Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23
                                               

Mirzə Rəhim Fəna

Rəhim bəy Mirzə Məmmədbağır oğlu Mirzəyev 1844-cü bəzi qaynaqlara görə 1841-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini molla yanında almışdır. Sonra mədrəsədə, Mirzə Əbdülqasim Mirzə Əli oğlu Kəbirlinin yanında oxumuşdur. Savadlı o ...

                                               

Mirzə Səttar

Mirzə Səttar - kamança ifaçısı. Eyni zamanda, tar, saz, qarmon alətlərində çalmış, muğamları oxumuş, muğam bilicisi olmuşdur. 1879-cu ildən Bakıda fəaliyyət göstərmiş, Məşədi Məlik Mansurovla dostluq əlaqələri saxlamış, musiqi məclislərində yaxın ...

                                               

Vyaçeslav Tenişov

Vyaçeslav Nikolayeviç Tenişov 1844-cü ildə Rusiya imperiyasının Varşava şəhərində anadan olmuşdu. Məşhur Tenişovlar nəslindəndir. Üç yaşında anasından məhrum olub, Tver quberniyasında dayısının yanında tərbiyə alır. Vyaçeslav Tenişov etnoqraf kim ...

                                               

Əbdüssəməd bəy Aşiq

Əbdüssəməd bəy Aşiq 1845-ci ildə Şuşa qəzasının Mehri sahəsinin Zəngilan kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Ordubad şəhərindəki məktəbdə rus dilini öyrənmişdi. Özəl mülkün ...

                                               

Ədadil Qadınəfəndi

Ədadil xanım 1845-ci ildə Abxaz əsilzadəsi Tandal bəy Aredba və xanımı Aublaa xanımın ailəsində dünyaya gəlmişdir. Saray xidmətçilərindən biri tərəfindən saraya alınmış, Validə Pərtəvniyal Sultan tərəfindən xüsusi təhsil almışdır. Mavi gözləri və ...

                                               

Əhməd Tofiq Paşa

Əhməd Tofiq Paşa, İstanbul – 8 oktyabr 1936, İstanbul) - II Əbdülhəmid, V Mehmed Rəşad və VI Mehmed Vahidəddinin səltənətlərində 3 dəfə - ümumilikdə 2 il 4 ay 29 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı, Osmanlı imperiyasının sonuncu sədrəzəmi.

                                               

Əli Şeyxəliyev

Şeyxəliyev Əli Dövlət oğlu - Rus ordusunun general-mayoru, Rusiya-Osmanlı müharibəsinin iştirakçısı, ictimai xadim, publisist, naşir, xeyriyyəçi.

                                               

II Məhəmmədrəhim xan

II Məhəmmədrəhim xan Seyid Məhəmməd xan oğlu 1845-ci ildə Xivə şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. 1864-cü ildə, atasının vəfatından sonra hakimiyyətə gəlmişdi. Xanlıq onun hakimiyyəti dönəmində, 1873-cü il may ayının 29-d ...

                                               

Malıbəyli Cümşüd

Malıbəyli Cümşüd 1845-ci ildə Şuşa yaxınlığındakı Malıbəyli kəndində anadan olmuşdur. 4–5 yaşı olarkən atasını itirən Cümşüd bir müddət mehtər və arabaçı işləmiş, daha sonra musiqiyə həvəs göstərərək tarzən Ballıcalı Baxşı ilə "Xan bağı" karvansa ...

                                               

Mirzə Əli Ləli

Mirzə Ləli 1845-ci ildə Təbrizdə dünyaya gəlib. Ata-anası əslən irəvanlı olub. Təbriz mədrəsələrində təlim-tərbiyə alıb. Ərəb və fars dillərini öyrənib. Təbrizdə əttarlıq dükanı açıb və bir müddət ticarətlə məşğul olub. Sonra o dövrün məşhur həki ...

                                               

Mirzə Məhəmmədbağır xan Əmirnizam

Mirzə Məhəmmədbağır xan Məhəmməd xan oğlu 1845-ci ildə anadan olmuşdu. Atası Əmir Tuman Məhəmməd xan Təbrizin hakimi olmuşdu. Babası Hidayət xan Gilandan idi. Bir müddət müstəqil hakimlik etmişdi. O, Fətəli şah Qacar tərəfindən öldürülmüşdür. Mir ...

                                               

Cambul Cabayev

Rus şairləri qoyun otaran Cambul Cabayevin adından şeirlər yazırdılar. Cambul hətta qol da çəkə bilmirdi. Qol əvəzinə quş qoyurdu sənədə. Onun kitabları nəşr olunur. Hər dəfə Cambul bir sənədə quş qoyanda ona pul verirdilər. Yəni qonorar. Bir gün ...

