Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 274
                                               

Sumax xalçaları

Xovsuz xalçaların son əsrlər geniş yayılmış ən maraqlı növlərindən biri "sumax" xalçalarıdır. Sumax xalçaları - yəqin ki, lap isti havalarda sərin, xovsuz bir xalça kimi ulularımızın rahatlığına yarayıb. Sumax xalçalarının əsas vətəni Şirvan sayı ...

                                               

Suraxanı xalçaları

"Suraxanı xalçaları" öz adını Bakı şəhərindən 20 km aralı məsafədə yerləşən Suraxanı qəsəbəsinin adından almışdır. Hələ çox- çox qədimdən neft yataqları və atəşgahları ilə məşhur olan Suraxanıda, Xilə Əmircan kəndində, həmçinin Qala və Türkan qəs ...

                                               

Süjetli xalçalar

Azərbayanda süjetli və mövzulu xalçaların toxunması qədim tarixə və zəngin ənənələrə malikdir. Azərbaycanda belə xalçalar tarixən ölkənin cənubunda Təbriz şəhərində toxunub. Təbriz şəhərində süjetli xalçaların istehsalının yüksəlməsi 16-cı yüzill ...

                                               

Şabalıdbuta xalçaları

Qarabağ tipinə aid olan" Şabalıdbuta xalçaları”nın əsas istehsal mərkəzləri Ağdam, Cəbrayıl və Muğandır. Daha qədim zamanlarda Cənubi Azərbaycanın Araz çayının sağ sahili hissəsində yerləşən xalçaçılıq mərkəzlərində belə təsvirli xalçalar toxunur ...

                                               

Şahabbası xalçaları

Şahabbası xalçaları - Azərbaycanın Təbriz xalçaçılıq mərkəzininnin Ərdəbil qrupuna aid olan "Şahabbası" adlı xalçalar qədim və zəngin tarixə malikdir.

                                               

Şeyx Səfi xalçası

"Şeyx Səfi xalçası" və ya "Ərdəbil xalçası" - Təbrizdə toxunmuş "Ləçəktürünc" kompozisiyalı məşhur xalı ornamental xalçaların ən gözəl nümunəsi, Təbriz xalçaçılıq məktəbinin şah əsəri. 1539-cu ildə Səfəvi hökumdarı I Təhmasibin sifarişi ilə Şeyx ...

                                               

Şıxlı xalçaları

"Şıxlı" adı ilə tanınan üç əsas kompozisiya mövcuddur. Onlar özlərinin sxeminə və formatına görə müxtəlif olub, Qazax qrupundan olan qədim xalçalara aiddir. I üsul. Ara sahənin kompozisiyası "Bəndi-rumi" şəkli əsasında yaradılmışdır. Xətlərin kəs ...

                                               

Talış xalçaları

Azərbaycanın səkkiz rayonunda "Talış" adlanan kənd yerləşir. Lakin bu xalça öz adını bu səkkiz kəndin adından deyil, Xəzər dənizinin sahilində, Talış dağları boyunca uzanan böyük ərazinin adından götürmüşdür. Bu ərazi çox zəngin və gözəl bir məka ...

                                               

Ugah xalçaları

"Ugah" xalçaları Qubadan 50 km cənub-şərq istiqamətində yerləşən kəndin adını daşıyır. Qonşu kəndlərdə - Təkyə, Noxudlar, Hacı İskəndərli, Çarax və s bu ad altında hazırlanan xalçalar da məlumdur.

                                               

Ulduzlu xalçaları

Ulduzlu” xalçaları ilk öncə Zən­gəzur mahalında, Sisyanın Urud kəndində toxunub. Burada toxunan xalçalar rəng­lərinin tü­nd­lüyü ilə fərqlənir. Bu da bölgənin bitki örtüyündən irəli gəlir. Xalçanın ara haşiyəsində verilən naxışlar Urud kəndinin ə ...

                                               

Vərni xalçası

Xovsuz xalçalar növünə aid olan Vərni xalçalarının istehsalının əsas mərkəzləri Ağcabədi, Bərdə Ləmbəran və Cəbrayıldır. Vərni Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan və Qazax-Borçalı bölgələrində geniş yayılmışdır. Bəzən Muğanda toxunmuş vərnilərə də rast gəl ...

