Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 358
                                               

Düşənbə hadisələri

Düşənbə hadisələri - 1990-cu ilin 12–14 fevral tarixlərində Tacikistan Sovet Sosialist Respublikasının paytaxtı Düşənbə şəhərində yaşayan etnik ermənilər, ruslar və taciklərlərə qarşı tacik millətçilər tərəfindən gercəkləşdirilmiş poqrom. Hadisəl ...

                                               

Qanlı bazar günü

Qanlı bazar günü - 1989-cu ilin 9 aprel tarixində Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikasının paytaxtı Tbilisi şəhərində sovet hakimiyyətinə qarşı baş vermiş xalq üsyanı. Mitinqlər Abxaziyanın Gürcüstan SSR-in tərkibindən çıxmaq tələbindən sonra ba ...

                                               

Pikt krallarının siyahısı

Eripin oğlu Drust - 413-480 və ya 513 Qiromun oğlu Keyltran - 567-568 və ya 598-599 Anqusun oğlu Eohanan - 836-839 Darqartın oğlu III Nexton - 706-724 Alpinin oğlu Kiniod - 847-858, həmçinin I Kennet Makalpin adı ilə Dal Riadların kralı Foxelin o ...

                                               

Piktlər

Piktlər - son dəmir dövründə və erkən orta əsrlərdə Piktaviya, Piktland və ya Piktlend adlanan ərazidə, indiki Şotlandiyanın şərqində və şimalında yaşamış xalqlar konfederasiyasına verilən ümumi ad. Onların yaşadığı ərazi və mədəniyyətləri britt ...

                                               

Sisleytaniya

Sisleytaniya - 1867 - 1918-ci illərdə Avstriya-Macarıstan monarxiyasının tərkib hissələrindən biri və Avstriya İmperatorluğunun birbaşa nəzarət etdiyi ərazi.

                                               

Transleytaniya

Transleytaniya - ikili Avstriya-Macarıstan İmperiyasının tərkibindəki Macarıstan tacı torpaqlarının adı. 1867-ci ildə razılaşma nəticəsində yarandı və 1918-ci ildə Avstriya-Macarıstan dövlətinin dağılmasına qədər mövcud idi.

                                               

Kerkuan

Kerkuan - Tunisin şimal-şərqindəki Cape Bon yaxınlığında, Nabul vilayətində qədim pun şəhərinin qalıqları. Finikiyalılara aid bu şəhər yəqin ki, I Pun müharibəsi zamanı tərk edilmiş və Romalılar tərəfindən yenidən qurulmamışdır. Şəhər yəxminən 40 ...

                                               

Frigiyalılar

Anadoludakı ilk sivilizasiya izlərinə orta və şərqi Anadoludakı arxeoloji tapıntılarda rast gəlinir. Burada qədim xalqların - Akad, Asur və Hitit sivilizasiyalarının qalıqları, xalqlarının gündəlik həyatları və ticarət həyatları ilə əlaqədar bir ...

                                               

Bandırma gəmisi

Gəmi 1878-ci ildə Şotlandiya nın Qlazqo şəhərində Mac. Intyre Paisley - Huston və Cardett tersanedə 21 ədəd 279 ədəd gross tonnaj ilə tikilmişdir. Gəminin ilk sahibi Dussey və Robinson gəmi 5 il Torocaderto adı altında qaçdı. 1883-ci ildə Yunanıs ...

                                               

İzmirin qurtuluşu

İzmirin Qurtuluşu - Türk Qurtuluş müharibəsinin sonlarında Türk ordusunun, Yunan işğalı altındakı İzmirə girməsini bildirən tarix termindir. II Dünya müharibəsinin sonunda, Antanta Dövlətləri, Osmanlı dövləti ilə 30 oktyabr 1918-ci ildə Mondros A ...

                                               

Menemen qırğını

Menemen qırğını - 16-17 iyun arası 1919-cu ildə qərbi Türkiyədəki Menemen şəhərində yunanlar tərəfindən törədilmiş kütləvi qətl. Qırğın yunan qoşunlarının İzmir ətrafı şəhərlərin işğalından dərhal sonra baş vermişdir. Menemendə kütləvi formada in ...

                                               

Ərsarılar

Türkmən boyları arasında sırasına və önəminə görə üçüncü sıranı Ərsarılar alırlar. XVI əsrdə Balxan və Manqışlaq çevrəsində oturan Salurlardan Kul Hacının Ərsarı bəy adlı oğlunun soyundan gəldiklərindən dolayı onlara belə bir adın verildiyi rəvay ...

