Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384
                                               

Qar örtüyü

Qar örtüyüü - Qış yağmurları əksər halda qar şəklində düşür. Qış zamanı yağan qar orta və yüksək enliklərdə uzun müddət müxtəlif qalınlıqda qalır. Qar örtüyü havanın və torpağın rütubət və istilik balansında böyük əhəmiyyətə malikdir.

                                               

Boz Abdal (dağ)

XIX əsrin ortalarında Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında da bir dağ Bezabdal adlanırdı. Yerli tələffüz forması Baz-Avdal. Azərbaycanda və Ermənistanda toponimlərdə boz sözü iki mənadadır. 1. Bir sıra coğrafi adlarda bu söz bozqır yer, torpağ ...

                                               

Daur silsiləsi

Qranit və kristallik şistlərdən ibarətdir. Cila çayının yuxarı axınından Uldurqa çayının mənbəyinədək şimal-şərq istiqamətində 300 kilometrlik bir məsafədə uzanır. Silsilənin maksimal nöqtəsi 674 metr yüksəklikdə olan Daur dağıdır. Silsilənin aşa ...

                                               

Syerra-Maestra

Syerra-Maestra - Kubanın cənub-şərqində dağ massivi. Bu, Kubada ən yüksək dağ massividir və ölkənin ən hündür zirvəsi olan Piko Turkino burada yerləşir. Burada həm də Böyük Syerra-Maestra Milli Parkı yerləşir. Syerra-Maestro massivi ilə Karib dən ...

                                               

Yablonovı silsiləsi

Yablonovı silsiləsi) - Zabaykalye/Transbaykal bölgəsində, Rusiya Federasiyasının Zabaykal diyarında dağ silsiləsi. Uzunluğu təqribən 650 km, hündürlüyü 1680 m-ə qədərdir. Qranit, kristallik şist və qumdaşlarından təşkil olunmuşdur. Yamacları qara ...

                                               

Altay və Sayan dağlarının torpaqları

Bu dağ sistemləri Altay, Kuznetski Alatau, Qərbi və Şərqi Sayan və Tannu-Ola dağları əhatə edir. Bu zirvədə Altay respublikası, Tıva Respublikası, Altay ölkəsi, Kemerova vilayəti, cənubda Krasnayarski ölkəsi və cənub-qərbdə İrkutski vilayəti yerl ...

                                               

Monqun-Tayqa

Monqun-Tayqa - Tıvanın Monqun-Tayqa kojuunun ərazisinə daxil olan dağ silsiləsi. Silsilə Muqur, Şara-Xaraqai və Tolayta, Altay ilə əhatələnir. Altay dağlarının Rusiya hissəsi Qərbi Sibirin bir bölgəsi hesab olunur, lakin Monqun-Tayqa 1932-ci ildə ...

                                               

Qara göl (Çexiya)

Qara göl - Çexiya ərazisində yerləşən və təbii şəkildə əmələ gələn göl. Göl həmcinin sahəsinə və dərinliyinə görə ölkənin ən birinci gölüdür. İnzibati cəhətdən göl Çexiyanın Plzen diyarının Şumava rayonu ərazisində yerləşir. Göl Jelezna-Ruda şəhə ...

                                               

Denali (dağ)

Denali - Alyaskanın Denali rayonunda 6.190 metr hündürlüyü ilə Şimali Amerikanın ən yüksək dağı. Dağın ətrafındakı ərazidə yaşayan Koyukon xalqı əsrlər boyu zirvəyə" Denali” deyirdi. 1896-cı ildə bir qızıl kəşfiyyatı, o zamankı prezidentliyə nami ...

                                               

Xan-Tenqri

Xan-Tenqri - Tyan-Şan dağ silsiləsində yerləşən dağ zirvəsi. Xan-Tenqri İsıkgölün şərqində Çin-Qırğızıstan-Qazaxıstan sərhəddində yerləşir. Onun geoloji hündürlüyü 6.995 metrdir, ancaq onun buz örtüyü ilə birlikdə hündürlüyü 7010 metrə çatır. Bun ...

