Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11
                                               

Sandro Bottiçelli

Sandro Botiçelli - Florensiya boyakarlıq məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri. O, Lorenso Mediçinin saray rəssamı olmuşdur. Əsl adı Alessandro Mariano di Amedeo Filipepi olsa da Sandro çağrılıb. Florensiyada, dəriçi ailəsində anadan olub ...

                                               

Zənbilli Əli Əfəndi

Karaman, Konya, İstanbul və Bursada oxudu. 1503-cü ildə şeyx oldu. Beyazıt mədrəsəsinə müəllim təyin edildi. Qanuni dövrdə xidmət etdi. Rodosun fəthində iştirak etdi. 1526-cı ildə İstanbulda vəfat etdi. Türbəsi zeyrek yamacındadır. Kanunî dövründ ...

                                               

İeronim Bosx

İeronim Bosx - XV və XVI əsr holland rəssamı. İntibah dövrünün şimaldakı nümayəndələrindən biri sayılır. Yaşadığı dövrdə əsərləri kral və zadəganlar tərəfindən alınan məşhur rəssam olmağına baxmayaraq, indiki dövrdə haqqında çox az şey məlumdur.

                                               

Sultan Əhməd mirzə

Sultan Əhməd mirzə - Əmir Teymurun nəvələrindən Əbu Səid mirzənin böyük oğludu. Anası Ordu Buga Tarxanın qızı idi. 1451-ci ildə Səmərqənddə anadan olub. Atasının faciəli ölümündən sonra, 1469-ci ildə Mavəraünnəhr sultanı oldu.

                                               

Bülbül Xatun

Kəniz olaraq saraya alınmış, 1464-cü ildə Amasiyada II Bəyazidlə evləndirilmişdir. Bir il sonra Şahzadə Əhmədi dünyaya gətirmişdir. Osmanlı ənənələrinə uyğun olaraq 1481-ci ildə oğlu ilə birlikdə Manisaya, 1483-cü ildə isə Amasiyaya getdi. Ancaq ...

                                               

Hüsnüşah Xatun

Hüsnüşah Xatun 1454-cü ildə Qaramanlı Nasuh bəyin qızı olaraq dünyaya gəldi. 1473-cü ildə Amasiyada II Bəyazidlə evləndirilmişdir. 1474-cü ildə Şahzadə Şahənşahı, bir il sonra isə Sultanzadə Sultanı dünyaya gətirmişdir. Osmanlı ənənələrinə uyğun ...

                                               

Kəmaləddin Behzad

Kəmaləddin 1455-ci ildə Orta Asiyanın Xocənd şəhərində anadan olmuşdu. 1510-cu ildə, yəni Şeybani xanın ölümündən sonra məşhur rəssam Təbrizə gələrək, Şah İsmayılın sarayına daxil olmuşdu. Üç hökmdarın sarayında yaşamış Behzad Şah İsmayılın hakim ...

                                               

Cinevra de Bençinin portreti

Cinevra de Bençinin portreti - məşhur rəssam Leonardo da Vinçi tərəfindən təxminən 1474–1476-cı illlərdə çəkilmiş erkən əsəridir; rəsm əsəri gecikmiş kvatroçento dövrünün və Florensiya portret rəssamlıq məktəbinin parlaq nümunəsidir. Ekspertlər t ...

                                               

Xədim Sənan Paşa

Xədim Sənan Paşa - Yavuz Sultan Səlim dönəmində 2 dəfə - ümumilikdə 1 il 5 gün müddətinə sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamıdır.

                                               

Gövhər sultan (II Mehmedin qızı)

Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin oğlu Uğurlu Məhəmmədlə 1474-cü ildə evləndirilmişdir. Atası tərəfindən Sivas bəylərbəyi təyin edilən Uğurlu Məhəmmədin 1477-ci ildə öldürülməsi nəticəsində Gövhər Sultan İstanbula geri döndü. Geri qalan ömrünü xeyi ...

                                               

Mehri Xatun

Əsl adı Mehrinnisa, yaxud Xeyrünnisa olan Mehri Xatun bun-dan beş əsr yarım öncə 1460-cı ildə Osmanlı imperiyasının Amasya şəhərində dünyaya göz açmışdır. Onun atası Amasya qazısı Həsən Amasyəvi Məhmət Çələbi tanınmış şair olmuş, Bəlayi təxəllüsü ...

                                               

Şeyx Heydər

Atası öləndə hələ doğulmamış olan Şeyx Heydər dayısı Uzun Həsənin sarayında doğulmuşdu. 9 yaşında dayısı Uzun Həsən tərəfindən Ərdəbilə göndərilmiş, 1471-ci ildə dayısının Dəspinə xatundan doğulmuş qızı Aləmşah bəyim ilə evlənmiş, Uzun Həsənin qa ...

