Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24
                                               

Əliqulu mirzə Qovanlı-Qacar

Əliqulu mirzə Bəhmən mirzə oğlu 1854-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Tiflis korpusunu bitirdikdən sonra Oryol şəhərində yerləşən 51-ci Çerniqov draqun alayında xidmət etmiş, 1903-cü ildə Yeletsidəki 52-ci Nejinski alayına dəyişilmişdi. Por ...

                                               

Hüseyn ağa Sarıcalı-Cavanşir

Hidayət ağanın ikinci oğlu Hüsеyn ağa 1854-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili görmüşdü. Xoştəb şair, xеyrxah insan idi.Onun da nəsibinə sürgün, zindan payı düşmüşdü. 1890-cı ildə tutulub Sibirə sürgün еdilmişdi. Zinda ...

                                               

Hüseyn ibn Əli əl-Haşimi

Hüseyn ibn Əli əl-Haşimi - 1908-1916-cı illərdə sonuncu Məkkə şərifi, 1916-1924-cü illərdə Haşimilər sülaləsindən birinci Hicaz kralı

                                               

Molla Abdulla Qazızadə

Abdulla Xəlil qazı oğlu 1854-cü ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atası Molla Xəlil qazı Qazızadədən almışdı. Bir müddət mədrəsədə oxumuşdu. Müqəddəs Nəcəf şəhərinə yollanmış, dini hövzədə ali təhsilə yiyələnmişdi. O zaman N ...

                                               

Molla Cümə

Molla Cümə - Azərbaycan aşığı və şairi. Molla Cümənin həyatı haqqında ən səhih mənbə şeir və dastanlarıdır. Molla Cümənin anadan olma tarixi indiyə qədər təxmini qeyd edilmişdir. O, 1854-cü ildə Nuxa qəzasının Aşağı Layısqı kəndində anadan olmuşd ...

                                               

Pyeter Yakobson

Pyeter Yakobson - eston şair, tərcüməçi. Mirzə Şəfi Vazehin şeirlərini eston dilinə tərcümə edən ilk şəxs. Pyeter Yakobson Mirzə Şəfi Vazehin poeziyasına xüsusi həvəs göstərmişdir. O, Mirzə Şəfi Vazehin beş şeirini eston dilinə tərcümə edərək, on ...

                                               

Rut Belvil

Rut Belvil - öz müştərilərinə dəqiq vaxt satan londonlu qadın-sahibkar. Biznesin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, xanım Belvil hər səhər Qrinviç rəsədxanasına gedib xronoqrafı ilə vaxtı dəqiqləşdirirdi və sonra onun xidmətlərindən istifadə edən müş ...

                                               

Zeynal bəy Vəzirov

II Zеynalabdin bəy Mirzə Həmid bəy oğlu 1854-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Rus-tatar məktəbini bitirmişdi. Yеlizavеtpol Gəncə şəhər qəza məhkəməsində çalışmışdı. Ordan Qars hərbi qubеrnatorunun dəftərxanasına kargüzar vəzifəsinə dəyişilm ...

                                               

Hüseyn Hilmi Paşa

Hüseyn Hilmi Paşa - II Əbdülhəmid və V Mehmed Rəşad səltənətlərində 2 dəfə - ümumlikdə 10 ay 6 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Mehdiqulu xan Vəfa

Mehdiqulu xan Vəfa 1855-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Anası ona babasının Mehdiqulu xan Cavanşir adını vermişdir. Ailə təlim-tərbiyəsi almış, Çar ordusunda xidmət etmişdir. Mehdiqulu xan Xasay xan oğlu Usmiyev 1895-ci il fevralın 26-ınd ...

                                               

Mirməhəmməd Kərim Bakuvi

Tam adı Mir Məhəmməd Kərim ibn Mir Cəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Bakuvi olan müəllif 1853-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. Mir Məhəmməd Kərim soyunun Hz. Əlidən gəlməsi səbəbilə özünü Ələvi, Hz. Hüseyn soyundan gəldiyi üçün Hüseyni və Bakıda anadan ...

                                               

Əliməmməd Mustafayev

Əliməmməd Mustafayev 1883-cü ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuş, mollaxanda təhsil alandan sonra şəhər məktəbində oxumuşdur. O, 1906-cı ildə Bakıya gəlir. Burada bir çox qabaqcıl ziyalılar – C.M Qənizadə, S.S.Axundov, M.Hadi, A.Şaiq, H.Zərdabi il ...

