Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185
                                               

Ottilyen boğazı

Ottilyen boğazı boğaz Sek adasını Yeni Qvineya adasından ayırır. Boğaz 1882 - 1885-ci illərdə Skobelev gəmisində dövrü dünya səyahətinin iştirakçısı olmuş miçman Vladimir Sarıçevin şərəfinə adlandırılır. O ilk avropalı idiki Sey adasını Yeni Qvin ...

                                               

Karsibur adası

Karsibur adası - Baltik dənizinə daxil olan Şesin körfəzində yerləşən ada. Ada Polşanın Qərbi-Pomor voyeyodinasına daxildir. Körfəzin şimalında yerləşir. Cənubda isə Volin adasından Svina çayı ilə ayrılır. Bir zamanlar Uzedom adasının bir hissəsi ...

                                               

Jives gölü

Jives gölü, həmcinin Jives su anbarı olaraq tanınır və ya Tresna su anbarı - Polşanın Jives şəhəri yaxınlığında, Sola çayının yatağında təşkil olunmuş su anbarı. Su anbarı Kiçik Beskidlər silsiləsi ilə Jives çökəkliyi arasında yerləşir. 1966-cı i ...

                                               

Solina gölü

Göl su anbarı 1968-ci ildə Solina bəndinin inşasından sonra formalaşmışdır. Bənd San çayının üzərində tikilib. San çayı Vislanın sağ qoludur. Gölün ümumi sahəsi km²-dır. Toplam 472 000 kub metr su tutumuna malikdir. Bu göstəricisinə görə Solina P ...

                                               

Madeyra

Madeyra - Atlantik okeanında, Portuqaliyadan 1000 kilometr, Afrikadan 500 kilometr məsafədə olan Portuqaliyaya məxsus ada. Arxipelaq iki məskunlaşmış: Madeyra və Portu-Santu və iki az məskunlaşmış Desertaş adası və Selvenş adasından ibatərdir. So ...

                                               

Bennett adası

Bennett adası - De-Lonq adaları qrupuna daxil olan Şərqi Sibir dənizində yerləşən ada. Rusiyaya məxsus olan ada Yeni Sibir adalarının şimal-şərqində yerləşir. Adanın sahəsi 150 km², ən hüündür nöqtəsi 426 metr təşkil edir. İnzibati cəhətdən Saxa ...

                                               

Rusiya adalarının siyahısı

Rusiya mövcud dörd okeandan üçünə məxsus adalara malikdir. Adaların ümumi sayı və sahəsi haqqında rəsmi məlumat yoxdur. Siyahıda Atalntik, Şimal Buzlu və Sakit okeana, onların kənar və daxili dənizlərinə aid, eləcədə daxil su hövzələrində olan ad ...

                                               

Başqırdıstan coğrafiyası

Başqırdıstan iqtisadiyyatı - Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasının coğrafiyası. Başqırdıstan Respublikası Asiya ilə Avropanın birləşdiyi bir bölgədədir. Respublika Cənubi Uraldan qərbə doğru, Belaya və Kama çaylarına qədər uzanır. C ...

                                               

Başqırdıstanın torpaq örtüyü

Başqırdıstanın torpaq örtüyü - yetərincə müxtəlifdir. Uralönünün şimalında çimli-podzollaşmış torpaqlarda cökə, bəzən də palıd və ağcaqayın qarışığı olan küknar-ağ şam qarışıq meşələri yayılmışdır. Cənuba getdikcə bunlar tünd-boz meşə və çimli-ka ...

                                               

Başqırdıstanın ucqar nöqtələri

Respublikanın ən ucar nöqtəsində abidə ucaldılmışdır. Abidə 12 oktyabr 2017-ci ildə Rusiya Coğrafiya cəmiyyətinin Başqırdıstan Respublikasındakı bölməsi tərəfindən açılmışdır. Eynilə respublikanın qərb nöqtəsində də bu cür abidə ucaldılmışdır. Ab ...

                                               

Cənubi-Ural qoruğu

Cənubi-Ural dövlət təbiət qoruğu - Başqırdıstanın Belores rayonunda, qismən isə Çelyabinsk vilayətinin ərazisində yerləşən dövlət təbiət qoruğu. Qoruq Sovet İttifaqı Komissiyasının və SSRİ Nazirlər Şurasının № 487 - 152 qərarları ilə 19 iyun 1978 ...

                                               

İrqanay su anbarı

İrqanay su anbarı - Rusiyanın Dağıstan Respublikasında yerləşə süni su hövzəsi. Su anbarı Avar Göysu çayı üzərində İrqanay SES tikilməsi nəticəsində yaranmış. İrqanay su anbarı Unsuqul rayonu ərazisinə aiddir. Su anbarı sahillərində Şamilkala qəs ...

