Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201
                                               

Norveç əhalisi

Norveç əhalisi - 4 985 900 nəfərdir. Ölkə bu göstəriciyə görə dünyada Sinqapur və İrlandiya arasında yerləşib və 118-ci yerdədir. Ölkədə orta yaş həddi 40 yaşdır. Norveçdə doğum səviyyəsi ölüm səviyyəsini üstələyir. Buna baxmayaraq mühacirlərin h ...

                                               

Norveç iqtisadiyyatı

Norveç iqtisadiyyatı strateji sahələrdə dövlət mülkiyyətinə malik inkişaf etmiş qarışıq iqtisadiyyatdır. Qlobal biznes sikllarına həssas olmasına baxmayaraq, Norveç iqtisadiyyatı sənaye dövrünün başlanğıcından etibarən möhkəm böyümə göstərmişdir. ...

                                               

Omanın əhalisi

VII əsrin sonlarında omanlılar Şərqi Afrikaya daxil olaraq yerli əhalinin formalaşmasına da müəyyən dərəcədə təsir etmişlər. Omanın qul tacirləri uzun əsrlər boyu Ərəbistan yarımadasının müxtəlif bölgələrinə Afrikadan gətirdikləri qulları satmaql ...

                                               

Oman iqtisadiyyatı

Neft və qazçıxarma sənayesi istisna olmaqla Oman iqtisadiyyatı o qədər də güclü inkişaf edə bilməmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən isə Omanda güclü iqtisadi inkişaf hiss olunmaqdadır. İqtisadi inkişafa təkan verən amil isə neft çıx ...

                                               

İsmayıl Samani türbəsi

İsmayıl Samani türbəsi - Orta Asiyada inşa edilən ilk türbə. Samanilər dövlətinin hökmdarı İsmayıl ibn Əhməd Samaninin türbəsidir. IX-XI əsrlərdə tikilmiş türbə dövrünün üstün memarlıq xüsusiyyətlərinə sahibdir və arxitekturasına görə bütün dünya ...

                                               

Özbəkcə Vikipediya

Özbəkcə Vikipediya - Vikipediyanın özbək dilində olan bölməsidir. Bu günə gədər 139.966 məqalə yaradılıb. Bölməsinin xüsusiyyəti odur ki, orada latın və kiril qrafikalı əlifbalardan istifadə edilir. 2011-ci ilin axırında Özbəkcə Vikipediya Özbəki ...

                                               

Qaraqalpaqıstan

Qaraqalpaqıstan və ya rəsmi olaraq Qaraqalpaqıstan Respublikası – Özbəkistan Respublikasının tərkibində muxtar respublika. Qaraqalpaqıstan Özbəkistanın şimal-qərbində yerləşir. Paytaxtı və ən böyük şəhəri Nukus şəhəri, ümumi sahəsi 166.600 kvadra ...

                                               

Panama şəhəri

Panama - Panamanın paytaxtı, əhalisi 1 063 000 nəfərdir. Panama kanalının, Sakit okeana kəsişən yerində yerləşir. Panama ölkənin siyasi, inzibati və mədəni mərkəzidir.

                                               

Portuqal İndoneziyası

Portuqal İndoneziyası - Portuqaliyaya məxsus olan əsasən Zond adalarının böyük hissəsini özündə birləşdirən müstəmləkə. Həmin müstəmləkənin böyük hissəsi hazırda İndoneziyaya məxsusdur. Müstəmləkə faktiki olaraq 1512 - 1859 illərdə mövcud olmuşdu ...

                                               

Rumıniya albanları

Rumıniya albanları - Rumıniya ərazisində yaşayan etnik qrup. Rumıniyanın etnik azlıqları siyahısına daxildir. Bu səbəbdən onların hüüuqlarının ifadəçisi olaraq Rumıniya Deputatlar palatasında bir nümayəndəyə sahibdirlər.

