Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312
                                               

Həyatın imzası (kitab)

Həyatın imzası - Rövşən Abdullaoğlunun 2012-ci ildə nəşr edilmiş "Qədim irfani nəzəriyyələr" silsiləsindən olan kitabı.

                                               

Hikmətin əvvəli (Təbatəbai)

Bidayətul Hikmə” böyük filosof Əllamə Təbatəbainin" mütəaliyə” fəlsəfəsində yazdığı ən mühüm kitablardandır. Bu kitab islam fəlsəfəsi tarixində tədris olunan fundamental əsərlərdən hesab olunur." Bidayətul Hikmə”nin ortaya qoyduğu məsələlər, ağlı ...

                                               

Hobbit

"Xobbit" İngilis yazıçısı R.Tolkien tərəfindən fentezi janrında yazılmış povestdir və 1937-ci ildə nəşr olunmuşdur. Faktiki olaraq, Üzüklərin hökmdarı seriyası bu kitabın ardıdır.

                                               

Hüdudsuz (Nik Vuyiçiç)

Hüdudsuz: İnanılmaz gözəl həyata çağırış - Nik Vuyiçiçin psixoloji-motivasiya mövzusunda yazdığı əsər.

                                               

Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi (kitab)

"Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi" - Filologiya elmləri doktoru, professor,cavidşunas alim Əjdər Tağıoğlu tərəfindən yazılmış elmi əsər

                                               

Xalxal xanlığı (kitab)

Tanınmış jurnalist-yazıçı Ənvər Çingizoğlu" Xalxal xanlığı" adlı monoqrafik kitabı bu günlərdə nəşr olunub. Kitab XVIII əsr Xalxal xanlığının ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi hadisələri, onun təşəkkül tarixindən bəhs edir. Əsərdə Nadir şah Qirxl ...

                                               

Xallı kəpənək (kitab)

Kitabda yazıçının son illərdə qələmə aldığı lətifə və hekayələri toplanmışdır. Hekayələrin bir qismində Mustafa Kamal Atatürkün övladlığa götürdüyü Səbihə Göyçən və Ülkü ilə bağlı sərgüzəştləri, böyük türkün uşaqlara necə qayğı və məhəbbətlə yana ...

                                               

Xatırladım şair dostum Eldarı (kitab)

Xatırladım şair dostum Eldarı - Kitab şair Eldar İsmayıl haqqındadır. Kitabda ona yazılan məqalələrdən sitatlar və ona yazılan şeirlər öz əksini tapıb.

                                               

Xatirələr (Fərəh Pəhləvi)

Xatirələr: Yıxılan rejimin və bitməyən eşqin hekayəti - İran, Pəhləvilər xanədanlığının ilk və son şahbanusu Fərəh Pəhləvinin yazdığı əsər.

                                               

Xəsis (komediya)

Xəsis - məşhur fransız dramaturqu Molyerin komediya janrında yazdığı beş pərdəli əsəridir. İlk dəfə 1668-ci ildə Pale-Royal teatrında səhnələndirilmişdir. Əsərin sujeti Plavtın "Aulularia" pyesindən ilhamlanaraq alınmışdır.

                                               

Xəstəxanada görüş (Aminə Sədr)

Müsəlman dünyasında parlaq imza sahibi olan yazıçının sizə təqdim edilən" Xəstəxanada görüş” povestində o, cəmiyyətin və ümmətin möhtəşəm ilahi konsepsiya vasitəsilə ali insani dəyərlərə yiyələnməsinin necəliyi barədə düşünür və yazır. Povestdə b ...

                                               

Xisal (kitab)

Xisal” ərəb dilindən tərcümədə xislət, sifət, xüsusiyyət mənalarını verir. Bu kitab hədislərin onlarda qeyd edilən rəqəmlər əsasında sıralanmasına görə toplanmışdır. Kitabda hədislərdə gəlmiş birdən milyona qədər olan müxtəlif xüsusiyyətlər ardıc ...

                                               

Xosrov bəy Sultanov (kitab)

Xosrov bəy Sultanov - Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Qarabağ quberniyasının general-qubernatoru haqqındadır. Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun bu günlərdə çapdan çıxan yeni tarixi-bioqrafik kitabı tanınmış dövlət xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhu ...

                                               

Xoşbəxt ölüm (roman)

Xoşbəxt ölüm - fransız yazıçı Alber Kamünün 1936-1938-ci illərdə yazdığı roman. Əslində roman müəllifin ilk romanı olsa da, Kamü onun böyük hissəsini yazıb qurtardıqdan sonra kitabı çap etdirməməyə qərar verir. O, 1936-cı ildə romanı yazmaq üçün ...