                                               

Kezenoyam gölü

Kezenoyam - Dağıstan ərazisində yerləşən uçqun və ya tıxac göl. Göl Dağıstanın Botlix rayonu ilə Çeçenistan Respublikasının Vedeno rayonu sərhəddindədir. Kezenoyam gölü Sulak çayı hövzəsinə daxildir. Regional əhəmiyyətli hidroloji abidə hesab olu ...

                                               

Noqay çölü

Noqay çölü - Terek və Kuma çayları arasında, Şimali Qafqaz ərazisində meşə örtüyünə sahib olmayan quru və düzən əraziyə sahib çöl. Ərazi Dağıstan, Çeçenistan, Stavropol diyarı ərazisində yerləşir. Çölün adı noqayların adı ilə bağlıdır. Bitki örtü ...

                                               

Samur deltası

Samur deltası - Azərbaycan və Rusiya sərhəddində yerləşən delta. Delta Samur çayının məsəbində formalaşmışdır. Delta unikal fiziki-coğrafi rayonu əmələ gətirir. Xəzər dənizinin sahil boyun ərazidə subtropik meşə əmələ gəlmişdir. Samur deltasının ...

                                               

Terek deltası

Terek deltası 4 000 - 6 000 km² ərazini əhatə edən massivdən ibarətdir. Bu sahənin 500 km² irriqasiya bölgəsidir. Böyük əhəmiyyətə malikdir. Delta Karqalin stanisasından başlayır. Deltada kəskin eniş 56 metrdir. Bölgənin böyük hissəsini göllər, t ...

                                               

Aldan qalxanı

Aldan qalxanı – Uzaq Şərqdə, Sibir platformasının cənub-şərq hissəsində Kembriyə qədərki kristallik özül çıxıntısı. Əsasən, Aldan yaylası ilə üst-üstə düşür. Aldan qalxanı güclü dislokasiyaya və metamorfizmə uğramış, qranit intruziyaları ilə yarı ...

                                               

Böyük Arktik qoruğu

"Böyük Arktik" dövlət təbiət qoruğu" - federal əməmiyyətli elmi-araşdırma, təbiət qoruma, ekoloji xüsisiyyətləri özündə birləşdirən qoruqdur. Qoruğun yaradılması təbii şəraitdə ətraf mühütin sərbəst inkişaf xüsusiyyətlərini araşdırmaq, bu zaman a ...

                                               

Dağıstan Dövlət Təbiət Qoruğu

Dağıstan Dövlət Təbiət Qoruğu - Dağıstan Respublikasında, Xəzər dənizinin şimal qərb sahilindədir. Sahəsi 190 km². 1987-ci ilin 09 yanvarında Qızlar körfəzi sahəsinin və nadir təbiət törəməsi Sarıqum barxanının qorunması və öyrənilməsi məqsədilə ...

                                               

Həştərxan qoruğu

Həştərxan qoruğu çayın deltasının nadir təbii kompleksinin mühafizəsi və ilk növbədə burada su quşlarının qışlaması və yuvalaması, onların tüləmə yerlərinin qorunması məqsədilə yaradılmışdır. Həştərxan qoruğu vətəkə balıqlarının təbii çoxalmasınd ...

                                               

Katun Dövlət Təbiət Qoruğu

Katun biosfer qoruğu - Rusiyanın dövlət təbiət qoruğu. 2000-ci ilin yanvarından biosfer statusunu almışdır. Qoruq 25 iyun 1991-ci ildə yaradılımış və Mərkəzi Altayın yüksək dağlıq ərazisində yerləşir. Sahəsi - 151 664 hektardır. Qoruğun idarə mər ...

                                               

Komandor qoruğu

Komandor dövlət təbiət qoruğu - 23 aprel 1993-ci ildə yaradılmışdır. Qoruq dörd əsas adanın sahəsində qurulmuşdur - Mednı, Beqinqa, Ariy kamen və Toporkov, üstəlik 60 kiçik ada. Qoruğun ərazisinə Berinq dənizi və Sakit okeanın şelf əraziləridə da ...

                                               

Pleystosen parkı

Pleystosen parkı - Saxanın şimal-şərqində, Kolıma çayının aşağı axarlarında, Şimal Buzlu okeandan 150 km cənubda yerləşən yasaqlıq. Yasaqlıq Çerski qəsəbəsindən 30 km cənubdadır. Pleystosen parkının yaradıcısı və elmi rəhbəri rusiya ekoloqu Serge ...

                                               

Rusiyada təbiət qoruqlarının siyahısı

Rusiya qanunlarına uyğun olaraq, dövlət təbiət qoruqları təbii proseslərin və hadisələrin təbii gedişatını, bitki və heyvan dünyasının genetik fondunu, bitki və heyvanların müəyyən növlərini və icmalarını qorumaq və öyrənmək məqsədi ilə federal ə ...

