Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153
                                               

Reseptura

Dərmanşünaslıq elminin mühüm sahələrindən və vacib tərkib hissələrindən biri də reseptura fənnidir. Hələ ən qədim zamanlardan müalicə üçün təyin olunmuş dərmanın adını, miqdarını, tətbiq üsulunu və qaydalarını və digər məlumatları göstərmək zərur ...

                                               

Alkaloidlər

Alkaloidlər - tərkibində azot olan əsasi xassəli, adətən, bitki mənşəli üzvi maddələr. Alkaloidlər fizioloji aktiv birləşmələrdir. Əsaslarla oxşarlıq alkaloidlərin əsas xassəsi deyil. Lakin onların əsasi xassəsinə görə alkaloidlər qeyri-üzvi və ü ...

                                               

Mikroelementlər

Mikroelementlər – orqanizmdə az miqdarda təsadüf edilən kimyəvi elementlər. Mikroelementlər termini torpağın, süxurların, mineralların, suyun tərkibində olan bəzi kimyəvi elementləri göstərmək üçün işlənilir. Müasir məlumata əsasən bitki və heyva ...

                                               

Antiparazitar immunitet

Bədənimizin içində immunitet sistemi adı verilən qəribə və bir o qədər də maraqlı müdafiə etmə mexanizmi vardır. İmmunitet sistemi insanoğlunu "mikrob" deyə təyin olunan, infeksiyaya yol aça bilən virus, bakteriya, göbələk və parazit kimi mikroor ...

                                               

İmmun sistemi

İmmun sistemi - orqanizmin vacib sistemlərdən biri olub,orqanizmin müxtəlif infeksion agentlərdən spesifik müdafiəsini təmin edir. İmmunitet sistemi düzgün işləməsi üçün, viruslardan parazitar qurdlara qədər patogenlər kimi tanınan çox sayda helm ...

                                               

Klonal seleksiya nəzəriyyəsi

Klonal seleksiya nəzəriyyəsi Qazanılmış immun sisteminin işləmə mexanizmini izah edən immunoloji nəzəriyyədir.Bu nəzəriyyə Avstraliyalı həkim Frenk Makfarleyn Börnet tərəfindən 1957 ci ildə irəli sürülmüşdür.Bu nəzəriyyəyə görə orqanizmin milyard ...

                                               

Komplement sistemi

Komplement sistemi - mövcudluğu haqqında olan ilk fikirlər 1888-ci ildə Q.Natolla məxsusdur. O immunlaşdırılmamış təzə qan plazmasının bakteriosid təsirə malik olmasını bildirmiş və göstərmişdir ki, bu aktivlik qanda miqdarı immunlaşdırmadan asıl ...

                                               

Parazitologiya

Parazitologiya - yer üzərində yaşayan bütün parazit canlıları öyrənən tibbin bir bölməsidir. Parazitlər bildiyimiz kimi digər canlıların bədənində yaşayıb, onların orqanzimindəki bütün lazımi maddələri özlərinə çəkir. Qeyd edək ki,parazitlər iki ...

                                               

Entropiya

Entropiya sözünü elmə ilk dəfə alman alimi Rudolf Klauzius 1854 gətirmişdi. Klauzius istiliyin digər enerji formalarına çevrilməsini xarakterizə etmək üçün bu termini elmə daxil etmişdir. Entropiya sözünün mənası "çevrilmək" deməkdir. Entropiya s ...

                                               

Pressesiya

Pressesiya, dönən bədənin dönmə oxunun istiqamətlənməsindəki dəyişiklikdir. Müvafiq istinad çərçivəsində bu, ilk Euler açısında bir dəyişiklik kimi təsvir edilə bilər, halbuki üçüncü Euler açısı rotasiya özünü müəyyən edir. Başqa sözlə, əgər bədə ...

                                               

Giriş-çıxış modeli

Giriş-çıxış modeli - ölkə iqtisadiyyatında sahələrarası istehsal münasibətlərini xarakterizə edən iqtisadi və riyazi balans modeli. Bir sənayedəki məhsul ilə bu çıxışı təmin etmək üçün lazım olan bütün iştirakçı sahələrin məhsul xərcləri, xərclər ...

                                               

Hesablama iqtisadiyyatı

Hesablama iqtisadiyyatı - komputer elmləri, iqtisadiyyat və idarəetmə elmi ilə sıx əlaqəli araşdırma sahəsi. Bu mövzu iqtisadi sistemlərin hesablama modelləşdirməsini, istər agent əsaslı, istər ümumi tarazlıq, istər makroiqtisadi, istərsə də rasi ...

