Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293
                                               

Müxtəsər Ədəbiyyat Ensiklopediyası

Müxtəsər Ədəbiyyat Ensiklopediyası - "Sovet ensiklopediyası" nəşriyyatında 1962 - 1978-ci illərdə çapdan çıxmış 9 cildli ədəbi ensiklopediya. Əsas 8 cild 1962 - 1975-ci illərdə, əlavə 9-cu cild isə 1978-də çıxıb. Ensiklopediyada 12 mindən artıq m ...

                                               

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı kitabı

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı kitabı - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən nəşr olunmuş kitab.

                                               

Müstəqilliyimiz əbədidir

"Müstəqilliyimiz əbədidir" - Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki fəaliyyətini əhatə edən çoxcildlik əsərləri. Kitabda çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr yer almışdır.

                                               

Nadir Şah (tarixi roman)

Nadir Şah tarixi roman 2010-ci ildə Bakıda azərbaycan dilində "Apostrof" nəşriyyatında çap olunub. Kitabın ön sözünün müəllifi Atatürk Mərkəzinin direktoru, millət vəkili Nizami Cəfərovdur. Əsər böyük Azərbaycan hökmdarı Nadir şah Avşarın fəaliyy ...

                                               

Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar (kitab)

Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar - AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan mənbələr əsasında Nadir şah Əfşarın diplomatik irsinin toplandığı kitab.

                                               

Naxçıvan tarixi (kitab)

"Naxçıvan tarixi" coxcildliyi - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 06 avqust 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2012-2015-ci illər ərzində alim və tədqiqatçılar heyəti tərəfindən yazılmış Naxçıvan tarixinə dair ümumil ...

                                               

Nəfəs - kitablar kitabı

Nəfəs - kitablar kitabı - Ramiz Rövşənin bir kitaba toplanmış əsərləri külliyyatı. 2006-cı ildə "Qanun" nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. "Nəfəs - kitablar kitabı" əvvəllər ayrı-ayrı nəşr olunmuş beş kitabı özündə ehtiva etmişdir: "Göy üzü da ...

                                               

Nizami Gəncəvinin divanı

Nizami Gəncəvinin divanı - Nizami Gəncəvinin lirik əsərlərinin toplandığı divan. Mənbələrdə Nizami divanının 20.000 beytə yaxın olduğu göstərilsə də, onun çox kiçik bir hissəsi dövrümüzə çatmışdır. Bütün yaradıcılığı boyunca Nizami epik əsərlərin ...

                                               

O (Rövşən Abdullaoğlu)

O - Rövşən Abdullaoğlunun Molla Sədra, Fəxr Razi, Əllamə Seyid Hüseyn Bürucirdi və Ayətullah Cavadi Amuliyə istinadən yazdığı, 2011-ci ildə nəşr edilən, "Hərf elmi və irfan" mövzusunda Azərbaycanın ilk kitabı.

                                               

Od (Bir Yunus romanı)

Kitab türkülərdən ibarət olan musiqi CD-i ilə birlikdə satışa buraxılmışdır. CD-dəki musiqi parçaları: Yar yüreğim yar Geldi geçti ömrüm benim Ben yürürüm yane Fenada bir garipsin Dolap neden inlersin Aşk bezirgânı Severim ben seni Bir kez gönül ...

                                               

Odla və qılıncla

Odla və qılıncla, Henrik Senkeviç tərəfindən 1884-cü ildə yazılmış tarixi roman. Kitabın motivləri əsasında 1999-cu ildə film çəkilmiş, 2011-ci ildə isə video oyun çıxarılmışdır.

                                               

Oğru müharibələri (Çələbi)

Qırxıncı və doxsanıncı illərin oğru qanunları bir-birindən çox fərqlənir. Bu fərqi başa düşmək olar. İttifaqın dağılması oğru qardaşlığına da birbaşa təsir edib. Zakonniklərin bir qismi bu dövrdən də sağ-salamat çıxaraq öz ənənələrinə sadiqliyini ...

                                               

Onlar Allaha inanırdılar (50 Nobel mükafatçısı)

Onlar Allaha inanırdılar - Tixomir Dimitrovun dünya şöhrətli alim və yazıçıların Allah haqda sənədlərlə sübut olunmuş fikirlərinin daxil edildiyi kitab. Bu kitab on bir illik tədqiqatların nəticəsidir.

                                               

Orta əsrlərin payızı

Orta Əsrlərin payızı ", Niderland yazıçısı Yohan Heyzinq tərəfindən qələmə alınan fəlsəfi və mədəni əsərdir. İlk dəfə 1919- cu ildə Hollandiyada nəşr edilmişdir. Əsər XIV-XV əsrdə Fransa və Hollandiyada mənəvi vəziyyəti təsvir edir. Müəllif orta ...