                                               

Yomutlar

Yayğın olan bir görüşə görə, Yomutlar Salur boyu arasından çıxmış ən böyük türkmən boylarındandır. Bu xüsusda ən yaxşı bilgi Əbulqazi Bahadır xanın "Şəcərəsi"ndə vardır. Bəzi tarixçilər daha erkən dönəmlərdə tarixi qeydlərdə yomut adını daşıyan b ...

                                               

Lvov tarixi

Lvov - əsrlər boyu bölgənin elmi, mədəni və milli mərkəzi olmaqla Qərbi Ukraynanın ən böyük şəhəri. Qədim dövrlərdə Qalisiya-Volın dövlətinin paytaxtı, daha sonra isə Rusiya voyevodasının, Qalisiya və Lodomeriya krallığının inzibati mərkəzi olmuş ...

                                               

Ukrayna Sovet Sosialist Respublikası

Ukrayna SSR - Ukrayna Sovet Sosialist Respublikası. SSRİ-nin tərkibinə daxil olan 15 ittifaq ölkələrindən biri.

                                               

Antipapa

Antipapa - Katolik kilsəsinin qanuni hesab etmədiyi Roma papası. Orta əsrlərin bəzi dövrlərində papa taxtında eyni zamanda bir-biri ilə ədavət aparan bir neçə papa otururdu; bunlar müxtəlif kilsə və dünyəvi dairələrin nümayəndələri idi. Sonradan ...

                                               

Qara nəciblər

Qara nəciblər - Roma Papası IX Piy ilə qohumluq əlaqəsi olan italyan aristokrat ailələri. İtaliy krallığının qoşunları 20 sentyabr 1870-cil tarixində Romaya daxil olduqdan sonra Roma Papasını dünyəvi hakimiyyətdən məhrum etmiş, Papa əyalətini ləğ ...

                                               

Şabalıd banketi

Şabalıd banketi - 30 oktyabr 1501-ci il tarixində Roma papası VI Aleksandrın oğlu Çezare Borcia tərəfindən Papa sarayında keçirilən və orgiya ilə əlaqədar olan qonaqlıq. Banket haqqında məlumatlar ilk dəfə apostol protonotarisi və Apostol sarayın ...

                                               

Kanko erası

Kanko – Yaponiyada era. Çoho erasından sonra, Çova erasından isə əvvəl gəlir. Era 1004-cü ilin iyulundan 1012-ci ilin dekabrına kimi davam etmişdir. Bu erada hökmdarlıq etmiş imperatorlar İçico-tenno və Sanco-tenno idi. Murasaki Şikibu öz gündəli ...

                                               

Reyva erası

Reyva erası – Yaponiyada hazırkı era. Reyva erasının 1 may 2019-cu ildə başlamışdır. Həmin gün İmperator Akihitonun böyük oğlu Naruhito Yaponiyanın 126-cı imperatoru kimi taxtda oturmuşdur. 30 aprel 2019-cu ildə isə İmperator Akihito Payızgülü ta ...

                                               

Yayoy dövrü

Yayoi dövrü - Yaponiya tarixində?eramızdan əvvəl 1000-ci ildən eramızın 300-cü ilinə qədər olan dövrü. Dünya tarixində bu, dəmir və tunc dövrünə uyğun gəlir.

                                               

Karolin adaları

Karolin adaları - Sakit okeanın qərbində, Mikroneziya ərazisində yerləşir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından müstəqillik əldə etdikdən sonra ərazisində iki dövlət qurulmuşdur: Mikroneziya Federativ Ştatları və Palau.

                                               

Marian adaları

Marian adaları, XX əsrə qədər Ladron adaları - adalar Sakit okeanda Mikroneziyada yerləşir. Arxipelaq öz növbəsində 15 iri və bir necə kiçik adalardan ibarətdir. Adaların ümumi sahəsi 1018 km², əhalisi 213 241 nəfər təşkil edir. Adalar inzibati c ...

                                               

Nindza

Nindza – orta əsrlərdə yaponiyada casus və muzdlu qatil. Qadın nindzaları "Kunoiti" adlanırdılar. Nindzaların öyrəndiyi sənət isə Nincütsu adlanır.

                                               

Koku

Koku) - təxminən 180.39 litrə bərabər olan ənənəvi yapon həcm vahidi. 1891-ci ilədək koku 10 kub şakuya ≈ 0.278 m 3 bərabər götürülürdü. Həmin il verilən imperator fərmanı ilə 1 kiçik koku 240100/1331 litrə bərabər götürüldü ki, bu da təxminən 18 ...

                                               

Aqora

Aqora - qədim yunan polislərində bazar meydanı, həmçinin, keçirildiyi yerə görə "aqora" adlandırılan şəhər miqyaslı yığıncaqlar üçün yer. Adətən şəhərin mərkəzində yerləşən aqorada şəhər bazarı və rəsmi idarələr fəaliyyət göstərirdi. Həmçinin aqo ...

