Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205
                                               

Çiuaua (səhra)

Çiuaua - Şimali Amerikada, ABŞ-Meksika sərhəddində yerləşir. İnzibati cəhətdən ABŞ-ın Nyu-Meksiko, Texas, Arizona və Meksikanın Çiuaua, Koauila, Duranqo, Sakatekas və Huevo-Leon ştatları ərazisinə daxildir. Səhranın sahəsi 362.600 km² təşkil edir ...

                                               

Çölistan

Çolistan / Çölistan və ya Roxi - Pakistanın Bahavalpur və Pəncab vilayətlərindən 13 km aralıda yerləşən səhralıq ərazi. Səhranın ərazisi 16.000 km² təşkil edir. Çölistan Tar səhrası ərazisinə keçərək Hindistanın Sind vilayətinin daxilinə uzanır. ...

                                               

Danakil

Danakil - Afrikanın şimalında, Efiopiyanın şimalında, Eritreyanın cənub-şərqində yerləşən səhra. Avropalılar tərəfindən XX əsrin birinci yarısında aşkarlanmışdır. Səhra 100 000 km² sahəni əhatə edir. Danakil səhrasına 100–200 mm yağıntı düşür. до ...

                                               

Deliblatsk qumluğu

Altar - Serbiyanın Voyevodina ərazidində, sahəsi 300 km² olan qumlu ərazi. Ərazi Banatın cənubunda, Dunay çayı ilə Karpat dağlarının cənub-qərb ətəkləri arasında yerləşir. Səhra Delibato kəndinin şərəfinə adlandırılmımdır. Səhralıqda qumlu təpəli ...

                                               

Dzosotın-Elisun

Dzosotın-Elisun, həmcinin Kurbantonqut və ya Qurbantyonqyot - Çinin sahəsinə görə ikinci böyük səhradır. Dzosotın-Elisun Cunqariyanın mərkəzində qərarlaşır. Dzosotın-Elisun monqol kökənli sozdür Qumlu səhranın sahəsi 45 000 - 50 000 km² təşkil ed ...

                                               

Ərəb səhrası

Ərəb səhrası və ya Ərəbistan səhrası - Qərbi Asiyada yerləşən səhra. Bu geniş səhra Yəməndən İran körfəzi, Oman,İordaniya və İraqa qədər uzanır. 330.000 km 2 sahəsi ilə Ərəbistan yarımadasının əksəriyyətin əhatə edir. Onun mərkəzində Rub əl-Xali, ...

                                               

Gibson səhrası

Gibson səhrası - Avstraliyanın Qərbi Avstraliya ştatı ərazisində yerləşən səhra. Şimaldan Böyük Qumlu səhra, cənubdan isə Böyük Viktoriya səhrası ilə əhatələnmişdir. Səhranın sahəsi 155 530 km² təşkil edir. Əsasən şeben adlı suxurlarla örtülmüşdü ...

                                               

Goravan səhrası

Goravan səhrası - Ermənistanın Ararat mərzi ərazisində Vedi və Goravan şəhərlərindən cənubda yerləşir. Səhra əsasən qumluqlarda ibarətdir. Səhra dəniz səviyəsindən 900-950 metr yüksəklikdə dağların arasında yerləşir. Səhranın ərazisində küləkləri ...

                                               

Hami

Hami - Qobi səhrasının tərkib hissəsi olan səhra Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunun şimal-şərqində yerləşir. Tyan-Şan silsiləsinin şimalında və Nanşam dağlarının cənubunda qərarlaşır. Qərb hissədə Lupa səhrası ilə birləşir. 1879-ci ilin yayında səh ...

                                               

Karson səhrası

                                               

Kau səhrası

Kau səhrası - Havay adasının cənub-şərqində, Kilauza vulkanının ətrafında yerləçən səjhra. Eynio adlı rayonun ərazisinə daxildir. Vulkanik çöküntülərlə örtülən səhrada tez-tez turşu yağışı yağır.

                                               

Kiçik Qumlu səhra

Kiçik Qumlu səhra - Avstraliyanın qərbində yerləşən səhra. Böyük Qumlu səhranın cənubunda, şərqdən Qibson səhrasına keçir. Səhranın adı sahəsinə görə verilmişdir. Səhranın sahəsi 101 min. km² təşkil edir. Orta illik yağıntının miqdarı 150–200 mm, ...