                                               

Xeyir bəy

Xeyir bəy və ya Xeyirbay - Yavuz Sultan Səlim və Sultan Süleyman Qanuni səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi

                                               

I Sultan Mahmud xan

Sultan Mahmud xan Yunus xan oğlu 1464-cü ildə anadan olmuşdu.1485-1487-ci ilərdə Daşkəndin hakimi olmuşdu. 1487-ci ildə atasının vəfatından sonra ümumi xan elan edilmişdi. Amma faktiki olaraq qərbi Moğolustana başçılıq edirdi. I Sultan Mahmud xan ...

                                               

Sultan Yaqub

1464-cü ildə Diyarbəkirdə doğulmuşdur. Sultan Xəlilin dövründə Diyarbəkir valisi idi. Lakin iyul ayında əyanlar Xəlili devirərək yerinə Yaqubu taxta çıxardılar. Məhəmmədəli Tərbiyətin "Danişməndani Azərbaycan" adlı kitabında Sultan Yaqub bəy haqq ...

                                               

Aişə Sultan (II Bəyazidin qızı)

1480 tarixində Amasiyada gələcəyin Rumeli Bəylərbəyi olan Kürəkən Güveyi Sinan Paşa ilə evləndirilmişdir. Bu evlilikdən 3 qızı: Aişə xanım Sultan, Gövhərşah xanım Sultan və Qəmərşah xanım Sultan dünyaya gəldi. Böyük qızı Aişə xanım Sultan sədrəzə ...

                                               

I Mehmed Gəray

1515-ci ilin aprelində atası Məngli Gəray Salacıq bölgəsində vəfat etdi. O əsnada kalqay Mehmed Gəray və ordusu isə yarımadanın şimalındakı Perekop qalasında idi və onun paytaxta gəlişinə qədər 40 gün boyunca xanın vəfatı əhalidən gizlədildi. Krı ...

                                               

I Sultan Əhməd xan

Sultan Əhməd xan Yunus xan oğlu 1465-ci ildə anadan olmuşdu. 1485-ci ildə Moğolustan çöllərinə gedərək 10 il Kalmak-oyratlarla, özbək-qazaxlarla döyüşə-döyüşə Şərqi və Mərkəzi Moğolustanı və Turfan dairəsini özünə tabe etdi. I Sultan Əhməd xan 15 ...

                                               

Şahzadə Əhməd

1465-ci ildə doğulan Şahzadə Əhməd II. Bəyazidin sağlığında həyatda qalan ən böyük oğlu idi. Atası tərəfindən sevildiyi kimi sədrəzəm Xədim Əli Paşa tərəfindən də dəstəklənirdi. Dövlət adamları arasında da tərəfdarları çox idi. Hətta Xədim Əli Pa ...

                                               

Yorklu Elizabet

Yorklu Elizabet - İngiltərə kralı IV Eduardın qızı, V Eduardın bacısı, VII Henrinin qadını və VIII Henrinin anasıdır.

                                               

I Sigizmund

I Zygmunt - Jagiellon Xanədanı üzvü Polşa kralı və Litva Böyük Dükü. Ayrıca Silezya Dükü idi. Kral IV. Kazimierz in 5. oğluydu.1492-ci ildə atası ölüncə sırasıyla böyük qardaşları I. Jan Olbracht və Aleksandr Jagiellon kral oldu. 1506-cı ildə böy ...

                                               

Şahzadə Qorqud

Şahzadə Qorqud - Sultan II. Bəyazid və Nigar Xatunun oğlu və Yavuz Sultan Səlimin böyük qardaşı. Taxta çıxışında atasına əhəmiyyətli bir dəstəyi olmuşdur. II. Bəyazidin taxta çıxması üçün, onu təmsilən vəzifə almışdır. Yavuz Sultan Səlim ilə eyni ...

                                               

Əhməd Qarahisari

Digər Osmanlı xəttatlarından fərqli olaraq Şeyx Həmdullah üsulunu deyil, "Yaqut-ı Mustəsımi" Yāqūt Mostaʿṣemī Jamāl-al-Dīn Abu’l-Majd metodunu mənimsəmiş və bu üslubun ən gözəl nümunələrini bəxş etmişdir. Süls və Nəsx yazının ən gözəl nümunələri ...