                                               

Pindo dağı

Pindo dağı - İspaniyanın Qalisiya muxtar bölgəsində yerləşən dağ. Əsasən qranitdən ibarət olub 627 m hündürlüyündədir. Dağın mifoloji əhəmiyyəti vardır.

                                               

Böyük İşıqlı

Böyük İşıqlı vulkanı - Azərbaycan Respublikasının qərbində, Laçın rayonunun cənub-qərbində Qarabağ vulkanik yaylasında yerləşən vulkanik dağ. Vulkanın mütləq hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 3552 metrdir. Böyük İşıqlı sönmüş vulkandır və burada mez ...

                                               

Akonkaqua

Akonkaqua - Argentinanın Mendoza əyalətində, And sıra dağlarında yerləşən zirvə. Dağ Asiyanın hüdudlarından kənarda yerləşən ən hündür zirvədir. Akonkaqua 6.960.8 metr hündürlüyü ilə Cənub və Qərb yarımkürəsinin ən hündür dağıdır. Dağ yeddi qitəd ...

                                               

Cümhuriyyət (zirvə)

Cümhuriyyət - Azərbaycan Respublikasında Qusar rayonu ərazisində, Böyük Qafqaz sıra dağlarında dəniz səviyyəsindən 3740 metr hündürlükdə, Tufandağın yan silsiləsində yerləşən zirvə.

                                               

Zəngəzur dağları

Zəngəzur silsiləsi və ya Zəngəzur dağları - Cənubi Qafqazda, Azərbaycan və Ermənistan ərazisində dağ silsiləsi. Şimalda Tərtər çayı və Arpaçayın yuxarı axınlarından başlayaraq Araz çayına qədər uzanır. Uzunluğu 130 km-dir. Dağ silsiləsinin çox hi ...

                                               

Ağ göl

Ağ göl - Azərbaycan ərazisində göl. Ağ göl Azərbaycanın ən məşhur çöl-göl ekosistemi olub, köçəri və yerli quşların və digər heyvanların məskunlaşdığı ərazilərdən biridir. Ağ gölün qorunmasının beynəlxalq əhəmiyyəti vardır. Bu da göldə adları Bey ...

                                               

Ağçala gölü

1896-cı ildə Araz çayı daşıb Muğan düzünü basarkən Ağçala, Mahmudçala və Cavadçala gölləri yaranmışdı. Hazırda Mahmudçala gölü bataqlığa çevrilmiş və öz növbəsində iki hissədən - Mahmudçala və Ağçala göllərindən ibarət olmuşdur. Beləliklə, ərazid ...

                                               

Ağgöl (Mahaçqala)

Ağgöl - Rusiyada, Dağıstan Respublikasında göl. Göl Mahaçqala şəhərində, Xəzər dənizi sahilində yerləşir. Göl həm də Böyük Turalin adı ilə də tanınır. Ağgöldən bir az aralı Kişik Turalin gölü var.Göl haqqında ilk məlumatlar XVIII əsrə aiddir.

                                               

Akdaşski Proval gölü

Akdaşski Proval gölü - Tatarıstanın Almetev rayonu ərazisində yerləşən göl. Tatarıstan SSR Nazirlər Sovetinin 10 yanvar 1978-ci il № 25 və TatarıstanRespublikası Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2005-ci № 644 saylı qərarı ilə yerli əhəmiyyətli təbi ...

                                               

Akkoş gölü

Akkoş gölü, Lebyaji - Kazan şəhərinin Kirov rayonu ərazisində yerləşən göllər sistemi. Dörd müstəqil su hövzəsinə bölünür - Kiçik, Böyük, İşıqlı, Quru Akkoş. Göllər öz aralarında kiçik axınlarla əlaqəlidir. Göllər dayaz suludur. Orta dərinlik - 1 ...

