Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355
                                               

Sistem administratoru

Sistem administratoru -çoxistifadəçi hesablama sisteminin, rabitə sisteminin, yaxud onların hər ikisinin idarə olunması və istifadəsinə cavabdeh olan şəxs. Sistem inzibatçısı istifadəçilərə kimlik nömrələri və parollar vermək, onların erişim səvi ...

                                               

QR kodu

QR kodu - ştrix kodların növlərindən biri." Quick Response” sözlərinin abreviaturasıdır. 1994-cü ildə Yaponiyanın" Denso-Wave” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmış və təqdim olunmuş matrisli kod. Yaponiyada böyük populyarlıq qazanmış barkodun g ...

                                               

JunOS

Junuper JunOS - firmasının yönləndirmə avadanlıqları ilə birgə istifadə olunan FreeBSD bazalı əməliyyat sistemidir. Juniper müştərilərinə əlavə olaraq Software Development Kit təqdim edir. Sahəsində tək rəqibi Cisco Systemsin IOS əməliyyat sistem ...

                                               

Etik hakerlik

Ağ şlyapalar, Etik hakerlər və ya Samuray hakerlər – yaradıcı kompüter bacarıqlarından zәrәrli mәqsәdlәr üçün deyil, cəmiyyətin faydası üçün istifadə edәn hakerlər. Məsələn, 1990-cı illərin ortalarında haker cəmiyyətinin Kiber Mələklər kimi tanın ...

                                               

ARP spoofing hücumu

Kompüter şəbəkələrində ARP spoofing, ARP cache poisoning və ya ARP poison routing hücumu korlanmış ARP mesajlarını daxili şəbəkəyə göndərərək şəbəkəyə müdaxilə texnikasıdır. Bu hücumda əsas məqsəd hücumçunun MAC adresini başqa bir istifadəçinin İ ...

                                               

Cari-vaxt adaptiv təhlükəsizliyi

Cari vaxt adaptiv təhlükəsizliyi - şəbəkə təhlükəsizliyi modeli olub şəbəkə üzərindən inkişaf etmiş müəssisələrə olan hücmların qarşısını almaqda xüsusi rol oynayır. Adaptiv təhlükəsizlik şəbəkədəki təhlükəli nəqliyyatı izləməkdə, anomalik davran ...

                                               

Ekstranet

Ekstranet – şirkətdaxili məqsədlər üçün istifadə olunan, eləcə də korporativ informasiyanın və korporativ tətbiqi proqramların bir hissəsini şirkətin iş partnyorlarına verən, İnternet texnologiyalarına əsaslanan korporativ şəbəkə. Belə şəbəkədə t ...

                                               

Halqaşəkilli şəbəkə

Halqaşəkilli şəbəkə - bəndləri qapalı kontur boyunca birləşdirlmiş lokal kompüter şəbəkəsi. Halqaşəkilli şəbəkədə məlumatlar bir bənddən başqa bəndə bir istiqamətdə keçir, yəni məlumat halqa boyunca hərəkət edir və hər bir bənd məlumatda olan təy ...

                                               

Sıfır-gün hücumları

Sıfır-gün açığı əvvəlcədən aşkara çıxarılmamış gizli kompüter proqramı açığıdır və xakerlər tərəfindən, məlumat, kompüter və ya şəbəkəyə mənfi təsir üçün istifadə olunur. Bu qüsur məlum olan kimi proqram müəllifinin onun mənfi məqsədlər üçün isti ...

                                               

Spoofing hücumu

Şəbəkə təhlükəsizliyinə görə spoofing hücumu hər hansı bir şəxs və ya proqram təminatının məlumatı saxtalaşdıraraq şəbəkədə qanunsuz üstünlüklər əldə etməsidir.

                                               

Şəbəkə təhlükəsizliyi

Şəbəkə təhlükəsizliyi kompüter şəbəkələrindən və şəbəkə resurslarından icazəsiz girişlərin, sui-istifadənin və s. halların qarşısını almaq üçün tərtib edilmiş təhlükəsizlik siyasətlərindən ibarətdir. Şəbəkə administratoru tərəfindən idarə olunan ...

                                               

Şəbəkədə interfeys səviyyə təhlükəsizliyi

Şəbəkə interfeys səviyyəsi TCP/IP model-in ən aşağı səviyyəsidir. Bu səviyyənin özünə xas bir neçə təhlükəsizlik açıqları var ki, hücumçu tərəfindən istismar edilə bilər.

