Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 257
                                               

Ramsar konvensiyası

Ramsar Konvensiyası - xüsusilə su quşlarının yaşayış yeri olduğu üçün beynəlxalq əhəmiyyətə malik bataqlıq ərazilərin qorunması və davamlı istifadəsi üçün beynəlxalq müqavilədir. Su-bataqlıq əraziləri haqqında Konvensiya kimi də tanınır. 1971-ci ...

                                               

Şimali Atlantika müqaviləsi

Şimali Atlantika müqaviləsi - Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının hüquqi əsaslarını müəyyən edən müqavilə. Vaşinqton müqaviləsi də adlanır. Müqavilə 4 aprel 1949-cu ildə Vaşinqton şəhərində imzalanıb. Vaşinqton müqaviləsinin əsas məqsədi siy ...

                                               

Vebster-Aşberton müqaviləsi

Vebster-Aşberton müqaviləsi. Bu anlaşma 1842-ci ilin 9 avqustunda Vaşinqtonda ABŞ və Britaniya arasında imzalanmışdır.ABŞ tərəfdən müqaviləni Daniel Vebster,Böyük Britaniya tərəfdən isə Aleksandr Aşberton imzalamışdır.Müqaviləyə görə ABŞla Britan ...

                                               

Dağlıq Qarabağ atəşkəs bəyanatı (2020)

Dağlıq Qarabağ atəşkəs bəyanatı - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən imzalanmış üçtərəfli atəşkəs bəyanatıdır.

                                               

Moskva bəyanatı (2021)

Moskva bəyanatı və ya Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının prezidentinin bəyanatı - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan və Rusi ...

                                               

Devol müqaviləsi

Devol müqaviləsi - Birinci səlib yürüşündən sonra Antioxiya knyazı I Boemund ilə Bizans imperatoru I Alexios arasında 1108-ci ildə imzalanan müqavilədir. Müqavilə günümüzdə "Devol" olaraq bilinən Bizans qalası olan Diabolisdə imzalandığından bu a ...

                                               

Boğazlar haqqında London konvensiyası (1841)

Boğazlar haqqında London konvensiyası - Avstriya imperiyası, Fransa krallığı, İngiltərə, Prussiya, Rus imperiyası və Osmanlı imperiyası tərəfindən 13 iyul 1841-ci ildə Londonda imzalanan beynəlxalq konvensiya Misir üsyanının sonunda Osmanlı imper ...

                                               

Paris sülh müqaviləsi (1856)

Paris sülh müqaviləsi və yaxud Paris traktatı - 18 1856-cı ildə Fransanın paytaxtında 13 fevralda açılan Paris konqresində imzalanan beynəlxalq müqavilə. Müqavilə ilə Krım müharibəsi başa çatmışdır. Müqaviləni konqresin işində iştirak edən Rusiya ...

                                               

Səadabad Paktı

Səadabad Paktı - Türkiyə, İran və Əfqanıstan arasında, 1937-ci il 8 iyul tarixində Tehranda Səadabad sarayında imzalanan dörd tərəfli hücum etməmə paktı.

                                               

Finkenşteyn müqaviləsi

Fransa İngiltərənin Hindistandakı mövqelərinə zərbə vurmaq üçün İranda möhkəmlənməyə çalışırdı. 1796-cı ilin iyulunda Fransanın nümayəndələri Olivye və Brüger Tehrana gəldi. Onlar 1708 və 1715-ci illər Fransa-Səfəvi müqavilələrinin yenidən təsdiq ...

                                               

İsrail–Almaniya Reparasiya Sazişi

İsrail və Almaniya Federativ Republikası arasında Reparasiya Sazişi və ya Lüksemburq Sazişi - 10 sentyabr 1952-ci ildə İsrail və Almaniya Federativ Respublikası arasında imzalanmış, 27 mart 1953-cü ildə qüvvəyə minmiş müqavilə. Razılaşmaya görə, ...

                                               

Akkerman konvensiyası

Akkerman konvensiyası, Osmanlı İmperiyası ilə Rusiya arasında 7 oktyabr 1826-cı ildə Moldavianın Akkerman şəhərində imzalanmış tənzimləmə və ticarət müqaviləsidir. Müqaviləni Rusiya tərəfdən Mixail Vorontsov və Aleksandr İvanoviç Ribopyer, Türkiy ...

                                               

İstanbul müqaviləsi (1547)

İstanbul müqaviləsi və ya Ədirnə müqaviləsi - Avstriya hersoqluğu ilə Osmanlı İmperiyası arasında 19 iyun 1547-ci ildə İstanbulda imzalanan və Müqəddəs Roma imperiyasının da daxil edildiyi müqavilə. Tərəflər arasında yaşanan müxtəlif toqquşmalar ...