                                               

Kərbəlayı Məhəmməd bəy Sufi

Kərbəlayı Məhəmməd bəy Sufi 1846-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Ticarətlə məşğul idi. Müqəddəs Kərbəla torpağını ziyarət etmişdi. Kərbəlayı Məhəmməd bəy şair idi. Sufi təxəllüsü ilə şeir yazırdı. Tarixçi və təzkirə ...

                                               

Məhəmməd ağa Şahtaxtinski

Məhəmməd ağa Məhəmmədtağı sultan oğlu 1846-cı ildə Şahtaxtıda anadan olub. 1860-cı ildə Naxçıvan şəhər qəza ibtidai məktəbini bitirərək 14 yaşında ikən Tiflis klassik gimnaziyasında təhsilini davam etdirib. O, 1871-ci ildə Almaniyanın Leypsiq uni ...

                                               

Mirzə Abbas Məhəmmədzadə

Mirzə Abbas Məhəmmədzadə XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycanda, xüsusən də İrəvanda ictimai-siyasi, mədəni və ədəbi mühitdə barmaqla göstərilən məşhur ziyalılardan biri kimi tanınırdı. Başqa ziyalılardan onu fərqləndirən ə ...

                                               

Mirzə Cəfər bəy Qayıbov

Mirzə Cəfər bəy Qayıbov - Qarabağ bəyi, dini məhkəmə işlərinə baxan ruhani, şəriət hakimi, Cəbrayıl qəzasının qazısı, Mirzə Məhəmmədəli bəy Qayıbovun oğlu.

                                               

Mirzə Sadıq

Mirzə Əsəd oğlu Sadıq və ya Sadıqcan - Azərbaycan musiqiçisi, tarzən, bəstəkar və Azərbaycan tarını təkmilləşdirən sənətkar. Sadıqcan - Azərbaycanın tanınmış tarzənlərindən biri sayılır. Sadıqcan tarı təkmilləşdirərək, bu alətdə virtuoz oyunların ...

                                               

Aslanxan Gövhər

1847-ci ildə Ordubad rayonun Tivi kəndindən anadan olmuşdur. Nəsirov soyadlı yoxsullaşmış bəy ailəsində doğulmuş, əvvəlcə Məşədi Muxtar adlı ruhaninin yanında oxumuş, sonra isə Ordubadda mədrəsə təhsili almışdır. Vəfatı 1906-cı ildə Tivi kəndində ...

                                               

Muxtar Bisavad

Muxtar Bisavad Kərpalı oğlu 1847-ci ildə Bakının Maştağa kəndində anadan olmuşdur. Gənc yaşlarından şeirler yazmağa başlamış, özünə "Bisavad" təxəllüsünü götürmüşdür. Bakı-Abşeron kəndlərində keçirilən şeir məclislərində iştirak etmiş, dövrünün ş ...

                                               

Nikolay Aristov (etnoqraf)

Nikolay Aleksandroviç Aristov 1847-cı ildə anadan olmuşdur. Araşdırmaları "Живая старина" jurnalında yayımlanmışdır. Elmi marağı etnologiyadır. "Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности" adlı çalışm ...

                                               

Salman Nərimanov

Salman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanov - ictimai-siyasi və dövlət xadimi, yazıçı, puplisist Nəriman Nərimanovun böyük qardaşı. O, 1847-ci ildə Tiflisdə anadan olmuşdur. 7 yaşında ikən atası onu Tiflisdə Hacı Molla Tağının mədrəsəsinə qoyur. Üç il ...

                                               

Səlim bəy Rüstəmbəyov

Səlim bəy Ağa bəy oğlu 1847-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Kapitan Gülməmməd bəy Kəbirlinin nəvəsidir. Şuşa qəza məktəbində oxumuşdu. 1874-cü ildən 1882-ci ilədək Şuşa qəzasında polis pristavı, 1883-cü ildən 1888-ci ilədək Cəbrayıl qəzası ...

                                               

İqnaz Urban

Plumiers Leben und Schriften nebst einem Schlüssel zu seinen Blütenpflanzen. Urban, Ignaz. - Dahlem b. Berlin: Repertorium, 1920. Einige Erlebnisse aus dem Kriege 1870 - 71. Urban, Ignaz. - Halle a. S.: Waisenhaus, 1914. Plantae novae vel rariore ...

                                               

Məhəmməd Kazım Əsrar Əlişah Təbrizi

Behcətüş-şüəra” adlı təzkirənin müəllifidir. Bu təzkirəçi haqqında məlumatı Məhəmmədəli Tərbiyətin" Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsindən alırıq. Əsrar təxəllüslü Əlişah Təbrizi Şah Nemətulla təriqətinə bağlı olan dərvişlərdəndir. O, h.1265/1848 ...

