Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324
                                               

Yeddi gözəl (balet)

"Yeddi Gözəl" - Qara Qarayev tərəfindən 1949-1952-ci illərdə bəstələnmiş balet. Dörd pərdəli baletin librettosu XII əsr Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 1197-ci ildə tamamladığı "Yeddi gözəl" poeması əsasında İsmayıl Hidayətzadə, Yuri Slonimski ...

                                               

Yer üzündə iki nəfər (balet)

Yer üzündə iki nəfər - Arif Məlikovun "Metamorfozalar" simfonik poeması əsasında qurulmuş haqqında birpərdəli baleti. Libretto Robert Rojdestvenskiyə məxsusdur. Baletmeyster O. Vinoqradovdur. İlk dəfə 1969-cu ildə Mariinskiy teatrda səhnəyə qoyulub.

                                               

Davud Səfiyarov

Davud Səfiyarov 1875-ci ildə Bakı şəhərində yoxsul bir ailədə anadan olmuşdur. Atasını erkən itirən Davud anasının himayəsi altında böyümüşdür. Bakıda ağır ehtiyac içərisində yaşayan ailə 1884-cü ildə Şamaxıya köçdü. Burada mədrəsədə oxuyan Davud ...

                                               

Ağız qopuzu

Ağız qopuzu - dartılmaqla səsləndirilən idiofonlu çalğı aləti. XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanda istifadə olunsa da, hazırda unudulub.

                                               

Balaban

Balaban - Azərbaycanın qədim xalq musiqi alətidir. Arxa hissəsində bir, üzərində səkkiz dəlik açılaraq əsasən tut ağacından hazırlanan nəfəsli musiqi aləti. Xalq arasında balaban və ya "yastı balaban" adı ilə tanınır. Yumşaq və həzin səsə malik b ...

                                               

Qarmon

Qarmon - Metal dilçəkli, körüklü musiqi alətidir. XIX əsrin sonlarından etibarən Azərbaycan xalqının məişətinə daxil olmuş və milli musiqi mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilmişdir. Digər xalq çalğı alətləri ilə bir yerdə ansambllarda, o cümlədən ...

                                               

Qaval daşı

Qaval daşı – bir müsiqi aləti kimi istifadəsi təqribi olaraq 10 min il öncəyə aiddir. Əhəng daşından əmələ gəlməsi və tərkibində çınqılların yaratdığı boşluqlar səbəbindən Qaval daşa vurduqda ondan səs çıxır. Neolit dövründə Qobustan ərazisində q ...

                                               

Muğam ifaçılığında idiofonlu alətlər

Muğam ifaçılığında idiofonlu alətlər - Tədqiqatda əlvah, çini kasa dəsti, kuzə dəsti, nəlbəki dəsti, xromatik laqquti, çınqıraq dəsti və zınqırov kimi idiofonlu alətlərimizin muğam ifaçılığında, həmçinin muğamlarımızın inkişafı və formalaşmasında ...

                                               

Nağara

Əvvəllər onun üzünə qurd dərisi çəkilərmiş. Nizami Gəncəvi nağaranı belə təsvir etmişdir: Coşdu qurd gönündən olan nağara, Dünyanın beynini gətirdi zara.

                                               

Azərbaycan operası

Azərbaycan operası - operanın qollarından biri. Azərbaycanda opera sənətinin əsası 1908-ci il yanvarın 12-də Üzeyir Hacıbəylinin H.Z.Tağıyev teatrında səhnələşdirilən və şərq- müsəlman aləminin ilk opera əsəri olan" Leyli və Məcnun”u ilə qoyulmuş ...

                                               

Aldanmış ulduzlar (opera)

Aldanmış ulduzlar - bəstəkar Məmməd Quliyevin görkəmli dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun "Aldanmış kəvakib" adlı povesti əsasında yazdığı opera. Libretto - Vidadi Paşayev.

                                               

Aşıq Qərib (opera)

"Aşıq Qərib" operasını İZLƏ - Mənsum İbrahimov və Gülyaz Məmmədovanın iştirakı ilə "Aşıq Qərib" operasını İZLƏ - Baba Mahmudoğlu və Qəndab Quliyevanın iştirakı ilə "Aşıq Qərib" operasını İZLƏ - Səbuhi İbayev və Gülyaz Məmmədovanın iştirakı ilə

                                               

Cırtdan (opera)

Cırtdan - bəstəkar Nazim Əliverdibəyovun 1973-cü ildə yazdığı opera. Əsər 1978-ci ilin 25 iyunda Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində göstərilmişdir. Rejissoru Əflatun Nemətzadə olmuşdur. 1980-ci illərdə operanın böyük uğur qazan ...

