Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361
                                               

Polluks

Əkizlər bürcünün β ulduzu, narıncı rəngli nəhəng ulduz kimi inkişaf etmişdir, təxminən. Günəşdən 34 i.i məsafədə Əkizlər bürcünün şimalındadır. Günəşə ən yaxın nəhəng ulduzdur. Tipik "Qırmızı Nəhəngdir". Parlaqlığına görə 17ci olub narıncı rəngi ...

                                               

Prosion

Alpha Canis Minoris adlı Canson Kiçik Köpək bürcünün ən parlaq ulduzudur. Procyon. Çılpaq gözlə, 0.34-lik görünən böyüklük gecə səmada səkkizinci parlaq tək ulduz kimi görünür. Spektral tipli F5 IV-V-nin ağ əsas ardıcıllığı ulduzundan və DQZ, Pro ...

                                               

Requl

Requl α Şir bürcünün ən parlaq ulduzlardan biri olan Günəşdən təxminən 79 işıq ili uzaqlıqda olan Alpha LEONIS olaraq da adlandırılır. Regulus, iki cüt şəklində təşkil dörd ulduzdan ibarət olan misilli ulduz sistemidir. Requl A açıq-mavi əsas uld ...

                                               

Rigel

Riqel ulduzu Beta Orion bürcünün ulduzu kimi təyin olunmuşdur, gecə səmasında 17-ci parlaq ulduzdur və eyni zamanda Orion bürcünün ən parlaq ulduzudur. Görünən ulduz ölçüsü 0.13-dür, parlaq ulduz Yerdən təxminən 863 işıq ili qədər uzaq məsafədədi ...

                                               

Sadalməlik

Göy xəritəsində koordinatları 22 h 05 m 47.0 s -00° 19 11.0" Sadalmelik olaraq da adlandırılan Alpha Aquarii, Dolça ulduz qrupunda tək ulduzdur. Hipparcos missiyası əsnasında edilən paralaktik ölçmələrə söykənərək bu ulduz Günəşdən təxminən 520 i ...

                                               

Simbiotik ulduzlar

Simbiotik ulduzlar - Normal ulduzlar parlaq kontinuum və udulma xətlərinə malik çox sadə spektrə malikdirlər. Lakin elə ulduzlar var ki, onların spektrləri çox mürəkkəbdir. Elə ulduzlar vardır ki, onların spektri iki müxtəlif tip ulduzun xüsusiyy ...

                                               

Sirius

Sirius ulduzu - Gecə səmasında görünən ən parlaq ulduzdur. Və Yer üzünə yaxın ən böyük ulduzdur. Sirius ulduzu parlaqlığına görə yalnız Günəş və Aydan geri qalır Sirius ulduzu iki ulduzdan ibarətdir: böyük və parlaq ulduza Sirius-A və digərinə Si ...

                                               

Spika

Spika və ya Başaq - Qız bürcünün α ulduzu. Tipik "Qoşa Ulduzdur". Qırmızı rəngi ilə seçilir. Parlaqlığına görə 16-cı olub, Günəşdən təqribən 2100 dəfə parlaqdır. Bu parlaqlıq özlüyündə yanıldıcıdır, çünki Spika bir-birinə çox yaxın yerləşən iki u ...

                                               

Subnəhəng

Subnəhəng - eyni spektral sinif normal bir əsas ardıcıllıq ulduzundan daha parlaq bir ulduzdur, lakin əsl nəhəng ulduz kimi parlaq deyil. Subnəhəng termini xüsusi bir spektral parlaqlıq sinifinə və bir ulduzun təkamülündə bir mərhələdə tətbiq olunur.

                                               

T Tauri ulduzları

T Tauri ulduzları - gənclərlə əlaqəli dəyişən ulduzların bir sinifidir. Onlar on milyon ildən azdır. Bu sinif Taurus ulduzlu bölgəsində gənc bir ulduz olan T Tauri adlı prototipdən adlanır. Onlar molekulyar bulud yaxınlığında aşkar və onların opt ...

                                               

Ulduz təsnifatı

Astronomiyada ulduzların astronomik təsnifatı, onların spektral xüsusiyyətlərinə əsasən təsnif olunmasıdır. Ulduzdan elektromaqnit şüalanma spektr xətləri ilə inteqrasiya olunmuş rənglərin göy qurşağı sərgiləyən spektrinə bir prizma ilə bölməklə ...

                                               

Veqa

Veqa - Lira Bürcünün α ulduzu. Bütün ulduzlar içində parlaqlığına görə beşinci, şimal yarımkürəsində isə üçüncü ulduz. Yerdən 7.8 Parsek və ya təqribən 25.3 işıq ili uzaqlıqda yerləşir. Veqa Günəşdən sonra fotosu çəkilən ilk ulduzdur. Eyni zamand ...