                                               

Başqırdıstan konstitusiyası

Başqırdıstan Respublikası Konstitusiyası - Başqırdıstan Respublikasının ali qanunudur. Konstitusiya hökumətin milli çərçivəsini müəyyənləşdirir. Konsitutsiyanı ilk üç məcəlləsi hakimiyyətin ayrılmasının doktrinasını təşkil edir. Beləki, Başqırdıs ...

                                               

Başqırdıstan Respublikası Hökuməti

Başqırdıstan Respublikasının Baytarlıq İdarəsi Başqırdıstan Respublikasının Rekord İdarəsi Başqırdıstan Respublikasının Turizm Agentliyi Başqırdıstan Respublikasında Təhsilin İdarə Edilməsi və Nəzarəti İdarəsi Başqırdıstan Respublikası Mətbuat və ...

                                               

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (Başqırdıstan)

Başqırdıstan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi - İqtisadiyyat, investisiya və xarici iqtisadi fəaliyyətin formalaşdırılması və koordinasiyası, kiçik və orta biznesin inkişafı və dəstəklənməsi sahəsində sektorlararası koordinasiya, planla ...

                                               

Rus dili

- Hind-Avropa dil ailəsinin slav dil qrupunun şərqi slavyan dilləri altqrupuna aid dil, rus xalqının milli dili. BMT-nin 6 rəsmi dilindən biridir. Dünyanın ən çox yayılmış dillərindən biri - ümumi danışanların sayına görə beşinci, doğma dil kimi ...

                                               

Kuzyanın anası

Kuzyanın anası və ya Kuzyanın anasını göstərmək - rus dilində frazeoloji birləşmə. Təhdid mənasını bildirir. Tez-tez kiminsə ünvanına istehzalı təhdid kimi istifadə olunur. İfadə rus ədəbiyyatında da tez-tez işlənilir. Məsələn, rus yazıçısı Anton ...

                                               

Ojeqov lüğəti

S.İ.Ojeqovun leksikoqrafik fəaliyyətinin başlanğıcı 1900-1964, SSRİ Elmlər Akademiyasının Müxbir üzvü D.N.Uşakovun redaktoru olduğu dörd cildlik "Rus dilinin izahlı lüğəti" nin tərtibində iştirakı sayılmalıdır. 1930-cu illərin alimləri. Ojeqov, f ...

                                               

Rusca Vikipediya

Rusca Vikipediya - Vikipediyanın rus dilində olan bölməsidir. 11 ölkədə: Rusiyada, Ukraynada, Belarusda, Qazaxıstanda, Moldovada, Ermənistanda, Özbəkistanda, Azərbaycanda, Qırğızıstanda, Tacikistanda və Türkmənistanda digər dilli Vikipediyanın bö ...

                                               

Erzyanlar

Erzyanlar - Mordvalara aid etnik qrup. Ural ailəsinin Fin-Uqor şöbəsinin, Fin-Volqa sinfinin Erzyan Mordva qrupuna daxildirlər. Erzyanlar əsasən Mordoviyanın şərqində, Mokşa və Sura çaylarının hövzəsində, həmçinin Volqa və Ağıdel çayları arasında ...

                                               

Rusiya əhalisi

Rusiya əhalisi - Rusiya ərazisində yaşayan sakinlərin tərkibi. 1 yanvar 2020-ci il tarixinə Rosstata görə, Rusiyada 146.745.098 daimi sakin var idi, ölkə əhali sayına görə dünyada 9-cu yerdədir. Rusiya dünya ölkələri arasında ölüm nisbətinə görə ...

                                               

Rusiya iqtisadiyyatı

Rusiya iqtisadiyyatı keçid mərhələsində kəskin dəyişikliklərə məruz qalmışdır. İnkişaf səviyyəsi xeyli aşağı düşübdür. Təsərrüfatın sahə strukturunda əsas yeri xammal hasilatı tutur. Təsərrüfatın strukturu sənayeləşmə dövründə hasilat sahələri he ...