                                               

Elektro-lüminessensiya

Elektro-lüminessensiya – elektrik cərəyanının təsiri altında maddənin işıq şüalandırması. Elektrolüminessent tablolardan portativ kompüterlərdə maye kristal displeylərin işıqlandırılmasında geniş tətbiq olunur. Belə tablolarda, adətən, iki elektr ...

                                               

APL (proqramlaşdırma dili)

APL 1960-cı illərdə Kennet Eugen İverson tərəfindən hazırlanmış bir proqramlaşdırma dilidir. Onun mərkəzi məlumat tipi çoxölçülü massivdir. Çox qısa koda yol açan çox sayda funksiya və operatoru təmsil etmək üçün geniş qrafik simvollardan istifad ...

                                               

Assembler

1952-ci ildə amerikalı qadın Qreys Hopper dünyada ilk mnemonik proqramlaşdırma dili olan Assembler dilini yaratdı. Onun adı "assemble" ingilis sözündən götürülmüşdür, "yığmaq", "quraşdırmaq" mənasını verir. O, özündə mnemonik komandalar sistemini ...

                                               

C Sharp

C# – Microsoft.Net platformu ilə birlikdə təqdim olunan C ailəsinə aid yeni obyekt orientasıyalı dillərdən biri. Sintaksis və platform olaraq ən çox Javaya yaxındır. Javadakı bir çox xüsusiyyət – sadəlik, tullantı avtomatik təmizləmə mexanizmi, v ...

                                               

Clojure

Clojure - Lisp proqramlaşdırma dilinin yeni dialektidir. Clojure 2007-ci ildə Rik Hikey tərəfindən yaradılmış funksional proqramlaşdırma dilidir. Clojure Java virtual maşını və Ortaq dil çalışdırma platformunda çalışır. Digər Lisp dilləri kimi Cl ...

                                               

Go (proqramlaşdırma dili)

Go - Google tərəfindən Robert Qreysmer, Rob Paykike və Ken Thombson tərəfindən tərtib edilmiş, yazılmış, tərtib edilmiş bir proqramlaşdırma dilidir. Go, C-yə sintaktik olaraq bənzəyir, ancaq yaddaş təhlükəsizliyi, zibil yığılması, struktur yazmas ...

                                               

Haskell (proqramlaşdırma dili)

Haskell - saf funksional proqramlaşdırma dilidir. Haskell proqramlaşdırma dilini digər bu qəbil dillərdən ayıran ən önəmli xüsusiyyəti, yəqin ki tənbəl olmağıdır. Proqramlaşdırma dilində tənbəl deyilərkən, dəyişənin lazım olduqda çağırılmağı nəzə ...

                                               

Hello, World!

Salam dünya – proqramı kompüter ekranında "Hello, World!" yazısını çap edən proqramdır. Proqramlaşdırma dilləri öyrədilərkən ilkin nümunə kimi bu proqramdan istifadə olunur. Müxtəlif proqramlaşdırma dillərində Hello World proqramı nümunələri. ADA ...

                                               

IF deyimi (şərt deyimi)

IF deyimi -– Bul ifadəsi doğru olduqda proqramın müəyyən blokunun yerinə yetirildiyi idarəedici deyim. Şərt deyimi çox zaman aşağıdakı formada olur: IF THEN, burada – Bul ifadəsi, isə doğru olduqda yerinə yetirilən operanddır. Proqramlaşdırma dil ...

                                               

INCLUDE direktivi

INCLUDE direktivi – proqramın ilkin kodunda olan və proqramın kompilyasiyası və ya çalışması zamanı başqa bir ilkin proqram faylını çağıran deyim. INCLUDE direktivindən istifadə edilməsi böyük ilkin kodu bir neçə kiçik fayllara bölməyə imkan veri ...

                                               

Java applet

Java-applet -Java proqramlaşdırma dilində bayt-kod formasında yazılmış tətbiqi proqram.Java- appletlər veb-brauzerdə Java virtual maşınından istifadə edilməklə,yaxud apletləri testləmək üçün avtonom AppletViewer alətində yerinə yetirilir.Java-apl ...

                                               

Jscript

JScript - Microsoft şirkətinin skriptli proqramlaşdırma dili.JScript dilinin sintaksisi Netscape şirkətinin JavaScript dilinin sintaksisinə çox bənzəyir. Veb-səhifəyə müştəri skriptləri əlavə etməkdən savayı,JScript başqa məqsədlər üçün də istifa ...