                                               

Zeyvə xalçaları

Şəkildə təsvir edilən xalçanın adı Qubadan 30 km cənub - şərq istiqamətində yerləşən kəndin adından götürülmüşdür. Xalçanın xalq arasında "qədim Zeyvə" adı ilə məşhur olması onun qədim dövrə aid olduğunu təsdiq edir. Bu kompozisiyalar təkcə şimal ...

                                               

Zəncan xalçaları

Digər peşələrlə yanaşı Zəncanda xalçaçılıq da çox inkişaf etmişdir. XVI əsrdə Türkiyəyə köçürülən minlərlə azərbaycanlı sənətkar arasında zəncanlı xalça ustaları da var idi. Türkiyənin "Anadolu" və xüsusilə "Uşaq" adlı xalça kompozisiyalarında Zə ...

                                               

Əsədullayevin villası

1897-1901-ci illərdə Muxtarovların villasının yanında Əsədullayevin villası tikildi. Bu villanın 1-ci sadə girişi və indiki" təntənəli” girişi arasında nə fərq var. Əsədullayevin villası Bakı burjuaziyasının uğurunun özünəməxsus reklamı idi.

                                               

Əzizbəyovun villası

Planın xaçşəkilli sxemi Əzizbəyovun villasında uğurla istifadə olunmuşdur. Memarlıq üslublu darvazadan sonra birbaşa villanın binasında bitən mərkəzi xiyaban başlayır. Əsas xətti kompozisiyanı planlaşdırmanın əsas xətlərindən biri kəsir. Onların ...

                                               

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin villası

Tağıyevin villası - Mərdəkanda yerləşən, əvvəllər Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məxsus olmuş villa. Bina 1893–1895-ci illərdə mülki mühəndis Yuzef Qoslavski tərəfindən inşa olunub.

                                               

Hacınskinin villası

Məşhur villaların sırasında 1912-ci ildə tikilən Hacınskinin villası da vardır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin villası, Əsədullayevin villası və Aşurbəyovun villasından fərqli olaraq burada planlaşdırmanın xarakteri daha vahiddir və klassik olaraq kə ...

                                               

Hacıyevin villası

Villa ərazisinin ensiz xətti onun üçün fərqli bir planlaşdırma tələb etmişdir. Neoroman memarlığının modern çalarlı əsas kompozisiya xəttində yerləşən ikimərtəbəli binası effektiv qala və damlarla villanın ərazisini eyni olmayan hissələrə bölür. ...

                                               

Azərbaycan çayı

Azərbaycan çayı - Azərbaycanda, əsasən də Azərbaycanın cənub rayonlarında yetişdirilən çay növü. Azərbaycanda çay əsasən Lənkəran, Astara, Masallı, Zaqatala, Qax və Balakəndə yetişdirilir.

                                               

Azərbaycanda çay mədəniyyəti

Çay bitkisi ilk dəfə 1912-ci ildə Azərbaycanın Lənkəran bölgəsinə gətirilərək orada əkilib və ilk dəfə olaraq çay zavodu 1937-ci ildə Lənkəranda tikilib. Bundan sonra Azərbaycanda çayın kütləvi şəkildə istehsalına başlanılıb. 2008-2012-ci illərdə ...

                                               

Çay evi (Ağdam)

Çay evi Azərbaycan SSR KP MK-nın Ağdam Rayon Partiya Komitəsinin I katibi Sadıq Murtuzayevin zamanında akademik Xudu Məmmədovun ideyası əsasında yaranıb. "Çay evi" layihəsinin baş memarı Naiq Səmədov idi. Layihədə hörgü işləri yalnız birinci mərt ...

                                               

Azərbaycan folkloru populyar mədəniyyətdə

Qız qalası əfsanəsi 1978 Kitabi Dədə Qorqud. Basat və Təpəgöz Qız qalası Bir qalanın sirri Aşıq Qərib Abbas və Gülgəz Dədə Qorqud oğuznamələri teleserial Koroğlu 2003 Cırtdan və div Cırtdan Kitabi Dədə Qorqud. Səkrəyin dastanı Dədə Qorqud Cırtdan ...

                                               

Əvəsor Xalq Kollektivi

Əvəsor” Xalq Kollektivi - 1964-cü ildə Fərbiyyə Şabanova tərəfindən Astara rayonunun Kakalos kəndində fəaliyyət göstərən Talış və Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərini toplayan folklor kollektivi. 1985-ci ildə rəsmən "Əvəsor Folklor Kollektivi" adl ...

