mövqeyi nəzərdə tutulur. Sözün ifadə etdiyi məna onun yalnız mənasını əhatə edir. Hər bir sözün müəyyən nitq hissəsinə aid olması üçün həmin söz leksik məna ilə yana ...

                                               

Say

Say - əşyanın sırasını və ya miqdarını bildirən əsas nitq hissəsi. "Neçə?", "nə qədər?", "neçənci?" suallarından birinə cavab verir. Məsələn: iki uşaq, beş kitab, birinci sinif və s.

                                               

Sifət (nitq hissəsi)

Sifət - əlamətini bildirən əsas nitq hissəsi. Sifət necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab verir. Sifətlər əsasən əşyanın əlamətini, keyfiyyətini və rəngini təyin edir. Əlamət dedikdə, əşyanın zahiri görkəmi, keyfiyyət dedikdə isə onun da ...

                                               

Zərf (nitq hissəsi)

Zərf - iş və hərəkətin icra tərzini, zamanını, yerini, miqdarını, əlamətini və s. bildirən əsas nitq hissəsidir. Zərflər necə?, nə zaman?, nə vaxt? hara? nə qədər? nə üçün? niyə? və s. suallarından birinə cavab verirlər. Bəzən də təyin kimi çıxış ...

                                               

Yüngül, soyuq rəngdir. Sakitləşdirici təsirə malikdir. Bütün tünd rənglərlə əla görünür. Ayı tərənnüm edir. Avropa ölkələrinin əhalisi üçün ağ rəng cavanlığı, təmizliyi, nöqsansızlığı, bir sıra Şərq ölkələri, o cümlədən Yaponiyada və Çində matəmi ...

                                               

Al-qırmızı

Al-qırmızı - qeyri-spektral rənglər qrupundan biri. Onun üçün təbii standart rəng bənövşəyi rəngdir, bu rəng, mavi rəngin qırmızı ilə qarışdırılması ilə əldə edilə bilər. Kolorimetriyada, bənövşəyi rəng mavi və ya tünd qırmızı ilə qarışdırmaqla ə ...

                                               

Ala

Ala - rəng çalarlarından biridir. "Bu rəng daha çox ağ rəngin başqa rənglərlə qarışığından ibarət olub canlı-cansızdakı rəng əlamətini tanıdır. Yəni "ala" çox-çox ".sözlərin əvvəlində sözün ifadə etdiyi şeydə alalıq, rəngbərənglik, ala-bulalıq, a ...

                                               

Badımcan rəngi

Badımcan rəngi - Avropa badımcanlarının xarici qabığının rənginə bənzəyən qaranlıq bir bənövşəyi və ya qəhvəyi-bənövşəyi rəngdir. Badımcan rənginin digər adı aubergine -dir.İngilis dilində badımcanın bir rəng adı kimi ilk qeydə alınması 1915-ci i ...

                                               

Bənövşəyi

Bənövşəyi – rəng çaları. Qırmızı + Mavi = Bənövşəyi Bənövşəyi rəngin dünyaya hakim kəsilməsi Oxford küçələrini işıqlandıran gaz lampalarının City of London School da oxuyan bir şagirdin diqqətini çəkməsi ilə başlamışdı. Kimya dərslərinə böyük həv ...

                                               

Boz

Neytral, qəmgin rəngdir. Ruh düşkünlüyü yaradır. Neptunun rəngidir. Rənglər arasında boz rəng də seçilən sıradadır. Boz rəng adətən ağ-qara rəngin qarışığı kimi kül rəngində təsəvvür olunur. Çal, qır rəng də elə boz rəng anlamında başa düşülür. D ...

                                               

Çəhrayı

Çəhrayı rəngi sevənlər həyatları boyu xəyallar aləmində yaşayırlar. Ülvi məhəbbət tapmaq arzusunda olub, öz güclərinə həddən artıq güvənirlər. Sərt reallıqla qarşılaşdıqda özlərini itirirlər. Rahatlığı xoşlayırlar. Ətrafdakıları tez-tez pis vəziy ...

                                               

Göy (rəng)

Göy rəng çox-çox hallarda nəinki mavi, hətta bəzi hallarda yaşıl rənglə eyni mənalı, eyni funksiyalı olur. Göylə mavini bir-birindən fərqləndirən başlıca əlamət mavinin açıq, göyün isə tünd olmasıdır. Amma bu o demək deyil ki, göylə mavi həmişə b ...