                                               

Ovod (roman)

Mozalan - irland yazıçısı Etel Lilian Voyniç tərəfindən yazılmış roman. Roman 1897-ci ildə ABŞ-da nəşr olunub. Əhvalatlar Gənclər Hərəkatının üzvü olan Artur Berton adlı qəhrəmanın ətrafında baş verir. Onun atası Padre Montanelli ilə münasibətlər ...

                                               

Ölülərin hakimiyyəti (kitab)

Yaradılış sistemində bəzi proseslər vardır ki, onların dərk edilməsi insan üçün çox çətindir. Belə ki, insan adətən gördüyü və daim eşitdiyi mətləbləri həqiqət hesab edir. Yeni eşitdiyi, dünya həyatında görmədiyi və ya illərlə zehnində formalaşmı ...

                                               

Ölüm marşı (kitab)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor Rövşən Mustafayevin erməni terrorizmini ifşa edən "Ölüm marşı" kitabı Qüdsdə və Moskvada ivrit, ingilis və rus dillərində nəşr edilib. Ki ...

                                               

Ömrümün payızı (kitab)

"Ömrümün payızı" kitabı - Şair Tofiq Yusifin 5-ci kitabı. Kitabın redaktоrları Svetlana Хəyalə və Sоlmaz Kazımоvadır. Bu kitab istedadlı şair-publisist Tоfiq Yusifin охucularla sayca beşinci görüşüdür. "Ömrümün payızı" adlanan bu kitabda охucular ...

                                               

Övsafül-Əşraf

Övsavül Əşraf - Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusi tərəfindən yazılmış kitabdır. Kitabın adı ərəbcədən tərcümədə "Şərafətli insanların xüsusiyyətləri" deməkdir. Kitabın dəqiq yazılma tarixinə aid mənbələrdə məlumat verilməsə də 14-cü əsrdə yazıldığ ...

                                               

Polkovnikə məktub yoxdur (povest)

Polkovnikə məktub yoxdur - kolumbiyalı yazıçı, ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı laureatı Qabriel Qarsiya Markesin 1956-1957-ci illərdə yazılmış və ilk dəfə 1961-ci ildə dərc edilmiş novellası.

                                               

Prezident ovu (roman)

Dronqo öz rəhbərliyindən son dərəcə çətin bir tapşırıq alır: sızan məlumatlara görə, Latın Amerikasında fəaliyyət göstərən cinayətkar təşkilat şərti X günü adlı dəhşətli bir aksiya hazırlamaqdadır. Lakin təşkilatın konkret harada yerləşdiyi və ak ...

                                               

Psixoanaliz və Din (Fromm)

Avtoritar din çox vaxt insanlara - insanın həqiqi həyatı ilə bir əlaqəsi olmayan - qeyri-müəyyən və əlçatmaz prinsipləri sırımağa çalışır. Hal-hazırkı vəziyyətdə yaşayan insanların həyatları və xoşbəxtlikləri" ölümdən sonrakı həyat” və ya" cəmiyy ...

                                               

Püsyan eli (kitab)

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı, jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlu və tədqiqatçı-jurnalist Natiq Qubadoğlunun" Püsyan eli” adlı kitabı çapdan çıxıb. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə çap ...

                                               

Relslər üzərinə uzanmış adam (roman)

Relslər üzərinə uzanmış adam - azərbaycanlı yazıçı Rövşən Abdullaoğlunun ilk dəfə 2017-ci ildə nəşr edilmiş psixoloji romanı. Müəllif bu kitabı yazmaq üçün 2016-cı ildə Bosniya və Herseqovinaya səyahət etmişdir. Ölkənin müxtəlif şəhərlərində, həm ...

                                               

Rəqəmsal qala

ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin məlumat bazasına təhlükəli bir virus düşür. Təbii ki, əvvəl heç kim buna ciddi reaksiya vermir. Axı bu superdövlətin bütün gizli sirlərinin toplandığı məlumat bankı dördqat, beşqat kiberqalxanla müdafiə olu ...

                                               

Rəşidi tarixi (kitab)

Rəşidi tarixi fars. تاریخ رشیدی Tarixi RəşidiTürküstan ərazisinin 1347-1545 illərindəki tarixi, Çığatay xanları və Qaşqar əmirləri haqqında farsca kitabdır.Bu kitabın yazıçısı Mirzə Məhəmmədheydər Duqlatdır.Müəllif bu kitabın təlifi üçün bu mənbə ...

