Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103
                                               

Ölçüsünü dəyişdirmək – miqyaslamaq

Resize ~ изменять размеры ~ yeniden boyutlandırmak ~ ölçüsünü dəyişdirmək – miqyaslamaq); obyektin ölçülərini siçanın köməyilə interaktiv olaraq dəyişdirmək üçün, öncə obyekti seçdirmək, sonra onun tutacaqlarından birindən" yapışıb” arzu olunan i ...

                                               

Relyasiyalı verilənlər bazası

Relyasiyalı verilənlər bazası – verilənlər bazasının və verilənlər bazasının idarəolunması sisteminin elə növüdür ki, informasiya cədvəllərə yazılıb, cədvəldə verilənlərin axtarışı üçün isə başqa cədvəlin sütunlarındakı verilənlərdən istifadə olu ...

                                               

Şəbəkə verilənlər bazası

Şəbəkə verilənlər bazası – yazıları bir neçə yolla quraşdırıla bilən verilənlər bazası növü. Şəbəkə verilənlər bazasında, iyerarxik verilənlər bazasında olduğu kimi, bir yazıdan başqasına marşrut olur, ancaq onun strukturu o qədər də sərt olmur: ...

                                               

Analoq siqnal

Analoq siqnal - Analoq siqnal, siqnalın zamanla dəyişən özəlliyinin başqa bir zaman dəyişkən miqdarıdır yəni zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq hər hansı bir daimi siqnaldır. Misal üçün bir analoq səs siqnalında, siqnalın ani gərginliyi səs dalğala ...

                                               

Radiotezlik identifikasiyası etiketləri

Radiotezlik identifikasiyası etiketləri - Etiketlər elektron şəkildə saxlanılan məlumatları ehtiva edir. Bu sistemlərə əlavə edilmiş etiketlər avtomatik olaraq təyin etmək və izləmək üçün elektromaqnit sahələrini istifadə edilir. Passiv etiketlər ...

                                               

Fransız kateter şkalası

Fransız şkalası, Fransız ölçü şkalası qısa olaraq Fr ya F silindrik tibbi alətlərin, xüsusilə də kateterlərin xarici diametrini təyin etmək üçün farnsız şkalası. Fransız şkalasına görə ölçü, diametr mm-lə ölçülməklə və 3 ədədinə bölünməklə əldə e ...

                                               

Mərkəzi venoz kateter

Mərkəzi venoz kateter qısa olaraq MVK intensiv infuzion terapiyanı aparmaq, mərkəzi venoz təzyiqi ölçmək məqsədilə mərkəzi vena damarlarına: yuxarı boş venaya açılan sağ və sol daxili və xarici vidaci venalara, aşağı boş venaya açılan sağ və sol ...

                                               

Stetoskop

Stetoskop Bir dəfə 1816-cı ildə Parisdə gəzinti zamanı fransız həkim Rene Laennekin 1781-1826 diqqətini bir-biri ilə oynayan iki uşaq cəlb edir. onlardan biri ağac çubuğun bir tərəfini qulağına dirəmişdi, digəri isə çubuğun o biri tərəfini taqqıl ...

                                               

Sümükdaxili

Sümükdaxili, intraossear qısaca i.o. tibabətdə dərman və məhlulların orqanizmə yeridilmə - aplikasiya formasıdır. Adətən venadaxili inyeksiya yaxud infuziya mümkün olmadıqda tətbiq edilir. Bu məqsədlə qamış sümüyünün qabarcığından 2 sm aşağı və i ...

                                               

Svan-Hanz kateteri

ing. Swan-Ganz ya ağciyər arteriyası kateteri ya da pulmonal kateter 1970 ci ildə kardioloqlar Uilyam Qans və Yeremi Suan tərəfindən əsasən ürək patologiyalarında hemodinamik dəyişiklikləri müayinə etmək və qiymətləndirmək üçün icad edilmişdir. K ...