                                               

Kolorado (səhra)

Kolorado - ABŞ ərazisində yerləşən Sonora səhrasının şimal-qərb hissəsini təşkil edən səhra. Meksika-ABŞ sərhəddində qərarlaşır. Səhra Kaliforniya ştatının cənub-qərbində, Meksikanın isə şimal-şərq hissəsini əhatə edir. Sahəsi 40.000 km²-dir. Kol ...

                                               

Kubuqi

Kubuqi - - Ordos platosunun şimalında yerləşən geniş səhra. İnzibati cəhətdən Çinin Daxili Monqolustan ərazisində yerləşir. Bu sahəsinə görə Çinin yeddinci səhrasıdır. Səhranın sahəsi 16 100 km².

                                               

Qaşun Qobisi

Qaşun Qobisi - düzənlik şərqdə Tyan-Şan və Xamiy dağları, cənubda Beyşan dağları ilə əhatələnir. Səhra Çinin Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonuda yerləşir. Qobinin bir hissəsini təşkil edir. Səhra şoranlıqlarla zəngindir. Daşlı səhradır. İl ərzində cə ...

                                               

Qızılqum

Qızılqum - qumlu səhra olaraq Amudərya və Sırdərya çayları arasında yerləşir. Səhra Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan ərazisinin bir hissəsini əhatə edir. Şimal-qərbdən Aral dənizi, şimal-şərqdən Sırdərya, şərq hissədən Tyan-Şan və Pamir-Alt ...

                                               

Qobi

Qobi - Mərkəzi Asiya ərazisində geniş ərazini əhatə edən səhra. Səhra Çin və Monqolustan ərazilərində yerləşir. Xarakterik olaraq səhra və yarımsəhra lanşaftından ibarətdir. Səhra qərbdən şərqə 1600 km, şimaldan cənuba 800 km təşkil edir. Ümumi s ...

                                               

Leçugilla

Leçugilla - elə də böyük olmayan səhra Şimali Amerikada, Sonora səhrasının tərkibində yerləşir. Səhra Meksika-ABŞ sərhədi boyunca, Arizona ştatı ərazisində Kabeza və Hila dağları arasında yerləşir. Səhranın demək olar ki, bütün ərazisi ABŞ HHQ po ...

                                               

Lop səhrası

Lop səhrası - səhra Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu ərazisində yerləşir. Korla şəhərindəb Tarim çökəkliyinənin sərhədinə qədər uzanır. Səhra ideal şəkildə düzən relyefə malikdir. Şimal-şərqdə Baqraşgöl sahillərində hündürlü 1030 - 1040 metr, cənub- ...

                                               

Men ştatının səhrası

Men ştatının səhrası - meşələrlə əhatələnmiş olan və qumluqlardan ibarət olan ABŞ-ın Men ştatı Kamberlend dairəsində yerləşən səhra. Men şəhərindən 4 km qərbdə yerləşir.

                                               

Mirzəçöl

Mirzəçöl - Gilli-şoranlıq ərazilərdən ibarət olan səhra. Orta Asiya regionunda Qazaxıstanın cənubu və Özbəkistanın ərazilərini təşkil. Sırdərya çayı yaxınlığında, Fərqananə vadisinin çıxacağında yerləşir. Səhranın sahəsi 10 min km² təşkil edir.

                                               

Monqol Qobisi

Monqol Qobisi - Qobinin tərkibində yerləşən ən iri səhradır. Səhranın böyük qismi Monqolustanın ərazisində yerləşir. Peşam dağlıq ərazilərini əhatə edir. Səhranın əsas əhalisi köçərilərdir. Xüsusi ilə onlar arasında monqol və oyrat qəbilələri üst ...

                                               

Monte (səhra)

Мontе - Argentina ərazisində yerləşən, 460 000 km² sahəyə malikdir. Səhra And dağlarından şərqdə yerləşir. Pataqoniya səhrası ilə cənubdan birləşir.

                                               

Mu-Us

Mu-Us - Çinin Şensi vilayətinin Yoylin dairəsi və Daxili Monqolustan muxtar rayonunn Ordos şəhər ətrafı dairəsi ərazisində yerləşir. Sahəsi 42 200 km² təşkil edir. Cənubundan Böyük Çin səddi keçir. Ərazisində dyunlarla örtülüdür. Ərazisindən Xuan ...