                                               

İstanbul sülh müqaviləsi (1590)

1555-ci il Amasya müqaviləsindən sonra Azərbaycan Səfəvi dövləti və Osmanlı imperiyası arasında 1578-ci ilədək sülh mövcud oldu. Sülhü qorumağa Səfəvilər böyük qayğı göstərməli olurdular. Osmanlılar isə yeni hərbi əməliyyatlar üçün əlverişli vaxt ...

                                               

İstanbul sülh müqaviləsi (1612)

İstanbul sülh müqaviləsi və ya Nasux Paşa sülh müqaviləsi 1612-ci ildə Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas və Osmanlı sultanı I Əhməd arasında bağlanmış sülh müqaviləsi.

                                               

İzvança müqaviləsi

İzvança müqaviləsi, 1672-1676-cı illər Osmanlı- Polşa-Litva Birliyi müharibəsinə son qoyan sülh müqaviləsi. 27 oktyabr 1676-cı ildə Ukraynanın Zuravno şəhərində imzalandığı üçün Zuravno Müqaviləsi kimi də tanınır. Türkcə adını isə Zoravno şəhərin ...

                                               

Qəsri-Şirin sülh müqaviləsi

Əvvəlki sülh müqavilələri kimi Mərənd sülhü də etibarlı olmadı. 1623-cü ildə tərəflər arasında yeni müharibə başladı. Bu dövrdə əsas mübarizə Ərəb İraqında gedirdi. Səfəvi hökmdarı Şah Abbas Bağdad, Kərbəla, Nəcəf və b. şəhərlərlə birgə Ərəb İraq ...

                                               

Paris Sülh Müqaviləsi (1947)

Paris müqaviləsi, 29 İyuldan 15 Oktyabr qədər davam edən Paris Sülh Konfransının nəticəsində 10 Fevral 1947-ci ildə imzalanmışdır. Qalib mütəffiklər İtaliya, Ruminya,MacarıstanBolqarıstan ve Finlandiyanın müqavilələri müzakirə olunmuşdur. Müqavil ...

                                               

İrqi Ayrı-seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiya

İrqi Ayrı-seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiya - 21 dekabr 1965-ci ildə Baş Məclis tərəfindən qəbul edilmiş və 4 yanvar 1969-cu ildə qüvvəyə minən BMT konvensiyası. 2020-ci ilin dekabr ayından etibarən 182 ölkə Konve ...

                                               

Milli azlıqların müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiyası

Milli azlıqların müdafiəsi üzrə Çərçivə Konvensiyası - 1 fevral 1995-ci ildə imzalanan Avropa Şurası konvensiyası. Fransa, Monako, Andorra və Türkiyə tərəfindən imzalanmamış Avropa Şurasına üzv dövlətlərdən; imzalanmış, lakin Belçika, Yunanıstan, ...

                                               

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin nizamnaməsi

Parlament fəaliyyətə başladıqdan sonra Qara bəy Qarabəyli başda olmaqla Parlament Nizamnaməsini hazırlayan komissiya yaradıldı. Nizamnamə layihəsi 1919 il martın 6-da Parlamentin 20-ci iclasında Q. Qarabəyli tərəfindən müzakirəyə təqdim olundu. O ...

                                               

Böyük Britaniya İcmalar palatası

İcmalar palatası 650 üzvdən ibarətdir. O, birmandatlı dairələr üzrə nisbi çoxluqlu majoritar sistem əsasında seçilir. Deputatlar indemnitetə çıxışa görə təqsirsizlik və yalnız sessiya dövründə, habelə sessiyaya qədər və ondan 40 gün müddətində mə ...

                                               

Böyük Britaniya Lordlar palatası

Lordlar palatasının tərkibi və üzvlərinin sayı dəyişkəndir. Bu palata əsasən irsi əlamət üzrə təşkil olunur. Lordlar palatasının tərkibinin 2/3 hissəsinə yaxınını "perlər", 1/3 hissəsinə yaxınını isə ömürlük "perlər" təşkil edir. Bundan başqa pal ...

                                               

Böyük Britaniya parlamenti

Böyük Britaniya parlamenti - Birləşmiş Krallıq, Taxt-tac əraziləri və Böyük Britaniyanın dəniz ərazilərinin ali qanunverici orqanı. Yalnız qanunverici üstünlüyə sahibdir və bununla da İngiltərədəki və xaricdəki bütün digər siyasi qurumlar üzərind ...