                                               

Amtkel gölü

Amtkel gölü və ya Amtkeli gölü - de fakto tanınan Abxaziyanın Gulripşi rayonunda yerləşən göl. Göl 3 oktyabr 1891-ci ildə Şxapaş dağının cənub-qərb yamacının zəlzələ nəticəsində uçaraq Amtkel çayının qabağını kəsərək yaranmışdır.

                                               

Arxiereyskoe gölü

Arxiereyskoe gölü karst məşhəllidir. Tatarıstanın Laişevski rayonunda, Tarlaşi kəndində yerləşir. Su tutarı uzunsov formaya malikdir. Sahilləri sıldırımlıdır. Uzunluğu 2137 metr, maksimal eni isə 494 metrdir. Su səthinin sahəsi 61.4 ha-dır. Orta ...

                                               

Asılıkul gölü

Aslıkul - Başqırdıstan Respublikasının ən böyük gölü. Davlekanovo şəhərindən 27 km şimal-qərbdə yerləşir. Göl Belebeev yaylası ilə Tabulak, Ulutau, Belekey-Kaqaç, Bolşoy Nor, Malıy Nor və Zaytulyaktau dağları arasında yerləşir. Karst məşəllidir. ...

                                               

Assal gölü

Assal - Cibutinin mərkəzində yerləşən krater gölü. Göl dəniz səviyyəsindən 155 m aşağıda Afar ovalığında yerləşir. Göl Afrikanın ən alçaq nöqtəsidi. Gölün 20–40 m dərinlikdə su duzluluğu 35 ‰ təşkil edir ki, bununla da göl Ölü dəniz və Elton gölü ...

                                               

Asveya gölü

Asveya gölü və ya Dubinqyu - Litvanın şimal-şərqində, Belarusla sərhədə yaxın ərazidə yerləşir. İnzibati baxımdan Litvanın Moletski, Şvençeyski və Vilnyus rayonları ərazisində yerləşir. Göl dəniz səviyyəsindən 138 metr hündürlüyə malikdir. Sahəsi ...

                                               

Atabaska gölü

Dene dillində Atabaska sözü ilə ilkin olaraq gölün cənub-qərb küncündə Atabaska çayının birləşməsindən yaranan böyük deltanı adlandırırdılar. 1801-ci ildən gölün adı indiki adına bənzəyən - "Athapaskow" olmuşdur 1820-ci ildə Corc Simpson həm gölü ...

                                               

Atauzı gölü

Atauzı gölü - Başqırdıstan Respublikası Əbyəlil rayonu ərazisində yerləşən göl. Göl İşkul kəndindən 6.5 km şərqdə yerləşir. Gölün sahəsi 8.3 km², uzunluğu - 4 km, maksimal eni - 2.1 km, orta dərinliyi 3.4 km, maksimal dərinliyi 6.5 km, hövzəsi 28 ...

                                               

Aydar gölü

Aydar göl - Özbəkistanın şimal-şərqində yerləşən böyük axarsız göl. Arnasay göllər sisteminə daxil olan süni sututar. 1960-cı illərin əvvəlində Sırdərya çayının qarşısı kəsildi. Eyni zamanda Şardarin SES inşa edildi. Su səviyyəsini nəzarətdə saxl ...

                                               

Baqraşgöl

Baqraşgöl - Çinin şimal - qərbində, Tyan-Şan bölgəsində, Kuruktak silsiləsinin şimal yamaclarında yerləşən göl. Göl Karaşar şəhərinin 14 km-də yerləşir. Korla şəhərindən 57 km, Baqraş vilayətinin ərəzisində yerləşir. Ümumən göl Bayan-Qol-Monqol M ...