                                               

Namib səhrası

Namib - Afrikanın cənub-qərb sahilboyunda yerləşən səhra. Səhranın formalaşmasında Bengel cərəyanın rolu böyükdü. Namib adı "Nama" adlı Afrikanın köklü xalqının dillindən götürülüb. Səhranın sahəsi 100 000 km² çoxdu. Anqoladan tutmuş CAR-a qədər ...

                                               

Negev

Negev səhrası - Yaxın Şərqdə, İsrail ərazisində. Səhranın sahəsi 12 000 km² təşkil edir. Səhranı Arava vadisi şərqdən, Akaba körfəzi ilə cənubdan, Aralıq dənizi və Sinay yarımadası qərbdən, şimaldan Yəhudi səhrası, Yahudi dağlığı və İsrail sahilb ...

                                               

Ordos

Ordos - Mərkəzi Asiyada yerləşən səhradan ibarət olan plato. Cənubdan Lyesso platosu ilə əhatələnir. Ən hündür nöqtəsi 2535 m təşkil edir. İqlimi kəskin kontinentaldır. Yanvar ayının orta temperaturu - 10°С, iyul ayının isə 23°С-dir. Şimal-qərbdə ...

                                               

Ovayxi (səhra)

Ovayxi səhrası - ABŞ ərazisində yerləşən quraq ərazi və böyük hissəsi səhra olan bölgə. Kolumbiya platosunun cənub qutaracağında, Oreqon, Aydaho və Nevada ştatları ərazisində yerləşir. Səhranın sahəsi 24 280 km², səthinin hündürlüyü isə 1600 metr ...

                                               

Önaltay Qobisi

Önaltay Qobisi - səhra Monqolustanın cənub-şərqində yerləşir. Qobi səhrasının bir hissəsini təşkil edir. Şimaldan Monqol Altayı, cənubdan isə Atas-Boqda və Saqan-Boqda dağları arasında yerləşir. Səhra əsasən orta və alçaq dağlıq yaylaları əhatə e ...

                                               

Pataqoniya səhrası

Pataqoniya səhrası - qum və daşlıqdan ibarət olan, Cənubi Amerika ərazisində yerləşən səhra. Şimaldan Monte səhrası ilə sərhədlənir.

                                               

Pedirka

Təqribi olaraq Odnadatta şəhərindən 100 km şimal-qərbə və 250 km Kuber-Pedidən isə şimal-şərqdə qərarlaşır. Səhranın sahəsi 1250 km² təşkil edir. Səhra Finke biocoğrafi regionuna daxildir. Qumları mavi-qırmızı rəngdədir. Səhrada Acacia aneura aka ...

                                               

Ramlat-əs-Sabataym

Ramlat-əs-Sabataym - Yəmənin şimalının mərkəz hissəsində yerləşən səhra. Səhra 26000 km² ərazini əhatə edir. 100×240 km ölçüyə sahibdir. Əsasən düzən relyefə malik olaraq, dyunlardan ibarətdir. Ərazisi al-Khavrdan Rub əl-Xali səhrasına qədər uzan ...

                                               

Ranqipo

Ranqipo - Yeni Zelandiyanın Şimal adası ərazisində yerləşın nisbətən sərt iqlimə malik yarımsəhra. Şimal adasında yerləşən Mərkəzi vulkanik platosunuun daxilində yerləşir. Səhranın ümumi sahəsi 1000 km² təşkil edir. Səhranın mərkəzindən magistral ...

                                               

Rəngli səhra

Rəngli səhra - Şimali Amerikanın Kolorado platosu ərazisində, Arizona ştatının şimalında yerləşən səhra. Səhranı əhatə edən təpələr Litl Kolorado çayının şimal sahillərinə qədər uzanır. Səhranın uzunluğu 240, eni isə 25–80 km arasında dəyişir. Sa ...

                                               

Seçura

Seçura səhrası - Perunun qərb sahilində, Cənubi Amerikanın şimal-qərbində yerləşən səhra. Səhra And dağları ilə Sakit okean arasında yerləşir. Şimaldan cənuba uzunluğu 150 km, materikin daxilinə doğru isə eni 20–200 km arasında dəyişir. Səhranın ...

                                               

Simpson (səhra)

Simpson - Avstraliyanın mərkəzində yerləşən, Şimal Əraziləri, Kvinslend və Cənubi Avstraliya ştatları ərazilərini əhatə edən qumlu səhra. Ərazisi 143 min. km² təşkil edir. Qərbdən Finke çayı, şimaldan Mak-Donnel silsiləsi və Plenti çayı, şərqdən ...

