Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347
                                               

1609

İspaniyanın Hollandiya ilə 12 il müddətinə müqavilə imzalayaraq onun müstəqilliyini və Hindistanda və Cənub-Şərqi Asiyada ticarət etmək hüququnu tanıması. Şelda çayının mənsəbinin ticarət üçün bağlanmasının Antverpenin tənəzzülünü sürətləndirməsi ...

                                               

1612

20 noyabr - Osmanlı-Səfəvi müharibəsi müvəqqəti də olsa, dayandırıldı və Mərənd sülhü Nasuh Paşa andlaşması bağlandı. Osmanlı padşahı I Əhmədin Kösəm Sultandan doğulan qızı 6 yaşlı Ayşə Sultan və Sədrəzəm Nasuh Paşa arasında saray nigahı bağlandı ...

                                               

1613

Zahidə Sultan, Osmanlı sultanı. Huri-çöhrə Hasəki, Osmanlı padşahı IV Muradın gürcü əsilli hərəmi. Xoşhal xan Xəttak - puştun əsilli əfqan şairi. Noyabr - Şahzadə Hüseyn, Osmanlı vəliəhdi.

                                               

1617

İtalyan səyyahı Pyetro della Vallenin Azərbaycana səyahəti. 22 noyabr - Osmanlı padşahı I Mustafa taxta çıxdı. 9 iyun - 6 böyük minarəli və 16 şərəfəli Sultan Əhməd Məscidinin inşaatı tamamlandı.

                                               

1631

3 aprel - Otuz illik müharibənin gedişində İsveç kralı Qustav II Adolf tərəfindən Frankfurtun işğal edilməsi. Çinin Şensi əyalətini əhatə edən üsyanın yatırılması üçün imperatorun əmri ilə digər əyalətlərdən əlavə qüvvələr göndərilməsi. 23 yanvar ...

                                               

1632

9 fevral - Osmanlı padşahı IV Murada qarşı başlayan birinci yeniçəri üsyanı Hindistanda Tac-Mahal mavzoleyinin inşasına başlanılması. Avqust - Osmanlı padşahı IV Murada qarşı başlayan ikinci yeniçəri üsyanı Polşa-Rusiya Smolensk müharibəsinin 163 ...

                                               

1635

29 yanvar - Kardinal Rişelye tərəfindən Fransa Akademiyasının əsasının qoyulması. 11 aprel - Səfəvi-Osmanlı müharibəsi 1623-1639 gedişində Osmanlı qoşunlarının İrəvan qalasını geri alması. Osmanlıların Yəməndən qovulması.

                                               

1701

9 iyul - İspan irsi uğrunda müharibənin 1701-1714 gedişində Şimali İtaliyada fransız və Avstriya qoşunları arasında Karpi ətrafında döyüş. 23 iyun - Rusiyada Hərbi İşlər Prikazının təsis edilməsi. 18 yanvar - Brandenburq kyrfyuristi I Fridrixin K ...

                                               

1702

8 mart - Anna Stüartın İngiltərə, Şotlandiya və İrlandiya kraliçası seçilməsi. 4 may - Fransa və İspaniyanın İngiltərəyə qarşı müharibəyə başlaması. 14 may - Şimal müharibəsinin 1700-1721 gedişində İsveç qoşunları tərəfindən Varşavanın tutulması. ...

                                               

1703

26 may - Portuqaliyanın Böyük İttifaqa qoşulması. 12 sentyabr - İngiltərə ordusunun fransızlara və ispanlara qarşı müdafiənin gücləndirilməsi məqsədilə Portuqaliya ərazisinə çıxarılması. 22 may - Lissabon Portuqaliya yaxınlığında fransız ordusunu ...

                                               

1704

Rus qoşunları tərəfindən Narva şəhərinin mühasirəsi və tutulması. 24 avqust - İspan irsi uğrunda müharibənin gedişində Malaqa yaxınlığında fransız donanması ilə ingilis-holland donanması arasında iri dəniz döyüşünün baş verməsi. 20 iyun - Şimal m ...

                                               

1705

Bavariyada kəndli üsyanının 1705-1706 başlanması. Tunisdə irsi bəylərin hakimiyyətinin başlaması. XII Karl və Stanislav arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən İsveçin Polşada əsgər toplamaq və hərbi əməliyyatlar aparmaq hüququ qazanması, İsveç taci ...

