Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104
                                               

Ziyankar proqram

Ziyankar proqram, ziyanverici proqram, zərərli proqram - kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin əsas, mənbələrindən biridir, icazəsiz və əksər hallarda ziyankar əməllərin həyata keçirilməsi üçün yaradılan və istifadə edil ...

                                               

Avtomobil naviqasiya sistemi

Avtomobil naviqasiya sistemi - avtomobilin bir idarəetmə hissəsidir və ya bir avtomobildə istiqamət tapmaq üçün istifadə olunan sistemdir. Bir qayda olaraq bir yol mövqeyi ilə əlaqələndirilən mövqe məlumatlarını əldə etmək üçün bir peyk naviqasiy ...

                                               

Giriş təhlili

Giriş təhlili, təşkilatların, müəssisələrin və ya şəbəkələrin müxtəlif riskləri proaktiv və reaktiv şəkildə azaltmaqda kömək üçün kompüter tərəfindən yaradılan qeydlərin təhlili üçün istifadə olunan termindir. Qeydlər şəbəkə cihazları, əməliyyat ...

                                               

Kompakt-disk

Kompakt-disk – mərkəzində dəliyi olan disk şəkilli optik informasiya daşıyıcısı. O informasiya lazerin köməyi ilə oxunur. İlk əvvəl kompakt-disk səslərin rəqəmli saxlanması üçün yaradılmışdı, lakin hazırkı dövrdə kompakt-disk çox müxtəlif məqsədl ...

                                               

Kompüter proqramı

Kompyüter proqramı – EHM-lərin idarəetmə qurğusu tərəfindən yerinə yetirilmək üçün formal göstərişlər ardıcıllığı. Proqram göstərişləri maşın kodu və ya xüsusi proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə yazılır. Kompüterdə yerinə yetirilmək üçün hazır ...

                                               

Opto-mexaniki siçan

Opto-mexaniki siçan – optik və mexaniki qurğuların kombinasiyasının köməyilə hərəkətinin istiqamət siqnallarına çevrildiyi siçan konstruksiyası. Optik hissədə işıq-diod və verici cütlükləri olur; mexaniki hissə cərəyan kəsici dəlikləri olan fırla ...

                                               

Paketdə sistem

Paketdə sistem tək bir çip daşıyıcısı paketinə daxil edilmiş bir sıra inteqral sxemlərdir. SiP elektron sistemin bütün funksiyalarını və ya çoxunu yerinə yetirir və adətən mobil telefonu, rəqəmsal musiqi player və s. istifadə olunur. İnteqrasiya ...

                                               

Simvolların optik tanınması

Simvolların optik tanınması – çap simvollarının araşdırılması, qiymətinin aydınlaşdırılması və kompüterin başa düşdüyü şəkildə göstərilməsi üçün onun formasının müəyyən olunması prosesi. Skaner və ya oxuyucu qurğu müəyyənləşdirdiyi formanı kompüt ...

                                               

Türinq testi

Türinq testi - 1950-ci ildə" Mind” jurnalında Alan Türinq tərəfindən ortaya atılmışdır. Kompüterin və ya başqa bir sistemin insanlarla eyni zehni bacarığa sahib olub-olmadığını müəyyən etmək məqsədi daşıyır.

                                               

Elektrostatik plotter

Elektrostatik plotter – görüntünü kağız üzərində qələmlə cizgilər çəkmək yolu ilə deyil, nöqtəli rastr əsasında formalaşdıran plotter növü. Standart plotterlər məlum koordinatlar üzrə cizgilər çəkən vektor qurğular olsalar da, elektrostatik plott ...

                                               

Astagəl qiymətləndirmə

Astagəl qiymətləndirmə – qiymətləndirmə əməlini yalnız gərəkli olduqda və yalnız müəyyən həddə kimi yerinə yetirməyə imkan verən proqramlaşdırma metodikası. Astagəl qiymətləndirmə çox böyük cədvəlləri və siyahıları kifayət qədər tez və səmərəli e ...

                                               

Başdansovma

Başdansovma – aparat vasitələrinin və ya proqram təminatının əsasən düzgün işləyən, ancaq konstruksiyası və ya dizaynı qəşəng olmayan, yaxud məntiqi cəhətdən az səmərəli olan elementi. Aparat vasitələrində: ümumiyyətlə, problemin qısamüddətli və ...