                                               

Sevindik bəy Avşar

Sevindik bəy Avşar elinin Teymurlu oymağındandır. Atası Səfəvilər dövlətinin qurucularından olmuşdu.Gənc yaşlarından orduda xidmət etmişdi.Sıravi əsgərdən qorçubaşı vəzifəsinədək yüksəlmişdi.1538-ci ildən 1562-ci ilədək qorçubaşısı olmuşdu. Sevin ...

                                               

İshaq Paşa

İshaq Paşa - Fateh Sultan Mehmed səltənətində 1469-1472 illəri arasında və II. Bəyazid səltənətində 1481-1482də sədrəzəmlik etmiş Osmanlı dövlət adamıdır.

                                               

Daniel Hopfer

Daniel Hopfer - Şimali İntibah dövrünün alman rəssamı, qravürçü və silahçı. Kleynmeyster. Ofort texnikasını ilk istifadə edənlərdən biridir. Çox sayda ksiloqrafiyanın müəllifidir.

                                               

Həbibi

Məşhur Azərbaycan şairi, böyük Füzulinin ustadlarından sayılan Həbibi təqribən 1470-1475-ci illərdə, Göyçay qəzasında indiki Ucar rayonunun Bərgüşad kəndində anadan olmuşdur. Əsl adı mənbələrdə çəkilmir. Rəvayətə görə uşaqlıqda çobanlıq etmiş Həb ...

                                               

Xədim Süleyman Paşa

Xədim Süleyman Paşa - I Süleyman dönəmində may 1541 - 28 noyabr 1544 tarixlərində ümumilikdə 3 il 7 ay Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır. Saray nədimlərindən olduğu üçün Xədim Süleyman Paşa olaraq tanınır.

                                               

Maksim Qrek

Yunanıstanın Arta kəndində, 1470-ci ildə Maksim Qrek adlı aristokrat dünyaya gəldi. Zəngin valideynləri ona gözəl təhsil verdi. Corfu adasında məktəbi bitirdi. Maksim Qrek İtaliyaya gedib, əsasən qədim yunanların dilini və fəlsəfəsini öyrənib. Mi ...

                                               

Sultanqulu bəy Baranlı

Qaraqoyunlu şahzadəsi idi. 1470-ci ildə, Həmədanın Sədabad kəndində doğulmuşdur. Atası Üveysqulu bəy Baranlı, anası isə Məryəm xanım olmuşdur. Babası Pirqulu bəy Baranlı Qara İsgəndərin, nənəsi Xədicə bəyim isə Cahanşahın nəvəsi idi. Babası ölənd ...

                                               

Əbu Səid Qansu

Əbu Səid Qansu, eyni zamanda Qansu əl-Əşrəfi, I Qansu və ya əl-Zahir Qansu - Burci sülaləsindən olan Misirin iyirmi üçüncü Məmlük sultanı. 1498-1500 aralığında Məmlük sultanlığını idarə etmişdir.

                                               

Şir şah Suri

1473-cü ildə Hisar şəhərində doğuldu. Adı Fəridüddin olub Hindistanın şimali-qərbi bölgəsindəki Ruhda yerləşmiş əfqan əsillı Sur qəbiləsinə mənsubdur. İki yaşında ailəsiylə birlikdə Narinola Narnaul köç etdi. Atası Miyan Həsən ehtimalən Ludi koma ...

                                               

Pyer Məhəmməd Sayd

1475-ci ildə Konyada, atasının Karaman valisi olduğu dövrdə anadan olmuşdu. Cem Sultan Rodosa gedəndə o Misirdə nənəsi ilə qalmışdı. 1490-cı illərdə Rodosa köçmüş və burda 17 oktyabr 1492-ci ildə xristian olmuşdur.

                                               

Şahzadə Mahmud (II Bəyazidin oğlu)

Kastamonu və Saruhanda hakim olaraq vəzifə almışdır. Saruhan hakimliyi əsnasında vəfat etmişdir. Şahzadə Mahmudun oğulları Orxan 1494-1512, Əmirxan və Kastamonu Bəyi Musa 1490-1512 əmiləri Yavuz Sultan Səlim tərəfindən problem çıxarmamaları üçün ...

                                               

Aşıq Qurbani

Aşıq Qurbani və ya Dirili Qurbani - XV–XVI əsrlərdə yaşamış Azərbaycan aşığı. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Aşıq Qurbani Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edil ...

                                               

Corcone

Venesiya məktəbinin sonrakı inkişafı Corconenin adı ilə bağlıdır. Onun yaradıcılığı Renessans incəsənətinin son mərhələsinə təsadüf edir. Corconenin əsərləri insanda incə və lirik hisslər oyadır. Bu isə ona görədir ki, onun ən məşhur əsərlərində, ...