                                               

Neşərək Qadınəfəndi

Neşərək xanım 1848-ci ildə Şimali Qafqazda - Qara dəniz sahilindəki Soçi şəhərində əslən ubix bir ailədə dünyaya gəldi. Əsl adı Nəsrin olan bu qızcığaz İsmayıl bəy Bərəkənin d. 1812 - ö. 1876 qızı idi. Həsən bəy və Osman Paşa adlı 2 qardaşı Sulta ...

                                               

Uzun-Hacı Saltinski

Uzun-Hacı Saltinski və ya Uzun-Xair Hacı-Xan Saltinski - Dağıstan və Çeçenistanın dini və siyasi lideri, Şimali-Qafqaz əmirliyinin əmiri. Milliyyətcə avardır.

                                               

Alber Mari Lebur

Alber Mari Lebur, Ruan) - fransız rəssam-peyzajist, impressionizm və postimpressionizm cərəyanının davamçısı, Ruan incəsənət məktəbinin nümayəndəsi. "Fəxri Legion" ordeni kavaleri.

                                               

Məhəmməd Əbdüh

Məhəmməd Əbdüh tam adıyla Məhəmməd Əbdüh bin Həsən Xeyrullâh ət-Türkmânî əl-Misrî, İsgəndəriyyə) - XIX-XX əsr İslam dünyasında mühüm rol oynamış alim, ictimai, siyasi və dini xadim.

                                               

Məmo bəy Məmai

Məmo bəy Məmai 1849-cu ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. Ailədə Məmo çağrıldığından bu adla tanınmışdı. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Məmai təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı. Xurşidbanu Natəvanın başçılıq etdiyi "Məclisi-üns" şairlə ...

                                               

Molla Abbas Cavanşir

Molla Abbas Molla Hüsеynəlini oğlu 1849-cu ildə Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsinin Sarıcalı obasında dünyaya gəlmişdi. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra Kürdüstanda İraqda, Sinə sığır Kiçik Sinədə mahalında ali savada yiyələnmişdi. Şair id ...

                                               

Paşa ağa Sultanov

Naxçıvan ziyalıları içərisində öz biliyinə, bacarığına və təşkilatçılığına görə Eynəli bəy Sultanov fərqlənirdi. Eynəli bəy Sultanov hələ 1882-ci ildə öz evində "Ziyalılar cəmiyyəti" təşkil edir, qabaqcıl adamlarla, savadlı gənclərlə, məsləkdaşla ...

                                               

Aşıq Şenlik

İrəvanda Aşıq Şenliyin bağlamalarına cavab verə bilməyən aşıqlar ona düşmən kəsilirlər. Saz-söz meydanında məğlub olmuş aşıqlar Şənliyin çayına vədəli zəhər qatırlar Aşıq Şenlik ağır vəziyyətdə İrəvandan Ağbaba mahalının Quzukənd kəndində yaşayan ...

                                               

Mahmud bəy Rüstəmbəyov

Mahmud bəy Ağa bəy oğlu 1850-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Kapitan Gülməmməd bəy Kəbirlinin nəvəsidir. Şuşa qəza məktəbində oxumuşdu.1879-cu ildə Qazax qəzasında polis pristavı, 1880-ci ildə Cəbrayıl qəzasında sahə rəisi, 1881-ci ildə Cə ...

                                               

Nazikəda Qadınəfəndi

Çərkəz əsilli zadəgan ailəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Arzaxan bəy Çanba, anası isə Əsma Qılıc idi. Kiçik yaşlarında İstanbula gətirilərək Cəmilə Sultanın sarayına təslim edilmiş, burada saray təhsili almışdır. Piano və rəsmə güclü meyli vardı. ...

                                               

Pyer Loti

Pyer Loti) - fransız dəniz zabiti və yazıçı. Pyer Loti adının yazıçıya, bəzi qaynaqlara görə tələbəlik illərində, bəzi qaynaqlara görə isə, 1867-ci ildə Okeaniya səfərində Taitili yerlilər tərəfindən verildiyi deyilir. "Loti", ekzotik iqlimlərdə ...

                                               

Şahnigar xanım

Şahnigar xanım Kazımağa qızı Rəncur Qazaxda "Mollaxanım" ləqəbi ilə tanınmışdır. Təhsili və təlimini qardaşı Hacı Məhəmməd ağadan almışdır. Klassik üslubda və janrlarda şeirlər yazmışdır. Nəqşibəndi təriqətinə mənsub olmuşdur. Şeirlərinin çoxunu ...

                                               

Yevstafiy Dementyev

Yevstafıy Dementyev - Rus həkimi, ictimai xadim və filosof. Rusiya imperiyasında sanitariya statistikasının banilərindən biri.