                                               

Kilimarası

Kilimarası oyunu zamanı oyuqları oynadan kilimin üzərində arxası üstdə uzanır, iki nəfər köməkçisi də kilimin kənarlarından tutub qaldırır. Kilim bir növ pərdə rolu oynayır və oyuqları oynadan şəxsi tamaşaçılardan gizlətməyə xidmət edir. Oyun üç ...

                                               

Maral oyunu

Keçmiş toylarda gəlin bəy evinə gətirilən zaman oynanılmışdı. Gəlini atdan düşürdükdən sonra camaat qövsvari şəkildə düzülərdi. Bir tərəfdə gəlin üzündə örpək, digər tərəfdə isə bəy yanında sağdişi, soldişi ilə durardı. Gəlinin qarşısında əvvəl" ...

                                               

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin kitabxanası

Milli Məclisin kitabxanası - 1997-ci ilin mart ayından fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə bir hədiyyəsidir. Bütün inventar və avadanlıqlar, kitab rəfləri, oxucu stolları və k ...

                                               

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası - Azərbaycan Respublikasının ən böyük kitabxanalarından biri. 1919-cu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmışdır.

                                               

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası - Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ən böyük elmi-texniki kitabxana, digər elmi-texniki kitabxanalara metodiki yardım göstərən mərkəz.

                                               

Azərbaycan milli geyimləri

Azərbaycan milli geyimləri - Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi mədəniyyətinin çox çətin və uzun çəkən inkişaf gedişi nəticəsində yaranmışdır. Azərbaycan xalqının etnik tarixi, xalq yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri, onların müxtəlif halda fo ...

                                               

Buxara papaq

Buxara papaq - Azərbaycanın milli papaq növü. Bəy zümrəsinin nümayəndələri və varlı təbəqələri Buxara papaq geyinirdi. Onları Buxaradan gətirilmiş dəridən konus şəklində və ya iti uclu hazırlayırdılar. Belə papaqlar şəhər aristokratiyası üçün də ...

                                               

Çəpkən

Çəpkən - Azərbaycanda milli kişi və qadın geyiminin bir hissəsidir. Çəpkən astarlı olub, belə qədər bədənə kip tikilirdi. Yan tərəflərdə ətəyə yaxın hissədə çapığı olan çəpkənin əlcək ilə bitən qondarma qolları olurdu. Bel hissədən bağ ilə bağlan ...

                                               

Kəlağayı

Kəlağayı - Azərbaycanda qadınlara məxsus, ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı baş örtüyü. Azərbaycanın qərb zonasında kəlağayıya bəzən çarqat da deyilir. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ənənəvi kəlağayıçılıq mərkəzləri müxtə ...

                                               

Azərbaycan muzeyləri

Hazırda Azərbaycanda 201 muzey fəaliyyət göstərir: bunlardan 14-ü incəsənət, 7-si ədəbiyyat, 12-si tarix, 68-i tarix-diyarşünaslıq, 5-i döyüş şöhrəti, 43-ü ev, 52-si Heydər Əliyev muzeyləridir. Eyni zamanda Milli Elmlər Akademiyası sistemində, di ...

                                               

"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi” Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyi

"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət Tarix-Memarlıq qoruq-muzeyi - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə 1964-cü ildə yaradılmışdır. Sarayın inşa edilməsinin əsası Şirvanşah I İbrahim tərəfindən XIV əsrdə qoyulmuş, digərlər ...

                                               

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Ev-Muzeyi

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Ev-Muzeyi - 7 iyul 1999-cu il tarixində Amsar kəndində istifadəyə verilən A.A.Bakıxanovun Ev Muzeyi Azərbaycanın görkəmli, tarixi şəxsiyyəti A.A.Bakıxanovun XVIII əsrdə yaşadığı ərazidə yaradılmışdır. Ekspozisiyada A.A.B ...

                                               

Abşeron Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

2015-ci ildə əsaslı təmir olunmuş muzeyin sahəsi 296 kvm. təşkil edir və 5 zaldan ibrətdir. Hal hazırda muzeydə 3000-ə yaxın eksponat qorunub saxlanılır və 1800 ədəd ekspozisiyada nümayiş olunur. Muzeydə Abşeron rayonun tarixini, coğrafiasını, tə ...