                                               

Elman neyron şəbəkəsi

Elman şəbəkəsi - rekurrent şəbəkələrin bir növüdür. Çoxlaylı perseptronlardan təşkil olunmuşdur. Əksəlaqələrin təmin olunması ilə işləyir. Əlaqələr şəbəkənin çıxışından deyil, daxili neyronların çıxışından yaranır. Bu da müşahidə olunan proseslər ...

                                               

Perseptron

Perseptron - 1957-ci ildə Frenk Rozenblat tərəfindən təklif edilmiş və 1960-cı ildə Mark-1 elektron maşını şəklində reallaşdırılmış beyinlə qavranılan informasiyanın riyazi və ya kompüter modeli. Perseptron neyron şəbəkələrin ilk modellərindən bi ...

                                               

Süni neyron

Süni neyron - bioloji neyronun modeli kimi irəli sürülən riyazi funksiyadır. Süni neyronlar süni neyron şəbəkədə təsisedici bölmədir. Onlar istifadə olunmuş xarakterik modeldən asılı olaraq yarımxətti hissəli, Nv neyron, ikilik neyron, xətti hüdu ...

                                               

Bərbər paradoksu

Bərbər paradoksu - Rassel paradoksundan yaradılmış tapmacadır. Bertran Rassel tərəfindən yaradımışdır. Bu paradoksu ona tövsiyə edən adsız bir kişiyə ithaf etmişdir.

                                               

İsterlin paradoksu

İsterlin paradoksu - 1974-cü ildə Pensilvaniya universitetinin iqtisadçı professoru və xoşbəxtlik iqtisadiyyatı üzrə araşdırmalar etmiş ilk iqtisadçı olan Riçard İsterlin tərəfindən kəşf edilmiş paradoks. Paradoks qeyd edir ki, müəyyən anda xoşbə ...

                                               

Monti Hall problemi

Monti Hall problemi - Amerika istehsalı olan "Lets Make a Deal" adlı və daha sonra aparıcın şərəfinə "Monty Hall" adlandırılmış oyun şousunda irəli sürülən ehtimal problemi formasında beyin yoran tapmacadır. Bu problem 1975-ci ildə Stiv Selvin tə ...

                                               

Şredingerin pişiyi

Şredingerin pişiyi - Avstriyalı fizik Ervin Şredinger tərəfindən ortaya atılmış, kvant fizikasıyla əlaqəli olan, haqqında bir çox müzakirələr aparılmış düşüncə təcrübəsidir. Adətən kvant mexanikası və Kopenhagen təfsiriylə əlaqəli olan bir parado ...

                                               

Teseyin gəmisi (paradoks)

Teseyin gəmisi” və ya Tesey paradoksu - əşyaların mahiyyətinə dair paradoksdur." Əgər obyektin bütün tərkib hissələri dəyişdirilibsə, obyekt həmin obyekt olaraq qalırmı?”.

                                               

Call of Cthulhu (rol oyunu)

Call of Cthulhu - H.F. Lavkraftın yazdığı Ktulhunun çağırışı hekayəsi və Ktulhu mifologiyası əsasında yaradılmış, qorxu janrında olan stolüstü rol oyunu. Oyun "Chaosium" tərəfindən ilk dəfə 1981-ci ildə nəşr edilmişdir və hal-hazırda yeddi buraxı ...

                                               

Korporativ sosial məsuliyyət

Korporativ sosial məsuliyyət - şirkət və quruluşların cəmiyyətə qarşı olan məsuliyyətlərinin məcmuəsidir. Korporativ sosial məsuliyyət ilk olaraq şirkət və ya qurumun yaşadığı cəmiyyətdə vergilərin ödəməsi, ətraf mühitə hörmətlə yanaşması və öz i ...

                                               

Amagi Brilliant Park

Amagi Brilliant Park - Yuka Nakacimanın rəssamlığı ilə Şoci Qato tərəfindən yazılan ranobe seriyası. Ranobe seriyası Seyya Kanie adlı narsist oğlanın Mapl adlı fentezi ölkəsindən gələnlər tərəfindən təşkil olunmuş Amaqi Brilyant Parkını xilas etm ...

                                               

Dorian Qreyin portreti

Dorian Qreyin portreti bütövlükdə ilk dəfə 1890-cı ildə Lippinkott aylıq jurnalında nəşr olunmuş, Oskar Uayldın müəllifi olduğu fəlsəfi romandır. Nəşriyyatçının əxlaq dəyərlərinə uyğun olmadığı üçün əsərin 500-sözə yaxın hissəsini silməsinə baxma ...

                                               

Masamune-kuns Revenge

Masamune-kuns Revenge və ya Yaponiyada tanınan adı ilə Masamune-kun no Revenge - Tiv-in rəssamlığı ilə Hazuki Takeoka tərəfindən yazılmış manqa seriyası. 2012-ci ildən 2018-ci ilə kimi Monthly Comic Rex jurnalında nəşr olunmuş və 9 cildi buraxılm ...