                                               

Başladılmamış dəyişən

Başladılmamış dəyişən – proqramlaşdırmada: elan olunmuş, ancaq istifadə edilənədək heç bir qiymət mənimsədilməmiş dəyişən. Doğrudur, belə dəyişən istifadə anında müəyyən qiymətə malik olacaq, ancaq həmin qiyməti öncədən bilmək olmur. Proqram təmi ...

                                               

Çıxartmaq

Çıxartmaq – 1. müəyyən seçim qaydalarına əməl etməklə hər hansı böyük qrupdan sistemli olaraq elementlərin uzaqlaşdırılması və ya onların təkrarlanması. Proqramlaşdırmada çıxatmaq dedikdə, hansı simvolların uzaqlaşdırılmasını, hansıların isə saxl ...

                                               

Dinamik proqramlaşdırma dili

Dinamik proqramlaşdırma dili - statik proqramlaşdırma dillərinin kompilyasiya müddətində yerinə yetirdiyi bir sıra ümumi proqramlaşdırma hərəkətlərini proqramın icra müddətində yerinə yetirən yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri sinfi. Belə h ...

                                               

Docker (proqram)

Docker - əməliyyat sistemi səviyyəsində virtuallaşdırma tətbiq edən proqram. İlk versiyası 2013-cü ildə Docker, Inc tərəfindən yaradılmışdır. Docker proqram təminatını "konteynerlər" vasitəsi ilə işə salır. Sadə bir misal göstərsək, bir konteyner ...

                                               

Əlavə etməklə nizamlama

Artırmalı nizamlama – siyahıda bir elementdən başlayıb, yeni elementləri bir-bir lazım olan yerlərə qoymaqla siyahının yenidən qurulmasından ibarət nizamlama alqoritmi. Artırmalı nizamlama massivlərlə işlərkən səmərəli olmur, ancaq əlaqəli siyahı ...

                                               

Gerçək rejim

Gerçək rejim – IBM-uyumlu və Intel 80x86 mikroprosessorlar ailəsinin bazasında olan başqa kompüterlərin" doğma”, yəni susqunluqla qəbul olunmuş iş rejimi; yalnız MS-DOS’da işləyir. Gerçək rejim yalnız mikroprosessora və onun yaddaşla işləmə üsulu ...

                                               

Hemminq kodu

Hemminq kodu – ötürülən verilənlərin ayrı-ayrı bitlərində xətaların aşkarlanması və düzəldilməsi üçün istifadə olunan kod. Hemminq kodu hər bir dörd verilən bitdən sonra üç nəzarət bitinin artırılmasını nəzərdə tutur. Hər bir nəzarət biti, dörd v ...

                                               

Qapı (Proqramlaşdırmada)

Qapı - – AND, OR, NOT kimi Bul operatorları ilə göstərilən və Bul məntiqinin qaydalarına uyğun işləyən elektron açar. Qapı, yarımkeçirici qurğunun çox miniatür elementidir; o, bir və ya bir neçə giriş siqnalının durumu ilə məntiqi bağlı olan elek ...

                                               

Qara-qırmızı ağac

Qara-qırmızı ağac - özünü balanslaşdıran ikili ağac. Bu ağacın hər bir qovşağı özündə əlavə rəng göstərən bit saxlayır. Rəng bitləri ağaca yeni qovşaq əlavə etdikdə və ya ondan mövcud qovşağı sildikdə, ağacın təqribən balanslı qalmasını təmin etm ...

                                               

Lego Mindstorms NXT

Lego Mindstorms NXT - Lego şikrəti tərəfindən istehsal edilən robot kitidir. Bu kitin hazırlanması və satışında şirkətin əsas məqsədi robototexnikaya yeni başlayanlar üçün ucuz və proqramlaşdırılması rahat mühit formalaşdırmaqdır. Bugünə qədər Le ...

                                               

Mənbə kodu

Mənbə kodu - hər-hansısa proqramlaşdırma dilində yazılan və insan tərəfindən oxuna bilən kompüter proqramının mətnidir. Mənbə kodu tam olaraq icraçı koda kompilyator və ya interpretator vasitəsilə translyasiya edilir.

                                               

Microsoft Edge

Microsoft Edge - ilk kod adı Projekt Spartan olub. Microsoft tərəfindən yaradılan veb brauzerdir.Rəsmi olaraq 21 yanvar 2015-ci ildə açıqlanan və hər kəsə açıq olaraq 30 Mart 2015-ci ildə elan olunan bu brauzer, Windows 10-daki fərz edilən brauze ...