                                               

Smok-Krik

Smok-Krik - ABŞ-ın şimal-qərbində Nevadadan 97 km şimalda qərarlaşır. Piramid gölünün şimalında yerləşir. Yaxınlığından kontinental dəmir yolu keçir.

                                               

Sonora (səhra)

Sonora - daşlı-qumlu səhra Şimali Amerikada, ABŞ-Meksika sərhədində qərarlaşır. İinzibati cəhətdən isə ABŞ-ın Arizona və Kaliforniya, Meksikaın isə Aşağı Kaliforniya və Sonora ştatları ərazisində qərarlaşır. Kaliforniya körfəzinin şimal sahilləri ...

                                               

Stşeleski səhrası

Stşeleski səhrası - Avstraliya ərazisində yerləşən səhra. Cənubi Avstraliyanın şimal-şərqi, Yeni Cənubi Uelsin şimal-qərbi və Kvinslendin ucqar cənub-qərbi. Eyr gölündən şimal-şərqdə, Flinders silsiləsindən şimalda yerləşir. Səhra ilk dəfə 1845-c ...

                                               

Suriya səhrası

Suriya səhrası - səhra Yaxın Şərqdə Suriya, İordaniya, İraq və Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində yerləşir. Səhra çöllüklərdən və qumlu sahələrdən ibarətdir. Səhranın sahəsi 1 milyon km² təşkil edir.

                                               

Talak (səhra)

Таlak - Nigerin qərbində, həmcinin Əlcəzair və Mali ərazilərinin bir qismini əhatə edən səhra. Səhranın sahəsi 100.000 km². Talak Saxaranın tərkib hissəsidir. Bu ərazidə Niger çayının bəzi kiçik qolları axır. Əvvəllər məhv olmuş bitki və heyvan n ...

                                               

Tanami

Tamani - Avstraliyanın şimalında yerləşən daşlı-qumlu səhra. Sahəsi 292 194 km² təşkil edir. Səhra XX əsrə qədər avropalılar tərəfindən az öyrənilmişdir.

                                               

Te-Pinnakls

Te-Pinnakls - Qərbi Avstraliya ərazisində yerləşən kiçik səhra. Səhranın adını "itiuclu qayalar səhrası" kimi açıqlamaq olar. Səhranın daxili qumlar içərisində hündürlüyü 1-5 metr olan iti uclu qalalıqlarla zəngindir. Ən yaxın yaşayış məntəqəsi 2 ...

                                               

Tenere

Tenere - Böyük Səhranın mərkəzində yerləşən səhra. Səhranın ümumi sahəsi 400 000 km² təşkil edir. Öz növbəsində qumlu səhradır və Nigerin şimal-şərq, Çadın isə qərbini əhatə edir. Air platosu, Axaqqar və Tibesti massivvləri ilə əhatələnmişdir. Te ...

                                               

Tenqer (səhra)

Tenqer, çincə: 腾格里沙漠: Ténggélǐ Shāmò) - Çinin şimalında yerləşən Daxili Monqolustan Muxtar Rayonunun qərbini, və Qansu vilayətinin mərkəzi hissəsini əhatə edən səhra. Onun monqol dilindəki adı olan "Tenqer tsöl" hərfən Tanrı çölü ", yəni "gö ...

                                               

Təkləməkan

                                               

Tirari

Səhra ərazisinin bir hissəsi Eyr gölü Milli Parkına daxildir. Tirari səhrasının şimalında Simpson səhrası, şərqdən isə Stşeleski səhrası, şimal-şərqdən isə Sturt Stony ilə əhatələnir.

                                               

Tule (Arizona)

Tule - ABŞ-Meksika sərhəddində, Arizona ştatı ərazisində yerləşən kiçik səhra. Sonora səhrasının tərkib hissəsini təşkil edir. Altar səhrası ilə birləşir.

                                               

Tule (Nevada)

                                               

Üstyurd

Üstyurd - səhra eyni adlı platoda, Orta Asiyanın qərbində Qazaxıstanın cənubu, Türkmənistan və Özbəkistanın şimalında yerləşir. Şimaldan manqışlaq yarımadası, qərbdən Qaraboğazgöl körfəzi, şərqdə Aral dənizi və Amudərya çayı ilə əhatələnir. Səhra ...