                                               

Fərhad və Şirin (opera)

Fərhad və Şirin - 1910-cu ildə Aleksandr Oqenezaşvili və Mirzə Cəlal Yusifzadə tərəfindən Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poeması əsasında yazılmış və ilk dəfə 6 mart 1911-ci ildə Bakıda səhnələşdirilmiş Azərbaycandilli operadır.

                                               

Firuzə (opera)

1945-ci ildə yaradılırdı. Librettosu Ü. Hacıbəyov tərəfindən xalq rəvayətləri əsasında yazılmışdır. İlkin adı "Şəhrəbanu" idi. Bəstələnmiş musiqi parçaları arasında Firuzənin ariyası xüsusilə diqqətəlayiqdir. Onun musiqisi həzinliyi, şairanəliyi ...

                                               

Harun və Leyla (opera)

Harun və Leyla - Üzeyir bəy Hacıbəyovun altıncı, sonuncu muğam operası. 1915-ci ildə bəstələnmiş, lakin tamaşaya qoyulmamışdır. Librettosunu eyniadlı ərəb dastanının motivləri əsasında Üzeyir bəy Hacıbəyov özü yazmışdır. 5 pərdəli idi. Beş pərdəl ...

                                               

Xosrov və Şirin (opera)

Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rza Bayramovun sözlərinə görə, "Xosrov və Şirin" operası Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının repertuarından Niyazinin özü tərəfindən çıxarılıb. Üstündə işləyib, təkmilləşdirib sonra səhnəyə təhvil ...

                                               

İntizar (opera)

İlk dəfə 2007-ci ildə səhnəyə qoyulub. İlk tamaşa üzərində rejissor Cənnət Səlimova, dirijor Cavanşir Cəfərov və digər yaradıcı heyət çalışıb. 2010-cu il mayın 11-də Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq musiqi layihəsi çərçivəsində əsər yeni quruluş ...

                                               

İsgəndər və Çoban (opera)

İsgəndər və Çoban uşaq operası Bakı pioner evinin sifarişi ilə bəstəkar Soltan Hacıbəyov tərəfindən 1947ci ildə yazılmışdır. Onun əsasını Nizaminin "İsgəndərnamə" əsərinin bir parçası təşkil edir. Librettosu M. Seyidzadənindir. Quruluşçu rejissor ...

                                               

Qarabağnamə (opera)

Qarabağnamə - bəstəkar Firəngiz Əlizadənin operası. Librettonun müəllifi filoloq-alim Nərgiz Paşayevadır. Əsərin premyerası 2007-ci ilin dekabrın 15-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində qoyulub.

                                               

Natəvan (opera)

Proloq "Hümayun" muğam-dəstgahının əsas intonasiyaları ilə açılır. Ü. Hacıbəyovun təbirincə desək, "Hümayun" dinləyicidə dərin bir kədər hissi yaradır. Bu muğamın melodiyasını eşitdikdə hiss olunur ki, həm ayrı-ayrı şəkillər, həm də epiloqun özü ...

                                               

Nərgiz (opera)

Bəstəkar əsəri 1935-cı ildə yazsa da, ağır xəstəliyə görə operanın üzərində işləri başa çatdıra bilmədi. 1937-ci ildə müəllif vəfat etdi, və əsər üzərində işlər tanınmış sovet bəstəkarı R. M. Qlierə tapşırılır. Libretto müəllifi Məmməd Səid Ordub ...

                                               

Nizami (opera)

Nizami operası - 1939-cu ildə bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli tərəfindən yazılmış, şair Nizami Gəncəvinin həyatından bəhs edən tarixi opera. Operanın musiqisi və librettosu Məmməd Səid Ordubadinin "Qılınc və qələm" romanının süjet və motivləri əsas ...

                                               

Rüstəm və Söhrab (opera, Ü.Hacıbəyov)

Firdovsinin "Şahnamə" poemasının motivləri əsasında 1910 ildə yazılmışdır, 4 pərdəli bu operanın ədəbi mətni-əruz vəzni ilə yazılmış şer parçaları ilə zəngindir. Librettonun Üzeyir bəy tərəfindən yazılıb-yazılmaması haqda bir sıra fikirlər mövcud ...