                                               

Volf-Raye ulduzlar

Volf-Raye - qeyri-adi spektrə malik, nadir heterogen ulduz qrupudur, bu tip ulduzların spektridə əsasən iyonlaşmış helium və azot və ya karbonun geniş emissiya xəttləri nəzərə çarpır. Wolf-Raye tipli ulduzlarda hidrogenin miqdarı tükənmək üzərə, ...

                                               

Astrofizika

Astrofizika - Astronomik obyektlərin yerləşməsini və hərəkətini yox, təbiətini öyrənən elm sahəsidir və Astronomiyanın bir qoludur. Astrofizika, əslində müasir astronomiyanın ən böyük və sürətlə inkişaf edən bölmələrindən biri hesab edilir və kos ...

                                               

Kompton effekti

Kompton effekti - fotonların sərbəst elektronlar tərəfindən uyğun olmayan səpilməməsi, qeyri-sabitlik fotonların səpilmədən əvvəl və sonra müdaxilə etməməsi deməkdir. Effekt foton tezliklərinin dəyişməsi ilə müşayiət olunur, enerjinin bir hissəsi ...

                                               

Neytron ulduzu

Neytron ulduzları - Supernova partlayışı zamanı ortaya çıxan çox sıx və öz oxu ətrafında sürətlə dövr edən obyektlərdir. Belə ki kütləsi 1.4 Günəş kütləsi ilə 3 Günəş kütləsi arasında olan bir ulduz öz nüvəsində termonüvə sintezini başa çatdırdıq ...

                                               

Periheli

Günəşin ətrafında dövr edən göy cisimlərinin orbitlərinin Günəşə ən yaxın nöqtəsi. Yer öz orbiti üzrə hərəkətində yanvarın 3-də Günəşə ən yaxın – 147 mln. km məsafədə olur. Buna Yerin Periheli məsafəsi deyilir.

                                               

Van Allen Qurşaqları

Van Allen qurşaqları - adlanan və Yerin maqnit sahəsindən qaynaqlanan bu təbəqə planetimizə gələn zərərli şüalara qarşı qalxan funksiyası yerinə yetirir. Günəşdən və digər ulduzlardan mütəmadi olaraq yayılan bu şüalar insanlar üçün çox təhlükəlid ...

                                               

0 yanvar

                                               

Astrometriya

Astrometriya – "Astron"-göy cismi, ulduz, "metrik"-ölçmə deməkdir. Astrometriya zaman və məkanın ölçülməsi haqqında elmdir. Astrometriya 3 hissədən ibarətdir: Astrometriyada tətbiq edilən çox güclü üsullardan biri də radioastronomiyadır. Bu üsull ...

                                               

Ulduz vaxtı

Verilmiş coğrafi meridianda yaz bərabərliyi nöqtəsinin iki ardıcıl eyni adlı kulminasiyası arasında keçən zaman fasiləsinə ulduz günü deyilir. Ulduz gününün başlanğıcı yaz bərabərliyi nöqtəsinin yuxarı kulminasiyasından hesablanır. Yaz bərabərliy ...

                                               

Astronomiya tarixi

Tarixi araşdırmalardan aydın olur ki, Qədim Yunanıstan, Çin, Hindistan, Misir və başqa ölkələrin alimlərinin Kainatın quruluşu haqqında elmi əsasları olan fikirləri formalaşmış və astronomiyaya aid olan bir sıra kitablar tərtib olunmuşdur. Həmin ...

                                               

İşıq ili

İşıq ili - işığın 1 il ərzində getdiyi yoldur. Daha dəqiq desək, Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının qəbul etdiyinə görə işıq ili, işığın vakuumda heç bir qravitasiya təsiri olmadan 1 Yulian ili ərzində keçdiyi yoldur. İşığın adi sürəti isə təxmin ...

                                               

Parsek

Parsek - astronomiyada istifadə olunan məsafə ölçü vahididir. Parallaksı 1 dərəcə olan göy cisminin uzaqlığı 1 parsekdir. 1 parsek = 206.264.8062 AV Astronomik Vahid 1 parsek = 30.857 × 1012 km 1 parsek = 3.261630751 işıq ili

                                               

Aqnes Mariya Klerk

Aqnes Mariya Klerk 10 fevral 1842-ci ildə İrlandiyada Skibberendə anadan olub. Elmi müzakirələrin getdiyi bir evdə böyüyən Aqnes Mariya kiçik yaşlarından etibarən riyaziyyat və astonomiya elmlərinə böyük maraq göstərmişdi. Atası Con Villis Klerk ...