                                               

Klassik Yunanıstan

Klassik Yunanıstan - polis qurumunun ən yüksək inkişaf dövrü. Yunanların memarlıq, heykəltəraşlıq, vaza rəssamlığı, zərgərlik, poeziya, teatr sənəti, elm sahələri üzrə nailiyyətləri bu dövrdə o qədər böyük oldu ki, onları təqlid etmək və nümunə g ...

                                               

Korinf ittifaqı

Korinf ittifaqı də adlandırılmışdır) - e.ə. 338/337-ci illərin qışında Makedoniya hökmdarı II Filipp tərəfindən İrana qarşı birgə mübarizə aparmaq məqsədilə yaradılmış yunan şəhər-dövlətlərin ittifaqı. Bu ittifaq müasir tarixçilər tərəfindən Kori ...

                                               

Qədim makedoniyalılar

Makedoniyalılar - vaxtilə Yunanıstanın şimal-şərq hissəsində Alyakmon və aşağı Vardar çayları arasındakı allüvial düzənlikdə yaşamış qədim tayfa. Qədim yunanlardan olan bu tayfa yunan ərazisinin şimal ucundakı Alyakmon dərəsi boyunca yerləşən əra ...

                                               

Qədim Yunanıstan

Qədim Yunanıstan - Balkan yarımadasının cənub hissəsində, Egey dənizi arasında, Frakiya sahilində, Kiçik Asiyanın qərb sahilində yaranmış dövlətlər qrupunun ümumi adı; təsir dairəsi Appenin yarımadasının cənub sahilinə, Siciliyanın qərbində, Mərm ...

                                               

Qədim Yunanıstan qanunları

Qədim Yunanıstanın idarə edilməsində istifadə olunan qanunlar toplusuna verilən ad. Qədim Yunanıtan qanunlarının, hazırlanmasında Qədim Roma qanunlarının böyük rolu olmuşdur. Qədim Yunanıstan qanunlarının bu günə qədər böyük bir qisminin tarixə m ...

                                               

Qədim Yunanıstan mədəniyyəti

Klassik qədim, yaxud antik yunan mədəniyyəti Avropa mədəniyyətinin beşiyi kimi tanınır. Müxtəlif əsrlərdə antik yunan mədəniyyəti Avropa mədəniyyəti üçün dünyagörüşünün əsası, sosioloq və iqtisadçılar üçün qaynaq kimi qalmışdır. Qədim Yunanıstan ...

                                               

Milet

Milet - Kiçik Asiyanın qərb sahillərində, Böyük Menderes çayının cənubunda yerləşən qədim Yunan şəhəri. Hal-hazırda Türkiyənin cənub-qərbində Egey bölgəsində Balat kəndi yaxınlığında dağıntıları qalmışdır.

                                               

Ostrakizm

Ostrakizm - Qədim Yunanıstanın bir sıra polislərində, o cümlədən Afinada vətəndaşın kirəmit parçaları ilə səsvermə vasitəsilə ölkədən qovulması. Geniş mənada – onu əhatə edən cəmiyyət tərəfindən fərdin nifrətlə qarşılanması, qəbul edilməməsi, ələ ...

                                               

Plateya

Plateya - Beotiyada qədim şəhər, Asop çayının mənbəyində Kiteron dağının şimal yamacındadır. Boeotiyanın digər şəhərlərindən fərqli olaraq, afinalıların sadiq müttəfiqi idi. Marafon döyüşü zamanı Plateya Afinaya dəstək verən yeganə yunan şəhəri i ...

                                               

Burundi krallığı

Burundi krallığı və ya Urundi krallığı - Afrika qitəsinin şərq hissəsindəki Böyük göllər regionunda, müasir Burundi Respublikası ərazisində yerləşən tarixi dövlət. Krallıq əhalisinin əksəriyyətinin hutulardan ibarət olmasına baxmayaraq, tutsi etn ...

                                               

Dahomeya

Əvvəllər D. Kuffo və Zu çayları arasında yerləşirdi. Dahomeyada bütün torpaqlar hökmdara məxsus idi. Qul əməyindən geniş istifadə olunurdu; icmaçı kəndlilər hökmdara vergi əsasən, taxıl və palma yağı ilə ödəyirdilər. XVII əsrin ortalarından Dahom ...

