Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20
                                               

Aşıq Alı

Aşıq Alı 1801-ci ildə Göyçə mahalının Qızılvəng kəndində dünyaya gəlib. 16-17 yaşlarından aşıqlıq etməyə başlayıb və qısa zaman içində məşhurlaşıb. Çoxlu sayda şagirdi olub. Onlardan ən tanınmışı XIX əsr Azərbaycan aşıq şerinin tanınmış nümayəndə ...

                                               

Kenesarı xan

1802-ci ildə anadan olmuş Kenesarı Qasım Xan oğlunun adını və soyadını qaynaqlarda Kine Sarı Sultan, Kenesarı Qasımov kimi də yazırlar. O, məşhur Qazax xanı Abılay xanın nəslindəndir. Kazan xanlığını və Həştərxan xanlığını işğal edən Rusiya sərhə ...

                                               

Mirzə İbrahim bəy Səba

Mirzə İbrahim bəy Səba 1801-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxuyub dini və dünyəvi elmlərə yiyələnmişdi. Savadlı olduğundan dolayı "mirzə" ünvanı daşıyırdı. Müəllimliklə məşğul idi. Gözəl tə ...

                                               

Ogüst Valras

Ogüst Valras, Monpelye – 18 aprel 1866, Pau) - Fransa iqtisadçısı və məktəb direktoru. Görkəmli riyaziyyatçı Leon Valrasın atasıdır.

                                               

Konstantin Belyavski

Konstantin Belyavski, 1802-ci ildə Vilenski quberniyasında zadəgan ailəsində anadan olmuşdur. 1817-ci ilin yanvarın 8-də kiçik gizir rütbəsi ilə Pavlov alayında xidmətə başladı. 1821-ci ilin iyulun 13-də poruşik rütbəsi ilə Volın alayına köçürüld ...

                                               

Məhəmbət Ütəmisov

Məhəmbət Ütəmisov - 1836 - 1837-ci illərdə ruslara qarşı qaldırılmış üsyanın başçılarından biri, şair.

                                               

Mir Həmzə Nigari

Mir Həmzə Seyid Nigari Qarabaği təkkə-təsəvvüf ədəbiyyatının nümayəndəsi, nəqşibəndi şeyxidir. Qarabağ xanlığının Bərgüşad mahalının indiki Laçın rayonunun Cicimli kəndində 1805-ci ildə dünyaya gəlmiş Qarapapaq türklərindəndir. Atası Mir Paşa tür ...

                                               

Mirzə Haqverdi Səfa

Mirzə Haqverdi Səfa 1805-ci ildə Şuşa şəhəridə doğulmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Mir Möhsün Nəvvab onun haqqında yazır: "Mərhum Mirzə əlinin oğludur ki, sabiqdə Şuşa qazisi idi. Mirzə Haqverdi ziyadə dəqiq ...

                                               

Mirzə Mehdi Naci

O, 1805-ci ildə Gəncədə doğulmuşdur. "Divani-hikmət"in fəalüzvlərindən olan Naci dövrünün tanınmış şairi, xalq təbabətini gözəl bilən həkimi həm də mahir həkkak-xəttatı olmuşdur. Onun hazırladığı gözəl ornamentli qəbir daşları indi də Gəncə qəbir ...

                                               

Molla Əli Kənni

Miladi XIX əsrdə yaşamış nüfuzlu alimlərdən biri də Ayətullahül-üzma Şeyx Əli Kənni vəf. 1888 idi. Ayətullah Kənni Nəcəfdə mükəmməl dini təhsili aldıqdan sonra vətəni İrana qayıdıb Tehranda məskunlaşmışdı. Müasirləri onu yüksək səviyyəi müctəhid, ...

                                               

Mixail Həmid bəy Şervaşidze

1806-cı ildə Georgi Səfər bəy Şervaşidze və Tamara Dadianinin ikinci oğlu olaraq dünyaya gəldi. Doğularkən adı Həmid idi. Ubıx knyaz ailəsi Berzeklər sülaləsi tərəfindən böyüdüldü. Daha sonra atası tərəfindən xristian edilərək Mixail adını qəbul ...

                                               

Nəsrulla xan

Seyid Nəsrullah Bahadur xan ibn Heydər xan Manqıt 1806-cı ildə Buxara şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl ailə təlim-tərbiyəsi almışdı. 15 yaşından başlayaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə başlamışdı.1821-ci ilin yazından başlayaraq Buxara əmirliyin ...