                                               

Vulpitin yaşıl uşaqları

Vulpitin yaşıl uşaqları - XII əsrdə, Kral Stivenin hakimiyyəti dövründə, İngiltərənin Suffolk şəhərindəki Vulpit kəndində görünən qeyri-adi dəri rənginə sahib uşaqlardan bəhs edən əfsanə. Uşaqlar, qardaş və bacı, dərilərinin yaşıl rəngdə olması i ...

                                               

Yaponlarla yəhudilərin qohumluq nəzəriyyəsi

Yaponlarla yəhudilərin qohumluq nəzəriyyəsi ilk dəfə XVII əsrdə ortaya atılan və yaponların əslində İsrailin itmiş on qəbiləsindən biri olduğunu iddia edən marginal nəzəriyyədir. Digər versiyaya görə isə yaponlar əslində yəhudi nestorianların bir ...

                                               

Creepypasta

Creepypasta - internetdə yayılan qısa qorxu hekayəsi ya da kopyalanıb yapışdırılaraq göndərilən şəkillərdir. Bir çox şəxs bu saytdakına oxşar hekayələr yaza bilər.

                                               

İnsan beyninin ancaq 10%-nın işlənməsi haqqında əfsanə

İnsan beyninin ancaq 10%-nın iddia edən bir əfsanədir. Çox vaxt Albert Eynşteynə aid edilir.Hətta o fikir də var ki, insan öz beynini hansısa yollar vasitəsi ilə 10%-dan artıq işlədə bilər. İntelekt həqiqətəndə fərqli məşqlər ilə inkişaf etdirmək ...

                                               

İşçi qüvvəsi

İşçi qüvvəsi və ya İşçi gücü - marksist siyasi iqtisadiyyatında fiziki və zehni işə cəlb oluna bilən şəxs. Bu, Karl Marksın kapitalist siyasi iqtisadiyyatını tənqidində istifadə etdiyi açar konsepsiyadır. Karl Marks işləmək imkanının olmasının iş ...

                                               

Bəşir bəy Aşurbəyov

Bəşir bəy Aşurbəyov - neft milyonçusu. Neft mədənləri Balaxanıda ve Sabunçuda yerləşib. Ailəsi ilə birlikdə Sabunçuda yaşayıb. Olduqca məşhur bir insanın Allahyar bəy Zülqədərovun Azərbaycanda ən böyük torpaq sahiblərindən qızı ilə evli olub. Dör ...

                                               

Bitcoin

Bitcoin - 2008-ci ildə Satoshi Nakamoto adlı naməlum şəxs və ya qrup tərəfindən ixtira olunmuş və 2009-cu ildə açıq-mənbəli proqram kimi istifadəyə verilmiş valyutadır. Bu valyuta kriptoqrafik protokola əsaslanır və hər-hansı mərkəzdən aslı deyil ...

                                               

Counos

Counos - Bitcoin ilə bənzər bir cryptocurrency. Rəqəmsal valyuta, istifadəçi tərəfindən dəstəklənən peer-to-peer ödəniş şəbəkəsinə əsaslanır. Şirkət açıq ödənişli kriptoqrafiya protokolu əsasında sikkələrin yaradılması və pul köçürülməsi üçün ele ...

                                               

Free TON

Free TON, Nikolay Durov ilə Telegram taqımı tərəfindən TON protokolu bazasında yaradılmış blok-zəncir əsaslı platform və həmin platformun gizli valyutasıdır. ABŞ Mənkul Qiymətlər və Birja Komissiyasına məhkəmədə uduzmuş TON taqımı öz layihəsindən ...

                                               

İlkin koin təklifi

İlkin koin təklifi və ya ilkin valyuta təklifi - kriptovalyutalardan istifadə edərək bir növ maliyyələşmə. Bu metod adətən kütləvi maliyyələşdirmə forması kimi xarakterizə olunur, lakin dövlət investisiyalarına meyllənməyən xüsusi bir ICO da mümk ...

                                               

Monero

Monero 2014-cü ildə yaranmışdır. Həmin il o CryptoNote protokolunun yaratmış olduğu ilk rəqəmsal valyuta olan Bitcoinin forku olaraq meydana çıxmışdır. Moneronu əsas məqsədi qarşılıqlı mübadilə idi.

                                               

Debet kartı

Debit kartlar - bankomat və ya bankın kassalarında yerləşən POS-terminallar vasitəsilə nağd vəsaitlərin alınması üçün istifadə edilən teniki vəsait. Kartlar debet rejimində işləyir, ancaq kart hesabında faktiki olan məbləğ daxilində xərclər aparm ...