                                               

Xilafətin ləğv edilməsi

Xilafətin ləğv edilməsi - Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 3 mart 1924 günü çıxardığı qanunla xəlifəlik vəzifəsinin qaldırılmasıdır. Dövlətin dünyəviləşdirilməsi yolunda edilmiş siyasi bir inqilabdır. Bu qərar ilə XVI əsrdən etibarən Osmanlı padşa ...

                                               

Los-Anceles Polis Departamenti

Los-Anceles Polis Departamenti - Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los-Anceles şəhərinin polis təşkilatı. On mindən çox məmuru və üç mindən çox vətəndaş personalı var. 3.8 milyonluq əhali və 1.290 km²-lik sahədən məsul olan bu təşkilat; Amerika Birlə ...

                                               

Ağlabatan müddət

Ağlabatan müddət - mövcud şəraitin imkan verdiyi həddə məsələnin məqsədəmüvafiq şəkildə icrası üçün zəruri olan mümkün zaman müddətidir. Prosessual hüquqda ağlabatan müddətin müəyyən edilməsində məqsəd mülki prosesdəki tərəfləri, eləcə də cinayət ...

                                               

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 131-ci maddəsinə və "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanunun 77-ci maddəsinə uyğun olaraq Ali Məhkəmə ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid olan mülki, cinayət işləri və digər işlər üzrə ...

                                               

Yaponiya parlamenti

Yaponiyada qanunvericilik səlahiyyəti dövlətin ən yüksək orqanı sayılan Parlamentə məxsusdur. Parlament Kokkay 480 nəfərlik Nümayəndələr Palatası və 242 nəfərdən ibarət Müşavirlər Palatası ndan ibarətdir. Nümayəndələr Palatası nın üzvləri 4 ildən ...

                                               

Yaponiya parlamentinin Müşavirlər Palatası

Yaponiya parlamentinin Müşavirlər Palatası - Yaponiya parlamentinin 2 palatasından biri. Digəri isə Nümayəndələr Palatasıdır. Sonuncu seçki 10 iyul 2016-cı ildə keçirilmişdir.

                                               

Yaponiya parlamentinin Nümayəndələr Palatası

Yaponiya parlamentinin Nümayəndələr Palatası - Yaponiya parlamentinin 2 palatasından biri. Digəri isə Müşavirlər Palatasıdır. Sonuncu seçki 22 oktyabr 2017-ci ildə keçirilmişdir.

                                               

Visa Waiver Program

Visa Waiver Program - ABŞ federal hökumətinin müəyyən ölkələrin vətəndaşlarına turizm, ticarət və ya tranzit yolu ilə 90 günə qədər viza almadan ABŞ-a səyahət etməsinə imkan verən proqramdır. Proqram 50 əyalətə və Kolumbiya Bölgəsinə, eləcə də AB ...

                                               

Sığınacaq hüququ

Sığınacaq hüququ - qədim dövrlərdən mövcud olan hüquqi konsepsiyadır və orta əsrlərdə şəxsin vətəndaşı olduğu ölkədə məruz qaldığı təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün başqa dövlətə və ya kilsəyə sığınması mənasında işlədilirdi. Bu hüquq hələ qədim mi ...

                                               

Bastiliya qalası

Bastiliya - Paris şəhərində yerləşən və orta əsrlərdə tikilən tarixi qala. Qala 1370-1382-ci illərdə tikilmişdir. Qala XV əsrdən həm də dövlət həbsxanası idi. XVI əsrin sonlarında Paris xalqı mütləqiyyətin əleyhdarlarının sayı xeyli artmağa başla ...

                                               

Tammisaari həbs düşərgəsi

Tammisaari düşərgəsi Finlandiyanın Ekenyas, Draqsvik bölgələrindəki həbs düşərgəsi və həbsxanadır. Bura 1918-ci il Finlandiya vətəndaş müharibəsində Ağlar tərəfindən tutulan Qırmızılar üçün tikilmişdir. Həbs düşərgəsi 1918-ci ilin mayından tutula ...

                                               

Börilər

Səlcuqlularda idarəçi olaraq təyin edilən şahzadələrin yanına atabəy olaraq adlandırılan təcrübəli dövlət adamları verilərdi. Atabəy dövlətin zəiflədiyi dövrlərdə olduğu bölgədəki rəhbərliyi ələ keçirib dövlətləşmişdirlər. Xanədanın ikinci Atabəy ...

                                               

Çaka bəyliyi

Çaka bəyliyi 1081-ci ildə İzmirdə qurulmuşdur. Qurucusu Çaka bəydir. 1093-ci ildə Bizanslılar tərəfindən dağıdıldı. Beləcə Qərbi Anadoludakı ilk Türk suverenliyi sona çatmış oldu. Çaka bəyliyi İzmirdə qurulduğu üçün bir çox dəniz fəaliyyəti reall ...