                                               

Sevil (opera)

Sevil - 1949–1952-ci illərdə yazılmış lirik-psixoloji dram operası. Operanın musiqisi Fikrət Əmirov, librettosu isə Cəfər Cabbarlının "Sevil" pyesi əsasında Tələt Əyyubov tərəfindən yazılmışdır. Operanın premyerası 25 dekabr 1953-cü il tarixində ...

                                               

Sənin adın Dənizdir (opera)

İlk tamaşa ABŞ-da Houston Grand Operada 2011-ci ilin may ayının 25-i göstərilib. Dənizi Hyuston operasının sopranosu Laura Botkin, onun atasını isə Amerikan baritonu Con Pakkard ifa ediblər. Seymur rolunda Azərbaycan tenoru Babək Niftəliyev, onun ...

                                               

Solğun çiçəklər (opera)

Süleyman Ələsgərovun ikinci operası "Solğun çiçəklər"dir. Əsər görkəmli dramaturq C.Cabbarlının eyni adlı dramı əsasındadır. Bu operettanın librettosunu və şerlərini H.Ziya yazmış, rejissoru tanınmış aktyor, Azərbaycanın xalq artisti Y.Nuri, rəss ...

                                               

Vaqif (opera)

Vaqif - Bəstəkar Ramiz Mustafayevin Səməd Vurğunun eyniadlı dramı əsasında yazdığı opera. Librettonun müəllifi Firudin Mehdiyevdir. 1960-cı ilin 23 iyununda "Vaqif" operasının Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet teatrında ilk tamaşası oldu. ...

                                               

Vətən (opera)

"Vətən" operası - 1945-ci ildə Azərbaycan bəstəkarlar Qara Qarayev və Cövdət Hacıyev Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 25 illiyinə və Böyük Vətən müharibəsinə həsr etdikləri dörd pərdəli opera.

                                               

Əsli və Kərəm (opera)

Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olmuşdur. "Əsli və Kərəm"-in ilk tamaşası 1912-il mayın 18-də indiki AOBT-nın binasında olmuşdur. Tamaşanın rej. H. Ərəblinski, dirijoru H ...

                                               

Şah Abbas və Xurşid Banu (opera)

Şah Abbas və Xurşid Banu - Üzeyir bəy Hacıbəyovun dördüncü muğam operası. Librettosu da Üzeyir bəy Hacıbəyovundur. Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında yazılmışdır. 4 pərdəli, 6 şəkillidir.

                                               

Belarus Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Belarus Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi ndə 2004-cü ildə qoşulmuş və ümumilikdə 16 dəfə iştirak etmişdir. Ölkə iştirak etdiyi illər ərzində müsabiqədə heç vaxt qalib gəlməmişdir və əldə etdikləri ən yüksək nəticə Helsinkidə keçirilən 2007 Avroviziya ...

                                               

Belçika Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Belçika Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə ilk Avroviziyanın keçirildiyi il olan 1956-cı ildə qoşulmuş və ümumilikdə 61 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Belçika bir neçə il ard-arda göstərdiyi zəif nəticələr səbəbindən 1994, 1997 və 2001-ci illərdə ...

                                               

Bolqarıstan Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Bolqarıstan Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə 2005-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 12 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkə Avroviziyada iştirak etdiyi illər ərzində heç vaxt qalib olmamışdır və ən yaxşı nəticələri 2017-ci ildə Kristian Kostovun Kiy ...

                                               

Bosniya və Herseqovina Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Bosniya və Herseqovina Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə ilk dəfə 1993-cü ildə qoşulmuş və ümumilikdə 19 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkə daha öncə 1961-ci ildən 1991-ci ilə kimi Avroviziyada Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikasının tər ...

                                               

Bosniya və Herseqovina 2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Bosniya və Herseqovinanı Osloda keçiriləcək 2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Vukajin Brajic adlı gənc müğənni təmsil edəcək. Artıq təmsilçinin müsabiqədə ifa edəcəyi mahnı da məlumdur. Vukajin Brajic "Munja I Grom" mahnısını ifa edəcək.

                                               

Böyük Britaniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Böyük Britaniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə ilk dəfə 1957-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 62 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Böyük Britaniya 20-ci əsrdə Avroviziyanın ən çox uğur qazanan ölkələrindən biri olmuşdur. Belə ki, ötən əsr boyunca B ...

                                               

Qustav Holst

Uşaqlıqdan fiziki məhdudiyyətləri olan Qustav’ın gözləri zəif görsə də, heç kəs onun eynək taxmalı olduğuna diqqət yetirməmişdi, necə ki, bronxial astması olmasına baxmayaraq ailəsi tərəfindən laqeyd münasibət nəticəsində o da məcburi ev işlərinə ...