                                               

Ziyai Ərdəbili

İsa Hacı Məhəmmədrəhim oğlu 1850-ci ildə Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdu. Atası vəfat etdikdən sonra Lənkəran şəhərinə gəlmiş burda günəmuzd işlərlə məşğul olmuşdu.

                                               

Əhməd Cavad Paşa

Əhməd Cavad Paşa, İstanbul) - II Əbdülhəmidin səltənətində 3 il 9 ay 5 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Mehmed Fərid Paşa

Buz, Ayhan 2009 Osmanlı Sadrazamları", İstanbul: Neden Kitap, ISBN 978-975-254-278-5 Yalman, Ahmet Emin 1989, Osmanlı İmparatorluğunda Sadr-ı Âzamlık 1876 - 1922, Ankara: Ankara Üniversitesi, DTCF yayınları Tektaş, Nazim 2002, Sadrâzamlar Osmanlı ...

                                               

Mirzə Məhəmmədhəsən Fələkzadə Şirvani

Mirzə Məhəmmədhəsən İsmayıl oğlu Fələkzadə Şirvani - Azərbaycan xanəndəsi. Şirvanın tanınmış el sənətkarlarından biri olan tanınmış xanəndə Mirzə Məhəmmədhəsən İsmayıl oğlu Fələkzadə XIX əsrin ortalarında Şamaxıda dünyaya gəlmiş, yaşayıb-yaratmış ...

                                               

Bəşir Fuad

Bəşir Fuad 1852-ci ildə anadan olub. Ata tərəfi Abdülhamidin yaxın xidmətçilərindən gürcü əsilli Hamdi Mahmud Paşadır. Hurşit Paşanın oğludur. Adanada məmur olmuşdur. Anası haqqında tək bilgi isə 1886-cı ilin martında bir xəstəlikdən öldüyüdür.Ma ...

                                               

Mirzə Hüseyn bəy Qayıbov

Mirzə Hüseyn bəy 1852-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. Orxan Zakiroğlunun Baharlı tədqiqatına görə ilk təhsilini Mirzə Məhəmmədəli bəydən alan Mirzə Hüseyn bəy şəriət elmlərini, ərəb, fars dillərini atasından öyrənmişdir. Mirzə Hüseyn bəy uşaq yaş ...

                                               

Abdulla Qəbulzadə

Qəbulzadə Abdulla əfəndi İbrahim əfəndi oğlu - XX yüzil Azərbaycan aydınlarının öncül nümayəndəsi. Maarifsevər din alimi. Zaqatala Dairəsi Qax bölgəsinin qazısı. Qaxda maarif yayan müəllimlərdən biri. Görkəmli ictimai-siyasi xadim. Əhrar partiyas ...

                                               

Əbdürrəhman Şərəf Əfəndi

Əbdürrəhman Şərəf Əfəndi 1835–ci ildə doğulmuşdur. 1909-cu ildə açılan Türk Tarix İnstitutuna rəhbər seçilmiş, ölənə qədər bu vəzifədə çalışmışdır. Millət vəkili olduğu zaman 1925-ci ildə Küraba xəstəxanasında vəfat etmişdir.

                                               

Həsən Mollazadə Gəncəvi

Hacı Şeyx Həsən Molla Imamqulu oğlu Mollazadə Gəncəvi 1853-ci ildə Şəki şəhərində dünyaya gəlib. Hacı Şeyx Həsənin ailəsi maldar tərəkəmə tayfası idi, yəni onlar tam köçərilərdən fərqli olaraq daimi qışlaq və yaylaq yerlərinə malikdilər, həm də a ...

                                               

Kürəkən Fərid Paşa

Kürəkən Fərid Paşa - VI Mehmed Vahidəddinin səltənətində 2 dəfə - ümumlikdə 1 il 1 ay 15 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Mahmud Cəlaləddin Paşa

Mahmud Cəlaləddin Paşa - Kaptan-ı dərya Xəlil Rüfət Paşanın oğlu, ilk türk sosioloqlarından Mehmed Səbahəddinin atası və Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Məhəmməd Hidəci

Məhəmməd Hidəci 1853-cü ildə Zəncanın ostanının Tüdəc indi Hidəc adında tanınır kəndinda anadan olmuş, ilk təhsilini kənd məktəbində almışdır. 1879-1887-ci illərdə Qəzvində və Tehranda oxumuş, sonra müctəhid adını almaq üçün Nəcəf şəhərində təhsi ...

                                               

Mir Cəfər Əli

Mir Məhəmməd Kərim soyunun Əlidən gəlməsi səbəbilə özünü Ələvi, Hüseyn soyundan gəldiyi üçün Hüseyni və Bakıda anadan olduğu üçün də Bakuvi adları ilə tanıtmışdır. 1871-ci ildə Bağdada getmiş və on ilə yaxın burada ilahiyyat təhsili almışdır. Ora ...