                                               

Astronomiyanın bölmələri

Astrometriya, ulduzların və digər göy cisimlərinin yerlərini və hərəkətlərini qəti olaraq ölçmək üçün istifadə edilən astronomiyanın sahəsidir. Astrometrik ölçümlərlə əldə edilən məlumatlar, Günəş Sisteminin və qalaktikamızın, Südyolunun kinemati ...

                                               

Rentgen astronomiya

Rentgen astronomiyası - astronomiyanın rentgen şüalarının müşahidəsi və göy cisimləridən gələn rentgen şüallarının aşkarlanması ilə məşğul olan müşahidə bölməsidir. Rentgen şüaları Yer atmosferi tərəfindən absorbsiya edilildiyindən, rentgen şüala ...

                                               

Bürc

Bürc yug - ulduzlu göyün bir hissəsidir. Ulduzların müşahidə və öyrənilməsinin əlverişliyi üçün ulduzlu gö cvb dj idk ndj n jj nfcnc bölünür. Bürclərin əksəriyyətinə qədim zamanlardan əfsanəvi qəhrəmanların, heyvanların və əşyaların adları verilm ...

                                               

İlan (bürc)

İlan - ekvatorial bürc. Ən parlaq ulduzu 2.6 vizual ulduz ölçülüdür. İlandaşıyan bürcü onu baş və quyruq hissələrinə ayırır. Azərbaycanın bütün ərazisindən görünür.

                                               

Asqard (krater)

Asqard - 1600 km diametri olan Yupiter ayının Callisto üzərində ikinci ən çox zəngin quruluşu kraterdir. Bu, Norveç mifologiyasında tanrıların əsası olan Asqard adlanır. Asqardın mərkəzi hissəsi qübbəli Doh təsir kraterinin üstünlük təşkil edir. ...

                                               

Erebus (krater)

Erebus krateri - Marsın Margaritfer Sinu bölgəsi daxilində yerləşən bir kraterdir, bu xarici geoloji xüsusiyyət daha böyük krater Viktoria üçün yolda Opportüniti tərəfindən ziyarət edildi. Bu, 1841-ci ildə Ceyms Klark Ross tərəfindən istifadə edi ...

                                               

Hyüyqens (krater)

Hyüygens – eyni Hollandiyalı astronom, riyaziyyatçı və fizikin şərəfinə adlandırılmış Mars krateri. Buranın Krateri təxminən 467.25 km diametri W 13.88 ° S, ilə seçilirdi. Alimlərin Mars ətrafında orbitə göndərilməsinin səbəbi o idi ki, bura su a ...

                                               

Andromeda qalaktikası

Andromeda qalaktikası və ya Andromeda dumanlığı, və ya NGC 224 adlandırılır. Türk mifologiyasında "zəncirlənmiş qız" adlandırılır) - Göyün Şimal yarımkürəsinin ən parlaq qalaktikası, bizim qalaktikaya, Süd Yoluna ən yaxın olanlardan biri. Yeni Ba ...

                                               

Abastumani Astrofizika Rəsədxanası

Abastumani Astrofizika Rəsədxanası - Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyası elmi tədqiqat müəssisəsi. Abastumani qəsəbəsi yaxınlığındakı Kanobili dağındanda yerləşir. Rəsədxana dəniz səviyyəsindən 1650 m yüksəklikdədir. Rəsədxana İli Dövlət Universit ...

                                               

Palomar Rəsədxanası

Palomar Rəsədxanası - Kaliforniya ştatının San-Dieqo şəhərində yerləşən rəsədxana. Rəsədxana Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun tabeliyində fəaliyyət göstərməkdədir. Bundan əlavə, rəsədxana JPL və Kornell Universiteti ilə ortaq tədqiqat fəaliyy ...

                                               

Beynəlxalq Kosmik Stansiya

Beynəlxalq Kosmik Stansiya - çoxməqsədli kosmik tədqiqatlar üçün istifadə edilən pilotlu orbital stansiyadır. BKS 23 ölkənin iştirak etdiyi birgə beynəlxalq layihədir. Bunlar Avstriya, Belçika, Braziliya, Böyük Britaniya, Almaniya, Yunanıstan, Da ...

                                               

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi - Azərbaycanın kosmik tədqiqat proqramlarını idarə edən dövlət qurumu. Agentlik 1974-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tərkibində "Kaspiy" Elmi Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. 1981-ci ildə "Kas ...

                                               

Serveyer proqramı

Serveyer proqramı - NASA tərəfindən 1966-cı ilin iyul ayından, 1968-ci ilin yanvar ayına qədər Ayın səthinə 7 kosmik robot göndərilməsindən ibarət missiyadır. Proqramın əsas məqsədi Ay səthinə təhlükəsiz eniş etməyin mümkünlüyünü göstərmək idi. S ...