                                               

1706

24 sentyabr - XII Karlla II Avqust arasında bağlanmış Altranştadt sülhünə əsasən Polşanın və Saksoniyanın Rusiya ilə ittifaqdan imtina etməsi. 13 mart - Boris Petroviç Şerementyev tərəfindən Həştərxan üsyanının yatırılması.

                                               

1722

23 avqust- Rus qoşunları tərəfindən Dərbəndin işğal edilməsi. 18 iyun- I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərə yürüşünün 1722-1723 başlanması. dekabr - Rus eskadrasının Rəşt şəhərini zəbt etməsi. 8 mart - Əfqanların İsfahana daxil olması və Səfəvi hökm ...

                                               

1727

Osmanlı imperiyasında İbrahim Mütəfərrik tərəfindən ilk mətbəənin yaradılması. 12 dekabr-Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi barədə Nabur sazişi imzalandı.

                                               

1731

10 oktyabr - Kiçik Jüzün Rusiyaya ilhaq edilməsi haqqında müqavilə bağlanması. Səfəvi hökmdarı II Təhmasibin Naxçıvan və İrəvanı Osmanlılardan geri qaytarmaq üçün hərbi əməliyyatlara başlaması, Üçkilsə Üçmüədzin yaxınlığında qələbə qazansa da İrə ...

                                               

1732

16 yanvar-Səfəvilərlə Osmanlılar arasında Kirmanşah sülh müqaviləsinin imzalanması. 9 avqust- Nadir xanın feodal əyanların köməyi ilə II Təhmasibi hakimiyyətdən salaraq onun oğlu Abbas Mirzəni III Abbas 1732-1736 adı ilə Səfəvi hökmdarı elan etmə ...

                                               

1743

Şirvanda Nadir şah Əfşara qarşı I və II Sam Mirzələrin başçılığı ilə üsyanlar baş verdi. Şəkidə Hacı Çələbinin başçılığı ilə üsyan baş verdi, müstəqil Şəki xanlığı yarandı. oktyabr-Ağsu şəhəri üsyançılar tərəfindən tutuldu.

                                               

1770

II Mirzə Məhəmməd xan 17 dekabr - Lüdviq van Bethoven - dahi alman bəstəkarı. Yevqraf Meçnikov Ehsan xan Kəlbalı xan oğlu Naxçıvanski, Rusiya ordusunda general. Aleksandr Baqrationi

                                               

1777

Vyetnamda Teyşon qardaşlarının başçıığı ilə qiyamın başlanması. 3 yanvar - Priston şəhəri yaxınlığında Corc Vaşinqtonun ordusunun ingilislər üzərində qələbəsi. oktyabr - ABŞ İstiqlal müharibəsinin 1775-1783 gedişində ingilis ordusunun Saratoqa ya ...

                                               

1783

11 oktyabr - Rusiya Elmlər Akademiyası təsis edilib. İlk prezidenti knyaginya Yekaterina Daşkova olub. Gəncədə Hacı bəyin başçılığı ilə baş verən üsyan nəticəsində ikihakimiyyətliliyə son qoyulması. 20 avqust - Qafqazdakı rus qoşunlarının komanda ...

                                               

1789

9 iyul - Fransada Milli Məclisin özünü Müəssislər Məclisi elan etməsi. 17 iyun - Fransada üçüncü silkin deputatlarının özlərini Milli Məclis elan etməsi. Osmanlı imperiyasında Sultan III Səlimin 1789-1807 hakimiyyətə gəlməsi. Omskda "Asiya məktəb ...

                                               

1790

Xorvat parlamentinin Macar parlamentinin xeyrinə bəzi səlahiyyətlərindən imtina etməsi. ABŞ Konqresinin Nyu-York şəhərindən Filadelfiya şəhərinə köçməsi.

                                               

1793

21 yanvar - Fransa kralı XVI Lüdoviqin edam edilməsi. 13 iyul - Maratın Şarlotta Konde tərəfindən öldürülməsi. 30 avqust - Avstriya və Böyük Britaniya arasında Fransa əleyhinə müqavilə imzalanması. 19 aprel - II Yekaterinanın fərmanı ilə Bakı xan ...

                                               

1794

8 may - Müasir kimya elminin banısı, fransız alimi Antüan Lavuazyenin korrupsiyada günahlandırılaraq edam edilməsi. Kirmanda Zəndlərin hakimiyyətinə son qoyuldu. 27 iyul - 9 Termidor çevrilişi nəticəsində Fransa burjua inqilabının başa çatması.