                                               

Xüsusiyyətlər (Nəsai)

Xüsusiyyətlər - Nəsainin Əli ibn Əbu Talib barədə olan kitabı. Əli barəsində yazılmış ən qədim Əhli-Sünnə mənbə kitabı.

                                               

İdeal (kitab)

"İdeal" - İsa Muğannanın bədii-fəlsəfi romanı. Əsər yazıldığı ilk dövrlərdə müəllifə qarşı kəskin tənqid kampaniyası başlayır və İsa Hüseynov təqib və təzyiqlərə məruz qalır. Sonralar İsa Muğanna əsasən sovet dövründə yazdığı bir sıra əsərlərlə y ...

                                               

İki dəfə doğulmuş

İki dəfə doğulmuş - yazıçı Marqaret Mazzantininin 2008-ci ildə nəşr olunmuş, 2009-cu ildə isə Kampello mükafatına layiq görülmüş romanıdır.

                                               

İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat (kitab)

Yazıçı-jurnalist Ənvər Çingizoğlunun" İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat” adlı kitabı çapdan çıxıb. Kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru Əli Məmmədov, redaktoru tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Həsənov, rəyçilər tarix elmləri do ...

                                               

İlyas Göçmənin şəkil dəftəri (kitab)

Səlim Babullaoğlu türkiyəli fotoqraf İlyas Göçmənin albomundakı 40 şəklin lap nağıllarda olduğu kimi! hərəsinə bir şeir yazıb. Bu şeirlər əsla həmin şəkillərə poetik illüstrasiyalar deyil. Şeirlər bir növ şəkillərin davamıdır, kadr arxasında qala ...

                                               

İmam Hüseyn bəlağəti (Etimad)

İmam Hüseyn bəlağəti və ya əsil adı ilə Bəlağətul-Huseyn - Ayətullah Seyid Mustafa Musəvi Ali Etimadın İmam Hüseynin xütbələri, məktubları və hikmətli sözlərindən ibarət kitabı. Əsərdə döyüşlərdəki igidliyi və rəşadəti ilə seçilən İmam Hüseynin e ...

                                               

İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti

İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti - Azərbaycan dilində olub, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli terminologiyanın yaradılması sahəsində böyük əhəmiyyət daşıyan kitabdır. Elmi redaktoru AMEA-nın akademik-katibi, İnformasiya ...

                                               

İnsan (Təbatəbai)

Kitab 2011-ci ildə Rövşən Abdullaoğlu tərəfindən ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə, şərh və əlavələr edilmiş, Bakıda Qədim Qala nəşriyyatında "İnsan və taleyi kitablar" silsiləsindən əvvəlcə 136 səhifədə 60x90 ölçüsündə çap edilib. Kitab 20 ...

                                               

İnsan ovu (roman)

Kökü Latın Amerikasının zəif inkişaf etmiş ölkələrinin ucsuz-bucaqsız plantasiyalarından gələn narkobiznes xərçəngi öz rişələrini bütün dünyaya atır. Beynəlxalq və milli polislər bu bəlaya qarşı mübarizə aparmaq məramı ilə qüvvələrini səfərbər ed ...

                                               

İran inqilabı və azadlıq hərəkatları (Baykara)

İran inqilabı və azadlıq hərəkatları - Hüseyn Baykaranın ilk dəfə 1978-ci ildə İstanbulda türk dilində nəşr edilmiş əsəri.

                                               

İskəndər (roman)

İskəndər - türk yazıçısı Elif Şafakın romanıdır. 2011-ci ilin iyul ayında" Doğan kitap” nəşriyyatında işıq üzü görüb. Orijinal versiyası ingiliscə olan romanı türk dilinə Omca Korugan tərcümə edib. Elif yaradıcılığına xas olan sufilik əlamətləri ...

                                               

İtirilmiş simvol

İtirilmiş simvol kitabı - Məşhur amerikalı yazıçı Den Braunun əsəri. The Lost Symbol” İtirilmiş simvol romanı professor Lenqdona həsr olunub. Yazıçının bu əsəri 2009-cu ildə həm kitab, həm də elektron formada oxuculara təqdim olunub. Kitabın ilk ...

                                               

Jurnalistlər üçün hərbi məlumat kitabı

Jurnalistlər üçün hərbi məlumat kitabı - jurnalistlər üçün nəzərdə tutulmuş məlumat kitabı. Tərtib edənləri Rəşad Süleymanov və Ramil Məmmədlidir. Kitabın redaktoru Cavid İsmayıldır. Kitabda müdafiə sektorundan yazan jurnalistlər, eləcə də bu möv ...