                                               

Çobanoğulları bəyliyi

Çobanoğulları bəyliyi - Kastamonu və bölgə ətrafında 1227-1309-ci illər arasında hökm sürmüş Anadolu bəyliklərindən biri.

                                               

Dilmaçoğulları bəyliyi

Qurucusu Böyük Səlcuq hökmdarı Alp Arslanın komandirlərindən biri olan Dilmaç Məmməd bəydir 1085-1104-ci illər. Quruluş dövründə Böyük Səlcuq dövlətinə bağlılığını davam etdirən Dilmaçoğulları Toğan Arslan dövründə 1104-1137-ci illər ən parlaq il ...

                                               

Dulqədiroğulları bəyliyi

Dulqədiroğulları bəyliyi və ya Zülqədəroğulları bəyliyi XIV yüzildən XVI yüzilin ilk yarılarına qədər Anadolu tarixində mühim rol oynayan, Oğuzların Bozoqlar qoluna mənsub, bir türkmən xanədanı.

                                               

Ərbil bəyliyi

Ərbil bəyliyi, Ərbil Atabəyliyi və ya Bəytəkinlilər bəyliyi - Ərbil Bəyliyi 1146-1233 illəri arası İraqın şimalındakı Ərbil və ətrafında mövcud olmuş suveren bir Türk Atabəyliyidir.

                                               

Ərətna bəyliyi

Anadolu Səlcuqlu dövlətinin çöküşündən sonra, onun hakimiyyəti altındakı yerlər Elxanlılar dövlətinin əlinə keçmiş və Elxani valiləri tərəfindən idarə edəlməyə başlanmışdı. Bunlardan birisi də Ərətna bəy idi. Cəfər bəy oğlu Ərətna Türküstan ağzın ...

                                               

Ərzincan bəyliyi

Ərzincan və çevrəsi 1379-cu ilə qədər Ərətna dövləti sınırları içərisində qalmış və sirasiyla Əxi Ayna bəy və Pir Hüseynin idarəsində idi. Pir Hüseyinin ölümündən sonra 1379 isə Ərzincan və çevrəsinə Mütahhərtən hakim oldu.

                                               

Əşrəfoğulları bəyliyi

Rum Səlcuqlular dövlətinin sınır bəylərindən Əşrəfoğlu Seyfəddin Süleyman bəy tərəfindən 1280-ci ilin əvvələrində Beyşehirdə quruldu. Əşrəfoğlu Süleyman bəy, Türkiyə Səlcuqlu sultanı III Qıyasəddin Keyxosrov dövründə 1264-1283 Səlcuklu xidmətində ...

                                               

İnancoğulları bəyliyi

İnancoğulları bəyliyi və ya LADİK BƏYLİYİ olaraq da bilinir.1261-1368-ci illər arasında Ladik yörəsində hakimiyyətdə olan Anadolu bəyliyidir.

                                               

Qazi Bürhanəddin bəyliyi

Görkəmli dövlət xadimi, məşhur sərkərdə və şair Qazi Bürhanəddin 1344-cü il-də Qeysəriyə şəhərində dünyaya göz açmışdır. O, mənşəyinə görə, qədim türk-oğuz boylarından sayılan Salur tayfasına mənsub idi. Belə bir ehtimal da var ki, onun qədim bab ...

                                               

Mengücəklü bəyliyi

Mengücəklü bəyliyi ya da Mengüceklilər Malazgird döyüşündən sonra Anadoluda Ərzincan, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar bölgəsində qurulmuş bir bəylikdir.

                                               

Menteşe bəyliyi

Menteşoğulları bəyliyi - Rum Səlcuqlu dövlətinin çökməsi və dağılmasıyla başlayan Anadolu bəylikləri dönəmində Cənubi-qərbi Anadoluda qurulmuş bir Türk bəyliyidir.

                                               

Sahibataoğulları bəyliyi

Sahibataoğulları bəyliyi - 1275 - 1343-ci illər arasında Səlcuqlular vəziri Sahibata Fəxrəddin Əlinin oğulları tərəfindən Afyon və çevrəsində qurulan beylik.

                                               

Saltuklu bəyliyi

Saltuklu bəyliyi Malazgirt müharibəsindən sonra Böyük Səlcuq dövləti komandirlərindən, eyni zamanda adı ‘seyyid’ olan Ebulkasım Saltuk bəyin 1071-ci ildə qurduğu bir Anadolu Türk bəyliyidir.