                                               

Kredit kartı

Kredit kartları - hesablaşma zamanı nəğd kredit istifadə imkanını yaradır. Çeklərə nəzərən kredit kartlarıyla ödəniş daha da qarantlıdır. Çeklərin qarşılıqsız çıxması və ya ödəmələrin gecikməsi və satışı həyata keçirən yerlərin öz kredit satışlar ...

                                               

Taksit kartı

Taksit Kart - plastik kartlarla hesablaşma zamanı ödənişi bərabər hissələrlə həyata keçirməyə imkan verən sistemin şərti adıdır. Azərbaycan bankları 2012-ci ildən etibarən taksit kart sistemini tətbiq etməyə başlayıblar. Hal-hazırda 5 bank sistem ...

                                               

Neteller

Neteller - bütün dünyada pulları köçürmə yolu ilə göndərmək və almaq imkanı verən elektron ödəniş sistemidir. 1999 ildə yaradılmışdır. Mülkiyyətçi - Paysafe Groupdur. Neteller servisi bukmeker kontorları və onlayn kazino istifadəçiləri arasında d ...

                                               

Skrill

Skrill - yalnız elektron poçt ünvanından istifadə etməklə pul göndərmək və almaq imkanı verən elektron ödəmə sistemidir. Londonda 18 iyun 2001-ci ildə yaradılmışdır. İstifadəçilər kredit və debet kartlardan pul göndərə və İqtisadi Əməkdaşlıq və İ ...

                                               

Blitzkriq

Blitzkriq - sürətli qələbə qazanmaq üçün gərgin hərbi kampaniya. XX əsrin əvvəllərində feldmarşal Alfred fon Şliffen tərəfindən yararıdılıb. Bu müharibə taktikası, müharibə gedişinin ildırım sürəti ilə aparılmasıdır. Belə ki, İkinci Dünya müharib ...

                                               

Azercell

Azercell – GSM, UMTS və LTE texnologiyaları üzrə xidmət göstərən Azərbaycan mobil rabitə şirkəti. Azercell Telekom MMC ən çox bazar payı və 4.5 milyondan çox abunəçi sayı ilə Azərbaycanın lider mobil operatorudur. Şirkətin ilk təsisçiləri Türkiyə ...

                                               

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 1992-ci ilin 10 yanvarında tam səhmdar cəmiyyət tipli bank kimi fəaliyyətə başlayıb. Bankın Baş ofisi Bakıda yerləşir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı hazırda aktivlərinin həcminə, müştəri bazasına və beynəlxalq əməli ...

                                               

Azərbaycan Hava Yolları

Azərbaycan Hava Yolları və ya qısaca AZAL - Azərbaycanın ən iri aviaşirkəti, milli aviadaşıyıcısıdır. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının üzvüdür. AZAL-ın qərargahı Bakı şəhərində yerləşir. 7 aprel 1992-ci il tarixdə təsis edilmişdir və ö ...

                                               

Azərkosmos

Azərkosmos açıq səhmdar cəmiyyəti - Azərbaycan peyk operatoru. Qafqaz regionundakı ilk peyk operatorudur. Tamamilə Azərbaycan hökumətinə məxsusdur. Azerspace-1 telekommunikasiya peyki sayəsində Avropa, Afrika, Yaxın Şərq, Qafqaz və Orta Asiya müş ...

                                               

AzInTelecom

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən" AzInTelecom” MMC-nin 3 əsas xidmət istiqaməti var. Rəqəmsal dünyada keyfiyyətə üstünlük verənlərə təhlükəsiz, etibarlı və uyğunlaşa bilən ...

                                               

Azpetrol

1997-ci il iyulun 15-də Bakı şəhərində ilk yanacaqdoldurma məntəqəsinin istismara verilməsi ilə Azərbaycanın iqtisadi məkanına daxil olan "Azpetrol Ltd." MMC-nin əsas fəaliyyəti yanacağın pərakəndə və topdan satışını yanacaqdoldurma və qazdoldurm ...

                                               

Bakı vaqon təmiri zavodu

Zavod 1892-ci ildə alman sahibkar Karl Eyzenşmidtin neft avadanlıqlarının təmiri emalatxalarının əsasında təşkil edilmişdir. 1920-ci ildən Zaqafqaziya dəmiryollarının əsas emalatxanasına çevrilir. 1930-cu ildə Bakı təmir zavodu, 1933-cü ildə isə ...

                                               

Bəhrə Biskvit Fabriki

salam sizi surucu iwi ile elaqe saxlayiram bc kateqoriya yaw 32 ailelitem yawayiw yerim badamdard qes. Seher ve rayonlari serbest taniyiram Bəhrə Biskvit Fabriki -" UNİKAL” Yeyinti Məhsulları İstehsalı Müəssisəsi