                                               

Balaton gölü

Balaton gölü - Macarıstanın Transdanubian regionunda yerləşən şirin sulu göldür. Mərkəzi Avropanın ən böyük gölü olmaqla yanaşı, regionun əsas turizm mərkəzlərindən hesab edilir. Gölü su axını ilə əsasən Zala çayı təmin edir və göldən yalnız Şio ...

                                               

Balxaş

Balqaş gölü Cənub-şərq Asiyada Balxaş-Alakul çökəkliyində yerləşən göl. Cəmi su hövzəsi 413.000 km²dir. Qazaxıstan sərhədləri içərisindətapılar, maksimum uzunluq 605 km, maksimum genişlik isə şərqdə 74 km, qərbdə 19 kmdir. Sahə 16.996 km²dir. Ən ...

                                               

Balıq göl

Balıq Gölü Şərqi Anadolu regionunda, Aras Dağlarında yerləşən Türkiyənin ən yüksək göllərindən biridir. Ağrı ilində yerləşən və sahəsi 30 km² olan bu göl vulkan mənşəli göllərə aid edilir. Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 2241 m, ən derin yeri isə ...

                                               

Bannoye gölü

Bannoye gölü - Başqırdıstanda yerləşən göldür. Hövzəsi Baykal gölünə daxildir. 1965-ci ildən təbiət abidəsidir.

                                               

Bardaça gölü

Bardaça gölü - Göl və bataqlıqlardan ibarət olan su sistemi Bosniya və Herseqovinanın tərkibinə daxil olan Bosniya Serb Respublikasının şimalında qərarlaşır. Bu su kompleksinə su basmış quru sahələri və meşə sahələri daxildir.

                                               

Batabat gölü

Batabat gölü - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində şirin sulu göl. Uçqun və sürüşmədən yaranan bənd gölüdür. Şahbuz dövlət təbiət qoruğunun bir hissəsini təşkil edir. Batabat gölü Naxçıvan MR-in dağlıq hissəsində, dəniz səthi ...

                                               

Baykul gölü

Baykul gölü - Tatarıstanın Kamsk-Ustinski rayonu ərazisində yerləşən göl. Tatarıstan SSR Nazirlər Sovetinin 10 yanvar 1978-ci il № 25 və Tatarıstan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2005-ci № 644 saylı qərarı ilə yerli əhəmiyyətli təbiə ...

                                               

Bazaleti gölü

Bazaleti gölü - Gürcüstanda, Duşeti şəhərindən 5 km cənubda yerləşən göl. Dəniz səviyyəsindən 879 metr yüksəklikdə yerləşir. Sahəsi 1.22 km²-dir. Ən dərin yeri 7 metrdir. Həcmi 4 milyon km³-dir. Əsasən balıqçılıq, suvarma və istirahət sahələrində ...

                                               

Belo-Bezvodnoe gölü

Bolşoe gölü karst məşhəllidir. Tatarıstanın Zelenodolski rayonunda, Belo-Bezvodnoe kəndində yerləşir. Su tutarı qəliz formaya malikdir. Uzunluğu 564 metr, maksimal eni isə 180 metrdir. Su səthinin sahəsi 7.06 ha-dır. Orta dərinliyi 2 m, maksimal ...

                                               

Beloslav gölü

Beloslav gölü - Bolqarıstanın Varna şəhərindən qərbdə yerləşən şortəhər göl. Gölün sahəsi 4 ilə 10 km² arasında, eni 0.5-3.5 km-dir. Maksimum dərinliyi 14 m-dır. Gölün qərb hissəsində, Devnya və Provadiyska çayları bura axır. Göl naviqasiya kanal ...

                                               

Beyşehir gölü

Beyşehir - Türkiyənin cənub-qərbində, Isparta və Konya illərində yerləşən böyük şirin sulu göl. Tavr dağlarının cənubunda, tektonik çökəklikdə formalaşmışdır. Su toplayıcı hövzəsinin sahəsi 4200 km²-dir. Sahəsi 650 km², uzunluğu 45 km, eni siə 20 ...