                                               

Adıge iqtisadiyyatı

Sənaye məhsullarının həcmi dəyərinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmini 1.2 dəfə üstələyir. Adıge RF-nin subyektləri arasında üzüm şərabı 6-cı yer, emallıq ağac-oduncaq 7-ci yer, karton 9-cu yer, şəkər tozu 15-ci yer, tərəvəz şirələri və ...

                                               

Rusiyada təbii qaz

Rusiyada təbii qaz - Sovet İttifaqının dağılmasına baxmayaraq onun sələfi Rusiya yenə də böyük qaz potensiallı ölkə olaraq qalır. Kəşf olunmuş dünya qaz ehtiyatlarının 1/3-i hasilatının 20%-i onun payına düşür. Rusiya həm də nəhəng qaz ixracatçıs ...

                                               

Samsun-Ceyhan neft kəməri

Samsun-Ceyhan neft kəməri Samsun ilə Ceyhan arasında yaradılması istənilən neft kəməri. Qazaxıstan və Azərbaycandan gələcək nefti boğazlardan keçirtmədən Aralıq dənizinə endirmək hədəf alınıb. Hal-hazırda Samsun ilə Rusiya arasında Qaradənizin al ...

                                               

Nikolay Danilevski

Rus alimlərindən Nikolay Yakovleviç Danilevski 1822-1885 tərəfindən aparılan sivilizasiyaların təsnifatı 5 əsas amilə söykənirdi: vahid dil birliyi, siyasi müstəqillik, qarşılıqlı təsir, tədrici inkişaf mərhələləri və müxtəlif etnik köklərin birl ...

                                               

2S4 Tülpan

2S4 Tülpan, SSRİ istehsalı olan özüyeriyən minaatan qurğusu olub, 2K11 Krug ilə eyni quruluşa sahibdir. Lazer başlıqlı mərmilərdən, kimyəvi başlıqlı mərmilərdən və nüvə başlıqlı mərmilərdən atəş açmaq qabiliyyətinə malikdir. İstehsalçı: SSRİ İste ...

                                               

9K32 Strela-2

Strela-2” – Sovetlərin daşınan zenit raket kompleksidir. Kompleks üzərində çalışmalar SSRİ-də 1960-cı ildə başlayıb. Hökumətin 1968-ci il 10 yanvar tarixli qərarı əsasında" Strela-2” DZRK silahlanmaya qəbul edildi, sentyabrın 2-də isə" Strela-2M” ...

                                               

9K38 İqla

9K38 İqla Rusiya/Sovet istehsalı yer-hava tipi, daşına bilən zenit-raket kompleksi. Bu zenit-raket kompleksi düşmənin alçaqdan uçan hava hədəflərini məhv etmək üçün istifadə olunur. ABŞ tərəfindən SA-18 adlandırılır. İlk variantı 9K310 İqla-1 və ...

                                               

9M133 Kornet

9M133 Kornet - Rusiya istehsalı 2-ci nəsil tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksidir. Əsas məqsədi döyüş zamanı düşmən tanklarını sıradan çıxarmaqdır. Qiyməti yüksək olduğuna görə, hazırkı sistemləri tam əvəz etməmişdir. NATO kod adı AT-14 "S ...

                                               

AK-101

AK-101 – Rusiya istehsalı olan 5.56 mm-lik çapa malik avtomatdır. 1994-cü ildə Mixail Kalaşnikov tərəfindən yaradılmışdır. Silaha ayrıca olaraq optik nişangah, lazer və ya GP-30 qumbaraatanı əlavə edilə bilər. Lülə uzunluğu AK-101 avtomatlarında ...

                                               

AK-105

AK-105 – AK-74M avtomatlarının qısaldılmış bir karabina versiyası olub, AK-47 avtomatlarının dizayn xüsusiyyətlərinə malikdir və AK-74 avtomatlarının varisi hesab olunur. AK-102, AK-104 və AK-105 avtomatlarının fərqi yalnız müxtəlif çapa malik gü ...