                                               

Sayano-Şuşensk qoruğu

Sayano-Şuşensk qoruğu - Sayano-Şuşensk su anbarının təsir zonasında Yenisey çayının sol sahilindəki Krasnoyarsk vilayətinin cənubundakı Qərbi Sayanın əlçatmaz bir ərazisindəki bir qoruq. Sahə 3904 km²-dir. Relyefi dağlıqdır, hündürlüyü 500 ilə 27 ...

                                               

Ust-Lena Dövlət Təbiət Qoruğu

Ust-Lena Dövlət Təbiət Qoruğu - Lena çayı Deltasında və Xaraulax silsiləsinin şimal hissəsinin qərb yamacında, Saxa Respublikasının Bulun ulusunun ərazisində yerləşən təbiət qoruğu. 18 dekabr 1985-ci ildə təşkil edilmişdir. Qorunan ərazinin ümumi ...

                                               

Visim qoruğu

"Visim Biosfer Qoruğu" - Rusiya Federasiyasının Sverdlovsk vilayəti ərazisində yerləşən dövlət təbii biosfer qoruğu.

                                               

Qorki parkı

Qorki parkı - Moskvanın ən böyük və ən məşhur ictimai parklarından biri. Parkın ilk hissəsi 1923-cü ildə bu bölgədə Ümumrusiya Kənd Təsərrüfatı Sərgisi ÜKTS təşkil edildikdən sonra ortaya çıxdı, onun planlaşdırılması memar Konstantin Melnikov tər ...

                                               

Qorki parkı (Taqanroq)

30 iyun 1806-cı ildə Taqanroq valisi baron Baltazar von Kampenqauzenmim əmri ilə Taqanroqun "Kimya bağı" və "botanika bağı" üçün ilk ağaclar əkildi. 1825-ci ildə Rusiya imperatoru I Aleksandr və imperatriça Elizabet Alesseyevna şəhərdə olduqları ...

                                               

Zaryadye parkı

"Zaryadye" parkı - 2006-cı ildə yıxılan Rusiya Otelinin yerində yaradılan eyni adlı Moskva tarixi rayonunda bir obyekt. Çin Şəhəri keçidində, Varvarka Küçəsi və Moskvoretskaya Bürosu arasında 13 hektar ərazidə yerləşir. Park, Prezident Vladimir P ...

                                               

Ulaqan rayonu

Ulaqan rayonu Pazırıq mədəniyyətinin beşiyidir. Altay diyarında e.ə. V-III əsrlərdə dəmir dövrünə aid arxeoloji tapıntılar hesab edilən pazırıq kurqanları əsas etibarı ilə ağacı, dəri, parça, gön, xəz, metalı və insan və at cəsədlərini əhatə edən ...

                                               

Altay Respublikası

Altay Respublikası - Rusiya Federasiyasının tərkibində olan muxtar türk ərazi. Qərbi Sibirin cənub-şərqində, Cənubi Sibirin ən yüksək dağlıq sahəsində yerləşir. Sibir federal dairəsinə daxildir. Paytaxtı Qorno-Altaysk şəhəridir. İnzibati cəhətdən ...

                                               

Başqırdıstan

Respublikanın ərazisi 143.9 min kvadrat kilometrdir. Ural dağlarının cənubu və bu civardakı düzənlikləri əhatə edir. Perm diyarı şimal Tatarıstan respublikası qərb Sverdlovsk vilayəti şimal-şərq Çelyabinsk vilayəti şimal-şərq/şərq/cənub-şərq Udmu ...

                                               

Xakasiya

Xakasiya - Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri. Sibirin cənubunda, Altay dağları və Yenisey çayı ətrafında və Altay Respublikasının şimalında yerləşən Xakasiya Rusiya Federasiyasına bağlı muxtar bir cümhuriyyətdir. Xakasiya ərazisimdən dünya ...

                                               

İnquşetiya

1810-cu ildə İnquşetiya Rusiya İmperiyasının tərkibinə daxil olur. 1924-cü ildə İnquş Muxtar vilayəti yaradılır və 1934-cü ildə Çeçen Muxtar vilayəti ilə birləşir. 1944-cü ildə Çeçen-İnquş Muxtar vilayəti ləğv edilir, əhalisi köçürülür. Muxtar ər ...

                                               

Kabarda-Balkariya

Kabarda-Balkar Respublikası, Kabarda-Balkariya - Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri. Şimali Qafqazda, Böyük Qafqaz sıra dağlarının şimal ətəklərində, şimalında Rusiya Federasiyası, şərqində Şimali Osetiya, cənubunda Gürcüstan, qərbində Qara ...

                                               

Kalmıkiya

Kalmıkiya - Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri. Paytaxtı Elista şəhəridir. Kalmıkiya Avropada buddizmin ən çox ibadət edildiyi yerdir.