                                               

1798

İsveçrənin Vo kantonunun müstəqilliyinin elan edilməsi. 24 yanvar 1 yanvar - Fransada Direktoriya tərəfindən azadlıq və keçmiş qulların hüquqbərabərliyi barədə dekretin təsdiq edilməsi. Paytaxtı Lozanna olan Leman Respublikasının yaradılmasının e ...

                                               

1800

20 mart - Misirdə fransız qoşunlarının komandanı general Jan Batist Kleberin Suriyadan gələn türk ordusunu Heliopol yaxınlığında ağır məğlubiyyətə uğratması. 2 aprel - İonik adalarında "Yeddi ada Respublikası"nın elan edilməsi. 24 aprel - ABŞ-da ...

                                               

1801

12 sentyabr - Şərqi Gürcüstanın Rusiyaya birləşdirilməsi. Rusiyada baş verən saray çevrilişi nəticəsində I Pavelin öldürülməsi və onun oğlu I Aleksandr Rusiya imperatoru 1801-1825 elan edilməsi. 12 sentyabr - Rusiya imperatoru I Aleksandrın Şərqi ...

                                               

1803

20 iyun -Rusiyada ilk dəfə Sankt-Peterburqda fransız Jak Qarneren tərəfindən hava şarında uçuşun həyata keçirilməsi. 7 avqust - İ.F.Kruzenşteynin və Y.F.Lisyanskinin başçılığı ilə ilk rus ekspedisiyasının dünya səyahətinə başlaması. 22 noyabr - R ...

                                               

1804

Fransada I Respublika dövrünün 1792-1804 başa çatması, I imperiya dövrünün 1804-1848 başlaması. İmeretiyanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi. 16 iyun 1804-1813-cü illər arasında Cənubi Qafqaz uğrunda Rusiya-İran müharibəsinin başlaması. 3 yanvar ...

                                               

1805

14 may - Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında Qarabağ xanlığının Rusiyanın "himayəsi altına" keçməsi haqqında "Kürəkçay müqaviləsi" adlanan traktat imzalanması. Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında müqavilənin imzalanması. 27 dekabr - Şamaxı xan ...

                                               

1806

11 avqust - Buenos-Ayres əhalisinin ingilis ordusuna qarşı üsyan qaldırması. 22 oktyabr - Şəki yaxınlığında döyüş. 22 iyun - Rus qoşunları tərəfindən Dərbəndin işğal edilməsi. 27 oktyabr - Fransız ordusunun Berlinə daxil olması. 6 avqust - Avstri ...

                                               

1808

1 yanvar Fransada Kommersiya kodeksinin tətbiq olunması. ABŞ-a qulların daxil olmasının qadağan edilməsi. I Napoleon tərəfindən imperiya zadəganlığının təşkili haqqında fərman verilməsi. ABŞ-da embarqo haqqında və İngiltərə ilə münasibətlərin qad ...

                                               

1809

5 yanvar - Böyük Britaniya və Türkiyə arasında Sultaniya sülh müqaviləsinin imzalanması 1 yanvar - Buenos-Ayresdə royalistlərin üsyan qaldırması və bu çıxışın qısa müddətdə yatırılması 8 yanvar - Buenos-Ayresdə Rio-de-la-Plata hökumətinin İspaniy ...

                                               

1811

17 yanvar - Meksikada Miqel İdalqonun üsyançı ordusunun Qvadalaxara yaxınlığında general Kallexinin başçılıq etdiyi ispan ordusu tərəfindən darmadağın edilməsi. 18 fevral" - Napoleon Bonapartın Oldenburq hersoqluğunu, Salm və Arenberq knyazlıqlar ...

                                               

1812

dekabr- Napoleon Bonapartın ordusunun məğlubiyyətə uğrayaraq Rusiyanı tərk etməsi. 16 may - Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında Buxarest sülh müqaviləsinin imzalanması. 7 sentyabr - Mojaysk yaxınlığındakı Borodino çölündə fransızlarla ruslar a ...

                                               

1814

25 noyabr - İngiltərə ilə İran arasında Tehran müqaviləsinin imzalanması. 18 avqust - Royalistlərin qüvvələri tətəfindən geri çəkilən Simon Bolivarın ordusunu Barselona yaxınlığında məglub etməsi. mart - müttəfiq qoşunlarının Parisə daxil olması, ...

                                               

1819

Venesuelanın istiqlaliyyətinin elan olunması. 6 fevral - Böyük Britaniyanın Ost-Hind şirkətinin nümayəndəsi Tomas Stemford Raffl tərəfindən Sinqapura mühacirət edən müxtəlif etnlk qrupların ticarət zonalarının təşkili haqqında Coxor sultanı ilə m ...