                                               

Kataloniyaya məhəbbətlə

Kataloniyaya məhəbbətlə – Corc Oruellin İspaniya Vətəndaş Müharibəsindəki təcrübələri və təhlilləri barədə şəxsi hesabatı. İlk dəfə 1938-ci ildə Böyük Britaniyada nəşr olunmuşdur. 1952-ci ilin fevralına qədər ABŞ-da çapdan çıxmamışdır. Oruellin s ...

                                               

Keynsdən əvvəl 100 böyük iqtisadçı

"Keynsdən əvvəl Böyük İqtisadçılar: Keçmişdəki 100 İqtisadçının həyatı və işi ilə tanışlıq" - ingilis iqtisadi elm tarixçisi M. Blauq, 2005-ci ildə rus dilində yenidən çap olunmuş əsəri.

                                               

Kəpənəkdoğan

Bu, Birİnci kitab seriyasından nəşr olunan növbəti kitabdır. Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”… Təhminə, Zaur, Spartak… Yox, sən demə, о evin yeddinci, səkkizinci mərtəbələri də varmış. Bu mərtəbələrdə Məryəmi görəcəksiniz – Təhminəylə Zaurun ...

                                               

Kərbəla dilbəri (roman)

Ərəb ədəbiyyatında tarixi roman janrının formalaşdırılmasında xüsusi rolu olan Circi Zeydan 1861-1914 məhəbbət və sədaqət rəmzi ola biləcək qəhrəmanlarını islam dininin yaranmasının ilk illərində baş vermiş hadisələrin, o cümlədən Kərbəla şəhidli ...

                                               

Kəşfül-Həqayiq

Kəşfül-Həqayiq və ya tam adı ilə Kəşfül-Həqayiq ən-Nukətil-Ayəti vəd-Dəqayiq - Mirməhəmməd Kərim Bakuvinin yazdığı azərbaycanca ilk Quran təfsiri.

                                               

Kiçik şeylər (kitab)

Kiçik Şeylər - Sami Paşazadə Səzai tərəfindən yazılan və 1891-ci ildə nəşr olunan hekayə kitabı. Qısa hekayənin qərb ədəbiyyatındakı hekayələrə oxşar xüsusiyyətlərə malik olan türk ədəbiyyatının ilk nümunəsi olaraq qəbul edilir. Kitab ədəbiyyat t ...

                                               

Kitab oğrusu

Kitab Oğrusu, Avstraliyalı yazar Markus Zusak tərəfindən qələmə alınmış romandır. Kitab Nazı Almaniyası haqqında son dərəcə sıx bir şəkildə bu tarixdən alınan qeydlər ilə birlikdə ölümü izah etməkdədir. II. Dünya Müharibəsinin yaxınlaşdığı bu gün ...

                                               

Kommunizmin qara kitabı

Kommunizmin qara kitabı: cinayət, terror, repressiyalar - XX əsrdə mövcud olmuş kommunist rejimli ölkələrə baxışı sərgiləyən fransız müəlliflər kollektivinin kitabı. Müəlliflər Stefan Kurtua, Nikolya Vert, Andrey Paçkovskiy, Yoahim Qauk, Jan Lui ...

                                               

Kreyser sonatası

Tolstoy bütün dünyanı rus ədəbiyyatı barədə danışmağa məcbur edən, dünya ədəbiyyatının böyük sənətkarları arasında fəxri yer tutan birinci rus yazıçısıdır. Tolstoy öz əsərlərində o qədər böyük məsələlər irəli sürə bilmiş, elə bir bədii qüvvət səv ...

                                               

Kuyucaklı Yusuf

Kuyucaklı Yusuf, 1937-ci ildə o zamana qədər hekayə yazarı kimi tanınan Sabahattin Ali tərəfindən nəşr olunan ilk romandır. Baş qəhrəman Yusuf, Türk ədəbiyyatının ən romantik personajlarından biri sayılır. Roman, Türkiyə Respublikası Milli Təhsil ...

                                               

Külək - Bozqurdun sirri

Külək - Bozqurdun sirri - Azərbaycanlı yazıçı Xülya Cəfərova tərəfindən yazılmış Azərbaycan ədəbiyyatında süjet xəttində superqəhrəmanların yer aldığı Külək trilogiyasından olan sayca ikinci romandır. Bu əsərdə seriyanın ilk kitabı olan Külək - Y ...