                                               

Node.js

Node.js – - server-side Veb tətbiqetmələr yazmaq üçün istifadə olunan açıq qaynaqlı, cross-platform iş mühitidir. Node.js -in bir JavaScript framework olmamasına baxmayaraq onun bir çox modulu JavaScript ilə yazılıb və developerlər JavaScript ilə ...

                                               

Notepad++

Notepad++ - Windows əməliyyat sistemi ilə birlikdə gələn Notepad proqramının alternatividir. Proqram C++, WIN32 APİ, STL istifadə edilərək hazırlanmışdır. Proqram GPL liseanziyası altında yayınlanır. Əsasən Scintilla mətn redaktoru əsasında qurul ...

                                               

Özünə qaytarmaq (proqram)

Özünə qaytarmaq – xətadan sonra dayanıqlı duruma dönmək; məsələn, proqramın xətadan sonra özünə qayıtması, yəni insanın müdaxiləsi olmadan öz-özünə sabitləşməsi və yerinə yetirilməsi. Özünə qaytarma proqramları korlanmış informasiyaları axtarıb t ...

                                               

Permutasiya nizamlaması

Alqoritmin işləmə prinsipi çox sadədir. Alqoritm müəyyən ədədlər massivinin Permutasiyalarını növbə ilə yoxlayır və sıralanmış vəziyyətin tapılması halında öz işini sona çatdırır. Alqoritmi sadə olaraq aşağıdakı formada yazmaq olar: Massiv sıralı ...

                                               

Proqram lisenziyası

Lisenziya, proqramlardan istifadə etmə qaydalarıdır. Yəni istifadəçiyə təqdim edilən bəyannamədə proqramın istifadəsi ilə bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirilir. Proqramlar üçün müxtəlif lisenziyalar mövcuddur. Ümumiyyətlə isə proqramlar lisen ...

                                               

Proqramlaşdırma

Kompüterin proqram təminatı iki yerə bölünür: sistem və tətbiqi. Proqramlaşdırma programming – proqram yaratmaqla bağlı nəzəri və praktiki yaradıcılıq sahəsidir. Kompüterdə məsələnin həlli aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 1. Məsələnin qoyuluşu: ...

                                               

React

React - istifadəçi interfeyslərinin qurulması üçün açıq mənbəli JavaScript kitabxanasıdır. Bu Facebook və fərdi inkişaf etdiricilər və şirkətlər birliyi tərəfindən təmin edilir. Reaksiya tək səhifəli və ya mobil tətbiqetmələrin inkişafında baza k ...

                                               

Simvol obyektinin parametrləri

Simvol obyektinin parametrləri bunlardır: yazılış şəkli, keql, rəng, effekt, sürüşmə, kerninq. Simvolun yazılış şəkli. Dörd əsas yazılış şəklindən istifadə olunur: qlif - ing. glyph, ru глиф – hər hansı çap simvolu; bir simvolun çap olunmuş görün ...

                                               

Sublime Text

Sublime Text - bir Python tətbiqi proqramlaşdırma interfeysi ilə şərtsiz bir çarpaz platforma mənbə kodu redaktorudur.Bir çox proqramlaşdırma dillərini və işarələmə dillərini dəstəkləyir və funksiyaları, ümumiyyətlə cəmiyyət tərəfindən qurulmuş v ...

                                               

Şleyf qoşulması (Qızçiçəyi zənciri)

Şleyf qoşulması və ya qızçiçəyi zənciri, – kompüterə bir neçə qurğunun ardıcıl qoşulması üsulu." Qızçiçəyi zənciri” aşağıdakı kimi gerçəkləşdirilir: birinci qurğu kompüterə qoşulur, ikinci qurğu birinciyə, üçüncü qurğu ikinciyə qoşulur və s., son ...

                                               

Tətbiqi proqramlaşdırma interfeysi

Tətbiqi proqramlaşdırma interfeysi - kompüterin əməliyyat sistemi vasitəsilə həyata keçirilən aşağı dərəcəli servis funksiyalarını tələb edən və yerinə yetirən proqramlar toplusu. Tətbiqi proqram iki növ məsələləri yerinə yetirir: birincisi, apar ...

                                               

UTF-8

utf8_spanish2_ci: Ənənəvi İspanca - Böyük və Kiçik hərfə laqeyd utf8_bin: Unicode - Çox Dilli Universal Code - Unicode - İkili Binary utf8_polish_ci: Polşa tərəfindən - Böyük və Kiçik hərfə laqeyd utf8_latvian_ci: Litvanyaca - Böyük və Kiçik hərf ...