                                               

AK-12

İjmaş” rəsmiləri Rusiya hərbi saytlarına verdikləri müsahibədə silahı belə təsvir edirlər:" AK-12" Kalaşnikov” avtomatlarının bütün ən yaxşı xarakteriskalarını özündə cəmləşdirir. Eyni zamanda konstruksiyasının sadəliyi, etibarlılığı, aşağı maya ...

                                               

AK-74M

AK-74M Mənası:rus. Автомат Калашникова 74 AK-74 Mодернизированный) Azərbaycanca: Avtomat Kalaşnikov 74 AK-74 Modernizasiyası), 1994-cü ildə Mixail Kalaşnikov tərəfindən yaradılmış avtomatdır. Kalaşnikov avtomatlarının AK modellərinin günümüzdəki ...

                                               

Xrizantema (TƏRK)

Xrizantema Rusiya istehsalı tank əleyhinə özüyeriyən raket kompleksidir. Xrizantema hazırkı və gələcək nəsil tanklarla, həmçinin helikopter və digər aşağı hündürlükdə uçuş həyata keçirə bilən hava hədəflərilə mübarizə aparmaq və onları məhv etmək ...

                                               

Kord (pulemyot)

Giliz: 12.7×108mm Kalibr: 12.7 mm Atəş sürəti: 650-750 mərmi/dəqiqə Mərminin çıxış sürəti: 860 m/s Təsirli məsafə: 2.000 m Bəsləmə sistemi: 50 mərmilik kəmər Nişangah: Dəmir nişangah Kord pulemyotu rusca: Корд, Rusiya istehsalı bir ağır pulemyotd ...

                                               

Kruq ZRK

2K11 Kruq – Sovet istehsalı daşınabilən hava hücumundan müdafiə sistemidir. İstehsal tarixi: 1957 Xidmətə girişi: 1965 İstehsalçı: SSRİ Konstruktor: Lyulev Novator Variantları: Krug, Krug-A, Krug-M, Krug-M1, Krug-M2, Krug-M3 Hədəfi məhv etmə uzaq ...

                                               

Mi-24

Mil Mi-24 Sovet İttifaqı və Rusiya tərəfindən istehsal olunan hücum və hərbi nəqliyyat helikopteridir. Pilotlar tərəfindən uçan tank adlandırılır. Digər adı isə, xarici görünüşünə görə "Timsah"dır. Mil Moskva Helikopter Zavodu tərəfindən istehsal ...

                                               

S-300

S-300 - uzun radiuslu zenit raket sistemidir. Seriyalı istehsalına 1975-ci ildə başlanmışdır. 1978-ci ildə sistemin sınağı başa çatır. 1979-cu ildən ilk S-300 hərbi polku xidmətə götürülmüşdür. S-300 zenit raket sistemi ZRS radiolokatorlu axtarış ...

                                               

Ştora-1 (aktiv müdafiə sistemi)

Ştora-1 - tanklar üçün tank əleyhinə idarəolunan raketlərin lazer təyinedicisini və lazer məsafəölçəninin sistemini pozmaq üçün hazırlanmış elektro-optik aktiv müdafiə sistemi və ya dəstidir. Sistem Rusiyanın T-80 və T-90 seriyalı tanklarına və U ...

                                               

Əliş Kərəmli

Əliş Kərəmli və ya Şamaxılı Alis - Rus Sovet yazıçısı Sergey Borodinin "Dmitri Donskoy" tarixi romanında əsas personajlarından biri; XIV əsrin sonunda Moskva kremlinin ilk daş divarlarının tikilməsinə rəhbərlik edən şamaxılı memar-inşaatçı kimi t ...