                                               

Kotlin (proqramlaşdırma dili)

Kotlin - ilə işləyən və JavaScript mənbəyinə daxil edilə bilən bir statik tipli bir proqramlaşdırma dilidir. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən JetBrains proqramçıları tərəfindən hazırlanmışdır. Adı Kotlin adasından gəlir. Java ilə uyğu ...

                                               

MML (proqramlaşdırma dili)

MML rəqəmli ATS-in idarəedici qurğularının texniki istismarı, sazlanması, yoxlanması və digər şərtlər zamanı operatorla IQ-lər arasında qarşılıqlı əlaqənin yaranmasına xidmət edir dialoq dili. Bu dil istismar və inzibati mərkəzlərdə, ATS-lərdə, h ...

                                               

Modula-2

Modula-2 - 1977–1985-ci illərdə Niklaus Virt tərəfindən işlənib hazırlanmış yüksək səviyyəli modullu proqramlaşdırma dili. Pascal dilinin əsasında yaradılmış Modula-2 proqramlaşdırmanın modulluğunu, verilənlərin mücərrədləşdirilməsinin dəstəklənm ...

                                               

Objective-C

Objective-C - yuxarı səviyyəli, Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dili olub, C dilinin üzərinə Smaltalk stilli xəbərləşmə əlavə edilib. Apple şirkəti tərəfindən OS X və iOS əməliyyat sistemlərində və uyğun olaraq API lərində, Cocoa və Cocoa Touchda ...

                                               

OCaml

OCaml - Caml proqlaşdırma dilinin əsas impelementasiyası olub, 1996-cı ildə Fransa Kompüter Elmləri və İdarəetmə İnstitutu tərəfindən yaradılmışdır. OCaml, Caml proqramlaşdırma dilinin imkanlarından əlavə obyekt yönümlü proqramlaşdırma xüsusiyyət ...

                                               

Proqram

Proqram sözü söz mənbəyi olaraq müəyyən şərtlərə və nizama görə edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyatların bütünü mənasına gəlməkdə və ayrıca izləmə olaraq təyin olunmaqdadır. Ancaq günümüz Azərbaycan dilində istifadəsi içində ümumi mənası, ediləcək ...

                                               

Proloq dili

Proloq dili -Proloq məntiqi proqramlaşdırma dilidir ki Süni intellekt və Hesablamalı dilçilik ilə əlaqədardır. Sadə proloq proqram faktlardan və qaydalardan təşkil olunmuşdur. Məsələn: pisikqacir. Şəklində bir fakt təyin edək. İndi proloqla bu fa ...

                                               

R (proqramlaşdırma dili)

R - statistik hesablamalar etmək üçün yaradılan pulsuz proqramlaşdırma dili və mühitidir. R proqramlaşdırma dili statistikaçılar və data miningçilər tərəfindən geniş istifadə olunur. R dilinin mənbə kodu C, Fortran və R dillərində yazılıb. R çox ...

                                               

Refleksiya

Refleksiya – proqramlaşdırmada: proqramın icrası zamanı öz strukturunu və hərəkətlərini izləyə və dəyişdirə bildiyi proses. İnikasın əsaslandığı proqramlaşdırma paradiqması refleksiv proqramlaşdırma adlanır. Bu, metaproqramlaşdırmanın növlərindən ...

                                               

REXX dili

REXX dili REXX) – IBM firmasının 1979-cu ildə işləyib hazırladığı interpretasiya olunan proqramlaşdırma dili. Həm kommersiya, həm də sərbəst yayılan versiyası vardır. REXX dilinin ən geniş yayıldığı dövr 1990-cı illərin ortaları olub. İlk versiya ...

                                               

Ruby

Ruby - proqramlaşdırma dili. Dilin yaradıcısı yapon Yukihiro Matsumotodur. O, bu dili yaratmaq üçün Perl, Smalltalk və Eiffel dillərindən yararlanmışdır.

                                               

Sass

Sass - CSS kod abstraksiyasının səviyyəsini artırmaq və stilin kaskad cədvəlləri sənədlərini asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış bir CSS əsaslı metadil. Sass-ın iki sintaksisi var: SCSS Sassy CSS - CSS-dəki əyri mötərizələrdən istifadə prinsipini saxl ...

                                               

Scala (proqramlaşdırma dili)

Scala - obyekt - funksional və skript proqramlaşdırma dilidir. Scala funksional proqramlaşdırmanı tam dəstəkləyir. Scala mənbə kodu java bayt koduna çevrilir və bu da Java virtual maşın tərəfindən çağrılır. Java kitabxanaları birbaşa Scalada isti ...