                                               

Zimbabve-Rodeziya

Zimbabve-Rodeziya - 1 iyun-12 dekabr 1979-cu il tarixində mövcud olan Cənubi Afrikada tanınmayan dövlət. Zimbabve Rodeziyasından əvvəl tanınmamış Rodeziya adlı bir respublika var idi. Britaniya Konstitusiya nəzəriyyəsinə görə, 1965-ci ildə birtər ...

                                               

Alban katolikoslarının siyahısı

Alban Həvvari Kilsəsinə rəhbərlik etmiş katolikosların aşağıdakı siyahısı alban tarixçiləri Moisey Kalankatlının "Alban ölkəsinin tarixi", Mxitar Qoşun "Alban salnamələri", Kirakos Gəncəlinin "Tarix" və Steppanos Orbelianın "Sünik tarixi" əsərlər ...

                                               

Daranaq

Xristian dininin Albaniyada yayılması ilə əlaqədar olaraq Suriya dilində daira "kilsə", "monostır" ərəb dilində - "kilsə", "məbəd" və fars dilində bir şeyin olduğunu bildirən naq şəkilçisindən ibarətdir. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemas ...

                                               

Xınıslı yaşayış yeri

Xınıslı – Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonu ərazisində erkən və inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidə. Qədim Şamaxı məskəni xarabalıqlardan və qəbirlər, o cümlədən yerli ustaların əməyinin məhsulu sayılan müəyyən miqdarda ş ...

                                               

Pand

Pand həm də Murovdağın ətəyində dağ adıdır. Dağ Pand kilsəsinin adı ilə adlanmışdır. əsrə aid mənbəyə görə albanların xristian dini katolikosu Pandalion tikmişdir.Başqa adı Pandalion. Cənubi qafqazda Azərbaycanda Öküzdağ Tovuz rayonu Qarabağlılar ...

                                               

Annunakilər

Anunnakilər - Şumerlər, Akkadlar, Aşşurlar və Babillərin mifolojiyasında yer alan bir qrup tanrıdır. Sitchiə görə 450.000 il bundan öncə: Günəş Sisteminə çox uzaq bir planet olan Nibiruda planetində atmosfer təbəqəsi aşınmışdı və yaşam yox olma t ...

                                               

Zakaspi höküməti

1918-ci il iyulun 11-də Aşqabadda Zakaspi vilayətinin Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi - Zakaspi Müvəqqəti Hökuməti təşkil edildi. Hökumətin sədri F.A.Funtikov seçildi. İyulun 21-də Zakaspi vilayəti ərazisində eser-menşevik tətil komitələrinin diktatu ...

                                               

Şu (çarlıq)

Şu - Üç çarlıq dövründə 221 - 263 cü illərdə mövcud olmuş dövlət. Şu çarlığının əsası, özünü Han sülaləsinin davamçısı sayan Lyu Bey tərəfindən qoyulmuşdur. Lyu Bey" Sarı çalmalılar üsyanını” yatıraraq hakimiyyəti əlinə almış ordu sərkərdəsi olmu ...

                                               

Korduyena

Korduyena və ya Gorduyena - Orta Şərqdə, Yuxarı Mesopatamiyada, Türkiyə ilə Suriya sərhədləri arasında qədim tarixi region. 1911-ci il Britannika Ensiklopediyasına görə, Korduyena Bohtan regionunun indiki Şırnak ili qədim adıdır. Region Suriyadil ...

                                               

Tuva tarixi

Tuva ərazisində erkən orta əsrlərə aid arxeoloji obyektlərdə S.İ.Vaynşteyn və L.R. Kızlasovun qazıntıları da qeyd olunmalıdır. Bu qazıntılar zamanı Dağlıq Altayda eramızın I minilliyinə dair çoxlu maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Arx ...

                                               

Uraankay

Uraankay, Uraangkay və ya Uranhay – Çin və Monqolustanın şimalındakı meşələrdə yaşayan, əsasən türk soyundan gələn millətlərə deyilən tarixi adlandırma. Evenk dilində urankay deyilən söz "kişi" deyə tərcümə edilir. Saxa dilində uraanhay deyilən s ...

                                               

Uryanxay diyarı

Uryanxay diyarı - bölgənin 1914-1921-ci illərdə ruslar tərəfindən qoyulmuş adı. 1912-ci ilə qədər diyar Çini idarə edən, mancur Tzin sülaləsinin hakimiyyəti altında olub və "Tannu-Uryanxay" adını daşıyıb.

                                               

Sileziya

Sileziya, Orta Avropada tarixi bir bölgədir. Almaniyanın şərqində Prusiyanın bir rayonu idi. 1945-ci ildə Sileziya bütövlükdə SSRİ Qızıl ordusu tərəfindən işğal edildi. Nasistlərin hardasa hamısını güc işlədərək Sileziyadan atdılar. Bunların çoxu ...