                                               

Fənarizadə Muhiddin Çələbi

İlk Osmanlı şeyxülislamı Molla Fənarinin oğlu Yusif Bali Fənarinin nəvəsi, Rumeli başqazısı Ələddin Əli Fənarinin oğlu olub, Bursada dünyaya gəlmişdir. Doğum tarixi bilinməsə də, təqribən 1480-ci ildə dünyaya gəldiyi məlumdur. Əvvəlcə atasından, ...

                                               

Xədim Məsih Mehmed Paşa

Xədim Məsih Mehmed Paşa - III Murad dönəmində 1 noyabr 1585 - 14 aprel 1586 tarixlərində ümumilikdə 5 ay 13 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

Sultan Səid xan

Sultan Səid xan dövlətini gücləndirmək məqsədiylə bir sıra düzəltmə girişimlərinə başlayır. Aksu kimi münbit torpaqlara köç edir. Xəzinədən xalqa mülk paylayır. Ən önəmlisi xalqın iqtisadi durumunu düzəltmək üçün on ilə qədər müddət bir zaman içi ...

                                               

Çələbi Lütfi Paşa

Çələbi Lütfi Paşa - I Süleyman dönəmində 13 iyul 1539 - may 1541 tarixlərində Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamı.

                                               

Yosef Karo

Yosef Karo 1488-ci ildə İspaniyanın Toledo şəhərində anadan olub. 1492-ci ildə, 4 yaşında, o, ailəsi ilə İspaniyadan qaçmaq məcburiyyətində qaldı və Əlhambra qanunnaməsinə əsasən İspan yəhudilərinin qalan hissəsi Portuqaliya Krallığına yerləşdiri ...

                                               

Memar Sinan

Mənbələrə görə Sinan, I Səlim sultan olduqdan sonra başlanılan və Rumelidə olduğu kimi Anadoludan da əsgər toplanmasını irəli sürən yeni bir tətbiqata görə 1512-ci ildə İstanbula gətirildi. Orduya əsgər hazırlayan Əcəmi Oğlanlar Ocağına verildi, ...

                                               

Domeniko Puliqo

Domeniko Puliqo, Florensiya, İtaliya) - Florensiyada işləyən İntibah dövrünün İtaliya rəssamı. Əsl adı Domeniko di Bartolommeo Ubaldinidir.

                                               

Şəmsi Əhməd Paşa

Şəmsi Əhməd Paşa - III Murad səltənətində 11 oktyabr 1579 - 28 aprel 1580 tarixlərində sədrəzəm olmuş Osmanlı dövlət adamıdır.

                                               

Fransua Rable

Fransua Rable 1494-cü ildə Şinyon şəhərində anadan olmuşdur. Məşhur rus alimi A.K.Civeleqov deyir ki, Rable kiçik bir məhkəmə məmurunun kiçik oğlu olmuşdur. Fransız alimi isə deyir ki, Rablenin atası ya kiçik bir dükan sahibi,yaxud da əczaçı olub ...

                                               

Parqalı İbrahim Paşa

Parqalı Məqbul və Məktul İbrahim Paşa - I Süleyman dönəmində 27 iyun 1523 - 15 mart 1536 tarixlərində ümumilikdə 12 il 8 ay 16 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

                                               

Məhəmməd Füzuli

Məhəmməd Füzuli Süleyman; 1494, Kərbəla – 1556, Kərbəla) - orta əsr Azərbaycan şairi, mütəfəkkir və filosof, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində divan janrının ən məşhur və görkəmli nümayəndələrindən biri. Bir çox təzkirələrdə Bağdadi təxəllüsü ilə a ...

                                               

Dəli Hüsrəv Paşa

Dəli Hüsrəv Paşa - Yavuz Sultan Səlim və Sultan Süleyman Qanuni səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.

                                               

Yəhya Əfəndi

Beşiktaşlı Yəhya Əfəndi - Osmanlı müdərrisi, şairi və din xadimi. Riyaziyyat, həndəsə, fəlsəfə, astronomiya və tibb elmindən anlayan Yəhya Əfəndinin bir digər qabiliyyəti isə zərgərlik olmuşdur.

                                               

Həsən sultan

Həsən sultan - Şəki hökmdarı olmuşdur. Hakimiyyətə gəldiyi vaxt 1497 – 1519-cu illər arasında olduğu güman edilir. Şəki hökmdarı Şahhüseyn öldürülən sonra hakimiyyətə gəlmişdir. 19-cu əsr Şəki tarixçiləri onu nuxalı Qara keşişin nəslinə, 16-17-cı ...