                                               

Serbiya əhalisi

Serbiyada əhalinin siyahıya alınması 10 ildən bir aparılır və Serbiya Respublikasının Statistika Təşkilatı tərəfindən təşkil edilir. Serbiya Krallığı ilk dəfə əhalinin siyahıya alınmasını 1834-cü ildə həyata keçirmişdir; bunu 1841, 1843, 1846, 18 ...

                                               

Serbiya valaxları

Serbiya valaxları - Serbiya ərazisində yayılmış milli azlıqlardan biri. Serbiya valaxları balkan-roman dil ailəsinə daxil olan Arumınlar, Melqenitlər, istrorumınlar, rumınlar və Moldovanlarla qohum xalqlardır. Əsasən Serbiya ərazisində yayılmışla ...

                                               

Serbiyada kənd təsərrüfatı

Serbiyada kənd təsərrüfatı - Əvvəlki kimi 12 milyard avroda ixracın illik potensialı ilə Serbiya iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Kənd təsərrüfatı sahələrinin ümumi ərazisi 6.12 milyon hektardan çoxdur. Kənd təsərrüfatı istehsalı ən məhsuldar ol ...

                                               

Sinqapur əhalisi

Sinqapur əhalisi - 5.535 milyon nəfərdir. Sinqapur ərazisində həmçinin xeyli avropalılar və diğər qitələrdən olan millətlərin nümayəndələr var.

                                               

Slovakiya əhalisi

Slovakiya ərazisində yayılmış milli azlıqlar arasında macarlar üstünlük təşkil edir. Onlar əsasən ölkənin cənubunda yayılmışlar. İki rayonda isə əhalinin böyük hussəsini təşkil edirlər. Ümumi əhalinin isə 9% təşkil edirlər. Macarların sıx yaşadığ ...

                                               

Slovakiya iqtisadiyyatı

XX əsrin 90-cı illərində Slovakiyada iqtisadi sistem dəyişikliyi baş vermişdir. Belə ki, Çexoslovakiyanın dağılması ilə daha çox inkişaf etmiş vəziyyətdə olan Çex Respublikasından ayrılması nəticəsində qardaş ölkədən mal və pul axınının əhəmiyyət ...

                                               

Kia Motors Slovakia

Kia Motors Slovakia - Koreyanın Kia Motors şirkətinə məxsus olan avtomobil zavodu. Avtomobil zavodu Slovakiyanın Jilina şəhərində yerləşir. Zavodun tikintisinə 2004-cü ilin oktyabrında başlanılmışdır. Artıq 2005-ci ilin dekabrında tikinti işləri ...

                                               

Suriya əhalisi

Suriya Mərkəzi Statistika Bürosunun rəsmi "əhali saatı"na görə 22 sentyabr 2015–ci il tarixinə ölkə əhalisinin sayı 23.394.783 nəfər təxmin edilir. Ancaq digər mənbələrdə göstərilən məlumatlar fərqlidir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Ümumdünya faktla ...

                                               

Suriya iqtisadiyyatı

İstiqlaliyyətini 1943-cü ildə əldə etsə də, Suriya ancaq II Dünya müharibəsindən sonra müstəqil siyasi və iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoydu. Milli və iqtisadi müstəqilliyinin ilk illərində Suriya Yaxın və Orta Şərqdə kapitalizm münasibətləri hə ...

                                               

Suriya funtu

Suriya funtu və ya Suriya lirəsi - Suriya respublikasının pul vahidi. Suriya Mərkəzi Bankı tərəfindən buraxılır. 1 funt 100 quruşa bölünür, baxmayaraq ki, artıq quruş tədavülə çıxardılmır. 1958-ci ilə qədər əsginasların ön tərəfi ərəb, arxa tərəf ...

                                               

Suriyada neft sənayesi

Suriyada neft sənayesi - Suriyada XX əsrin əvvəllərində başlayaraq inkişaf edən və Suriya Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rolu olan sahə. Beynəlxalq Valyuta Fondunun verdiyi məlumata görə Suriyada vətəndaş müharibəsi başlamazdan ...