                                               

Xanbikə xanım

Xanbikə xanım 1856-cı ildə Şuşada doğulmuşdur. Xurşidbanu Natəvan irsinin görkəmli tədqiqatçısı Bəylər Məmmədov onun əsl adının Fatmabikə xanım olduğunu, hələ kiçik yaşlarından şair-həkim Mirzə Sadıq Sadiqin və şair Mirzə Rəhim Fənanın təsiri ilə ...

                                               

Mahmud Şövkət Paşa

Mahmud Şövkət Paşa - Osmanlı hərb və dövlət xadimi. 31 mart hadisəsi kimi tanınan üsyanın yatırılmasında və II Əbdülhəmidin taxtdan endirilməsində rol oynamış, V Mehmet Rəşad səltənətində 23 yanvar 1913-11 iyun 1913 tarixləri arasında dörd ay on ...

                                               

Naftali Herts İmber

Naftali Herts İmber və ya Naftali Zvi İmber - İsrail Dövlətinin rəsmi dövlət himni olan Hatikvanın sözlərini yazan ukrayna yəhudisi siyonist şair.

                                               

Anton Kandinov

Anton Kandinov - 1881-1891-ci illər arasında Bakıda fəaliyyət göstərmiş memar. Bakıda tikilmiş İslamiyyə karvansarası, Qış klubunun eləcə də qırxdan çox binanın memarı olub.

                                               

Aşıq Əsəd Eyvazalı

Eyvazov Əsəd Məmiş oğlu 1857-cu ildə Qabıllı kəndində indiki Kəngərli rayonu anadan olub. O, aşıq məclislərində Azərbaycan, Əfqanistan, İraq, İran və Türkiyədə qədim dövrlərdə yaşanmış "Əsli və Kərəm", "Aşıq Qərib", "Əmrah", "Tahir və Zöhrə", "Ko ...

                                               

Çoban Məhəmməd

Aşıq Məhəmməd Alməmməd oğlu Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində doğulmuşdur. Aşıq Ələsgərin qardaşıdır. Ömrünün çox hissəsini təsərrüfat işlərində, xüsusən də çobançılıqda keçirsə də, o, el arasında Şair Məhəmməd, bəzən də Çoban Məhəmməd kimi tanını ...

                                               

Xəlil Paşa

Xəlil Paşa 1857-ci ildə İstanbulda Bəylərbəyində,Rodos əsilli bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Atası Səlim Paşa Məktəb-i Hərbiyənin əsasını qoyan hərbiçilərdən biri olmuşdur. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûnu bugünkü İstanbul Texnik Universiteti bi ...

                                               

Teymur bəy Muradxanov

Qasım bəyin üçüncü oglu Teymur bəy 1857-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra məktəbdə oxumuşdu. Ailəsi ilə bərabər Tərtərə köçmüşdü. Xırda ticarətlə, alqı-satqı ilə dolanırdı. Teymur bəy qardaşı Mə ...

                                               

Vladimir Bexterev

Vladimir Bexterev, Moskva) - rus-sovet psixiatrı, nevropatoloq, fizioloq, psixoloq, Rusiyada refleksoloji və patopsixoloji istiqamətin banisi, akademik. Şəxsi məsləhətçi, Çar Ordusunun Tibbi Xidmət general-mayoru. 1907-ci ildə Peterburqda Psixone ...

                                               

Bibixanım Astrabadi

Bibixanım Astarabadi, Bibixanım Əstərabadi və ya Bibixanım Vəzirova - İran satirik yazıçısı və qadın hərəkatının öncü şəxslərindən biri.

                                               

Əbülqasim Ordubadi

Ayətullah Mirzə Əbül-Qasim ibn Məhəmməd Təqi ibn Məhəmməd Qasim ibn Əbdi-Əli Ordubadi Nəcəfi əslən Ordubad məntəqəsindən idi, hicri 1274-cü il cəmadiyül-əvvəl ayında təqribən miladi 1858-ci il Təbrizdə anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini aldıqdan s ...

                                               

Qasım bəy Heydərov

Qasım bəy Minətulla bəy oğlu Heydərov - Rusiya ordusunda ştabs-kapitan. Minətulla bəyin kiçik oğludur. Dərbənddə ibtidai məktəbi, Bakıda real məktəbi bitirib, hüquq təhsili alıb. Az müddət Peterburqda rus ordusunda qulluq edib və ştabs-kapitan rü ...

                                               

Məşədi Məhəmməd Bülbül

Məşədi Məhəmməd Bülbül 1858-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. Təhsilini Şuşada Molla İbrahimin məktəbində alaraq burada ərəb, fars dillərini öyrənmiş, Quranın təcvidlə oxunması və hüsnxət təlimi almışdır. Məktəbdə oxuduğu vaxtlarda Şərq ədəbiyyatın ...