                                               

Şprits

Şprits - ən sadə qurluşlu bir nasos olub, əsasən tibbdə dərman preparatlarının orqanizmə: dəri içinə, dəri altına, əzələ daxilinə, vena daxilinə sümük daxilinə və s. yeritmək üçün bir ləvazimatdır. Bəzi dillərdə ing. syringe, fr. Seringue adlandı ...

                                               

Şprits nasosu

Şprits nasosu - müasir təbabətdə geniş tətbiq olunan tibb ləvazimatı. Onun vasitəsilə venadaxili inyeksiya üçün dərman məhlullarını, zaman üzrə dozalamaq mümkündür. Tibbi dildə ona perfyuzor da deyilir. İlk dəfə 1951 ci ildə Dr. Hess tərəfindən i ...

                                               

Venadaxili kateter

Venadaxili ya venoz kateter, periferik vena daxili kateter, PVK vena daxilinə müəyyən müddətə maye və dərman preparatlarının yeridilməsi ya applikasiyası üçün periferik xüsusən yuxarı ətraf venaların daxilinə qoyulan plastik və elastik bir borucu ...

                                               

Naqilsiz rabitə

Naqilsiz rabitə - elektrik naqilləri ilə qoşulmayan iki və daha çox məntəqə arasında məlumatların ötürülməsi. Ən geniş yayılmış naqilsiz texnologiyalar radioda istifadə edilir. Radio dalğaların məsafələri uzaq məsafəli radio rabitələrdə minlərlə ...

                                               

Paket analizator

P aket analizator - və ya, xüsusi şəbəkə növləri üçün, Ethernet izləyici və ya Naqilsiz izləyici - rəqəmsal şəbəkə və ya şəbəkənin bir hissəsi üzərindən keçən informasiya axınını tutaraq loqlarda saxlayan kompüter proqramı və ya kompüterin müəyyə ...

                                               

Simsiz şəbəkə

Yaşadığımız bu illərdə informasiya texnologiyalarını yüksəlişi bizdə müəyyən asılılıqlar yaratdı.Bəzi insanlar həmişə şəbəkədə olmaq ehtiyacı hiss edirlər.Mobil istifadəçilər,tablet istifadəçiləri nə hörülmüş cüt,nə coax kabel və nə də fiber opti ...

                                               

Sniffer

Sniffer - Sniffer adlı proqram təminatı ilə bir şəbəkədə bir məlumat paketini tutmaq və məzmunu oxumaqdır. Sniffing metodu əsasən şəbəkə mütəxəssisləri tərəfindən şəbəkədə problem olub olmadığını yoxlamaq və ya məlumatların şifrəli formada ötürül ...

                                               

Zigbee

Zigbee - ev avtomatlaşdırılması, tibbi cihaz məlumatlarının toplanması və digər güclü aşağı güclü kiçik, aşağı güclü rəqəmsal radiostansiyaları olan şəxsi şəbəkə şəbəkələri yaratmaq üçün istifadə olunan yüksək səviyyəli kommunikasiya protokolları ...

                                               

WiGig

WiGig ing. Wireless Gigabit Alliance, azərb. ‎ Naqilsiz Geqabit qrupu yeni nəsil simsiz rabitə standartıdır. Bu standart IEEE 802.11ad standartı adlanır. WiGig texnologiyası bizə məlum 802.11ac standartından fərqli olaraq 60 GHz tezlik diapazonun ...

                                               

Bionika

Bionika - canlı təbiətin təşkilinin, xüsusiyyətlərinin və strukturunun texniki qurğularda və sistemlərdə tətbiqi haqqında elmdir. Mövcuddur: bioloji bionika. Bioloji sistemlərdə gedən prosesləri ğyrənir; nəzəri bionika. Bu proseslərin riyazi mode ...

                                               

Bioremediasiya

Bioremediasiya - bioloji obyektlərin - bitkilərin, göbələklərin, həşəratların, qurdların və digər orqanizmlərin metabolik potensialından istifadə etməklə su, torpaq və atmosferin təmizlənmə üsulları kompleksidir.

                                               

Süni seçmə

Süni seçmə bir canlının, bir digər canlının törəməsini və həyatda qalmasını canlılığın iki təməl zərurilikləri öz istəkləri daxilində məhdudlaşdıraraq və ya istiqamətləndirərək, müəyyən funksiyaların nəsillər ərzində seleksiyası nəticəsində, seçə ...