                                               

Bəzmialəm Sultan

Bəzmialəm Sultan ağıllı, tədbirli, şəfqətli və alicənab bir qadın olmuş, oğlunu və digər saray əhlini göstərişdən uzaq tutmağa çalışmışdır. Dövlət idarəsində qazandığı nüfuza baxmayaraq rüşvət və iltimasdan uzaq durmuşdur. Ancaq vəfatından sonra ...

                                               

Con Conson

Con Conson və ya 1878) - qotik üslubunda dini tikililər və kilsələr üzrə ixtisaslaşmış ingilis memar. Mülki mühəndis olan Ser Con Kelk tərəfindən maliyyələşdirilən evləri və ictimai binaları inşa etmək üçün Consona həvalə edilirdi. Conson daha ço ...

                                               

Hüseyn bəy Köçərlinski

Hüseyn bəy Əhməd bəy oğlu 1808-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Qarabağ atlı alayında praporşik rütbəsində qulluq etmişdi. Rus və şərq dillərini mükəmməl bilirdi. Ədəbiyyatla maraqlanırdı. Qarabağın böyük mülkədarla ...

                                               

Məhəmmədəli xan (Kokand xanı)

Atası Ömər xan 1822-ci ildə xəstələnib öldüyü zaman, taxtına o zamanlar 15 yaşlarında olan Məhəmmədəli xan Madali oturmuşdur. Atası kimi adil və dindar bir hökmdar olan Məhəmmədəli xana, Kokand xalqı muadil vəya Məhəmmədəlinin qısaltması olarak" ...

                                               

Dioqo Alves

Dioqo Alves - ispan əsilli porqtuqaliyalı seriyalı qatil. 1836-1840-ci illər arasında yetmiş nəfəri öldürdü. Onun törətdiyi cinayətlər hamısı Aqua Livres su kəməri ərazisindəydi və bununla da" Su kəməri cinayətkarı” adını qazandı. 19 fevral 1841- ...

                                               

Mirzə Nəbi Qayıbzadə

Mirzə Nəbi əfənd Qazax distansiyasının Salahlı kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Mirzə Nəbi Qayıbzadə XIX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan şairlərdn biri. Abbas ağa Nazir in atasıdır.

                                               

Molla Nəfəs

Molla Nəfəs 1810-cu ildə TürkmənistanınhorasaninSerahs ilcesinde Saragt ilcesinde dunyaya geliyor. Bu uşaq ilk təhsilini dövrünün ziyalı sənətkarlarından olan atası Qədirverdinin evində açdığı məktəbdə alır. Sonra Mәrvdә məşhur pedaqoq kimi tanın ...

                                               

Pərtəvniyal Sultan

Validə Pərtəvniyal Sultan digər yandan böyük həcmli xeyir işləri görmüşdür. İstanbul, Yenişəhər və Bursada olan ucsuz-bucaqsız əraziləri, ipək fabriki, təsərrüfat əraziləri, buxar gücüylə çalışan dəyirmanları və digər mülklərindən gələn gəlirləri ...

                                               

Qasım bəy Hacıbababəyov

Qasım bəy Hacıbababəyov 1812-ci ildə Şamaxı şəhərinin Sarıtorpaq məhəlləsində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra qəza məktəbində oxumuşdu. Atası və böyük qardaşı Səməd bəy kimi memar idi. 1848-ci ildən Şamaxı quberniya ...

                                               

Mehmed Rüşdü Paşa

Mehmed Rüşdü Paşa Mehmed Rüşdi Paşa Osmanlı islahatçısı və dövlət xadimi idi. Beş ayrı müddət ərzində Osmanlı İmperiyasının Böyük Vəziri olmuşdur. Ondan əvvəl bu vəzifəni Midhat Paşa yerinə yetirmişdir. Mehmed Rüşdi Paşa Tanzimatın qızğın tərəfda ...

                                               

Molla Əli Qarabaği

Molla Əli Molla Kəlbəli oğlu 1811-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra Təbriz şəhərində mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Təhsilini tamamlayandan sonra doğma yurduna dönmüş, Şuşa şəhərində "Cümə ...

                                               

Əbülqasim Nəbati

Seyid Əbülqasim Nəbati - XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsi. Həyat və yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif ziddiyyətli fikirlər var.

                                               

Əhməd Hüseynzadə

Şeyx Əhməd Salyani və ya Əhməd Hüseynzadə - azərbaycanlı ilahiyyatçı alim; Qafqaz müsəlmanlarının III şeyxülislamı. Qafqaz müsəlmanlarının I şeyxülislamı Məhəmmədəli Hüseynzadənin oğlu, mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadənin babasıdır.