                                               

Krım Respublikası

Krım Respublikası - Rusiyanın tərkibində, eyniadlı yarımadada yerləşən muxtar respublika. Lakin dünya ölkələri və BMT Krımı Ukrayna ərazisi kimi tanıyır. Paytaxtı Simferopol şəhəridir.

                                               

Qaraçay-Çərkəz Respublikası

Qaraçay-Çərkəz Respublikası - Rusiya Federasiyasının tərkibində inzibati subyekt, Şimali Qafqaz Federal dairəsinin tərkibinə daxildir.

                                               

Respublika (Rusiya)

Rusiya konstitusiyasına görə, Rusiya Federasiyası 85 bərabərhüquqlu subyektdən ibarətdir ki, bunun da 22-si respublikadır. Respublikalar Rusiyanın faktiki ərazisinin 28.55% -ni əhatə edir və ölkə əhalisinin 17.95% -i onlarda yaşayır. Respublika, ...

                                               

Civırkuy bərzəği

Civırkuy bərzəği - əvəz olunmaz, az miqdarda bataqlaşmış, uzunluğu 20 km, eni 8 – 18 km arası olan quru parçası. Svyatoy yarımadasını materiklə bieləşdirir. Civırkuy körfəzi bəzəğin şimalında, Barquzin körfəzi isə cənub-qərbində onun sahillərini ...

                                               

Karel bərzəxi

Karel bərzəxi - Fin körfəzi və Ladoqa gölü arasında yerləşir. Bərzəxin cənub sərhəddi Neva çayı, şimal sərhəddi isə Vıborq şəhəri ərazidindən keçir - Lelinqrad vilsyəti ilə Kareliya Respublikası arasında. Şimal en dairəsi 61°21’ və 59°46’, şərq e ...

                                               

Don deltası

Don deltası - Azov dənizi sahillərində yerləşən iki deltadan biri. Delta Don çayının mənsəbində qərarlaşır. İnzibati cəhətdən Rusiyanın Rostov vilayəti ərazisində yerləşir. Don çayı deltasının sahəsi 538 km² təşkil edir. Ölçüsünə görə Kuban delta ...

                                               

Kuban deltası

Kuban deltası - Rusiya ərazisində yerləşən iri deltalardan biri. Delta Kuban çayının mənsəbində yerləşir. Sahəsi 4 300 km² təşkil edir. Bu sahə Volqa çayının illik su sərfiyyatının 5 % təşkil edən Kuban çayı üçün böyük göstəricidir. Kuban deltası ...

                                               

Lena deltası

Lena deltası - dünyanın ən böyük deltalarından biridir. Dültanın sahəsi 45 min km²-dir. Təqribi olaraq Laptevlər dənizi daxilinə 150 km daxil olmuşdur. Detla kiçik göllər, adalar və qollarla zəngindir. Dənizə yalnız üç qol dayanmadan suyunu çatdı ...

                                               

Neva deltası

Neva deltası - Neva çayının mənsəbində yerləşə delta. Burada Sankt-Peterburq şəhərinin tarixi hissəsi burada yerləşir. Artıq XX əsrin əvvəllərinə kimi bütünlüklə inşa edilən bölgədir.

                                               

Selenqa deltası

Selenqa deltası - Selenqa çayının Baykal gölünə tökülən hissəsində düzən bataqlıqlaşmış ərazidə yerləşir. İnzibati baxımından Rusiyanın Buryatiya Respublikası ərazisinə daxildir. Bu delta dünyada ən böyük şirinsulu höhzəyə açılan delta olmaqla ya ...

                                               

Volqa deltası

Volqa deltası - Avropanın ən böyük çay deltası, dünyada isə 8-ci yeri tutur. Delta mənsəbdə Volqa çayının ən böyük qolu olan Buzan çayından başlayır. Deltada Volqanın 500 irili-xırdalı qolu vardır. Əsas qolları - Buzan, Bəxdəmir, Kazımyak, Köhnə ...

                                               

Qara torpaqlar

Qara torpaqlar - antropogen səhra Rusiyanın Avropa hissəsində yerləşir. Səhra Xəzərönü çökəkliyinin qərbində Erqni yüksəklikləri və Volqa alçaqlığı arasında yerləşir. Xəzərönü çökəkliyinin 3.5 mln. ha ərazisi əhatə edir. Kalmıkiya ərazisinin 47.3 ...

                                               

Rusiya-Belarusiya sərhədi

Qurulur Rusiya-Belarusiya sərhədi - Rusiya Federasiyası ilə Belarus Respublikası arasındakı dövlət sərhədi. SSRİ dağılandan bəri RSFSR və Belorusiya SSR ayrı dövlətlərə çevrildikdən bəri mövcuddur. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiya Sov ...