                                               

Külək - Yel kürəsinin şahzadəsi

Külək - Yel Kürəsinin Şahzadəsi - Azərbaycan ədəbiyyatında süjet xəttində superqəhrəmanların yer aldığı ilk fentezi janrında romandır. Azərbaycanlı yazıçı Xülya Cəfərova tərəfindən yazılmış Külək trilogiyasından olan ilk romandır. Roman oxucunu y ...

                                               

Qabusnamə

Qabusnamə - Ziyarilər xanədanının son hökmdarı Qabus ibn Vəşmgir tərəfindən yazılmış əsər. Fars ədəbiyyatının qiymətli nümunələrindən olan "Qabusnamə" özünün məzmun rəngarəngliyinə görə geniş şöhrət qazanmışdır. Dünyanın bir çox xalqlarının dillə ...

                                               

Qacarlar dövrünün diplomatları (kitab)

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı, jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlu və tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Mahal Qacarın "Qacarlar dövrünün diplomatları" adlı kitabı çapdan çıxıb. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Şur ...

                                               

Qacarlar və Qacar kəndi (kitab)

Qacarlar və Qacar kəndi - Ənvər Çingizoğlunun Qacar eli haqqında yazdığı kitab. Jurnalist-etnоqraf Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı Azərbaycan xalqının etnоgenezisində, siyasətində, iqtisadiyyatında və mədəniyyətində mühüm rоl оynayan Qacar elinin v ...

                                               

Qaçaq Kərəm (roman)

Romanda XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda uzun illər kasıb təbəqənin, əsasən də kəndlilərin haqlarının tapdanmasına qarşı çıxmış xalq qəhrəmanı Kərəmin həyat və mübarizəsindən bəhs olunur. Bu qəhrəman özü kimi cəsur və qoçaq insanları ətrafına to ...

                                               

Qadın kişi münasibətləri (Yusif Qulami)

Qadın-kişi mövzuları üzrə mütəxəssis psixoloq və bu sahə üzrə bir çox dəyərli araşdırmaların müəllifi olan Yusif Qulaminin bu kitabında elmi və psixoloji aspektdən qadın-kişi münasibətləri təhlil olunur. Belə ki, kitabda cinsi meyil və cinsi əxla ...

                                               

Qadının üç yaş dövrü (roman)

Qadının üç yaş dövrü - Ceylan Mumoğlunun ilk romanı. Roman sadə və rəsmli olmaqla iki üz qabığı ilə nəşr edilib. Romanın adı və üz qabığındakı rəsm Qustav Klimtin 1905-ci ildə çəkdiyi "Qadının üç yaş dövrü" en adlı rəsm əsərindən götürülüb. Üz qa ...

                                               

Qafqaz Azərbaycan Respublikası (kitab)

"Qafqaz Azərbaycan Respublikası" - 1919-1920-ci illərdə Versal Sülh danışıqlarında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisdə nəşr etdirdiyi üç kitabdan biri. Bu kitab nümayəndəliyin ən operativ nəşri idi. Kitabın əsas müəllifi Əkbər ağa ...

                                               

Qafqaz qaçaqları (Kafkasyalı)

Qafqaz qaçaqları - Əli Kafkasyalının Qafqaz qaçaqlarından bəhs edən romanı. Müəllif romanı bolşevik çevrilişi ilə başlayan zülmün 100-cü ilində babası Məmməd Babanın, atası Aloy Hacının və bütün Qafqaz qaçaqlarının əziz xatirələrinə ithaf edib. P ...

                                               

Qan iyi (kitab)

Qan iyi - şair, publisist Tofiq Yusifin Tərtər rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşən," İgidliyə görə" medalı ilə təltif olunan İsmayıl Tunc haqqında kitabdır. İsmayıl Tunc əslən indiki ermənistan ərazisindən, Vedibasar mahalın ...

                                               

Qara Bağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında

Qara Bağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında - britaniyalı jurnalist və yazar Tomas de Vaalın 2003-cü ildə çap olunmuş kitabı. ABŞ səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə 2008-ci ildə Azərbaycan, 2014-cü ildə isə erməni dilinə tərcümə olunub.

                                               

Qarabağ düyünü (kitab)

"Qarabağ düyünü" - Qarabağ probleminin yaranması, müasir vəziyyəti və problemin həlli perspektivi haqqında azərbaycanlı siyasi tədqiqatçı Aydın Mirzəzadənin 2012-ci ildə Bakıda Azərbaycan dilində, 2014-cü ildə Türkiyədə türk dilində, 2016-cı ildə ...