                                               

Ağcabədi Tarix – Diyarşünaslıq Muzeyi

Ağcabədi Tarix – Diyarşünaslıq Muzeyi - Ağcabədi rayonunda yerləşən muzey. Əsası 1980-ci ildə qoyulmuş muzeydə, hazırda 5000-ə yaxn eksponat saxlanılır.

                                               

Ağdaş rayonu Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Muzey 1986-cı ilin yanvar ayında fəaliyyətə başlamışdır. Yarandığı zaman fondda təqribən 3000-ə yaxın eksponat olmuşdur. Yarandığı 25 il ərzində muzey eksponatların sayının artması, gələn tamaşaçıların ildən-ilə çoxalması və s. baxımdan işini uğu ...

                                               

Ağsu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi

1-ci mərtəbə foyedən və 3 sərgi salonundan, fond və inzibati otaqlardan, 2-ci mərtəbə isə ekspozisiya zalından ibarətdir. Foyedə rayonun xəritəsi, təbii şəraiti, dövlət rəmzləri, rayon haqqında ümumi məlumat yerləşdirilib.

                                               

Astara Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Astara Tarix - Diyarşünaslıq muzeyi - H.Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi muzey işinə dair qərar və rayonlarda Tarix – Diyarşünaslıq Muzeylərinin yaradlıması qərarında Astara Tarix - Diyarşünaslıq muzeyi öz əksini taparaq yaradılmışdır.

                                               

Azərbaycan Animasiya Muzeyi

Nazim Məmmədov adına Azərbaycan Animasiya Muzeyi - Azərbaycanda muzey. Nazim Məmmədov adına Azərbaycan Animasiya Muzeyi Azərbaycan İncəsənət Konsulluğunun təşəbbüsü ilə, Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Gənclər Fondunun və Azərbaycan Res ...

                                               

Azərbaycan Geologiya Muzeyi

Azərbaycan Geologiya Muzeyi - Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 19 aprel 1982-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan SSR Geologiya İdarəsinin nəzdində yaradılıb. Muzeyin seksiyalarında ölkənin bütün bölgələrindən 5000 dağ süxuru, minerallar və krist ...

                                               

Azərbaycan İstiqlal Muzeyi

Azərbaycan İstiqlal Muzeyi - Azərbaycan xalqının milli-azadlıq hərəkatını əks etdirən eksponatların saxlandığı muzeydir. Muzey Mərkəzində yerləşir. Azərbaycan İstiqlal Muzeyi 1991-ci il yanvarın 9-da yaradılıb. O vaxt muzeyin cəmi 7000 eksponatı ...

                                               

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi - 1967-ci ildə yaradılmış muzey. Muzeyin fəaliyyətinin əsas məqsədi və vəzifələri Azərbaycan musiqi tarixi ilə bağlı materialların toplanması, saxlanması, araşdırması və təbliğidir.

                                               

Azərbaycan Respublikası Milli Təhsil Muzeyi

XKS-nin 27 aprel 1932-ci il tarixli, 651 nömrəli qərarına əsasən 1930-cu ildə təşkil edilmiş pedaqoji sərginin və Pedaqoji muzeyin bazasında yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Xalq Təhsili Muzeyinin fəaliyyətinin əsas məqsədi ...

                                               

Babək rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi - 1981-ci il dekabr ayının 18-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Muzey ekspozisiya zalından və iş otaqlarından ibarətdir.

                                               

Balakən Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Balakən rayon Tarix- Diyarşünaslıq muzeyi - 1984-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. 1994-cü ildən 2001-ci ilədək fəaliyyəti dayandırılan muzey 2003-cü ildə yenidən fəaliyyətə başlayıb.

                                               

Biləsuvar Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Biləsuvar Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi - 9 may 2007-ci il tarixində rayon əhalisinin xidmətinə verilmişdir. Muzeyin həyətində açıq səma altında muzey yaradılmışdır. Milli bayram və dövlət tədbirlərinin keçirilməsi ilə yanaşı muzeydə müntəzəm olaraq ...

                                               

Cəlilabad Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Cəlilabad Tarix – Diyarşünaslıq Muzeyi - 1981-ci ildə yaradılmışdır. Muzey binası bir mərtəbədən ibarətdir. Sahəsi 300 kv.m-dir.Muzeydə 4810 ədəd eksponat vardır.

                                               

Culfa Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi

Culfa Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi - 1981-ci ildən Cufa şəhərində fəaliyyət göstərən muzey. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemindədir. 5 şöbədən ibarətdir.