                                               

Vikinq proqramı

Vikinq proqramı - NASA tərəfindən Marsa göndərilən "Vikinq 1" və "Vikinq 2" kosmik zondlarından ibarət missiyadır. Bu, nə vaxtsa Mars üçün nəzərdə tutulan ən bahalı missiya idi, ümumi dəyəri təxminən 1 milyard $ təşkil edirdi. 1990-cı illərin son ...

                                               

Geostasionar orbit

Geostasionar orbit - Yerin ekvator xətti üzərində yerləşən dairəvi orbit. Bu orbitdə yerləşən süni peyk Yerin öz oxu ətafında fırlanmasının bucaq sürətinə bərabər sürətlə fırlanır və daima yer səthindəki eyni nöqtənin üstündə yerləşir. Geostasion ...

                                               

Deymos (Mars)

Planetin mərkəzindən orta məsafəsi 23.5 min km, dolanma dövrü 30 saat 21 dəqiqədir. Deymos düzgün olmayan formaya malikdir və bəzi asteroidlərin maddəsinə oxşayan dağ süxurunun və buzun karbonla zəngin qatışığından ibarətdir. Deymosun səthi dayaz ...

                                               

Despina (Neptunun peyki)

Despina və ya Neptun V - Neptunun üçüncü ən yaxın daxili peyki. Peykə Poseydonnun və Demetranın qızı olan nimfa Despinanın adı verilib. Despina Voyager 2 zondu tərəfindən çəkilən şəkillərdən 1989-cu il iyulun sonlarında aşkar edilmişdir.Peyk müvə ...

                                               

Qalateya (Neptunun peyki)

Qalateya və ya Neptun VI - Neptunun dördüncü ən yaxın daxili peykidir. Bu peykə yunan mifoloji personajları olan nereidalardan birinin - siklop Polifemə vurulmuş nereida Qaleteyanın adı verilmişdir. Qalateya 1989-cu il İyul ayının sonlarında Voya ...

                                               

Qalimeda (peyk)

Qalimeda və ya Neptun IX Neptunun əks istiqamətdə dönən düzənsiz peyklərindən biridir. Peyk Metyu Holman və bir neçə alim tərəfindən 4 avqust 2002-ci ildə kəşf edilmişdir.

                                               

Larissa (Neptunun peyki)

Larissa və ya Neptun VII - Neptunun beşinci ən yaxın daxili peyki. Bu peykə Yunan mifalogiyasında Poseydonun sevgilisinin və Yunanıstanda Fessaliyada eyniadlı nimfa şəhərinin adı verilib.

                                               

Nayada (Neptunun peyki)

Nayada Voyacer 2 zondu tərəfindən şəkilləri çəkillməzdən əvvəl Sentyabrın ortalarında kəşf edilmişdir.Peyk ilk olaraq S/1989 N 6 adlandırılmışdır.Bu kəşf 29 Sentyabr 1989-cu il də açıqlanmışdır.Adı isə 16 sentyabr 1991-ci il də verilmişdir.

                                               

Nereida (peyk)

Nereida - Neptunun üçüncü ən böyük peykidir. O yüksək ekssentrikli orbitə malikdir. Bu peyk 1949-cu ildə Cerard Koyper tərəfindən kəşf edilmiş Neptunun ikinci peyki idi.

                                               

Psamafa (peyk)

Psamafa və ya Neptun X - Neptunun əks istiqamətdə dönən düzənsiz peyklərindən biridir.Peyk yunan mifalogiyasındakı Nereidlərdən birinin adı ilə Psamafa adlandırılmışdır.Psamafa Skott Şeppard,Devid Cuitt,Cen Klina tərəfindən 8.2 metrlik Subaru tel ...

                                               

S/2004 N 1

S/2004 N 1 - Neptunun kiçik peyklərindən biridir.Diametri təxminən 18 km-dir.1 Iyul 2013-cü ildə S/2004 N 1 peykinin kəşfi ilə Neptunun bilinən peyklərinin sayı artaraq on dördə çatdı.Peyk o qədər qaranlıq idi ki,1989-cu ildə Voyacer 2 kosmik zon ...

                                               

Sao (peyk)

Sao və ya Neptun XI Neptunun düz istiqaqmətdə dönən düzənsiz peyklərindən biridir. Peyk Metyu Holman və bir neçə alim tərəfindən 4 Avqust 2002-ci ildə kəşf edilmişdir. Sao təxminən 22.4 milyon km məsafədə Neptunun orbitində fırlanır və diametri t ...