                                               

Ağdabanlı şair Qurban

Qurban Məşədi Məhərrəm oğlu 1859-cu ildə Kəlbəcərin Dəmirçidam kəndində anadan olmuş, sonralar Ağdabana köçərək ömrünün sonuna kimi, yəni 1925-ci ilədək orada yaşamışdır. Azərbaycan və fars dillərində mükəmməl mədrəsə təhsili almış Qurban Məşədi ...

                                               

Fərruxi

Fərruxi 1859-cu ildə Şuşa şəhərində dоğulmuşdu. İbtidai təhsilini əmisiоğlu Mоlla Quludan almışdı. Sоnra mədrəsədə оxumuşdu. Şair idi. Fərruxi təxəllüsü ilə şeir yazırdı. Mir Möhsün Nəvvab оnun haqqında yazır: "Qarabağın Şuşa əhalisindəndir. Deyi ...

                                               

Xəlil bəy Talışxanov

General-mayor Xəlil bəy Talışxanov bəzi sənədlərdə Talışinski barəsində məlumat olduqca azdır. Məlumdur ki, o, 1859-cu ildə Tiflisdə anadan olub, I Dünya müharibəsində iştirak edib və müharibə dövründə general-mayor rütbəsinədək yüksəlib. 1917-ci ...

                                               

Lizzi Hollidey

Lizzi Hollidey, Beacon, Nyu-York ştatı) - 1890-cı illərdə Nyu-Yorkdakı dörd şəxsin ölümündə məsuliyyət daşıyan irlandiya mənşəli amerikalı seriyalı qatil. O, 1894-cü ildə elektrik stulunda edama məhkum edilmiş ilk qadın olmuşdur. Ancaq Hollideyin ...

                                               

Məmməd Kovxa

1859-cu ildə Qazax qəzasının Daş salahlı kəndində anadan olub. M.Kovxa öz xeyirxah əməlləri ilə hələ general - qubernator vəzifəsinə təyin edilməmişdən əvvəl el-oba arasında böyük hörmət qazanmışdı. M.Kovxa hələ 1914-cü ildə Avey dağından camaata ...

                                               

Nəcməddin Qotsinski

Nəcməddin Qotsinski - Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq hərəkatı liderlərindən biri. Dağıstan və Çeçenistanın 5-ci imamı.

                                               

Ağabala Ağasəid oğlu

Ağabala Ağasəid oğlu 1860-cı ildə Bakıda anadan olmuşdur. Erkən yaşlarından şeirə, musiqiyə həvəs göstərmiş, fars dilini öyrənərək Yaxın Şərq poeziyası ilə tanış olmuşdur. 1880-ci illərdə Bakıda yaradılan və şair Ağakərim Salikin evində toplanan ...

                                               

Azad bəy Qocamanbəyov

Azad bəy Ağasadıq bəy oğlu Qocamanbəyov 1860-cı ildə anadan olmuşdur, Atası Şamaxının məşhur mülkədarlarından idi. Onun mal-qarası, qoyun sürüləri, Şamaxıda mağazaları və böyük imarəti var idi. Pirsaat çayının sahilində geniş əkin sahələri olmuşd ...

                                               

Camal ağa Dilbazi

Zəmanəsinin dərin bilikli alimi,sufi şairi və ictimai xadimi olmuş Camal ağa Dilbazi Qazax qəzasının Xanlıqlar kəndinin bəylərindən,Vəhidi təxəllüslü şair Hacırəhim ağanın üçünçü oğludur.İlk təhsilini o biri qardaşları kimi atasından o çağın bu g ...

                                               

Cambo

Cambo - Afrika savanna fili.; Cambo bütün dünyada böyük məşhurluq əldə etmiş, tarixdə birinci zoopark və sirk heyvanıdır. 1862-ci ildə Paris Bitki Bağının yaxınlığındakı heyvanxanaya gətirildi. 1865-ci ildən isə London zooparkında saxlanılırdı və ...

                                               

Fransua-Raul Larşe

Fransua-Raul Larşe - fransız müasir heykəltəraş. Onun əsərlərinə İsanın bir neçə fiquru daxildir. Lakin o daha çox hazırladığı qadın fiqurları ilə məşhurdur. O, rəqqasə Loi Fullerdən ilhamlanan rəssamlardan biridir. Onun ən məşhur əsərlərindən bi ...

                                               

Məhəmməd Soltanəhməd oğlu

1860-cı ildə Bakı şəhərinin Hökməli kəndində anadan olmuşdur.Atası Soltanəhməd Bakı kəndlərində məşhur pəhlivan idi.Qardaşı Soltanəhməd də atası kimi pəhlivan olmuşdur.Məhəmmədin isə kiçik yaşlardan marağı şeir,qəzələ idi. Təhsil ala bilməyən Məh ...