                                               

Skriptləşdirmə dili

Skriptləşdirmə dili - hər hansı proqramın bir və ya bir neçə hissəsini idarə etməyə imkan verən proqramlaşdırma dilidir. Skript müəyyən proqramlarla yerinə yetirilən bir proqram hissəsidir. Skriptin proqramdan əsas fərqi, kompilyasiya olunmadan i ...

                                               

Small Basic

Small Basic – BASIC proqramlaşdırma dilinin Microsoft şirkəti tərəfindən sadələşdirilmiş variantı. Proqramlaşdırmanı yeni öyrənməyə başlayanlar, ilk növbədə uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. İlk versiyası 2008-ci ilin oktyabrında təqdim olunub. Dilin ...

                                               

Smalltalk

Smalltalk - Xerox şirkətinin Palo-Alto Tədqiqat Mərkəzində 1970-ci illərdə hazırlanmış obyekt-yönlü proqramlaşdırma dili və interaktiv layihələndirmə sistemi. Smalltalk Xerox Palo Alto Araşdırma Mərkəzində Alan Kay tərəfindən aparılan araşdırma m ...

                                               

SNOBOL

SNOBOL - 1962-67-ci illərində AT&T Bell Laboratories tədqiqat şirkətində Ralf Qrisuold tərəfindən işlənib hazırlanmış, əsasən, sətir və mətnlərin emalı üçün nəzərdə tutulmuş proqramlaşdırma dili. SNOBOL güclü, yığcam dil olsa da, geniş tətbiq ...

                                               

Swift

                                               

Yenidən axıtma

Yenidən axıtma yazılı mətnin yenidən düzləndirilərək sətirlərin sonlarının səviyyələrinin nisbətən yaxınlaşdırılması. Məsələn, Bir çox tətbiqi proqramlarda – mətn redaktorlarında, hesabat genatorlarında, qrafik proqramlarda, masaüstü nəşriyyat si ...

                                               

Yenidən giriləbilən kod

Reentrant code ~ реентерабельный код ~ yineli girilebilen kod ~ yenidən giriləbilən kod – bir neçə proqramın eyni zamanda istifadə edə bildiyi proqram kodu. Məsələn, hansısa proqram yenidən giriləbilən kodu icra edən zaman başqa bir proqram onun ...

                                               

Görüntü xəritəsi

Görüntü xəritəsi - – HTML dilində: görüntü ilə bağlı olan və çıqqıldadıldıqda müəyyən URL ünvanına keçmək üçün xüsusi sahələri olan qrafik obyekt. Görüntü xəritəsindən istifadə olunması bir neçə istinadın bir görüntüdə saxlanmasına, eləcə də istə ...

                                               

XHTML

eXtensible HyperText Markup Language XML işarələmə dilləri ailəsinin bir hissəsidir. Veb səhifələrin formalaşdırıldığı dildə geniş istifadə olunan HTML versiyalarını güzgüləşdirir və ya genişləndirir. HTML5, əvvəl HTML5, standart çevik işarələnmə ...

                                               

3ds Max

Autodesk 3ds Max, Autodesk Media and Entertainment tərəfindən hazırlanan modelləşdirmə, animasiya və renderinq proqramıdır. Bu proqramdan videooyun yaradıcıları, televiziya kommersiyası studiyaları, memarlıq vizuallaşdıranlar tərəfindən tez-tez i ...

                                               

Bootstrap

Bootstrap - veb səhifələri və tətbiqetmələri yaratmaq üçün istifadə olunan açıq mənbə alətidir və HTML və CSS vasitəsiylə yazı növləri, formlar, düymələr, navigasiya və başqa komponentlər üçün istifadə olunan xüsusi dizayn qəliblərindən ibarətdir ...

                                               

İzometrik görünüş

İzometrik görünüş – kompüter qrafikasında: fəza fiqurlarını və ya obyektlərini üç ölçüdə – hündürlük və enlə, ancaq dərinliklə verilə bilən perspektivi dəyişmədən göstərən təqdimolunma üsulu. Məsələn, kubun izometrik görünüşünü yaradan rəsm proqr ...

                                               

QGIS

QGIS - azad kros-platform Coğrafi informasiya sistemi. Sistem üzərində iş 2002-ci ildə başlamışdır.Sistemin yaradılma məqsədi Coğrafi informasiya sistemlərinin daha rahat və başa düşülən edilməsi idi, bu məqsədə nail olundu: Sistemin xarici görün ...