                                               

1821

Perunun müstəqilliyinin elan edilməsi. 8 oktyabr - Rusiya imperatoru I Aleksandrın fərmanı ilə Cənubi Qafqazda güzəştli ticarət tarifi tətbiqi. 28 iyul - Sose de San-Martin tərəfindən Perunun müstəqilliyinin elan edilməsi. 29 iyun - Simon Bolivar ...

                                               

1822

16 iyul - Simon Bolivarın ordusunun Kitoya daxil olması. 21 iyul - Birinci Meksika imperiyasının yaradılması. 11 iyul - Simon Bolivarın ordusunun Quayakilə daxil olması 22 sentyabr - Perunun istiqlaliyyətinin elan edilməsi. Hakimiyyətin general X ...

                                               

1823

İngiltərənin Reqbi şəhərində eyniadlı şəhərin açılması 31 avqust - Trokedaro yaxınlığında döyüş. 2 iyul - ABŞ Konqresi tərəfindən "Monro doktrinası"nın qəbul edilməsi. 20 mart - İspaniyanın radikal hökumətinin, korteslərin və kralın İspaniyanı tə ...

                                               

1824

Rusiya tərəfindən Kiçik Jüzdə xanlıq hakimiyyətinin ləğv edilməsi. Birinci İngiltərə-Birma müharibəsinin 1824-1826 başlanması. 10 fevral - Peru Konqresi tərəfindən prezident markiz de Torre-Taqlenin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması və Simon Boliva ...

                                               

1825

6 avqust - Yuxarı Perunun indiki Boliviyanın istiqlaliyyətinin elan edilməsi. 1 oktyabr - Venesuelanın dövlət başçısı Xose Paesin Simon Bolivara Böyük Kolumbiyanın monarxiya elan edilməsi barədə təklifinin Bolivar tərəfindən rədd edilməsi. 28 yan ...

                                               

1826

TalışLənkəran xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olundu və ləğv edildi. 15 iyul - Panama konqresinin Latın Amerikası pespublikalarının əbədi ittifaqı, liqası və konfederasiyası haqqında müqavilənin imzalanması ilə başa çatması, Vahd Latın Amerikası ...

                                               

1827

5 iyul - Cavanbulaq döyüşündə rus qoşunlarının qələbə qazanması. 7 iyul - Abbasabad qalasının rus qoşunları tərəfindən tutulması. 20 aprel - İranla müharibənin 1826-1828 gedişində Azərbaycanın cənubuna doğru irəliləyən rus qoşunları tərəfindən Ar ...

                                               

1828

22 iyun - Ruslar tərəfindən Qars qalasının ələ keçirilməsi. 6 fevral - Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Abbas Mirzə və rus qoşunlarının baş komandanı Paskeviç arasında danışıqların başlanması. 24 iyul - Anapanın birdəfəlik olaraq Rusiyay ...

                                               

1829

Kür çayı boyu vətəgələrin dövlətin sərəncamına keçməsi nəticəsində "Salyan xəzinə qəyyumluğu" adlı ticarət şirkətinin yaradılması. 2 sentyabr - Rusiya ilə Türkiyə arasında Ədirnə sülhünün imzalanması və müharibənin bitməsi. Ruhaniləri nəzarətdə s ...

                                               

1830

12 iyun - Car-Balakən üsyanının başlanması. Car-Balakəndə Rusiyanın müstəmləkə siyasətinə qarşı üsyan baş verməsi. 13 iyul - Rusiya imperatoru I Nikolayın fərmanı ilə feodalların müsadirə edilmiş malikanələri, əyalət və dairə idarəetməsində iştir ...

                                               

1831

22 aprel - Əmburan döyüşü. Lənkəran üsyanının məğlub olması. "Gənc İtaliya" adlı gizli inqilabi cərəyanın yaradılması. 6 aprel - Braziliyanın paytaxtında Rio-de-Janeyro qarnizonunun qoşunları tərəfindən müdafiə edilən üsyanın baş verməsi. 25 fevr ...

                                               

1832

30 may - Parisdə fransız riyaziyyatçısı, respublikaçı Evarist Qaluanın dueldə ölümcül yaralanması. 1 may - İ Nikolayın reskripti ilə Vilen universitetinin ləğv edilməsi. Osmanlı türkcəsində ilk qəzetin -"Hadisələr jurnalı"nın nəşrə başlaması. 7 i ...