                                               

Cabbar Qaryağdıoğlu

Cabbar İsmayıl oğlu Qaryağdıoğlu - xanəndə, bəstəkar, musiqi xadimi, Azərbaycan SSR xalq artisti. Azərbaycan xanəndəlik sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri. Cabbar Qaryağdıoğlu XIX əsrin II yarısında yetişən və musiqi tariximizdə ən görk ...

                                               

Məmmədhəsən bəy Talışxanov

1861-ci ilin yanvarın 7-də Lənkəranda hərbiçi ailəsində anadan olmuşdur. Atası Əli bəy Azərbaycanın ilk general-leytenantı, Talış Xanı Mir Mustafa Xanın nəvəsidir. İlk təhsilini Lənkəran üçsinifli gimnaziyasında alan Məmmədhəsən bəy sonradan ailə ...

                                               

VI Mehmed Vahidəddin

VI Mehmed Vahidəddin, İstanbul – 16 may 1926, San-Remo, Liquriya) - son Osmanlı sultanı və 115-ci İslam xəlifəsi.

                                               

İsgəndər bəy Axundov

İsgəndər bəy Axundov Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. 1862-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olub. Molla yanında ibtidai təhsil alıb. Sonra gimnaziyada oxuyub. Tanınmış vəkil, həm də İttihad Partiyasının üzvü olub. Züleyxa xanım Bayraməlibəyova ail ...

                                               

Ağadadaş Müniri

Ağadadaş Müniri 1863-cü ildə Bakının Hövsan kəndində anadan olmuşdur. Yeddi yaşında atadan yetim qalmış, anasının təkidi ilə mədrəsəyə getmiş, on beş yaşınadək orada oxumuşdur. Müniri öz şerlərini qəzəl, məsnəvi, rübai, qitə, qəsidə şəkillərində ...

                                               

Əbdül Kərim (münşi)

Hafiz Məhəmməd Əbdül Kərim - Münşi kimi tanınan Kraliça Viktoriyanın Hindistanlı xidmətçisi. O kraliçaya son on beş il ərzində xidmət göstərmiş və bu müddət ərzində onun rəğbətini qazana bilmişdir. Kərim Britaniya Hindistanında Chansi yaxınlığınd ...

                                               

Əbdülxalıq Axundov

Əbdülxalıq Axundov 1863-cü ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdu. 1888-ci ildə Almaniyanın Erlangen Universitetini bitirmişdi. 1893-cü ildə Derpt Universitetində doktorluq disertasiyası müdafiə etmişdir. Ə. Axundov Bakıda Həkimlər cəmiyyətini təsi ...

                                               

İohan Edel

İohan Edel və ya İvan Edel - alman əsilli rusiyalı memar, dövlət müşaviri. İsa bəy Hacınskinin evi, Mitrofanovun evi, Qrifonlu ev kimi bakıdakı bir çox tarixi binaların memarı.

                                               

Mirzə Hüseyn bəy Çakər

Hacı Mirzə Hüseyn bəy Mirzə Kərim bəy oğlu 1863-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Əslən Cavanşir-Dizaq mahalının Hacılı camaatındandır. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsə də təhsilini davam etdirmişdi. Şərq dillərini bilirdi. ...

                                               

Murtuzaqulu xan Bayat

Hakimiyyətə gəldiyi an xanlıq zəifləyirdi. Əmiləri Hacı İsmayıl, Hacı Mahmud, Bəhlul, İbrahim və İshaq onun yerinə hakimiyyətə gəlmək istəyirdi. 1913-cü ildə almanlar Murtuzaqulu xan Bayatı Rusiya əleyhinə mübarizəyə qoşmaq istəyirdilər. O, Berli ...

                                               

Vladimir Vernadski

Vladimir Vernadski 28 fevral 1863-cü ildə Sankt-Peterburqda doğulmuşdur. Onun atası Ivan Vasileviç Vernadski müqəddəs Vladimir Kiyev Universitetindən ali təhsilini almışdır; bir neçə il xaricdə siyasi iqtisadiyyatı öyrənmişdir. Bir neçə il orta m ...

                                               

Baluan Şolaq

Baluan Şolaq və ya Nurməhəmməd Baymırzaulı - Qazaxıstan musiqiçisi, bəstəkarı, dombraçalanı, igidi və döyüşçüsü.

                                               

Əhməd İzzət Paşa

Əhməd İzzət Paşa və ya Əhməd İzzət Furqaç - VI Mehmed Vahidəddinin səltənətində 25 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.