                                               

Veritas Business Suite

Veritas Business Suite proqramı Veritas Management Systems Şirkətinin idarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılması xidməti sahəsində hazırladığı proqram təminatı məhsuludur. Proqramın əsas məqsədi şirkətin bütün səviyyələrinin strategiyanın həyata ...

                                               

Veritas Management Systems

Veritas Management Systems şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və əsasən strateji və maliyyə planlaşdırılması, strateji idarəetmə, əməliyyatlarının optimallaşdırılması, təşkilati effektivlik, marketinq və satış kanallarının təkmilləşdirilməsi ...

                                               

Yarış durumu

Yarış durumu – çoxaxınlı sistem və ya tətbiqi proqramın düzgün layihələndirilməməsi nəticəsində yaranan xətadır. Belə ki, sistemin, yaxud tətbiqi proqramın işi kodun hissələrinin hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilməsindən asılı olur. Məsələn, Java ...

                                               

Windows Server 2008

Server-based Microsoft Windows əməliyyat sistemlərinin bir versiyasıdır. 4 fevral 2008-ci il tarixində istehsal olundu və rəsmən 27 fevral 2008-ci il tarixində istifadəyə verildi. Windows Server 2003 isə düz beş il əvvəl bazara təqdim olundu. Win ...

                                               

Blokçeyn

Blokçeyn - məlumatların saxlanması vasitəsi və yaxud tranzaksiyaların, müqavilələrin, sövdələşmələrin rəqəmsal reyestridir. Blokchain texnologiyasının tarixi 2009-cu ildə ilk kriptovalyuta olan Bitcoin-in yaranması ilə başlayır. Blokçeyndə verilm ...

                                               

Antena

Antena - elektromaqnit dalğalarının şüalandırılması və qəbulu üçün istifadə olunan radiotexniki qurğudur. Antena istənilən radioverici və radioqəbuledici qurğunun əsas tərkib hissələrindən biridir. Bu qurğuların işinin effektivliyi antena-fider s ...

                                               

Avropa Telekommunikasiya Standartları İnstitutu

ETSI ETSİ 32 dövlət tərəfindən formalaşdırılmış bir qurumdur. ETSI-nin gördüyü işlər Avropada informasiya şəbəkələri yaradılması və inkişafı problemləri əhatə edir. Məsələn, İntstitut rəqəmli avropa simsiz rabitə, GSM" mobil rabitə üzrə qlobal si ...

                                               

Azdatacom

AzDataCom şəbəkəsi - Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyi və BMT-nin İnkişaf Proqramının tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən "Milli E-İdarəcilik Təşəbbüsü" layihəsinin əsas komponentidir.

                                               

AzerTelecom

AzerTelecom MMC Azərbaycanın dinamik şəkildə inkişaf edən telekommunikasiya operatorudur. Şirkət 2008-ci ildə beynəlxalq naqilli telefon əlaqəsi, internet, eləcə də məlumat və səs ötürülməsi xidmətlərini təklif etməklə, naqilli rabitə bazarında f ...

                                               

Aztelekom

Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan Respubliaksı Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən şirkətdir.

                                               

Aztrank

AZTRANK Azərbaycanda müasir CDMA 2000 texnologiyası əsasında simsiz telefon rabitəsi xidmətləri operatorudur. AZTRANK şirkəti 1996-cı ildə yaradılıb və 2005-ci ilə gədər şirkətin əsas fəaliyyəti trank rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsindən ibarə ...

                                               

Bakı Telefon Rabitəsi MMC

Bakı Telefon Rabitəsi MMC - Bakı şəhəri ərazisində dövlət və idarəetmə orqanlarına, idarə, müəssisə və təşkilatlara, xarici hüquqi şəxslərə, onların nümayəndəliklərinə, əhaliyə simli və simsiz texnologiyalar vasitəsilə stasionar telefon, genişzol ...

                                               

BarKamp

BarKamp - iştirakçıları tərəfindən hazırlanan qeyri-konfransdır. Qeyri-konfrans adlandırılmasının səbəbi onun qeyri-formal metodlar əsasında qurulması və rəsmi konfranslardan köklü surətdə fərqlənməsidir. BarKamp hamıya açıqdır, təqdimatlar, təli ...

                                               

Delta Telekom

XXI əsrin astanasında dünya üzrə peyk rabitəsi istiqamətində kifayət qədər bahalı kanallardan qənaətlə istifadə edən peyk rabitə vasitələri tətbiq olunurdu. Odur ki, Azərbaycanda da analoji texnologiyanın istifadəsinə ehtiyac duyulurdu. Mövcud tə ...