                                               

Həsən bəy Ağalarov

Həsən bəy 1812-ci ildə Tiflisdə zadəgan ailəsində anadan olub. O, 1830-cu ildə kadet korpusunu bitirdikdən sonra Qafqaz müsəlman-süvari polkunda xidmət edir. Az sonra bölük komandiri Həsən bəy Ağalarovun fərasəti və hərbi işdəki nizam-intizamı ge ...

                                               

Kürəkən Mehmed Əli Paşa

a.mlf., Nuhbetü’l-vekāyi‘, İstanbul 1290, s. 81, 85, 120; É. A. Thouvenel, Nicolas Ier et Napoléon III, Paris 1891, s. 97-98, 141-146; İbnülemin, Son Sadrıazamlar, I, 9, 59-61, 63-73; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî haz. Nuri Akbayar, s.nşr. Seyi ...

                                               

Mehmed Əmin Paşa

Mehmed Əmin Paşa - Sultan Əbdülməcid və Sultan Əbdüləziz səltənətlərində 3 dəfə - ümumilikdə 1 il 9 ay 9 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Mehmed Əmin Əli Paşa

Mehmed Əmin Əli Paşa - Sultan Əbdülməcid və Sultan Əbdüləzizin səltənətlərində 5 dəfə - ümumlikdə 8 il 4 ay 7 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Rəhim bəy Uğurlubəyov

Rəhim bəy Uğurlu bəy oğlu 1814-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl təhsil görmüşdü. Rəhim bəy rus ordusunda xidmət еtmişdi. Varşavada olmuşdu. Süleyman xan Şəkinski ilə birlikdə cəbhədə olmuşdular. Yaxın dost idilər. 1839-cu ilin okty ...

                                               

Tahirə Qürrətüleyn

Tahirə "pak", "təmiz" deməkdir Qürrətüleynin "göz bəbəyi" əsl adı bəzi mənbələrə görə Zərrintac, bəzilərinə görə Fatimə, künyəsi Ümmü Səlimə olmuşdur. Qürrətüleyn 1818-ci ildə İranın Qəzvin şəhərində anadan olub, Hacı Molla Məhəmmədsaleh Bərəğani ...

                                               

Mirzə Əbu Turab Axundzadə

Azərbaycan tarixində dərin hörmət və rəğbət bəslənən böyük din xadimlərindən biri də görkəmli şəxsiyyət Axund Mirzə Turab Axundzadədir. 1817-ci ildə Bakıda İçəri şəhərdə tanınmış ruhani ailəsində dünyaya göz açmışdır. Onun əsl adı bizə məlum deyi ...

                                               

Pyotr Zaxarov Çeçenes

Pyotr Zaxarov Çeçenes - Rusiyalı çeçen rəssam. Onun XIX əsrdə çeçenlər içərisindəki tək rəssam olduğu düşünülür.

                                               

Şeyx İbrahim Qüdsi

Şeyx İbrahim Şeyx Həsən oğlu 1816-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Müəllim işləmişdi. Şeyx İbrahim şair idi. Naseh təxəllüsü ilə şer yazırdı. Sonra Qüdsi təxəllüsü işlətməyə ba ...

                                               

Abdulla xan (Xivə xanı)

Məhəmmədəmin xanın yerinə keçən Abdullah xan Mart-sentyabr 1855 yeni bir ordu ilə türkmənlər üzərinə yürüdüysə də aparılan savaşda yenilərək öldürüldü və Xivə xanlığı türkmənlər üzərindəki hakimiyətini itirdi. Xivə xanlarının Türkmənlərlə uğraşma ...

                                               

Mahmud Nədim Paşa

Mahmud Nədim Paşa - Sultan Əbdüləzizin səltənətində 2 dəfə - ümumlikdə 1 il 7 ay 11 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı. Rusyönümlü siyasəti səbəbilə "Nədimov" ləqəbi qazanmışdır.

                                               

Hüseyn Avni Paşa

Hüseyn Avni Paşa - Sultan Əbdüləziz və V Murad səltənətlərinin səltənətində 1 il 2 ay 11 gün sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamı.

                                               

Mir Mehdi Xəzani

Mir Mehdi Mir Həşim bəy oğlu 1819-cu ildə Qarabağın Bərgüşad mahalının Məmər kəndində anadan olmuşdu. Ibtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Öz kəndlərini İbrahimxəlil xan Cavanşir nəsilbənəsil onların uruğuna bağışlam ...