                                               

Transgen bitkilər

Transgen bitkilər - ənənəvi bitki sortlarına digər canlı orqanizmlərdən təcrid edilmiş genin və ya genlərin köçürülməsi nəticəsində əldə olunmuş genetikası modifikasiya olunmuş orqanizm bitkilər. Genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin yeni sortl ...

                                               

Fotoqrafiya

Fotoqrafiya - işığın köməyi ilə şəkil çəkmək texnikasıdır. Fotokameranın köməyi ilə statik təsvirin işığahəssas materialda) əldə edilməsi və ya yadda saxlanılmasıdır. Fotoqrafiya, fotoşəkil və ya sadəcə şəkil insan tərəfindən baxıla bu halda aşka ...

                                               

Anaqlifiya

Anaqlifiya - Stereoskopik təsviralma üsulu. Çap formaları hazırlamaq məqsədilə eyni obyektin iki fotoşəkli çəkilir. Stereocüt əmələ gətirən təsvirlər iki əlavə rəngə boyanır, yaxud müvafiq işıq süzgəclərindən keçirilməklə ekrana proyeksi yalanır. ...

                                               

Apertur

Apertur – 1) optik sistemin Aperturu – optik sistemdən keçən işıq dəstələrinin eninə ölçülərini məhdudlaşdıran həmin sistemin ən kiçik deşiyini səciyyələndirən kəmiyyət; linzaların və ya apertur adlanan diafraqmanın ölçüləri ilə təyin edilir. Buc ...

                                               

Astrofotoqrafiya

Astrofotoqrafiya – göy cisimlərinin fotoşəklini çəkməklə aparılan astronomik müşahidələr üsulu. Astrofotoqrafiya, demək olar ki, adi fotoqrafiya ilə eyni vaxt da inkişaf etməyə başlamışdır. Fransız ixtiraçısı Lui Dager ilk fotoçəkilişlərinin içər ...

                                               

Blenda

Blenda - kinoçəkiliş aparatının, və ya fotoaparatların obyektivinin ön hissəsinə birləşdirilən silindr və ya kəsik piramida şəklində quruluş; adətən rezin və ya plastik materialdan hazırlanır. Blenda obyektivi yan tərəfdən düşən işıq şüalarından ...

                                               

Corc Rocer

Corc Rocer - Afrikadakı işləri və İkinci Dünya Müharibəsinin sonundakı Bergen-Belsen düşərgəsindəki kütləvi ölüm hadisələrinin fotoşəkillərini çəkməsi ilə məşhur olan ingilis fotojurnalist idi.

                                               

Devid Seymur

Devid Seymur - və ya Şim 20 noyabr 1891-ci ildə anadan olmuş, 10 noyabr 1956-cı ildə vəfat etmiş polyak fotoqraf və fotojurnalistdir. O, İspan vətəndaş müharibəsində çəkdiyi fotolara və Maqnum Fotonun Anri Kartye-Bresson, Robert Kapa və Corc Roce ...

                                               

Fotoaparat

Fotoaparat - real süjetin statik təsvirini əks etməsini həyata keçirmək üçün qurğu. Gündəlik həyatımızda sevimli məşğuliyyətimizdən biri də şəkil çəkdirməkdir. Maraqlı şəkillər çəkib müxtəlif programlar vastəsi ilə onu" fotoşop” edərək öz zövqümü ...

                                               

Gecə fotoqrafiyası

Gecə fotoqrafiyası - Gecə qaranlığı və sübh arasında açıq havada şəkil çəkmə. Gecə fotoqrafları süni işıqlandırma və uzun əziyyət çəkib, arzuolunmaz şəkil çəkmək üçün kifayət qədər vaxt verirlər. Yüksək sürətli filmlərin, yüksək həssaslıqlı rəqəm ...