                                               

Çexiya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Çexiya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə 2007-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 8 dəfə iştirak etmişdir. 2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsində sıfır xal qazandıqdan sonra Çexiyanın ČT telekanalı müsabiqədəki məyusedici nəticələr v ...

                                               

Bock (dudy)

Bock - ənənəvi Bohemiya tuluq zurnasıdır. Aləti çalma adəti XX əsrə kimi ilk əvvəl Blata, Chodsko, Bohemyanın Egerland və Saksonya bölgələri arasında çəkdi. Bock adı almanca buck:erkək keçi onun düzəldilməsində keçi dərisindən istifadə olunması i ...

                                               

Hurdy Gurdy

Hurdy Gurdy - Musiqi aləti. Hurdy- gurdy Çexcə Niněra çarxla tellərə sürtünərək səs çıxaran simli alətdir. Çarxın funksiyası daha çox skripka yayına bənzəməklə onda çalınan melodyalar da skripkanınkına bənzəyir. Melodyalar tonlarını dəyişmək üçün ...

                                               

Simbal

Cimbal üst hissəsi geniş trapez formalı gərilmiş metal qutudan ibarət olan kardafon növüdür. Cimbal 2 döyəcləyici ilə simlərə zərbə endirməklə çalınır. Moravyada bu alət xalq musiqi ansamblı üçün əsas alətlərdən biri kimi istifadə olunur. Cimbalo ...

                                               

Steirische Harmonika

Steirische Harmonika - Bu musiqi aləti Avstriya, Çexiya, Sloveniya, Bavariya əyaləti və İtalyan Cənub Tirolunun dağlıq xalq musiqisində önəmli olan bisonorik diyatonik düymə akkordionunun bir növüdür. Steirische Harmonika alman dilindən Ştiriya a ...

                                               

Danimarka Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Danimarka Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə 1957-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 48 dəfə iştirak etmişdir. Ölkə 1966-cı ilədək hər il müsabiqədə iştirak etmiş, lakin 1967-1977-ci illərdə Avroviziyada iştirak etməmişdir. 1978-ci ildən bəri isə müsabiq ...

                                               

Ermənistan Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Ermənistan Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə 2006-cı ildə qoşulmuş və ümumilikdə isə 13 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkə müsabiqədəki 13 iştirakından 7-də ilk onluqda yer almışdır. İndiyədək müsabiqədə heç vaxt qalib gəlməmişdir. Ən yaxşı nəti ...

                                               

Ermənistan 2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

13 dekabrda ARMTV 2010-cu ildə Avroviziya iştirakını rəsmən təsdiq etdi. 18 dekabrda yarış üçün ölkənin seçməsində birinci təsnifat elan edildi. Milli final 2010-cu ilin fevral ayında keçiriləcək. Ermənistanı təmsil etmək üçün on mahnı rəqabət ap ...

                                               

Estoniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Estoniya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə 1994-cü ildə qoşulmuş və ümumilikdə 25 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Ölkənin müsabiqədə ilk iştirak cəhdi 1993-cü ildə olmuşdur. Lakin həmin il iştirakda maraqlı olan ölkələrin sayının çoxluğu və yayım ...

                                               

Estoniya 2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

11 martda Tallində" Eesti Laul-2010” "Estoniya mahnısı-2010" müsabiqəsinin finalı başa çatıb. Bu müsabiqə Avroviziyanın milli seçim turu sayılır. Finalda 155 iddiaçsı arasından seçilmiş 10 ifaçı çıxış edib. Müsabiqənin qalibi iki tur nəticəsində ...

                                               

Finlandiya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Finlandiya Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi nə 1961-ci ildə qoşulmuş və ümumilikdə 53 dəfə müsabiqədə iştirak etmişdir. Finlandiya bir neçə il ard-arda göstərdiyi zəif nəticələr səbəbindən 1995, 1997, 1999, 2001 və 2003-cü illərdə Avroviziyada iştirak ...

                                               

Finlandiya 2012 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində

Finlandiya Avroviziya 2012 üçün seçimi yenilənmiş formatda keçiriləcək. Seçim fevral ayına planlaşdırılır və adı hələ müəyyən edilməyib. YLE bildirib ki, bu Finlandiyanın ən mötəbər musiqili şou olacaq. YLE mahnıların demo versiyalarını avqustun ...