                                               

Rifahın iqtisadi nəzəriyyəsi (kitab)

Kitabda 4 hissə 66 fəsil vardır: I. Rifah və milli gəlir 11; II. Milli gəlir və resursların müxtəlif istifadə növləri arasında bölüşdürülməsi 22; III. Milli gəlir və əmək 20; Milli gəlirin bölgüsü 13; habelə 3 tətbiq.

                                               

Riqa sülh müqaviləsi (1921)

Riqa sülh müqaviləsi - bir tərəfdən RSFSR, Ukrayna SSR, digər tərəfdən Polşa Respublikası arasında imzalanmmış sülh müqaviləsi. 1921-ci il martın 18-də Riqada imzalanmışdır. Saziş üç tam hüququlu bərabər nüsxədə rus, ukrayna və polyak dillərində ...

                                               

Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım

"Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım" - Paulo Koelyo tərəfindən yazılmış roman. Roman, yazıçının ən məşhur əsərlərindən biridir. Bu roman," Veronika ölməyə qərar verir” və" Şeytan və senyorita Prim” romanları ilə birlikdə yazıçının" Və yed ...

                                               

Sadako və min kağız durna

Sadako və Min Kağız Durna - 1977-ci ildə nəşr olunan Amerikalı yazıçı Eleanor Koerin uşaqlar üçün yazdığı kitabdır. İbtidai məktəblərdə sülh təhsil proqramları üçün istifadə etmək məqsədilə kitab dünyanın bir çox dilinə tərcümə edilib. Yapon məkt ...

                                               

Sakitçilik (roman)

Sakitçilik - Əhməd Hamdi Tanpınar tərəfindən 1949-cu ildə yazılmış sevgi mövzusunda roman. 22 Fevral 1948 - 2 İyun 1948 tarixləri arasında Respublika Qəzeti tərəfindən bölümmüş bu kitab, 1949-cu ildə kitab olaraq tək halında çap edilmişdir. 1949- ...

                                               

Samsundan başlanan yol

"Samsundan başlanan yol" - Akif Abbasov tərəfindən yazılmış "Samsundan başlanan yol" romanı və "Atatürk" pyesinin nəşr olunduğu kitab. Kitabın redaktoru professor Ənvər Əhməddir.

                                               

Sapiens: Bəşəriyyətin qısa tarixi

Sapiens: Bəşəriyyətin qısa tarixi Yuval Noy Hararinin 2011-ci ildə nəşr olunan və 2014-cü ildə ingilis dilinə, 2015-də isə türkcəyə çevrilən kitabıdır. Harari kitabında Jared Diamondun Tüfəng, Mikrob və Polad kitabının onun üçün ən böyük ilham mə ...

                                               

Saturnun tövbəsi (roman)

Qədim Roma mifologiyasına görə, əkin-səpin allahı Saturn anasının təhriki ilə övladlarına nifrət edən atası Urana əl qaldırır və hakimiyyəti əlinə alaraq onun yerinə keçir. Özü valideyninə qarşı göstərdiyi münasibətdən xoflanan Saturn, sonradan b ...

                                               

Sehrbazın qardaşı oğlu

Sehrbazın qardaşı oğlu – Klayv Steyplz Lyuis tərəfindən yazılan və Bodley Head tərəfindən 1955-ci ildə yazılmış epik fentezi roman. "Narniya xronikaları"nın nəşr olunmuş 6-cı kitabdır. Hekayə xronologiyası baxımından isə xronikaların 1-ci kitabıd ...

                                               

Sehrin rəngi (roman)

Sehrin rəngi” – ingilis yazıçısı Terri Pratçettin 1983-cü ildə yazılmış yumoristik fentezi janrında romanı. Yastı dünya” ing.”Discworld” seriyasından ilk roman. Romanda barəsində söhbət gedən sehrin rəngi Yastı dünyanın göy qurşağının səkkizinci ...

                                               

Sev və inan (kitab)

Sev və inan - Ceylan Mumoğlunun bir sıra psixoloji məsələlər üzərində qurulmuş məsləhətlərinin yer aldığı, ümumilikdə 3-cü kitabı. Bundan əvvəl yazıçının psixoloji-fəlsəfi elmi-xronika olan" Aydınlanma səyahəti” kitabı və" Qurbağa öpüşü” adlı hek ...

                                               

Sevgiyə səyahət (şeirlər toplusu)

Sevgiyə səyahət – Amerikalı modernist şair Uilyam Karlos Uilyamsın 1955-ci ildə çap olunmuş şeir kitabı. Şairin həyat yoldaşına həsr etdiyi kitabda olan şeirlərin böyük əksəriyyəti üç misralıq bəndlərdən ibarət olsa da, bəzilərinə" ölçünü tamamla ...