                                               

Bəxt gölü

Bəxt gölü - Özbəkistanın Daşkənd şəhəri Bəyteymur tümənliyi ərazisinə daxil olan süni göl. Göl Çirçik çayının suları ilə doldurulmuşdur. Göl istirahət zonası rolunu oynayır. Bura park-göl statusu verilmişdir.

                                               

Biva gölü

Biva gölü (lat. 琵琶湖, əvvəllər isə Omi gölü - Yaponiyanın ən böyük şirin sulu gölüdür. Göl Honşu adasının mərkəzində Şiqa prefekturası ərazisində yerləşir. Yaponiyanın keçmiş paytaxtı olan Kiotodan şimal-şərqdə qərarlaşır. Paytaxtın yaxınlığınd ...

                                               

Boden gölü

Boden Almaniya, İsveçrə və Avstriya sərhədlərində yerləşən üç: Yuxarı, Aşağı və Reyn hövzələrindən ibarət göl. Boden gölünün yatağı dəniz səviyyəsindən 395 m hündürlükdədir və sahəsi 536 km², uzunluğu 63 km, dərinliyi 254 m-dir. sahilləri təpəlik ...

                                               

Boqovin gölü

Boqovin gölü - Rudako-Planina dağlarında yerləşən göl. Gölün yerləşdiyi ərazi öz növbəsində Şar-Planina dağ massivində qərarlaşır. Buzlaq mənşəlli göldür. Buzlaqların çəkilməsi nəticəsində formalaşmışdır. Makedoniyanın şimal-qərbində Boqovine ray ...

                                               

Bolon gölü

Sahəsi 338 km², dərinliyi 4 metr təşkil edir. Amur çayının sağ sahilindən 10 km aralıda yerləşir. Göl Amursk şəhərindən 40 km cənub-qərbdə yerləşir. Göl əsasən qar və su suları ilə qidalanır. Gölə Simmi, Xarpi və Syomnyor çayları tökülür. Göldən ...

                                               

Bolşoe gölü (Tatarıstan)

Bolşoe gölü karst məşhəllidir. Tatarıstanın Kaybiski rayonunda, Karqala kəndindən şimalda yerləşir. Su tutarı dairəvi formaya malikdir. Uzunluğu 170 metr, maksimal eni isə 150 metrdir. Su səthinin sahəsi 1.8 ha-dır. Orta dərinliyi 4 metr, maksima ...

                                               

Böyük Alagöl

Böyük Alagöl - Qarabağ vulkanik yaylasında, Kəlbəcər rayonunda yerləşən şirin sulu göl. Kiçik Qafqazın göllərinə aid edilir və qərbdə Ermənistanla həmsərhəddir.

                                               

Böyük Ayı gölü

Böyük Ayı gölü - Kanadanın böyük daxilli gölü, böyüklüyünə görə Şimali Amerikada dördüncü, dünyada isə səkkizincidir. Göl 65 və 67 şimal eninin və 118 və 123 qərb uzunluğunun dərəcələrin arasında və şimal qütb dairəsində yerləşir. Səviyyəsi dəniz ...

                                               

Böyük Kölə gölü

Böyük Kölə gölü - buzlaq-tektonik məhşəlli göl. Sahəsinə görə Kanadanın Şimal-Qərb ərazilərinin ikinci, Şimali Amerikanın beşinci, dünyanın isə onuncu böyük gölüdü, həmçinin Şimali Amerikanın ən dərin gölüdü

                                               

Böyük Toko

Böyük Toko - Rusiya Federasiyası Saxa Respublikasının cənub-şərq hissəsindəki Aldan dağlarında, Amur vilayəti ilə sərhəd yaxınlığında yerləşən göl. Neryunqri rayonunda, Neryunqridən 450 km məsafədə, Xabarovsk diyarı ilə inzibati sərhəddən 90 km q ...