                                               

Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri

Dərbənd şairlərindən ən məşhuru Mirzə Məhəmməd Tağı ibnül-mərhum İbrahim və "Qumri" təxəllüsdür. Qumri əslən Dərbəndlidir və bu şəhərdə hicri tarixi ilə 1235-ci ildə dünyaya gəlib. Qumri səğir sinnindən məktəbə qoyulub, öz zehnü fərasəti sayəsind ...

                                               

Mirzə Məmmədqulu Təbib

Mirzə Məmmədqulu bəy Molla Həsən bəy oğlu 1819-cu ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Atasının vəfatından sonra anasının və əmisinin himayəsində böyümüşdü. Anası oxumağa həvəsini görüb, onu İsfahana göndə ...

                                               

Batıray Omarla

Omarla tərcümədə - Ömərin oğlu Batıray 1831-çi ildə Dargin rayonunun Urax kəndində Dağıstan Respublikasının indi Sergokalinsky rayonu, darginets milliyyətində anadan olmuşdur. Şairin atası Ömər sağlamlığı və cəsarəti ilə seçilirdi. Bir sıra halla ...

                                               

Ələkbər bəy Topçubaşov

Əlimərdan bəyin atası Əliəkbər bəy isə hərb sənətinə üstünlük vermiş, çar ordusunda hərbi xidmətə qəbul olunmuş və podporuçik rütbəsində xidmət etmişdi. Sankt-Peterburq Mərkəzi Tarix Arxivində saxlanan sənədlərdən aydın olur ki, Əliəkbər bəy 1820 ...

                                               

İsmayıl ağa Kəngərli

İsmayıl ağa Novruz ağa oğlu Kəngərli - polkovnik, Bəhruz Kəngərlinin ana babası. 1831-ci ildə yazılan kameral siyahıdan məlum olur ki, İsmayıl ağa 1820-ci ildə Naxçıvanda doğulub. İsmayıl ağanın anası Səkinə xanım I Ehsan xanın qardaşı Fərəc ağan ...

                                               

Aşıq Ələsgər

Aşıq Ələsgər 1821-ci ildə Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində anadan olmuşdur. Atası Alməmməd kəndin hörmətli şəxslərindən sayılırdı; əsas məşğuliyyəti dülgərlik idi. Eyni zamanda, bədahətən söz demək, şeir qoşmaq istedadı vardı. Ara-sıra qoşma, bay ...

                                               

Dorji Banzarov

Dorji Banzarov əslən buryat-kazaklardandır. 1822-ci ildə anadan olmuşdu. Atası təqaüdə çıxmış kazak əllibaşısı Banzar Borxonov idi.1833-cü ildə Ataman-Nikolayev məktəbini bitirmişdi.1835-ci ilin sentyabr ayına kimi hərbi məktəbi tamamlamışdı. Hər ...

                                               

Hacı Rəhim ağa Dilbazov

Hacı Rəhim ağa Dilbazov 1857 ildə Hacca gedib, İstambul şəhərində Naqşibəndi şeyxlərindən mövlana Mir Həmzə Nigariilə görüşübdür. Mir Həmzə Nigari Hacı Rəhim ağa Dilbazovun atası Allahyar ağa ilə dostluğu varmış.Qazax şairlərinin mötəbər və müqtə ...

                                               

Mirzə Sadıq Piran

Mirzə Sadıq İmanxan oğlu 1822-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Əslən Dizaq mahalının Rəfəddinli kəndindəndir. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyı ...

                                               

Sezar Frank

"Panis Angelicus" sung by Saint Philips Boys Choir soloists Jaymi Bandtock & Sam Harper Biography Arxivləşdirilib 2006-10-16 at the Wayback Machine at Decca Classics International César Franck Society alm. and fr. César Franck at Naxos LOrganiste ...

                                               

Ağa bəy Yadigarov

Əldə olan sənədlərə əsasən, Ağa bəy Yadigarov 1823-cü ildə Gürcüstanda doğulub. Sankt-Peterburq gimnaziyasına 1837-ci ildə daxil olub. 1844-cü il iyun ayınadək ümumi əsaslarla gimnaziya nəzdindəki pansionda tərbiyə alıb. Uzun yazışmalardan sonra ...

                                               

Əhməd Vəfik paşa

Əhməd Vefik Paşa - məşhur Osmanlı dövlət xadimi, diplomat, dramaturq və Tanzimat dövrü tərcüməçisi idi. O, statesman, diplomat, playwright and translator of the Tanzimat period. He was commissioned with top-rank governmental duties, including pre ...