                                               

İndiqo (rəng)

İndiqo - tünd göy və bənövşəyi rənglər arasındakı orta rəng, bənövşəyi rəngin bir tonu. Görünən işıq spektrində, indiqo 420 ilə 450 nanometr arasındakı bir hissəni tutur. Adı Hindistanda yetişən indiqo bitkisindən götürülmüşdür, həmin bitkidən də ...

                                               

Krem rəngi

Krem rəngi - ağa sarı bir ton vermək üçün bəzilərinin işıqda birləşdirildiyi zəngin sarı karotenoid piqmentləri ilə təbii otlaqda mal-qara yayma tərəfindən istehsal olunan rəngdir. Krem sarı rəngli pastel rəngdir. Sarı və ağ qarışığı ilə krem ist ...

                                               

Qara

Qara – rənglərdən biri. Ən tünd rəng olub işığın səthdən əks olunmaması yəni bütün işığın absorbsiyası nəticəsində yaranır. Soyuq, qəmli rəng hesab olunur və ağ rəngin, aydınlığın, işığın rəmzi əksidr. Bir çox xalqlarda matəmi tərənnüm edir. Bu r ...

                                               

Qəhvəyi

Ağır, isti, qəmgin rəngdir. O, qocalığı simvolizə edir. İstifadə edildiyi məkanların həcmini kiçildir. Saturnun rəngidir. Qəhvəyi rəng qaynaqlarda qonur və dür rənglər eyni mənada izah olunmuşdur. Yəni qonur da, dor da şabalıdı, acıq şabalıdı, ya ...

                                               

Qırmızı

Qırmızı rəng ehtiras, sevgi, alov, müharibə və hakimiyyəti təmsil edir. Bu rəng, Mars planetinindir. Meksika, Norveç, İrlandiya və İraq sakinləri bu rəngi daha çox sevirlər. Çinlilərdə qırmızı uğur, xoşbəxtlik və xeyyriyəçiliyi tərənnüm edir. Qır ...

                                               

Qızılgül rəngi

Qızılgül rəngi - 330 düymlük hündürlükdə olan RGB rəng çarxı olaraq da bilinən HSV rəngli təkərində qırmızı və qəhvəyi rəngdə yerləşir. Qızılgül, HSV rəngli təkərində üçüncü rənglərdən biridir. Gülün tamamlayıcı rəngi yaz yaşılıdır. Bəzən qızılgü ...

                                               

Mavi

Mavi – rənglərdən biri. Soyuq, sakit, bir az passiv rəngdir. O təmizliyi, ağlı və incəliyi tərənnüm edir. Həddindən artıq mavi rəng tənbəllik, süstlük yaradır. Mavi çinlilər üçün matəm, braziliyalılar üçün hüzn, hindlilər üçün həqiqət rəngidir. M ...

                                               

Rənglərin mənası

Rənglər universal bir dildir, hissləri, şəkilləri, mədəniyyətləri hərəkətə gətirir və həyatın fonunu formalaşdırır. Qidalar vücudu bəslədiyi kimi rənglər də ruhunuzu bəsləyir. Hansı rənglərin favoritiniz olduğunu müəyyənləşdirin. Bir rəngin duyğu ...

                                               

RGB

RGB - Rənglərin Aşqar modeli, bir qayda olaraq, rənglərin bir-birinə sintez olunmasıdır. Addittiv ona görə adlanır ki, əsas rənglərin qara rəngə əlavə olunması ilə rənglər alınır.

                                               

Sarı

İsti, yüngül, şən rəngdir. O, xoş hisslər yaradır və hərəkətin, sevincin simvoludur. Bu rəng uzun müddət yadda qalır. Lakin başqa rənglərlə qarışdırıldıqda əks emosiyalar yarada bilər. Məsələn, yaşıla çalan sarı yalanı, paxıllığı simvolizə edir. ...

                                               

Üç əsas rəng

Üç əsas rəng - 1756-cı ildə görkəmli rus alimi Mixail Vasilyeviç Lomonosov ilk dəfə fikir yürütmüşdür ki, təbiətdə hər hansı bir rəngi yaratmaq üçün 3 əsas rəngi müəyyən nisbətlə qarışdırmaq kifayətdir. Təsvirlərin kompüter kodlaşdırılması rəngin ...

                                               

Yaşıl

Yaşıl – rənglərdən biri. Sakitləşdirici, təravətli, incə, canlı, dolğun rəngdir. O sülhü, sakitliyi, sevgini bildirir. Venera planetinin rəngidir. Yaşılı Meksika, Avstraliya, İrlandiya və Misirdə daha çox sevirlər. Çində bu rəng gözəl həyatı və c ...