                                               

Səhra çiçəyi

Varis Dirie onu dünyalarca məşhur edən bu romanı yazmaq üçün nə təxəyyülünə güc verib, nə də başqalarının həyat hekayələrini soraqlayıb." Səhra çiçəyi” müəllifin öz başına gələnlərdir: kəlməbəkəlmə, addımbaaddım yaşadıqlarıdır. Kitab Varissəhra ç ...

                                               

Sərab xanlığı (kitab)

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun" Sərab xanlığı” adlı yeni kitabı. Nəşrin elmi redaktoru tarix elmləri doktoru Əli Məmmədov, redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Mahal Qacar, rəyçilər tarix elmlər doktorları Mais Əmrahov, Qasım Hacıyev, tar ...

                                               

Sərbəst insanlar ölkəsində

Əsər ilk dəfə 1930-cu ildə İstanbulda nəşr edilib. Sevda İsmayılova və Zeynal Məmmədli tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilib, Bakıda 2001-ci ildə Tutu nəşriyyatında, 2016-cı ildə isə Bakı Kitab Klubunda 144 səhifədə, 100 nüsxə tirajla çap e ...

                                               

Sərgüzəşt (roman)

Sergüzeşt, Samipaşazade Sezai tərəfindən yazılmış və 1888-ci ildə nəşr olunan roman. Türk ədəbiyyatında romantizmdən realizmə keçid əsəri kimi qəbul edilir. Sergüzeşt” macəra mənasını verən bir sözdür. Əsirlik mövzusundan bəhs edən və bir paşazad ...

                                               

Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran

Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran və ya Lənkəran xanının vəzirinin sərgüzəştləri - Mirzə Fətəli Axundzadənin 1850-ci ildə yazdığı komediya. Bu əsər müəllifin yazdığı 3-cü komediya sayılır və Azərbaycan teatrı səhnəsində qoyulmuş ilk dramatik əsərdi ...

                                               

Səsindən tanıdılar payızı (Yapon şeir antologiyası)

Kitab klassik yapon poeziyası ilə tanışlıq imkanı verən fərqli bir nəşrdir. Klassik yapon poeziyasının zirvələri sayılan Başo 1644-1694, Buson 1716-1783 və İssanın 1763-1828 ölməz üçlükləri – seçmə haykuları ilə yanaşı, həmin şairlərin özlərinə u ...

                                               

Sıyrılmış qılınc (roman)

Calal Bərgüşadın "Sıyrılmış qılınc" tarixi romanı məşhur xalq sərkərdəsi Babək Xürrəminin ölməz həyatına həsr edilmişdir. Romanda Babəkin azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda xilafətə qarşı apardığı bir sıra şanlı döyüşlər, o dövrün tarixi xronologiy ...

                                               

Sion müdriklərinin protokolları

Sion müdriklərinin protokolları - naşirləri tərəfindən yəhudilərin dünyanı idarə etmək planlarını təsdiqləyən sənədlər kimi təqdim etdikləri və XX əsrin əvvəlində ortaya çıxan saxta mətnlər toplusu. Protokollar ilk dəfə 1903-cü ildə Sergey Nilus ...

                                               

Sirlər xəzinəsi

"Sirlər Xəzinəsi" - Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir. Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında didaktik poema janrının ən qiymətli nümunəsi olan bu əsər şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk qələm təcrübəsi idi. Əsər hicri tarixilə 570- ...

                                               

Sirrli və müəmmalı Dədə-Qorqud

Sirrli və müəmmalı Dədə-Qorqud - Bir çox alimlər Nüvə erası başladıqdan sonra Yer üzərində baş vermiş qlobal fəlakətlərin izlərini və onların müxtəlif xalqların eposlarındakı təsvirini öyrənərkən belə qənaətə gəlmişlər ki, uzaq zamanlarda Yerdə q ...

                                               

Siyasi Vəsiyyətim (Hitler)

Siyasi Vəsiyyətim - Adolf Hitlerin 1945-ci il fevralın 4-dən aprelin 2-nə qədər olan müddətdə dostu Martin Bormana fasilələrlə yazdırdığı 18 qeyddən ibarət kitab.

                                               

Sizif haqqında mif

Sizif haqqında mif - fransız yazıçı Alber Kamünün kitab həcmindəki fəlsəfi essesi. Essenin orijinalı 1942-ci ildə, Castin OBrayen tərəfindən tərcümə edilmiş ingiliscə versiyası isə ilk dəfə 1955-ci ildə çap olunur. Sorn Kyerkeqor, Artur Şopenhaue ...