                                               

Qızıl saat

Qızıl saat və ya sehrli saat ; fotoqrafiyada istifadə edilən şəkil çəkməzdən əvvəl istifadə olunan havanın sarımtıl rənginə verilən addır. Günün bu saatı Günəşin batması ilə qaranlıq arasındakı zamana uyğundur. Başqa bir tərif verilmiş olarsa, gü ...

                                               

Pərdə sürəti

Pərdə sürəti ― fotoqrafiyada diafraqmadan keçən işığın nə qədər müddət senzorda qalacağını ifadə edən sistem. Başqa sözlə, pərdə sürəti şəkil çəkməyə sərf olunacaq vaxtı müəyyən edir. Professional fotoaparatlarda pərdə sürəti aralığı genişdir. Hə ...

                                               

Stenop

Stenop - obyektivsiz, əvəzində diafraqma şəklində kiçik dəlikdən və qarşısında işıq keçirməz qutudan ibarət fotoqrafik cihazdır. Obyektlərdən əks olunan işıq şüaları kiçik dəlikdən keçərək fotoapparatın divarinda tərsinə çevrilmiş təsvir yaradır. ...

                                               

Yanğın fotoqrafiyası

Yanğın fotoqrafiyası - Yanğınla mübarizə əməliyyatları zamanı şəkil çəkmə. Bu şəkilləri çəkən insanlara yanğın fotoqrafları deyilir. Yanğın fotoqrafiyası təhlükəli hallara yaxın olmağı ehtimal etdiyindən yanğınsöndürənlər təcili hadisə səhnələri, ...

                                               

APDS

Zireh dağıdan sabot mərmi zirehli hədəfləri məhv etmək üçün yivli lüləli silahlardan atılan kinetik enerji mərmisinin bir növüdür. APDS mərmiləri silahın nominal kalibrindən daha kiçik və fırlanaraq sabitləşən mərmini lülədən çıxan kimi mərmini t ...

                                               

Başlıq sistemi

Başlıq sistemi, raket, peyk, döyüş raketi, təyyarə, helikopter, gəmi və ya oxşar nəqliyyat vasitəsinin iki və ya üç ölçülü mühitdə başqa bir yeri tərk etməsi və gəlişinin proqramlaşdırıldığı başqa bir yerə çatmasına imkan verən elektromexaniki ci ...

                                               

Fuqas - zirehdələn mərmi

Fuqas - zirehdələn mərmi, plastik PM olan artilleriya mərmisi. Müasir tank və tank-əleyhinə toplarda zirehdələn mərmi kimitankların və başqa zirehli texnikanın vurulması, müdafiə qurğularının polad konstrukasiyaların dağıdılması və fuqassəhra tip ...

                                               

HEAT

Yüksək partlayıcılı tank əleyhinə mərmi və ya Kumulyativ mərmi - kumulyativ effektdən istifadə olunan əsas artelleriya təyinatlı mərmi növüdür. Zirehli, eləcə də dəmir-beton hədəfləri vurmaq üçün nəzərdə tutulur. Kumulyativ mərmi korpusdan, partl ...

                                               

KE mərmisi

Kinetik enerjili dəlici bir döyüş sursatıdır. Daxilində partlayıcı maddə olmayan və hədəfin içindən keçmək üçün kinetik enerjidən istifadə edən tank əleyhinə mərmidir. Kinetik enerjili mərmilərdən başqa digər tank sursatları kimyəvi enerjidən ist ...

                                               

Şrapnel

Şrapnel - hazır vurucu ünsürləri - sferik güllə, çubuq, ikili pelerin, oxları və s. olan artilleriya mərmisi. 1803-cü ildə bu karteç tipli mərmini təklif edən ingilis zabiti H.Şrapnelin adı ilə bağlıdır. Şrapnel vintlənmiş başı olan, icində, korp ...

                                               

Smartfon

Smartfon - geniş funksiyalara malik mobil telefon. Son əsrin ən böyük kəşfi olan mobil telefonlar kommunikasiya və media sahəsində inqilabi yeniliklərə imza atmaqla insanların həyatını müsbət yöndə dəyişdirib. Mobil telefon keçən əsrdə kəşf edils ...

                                               

Neftin pirolizi

Neftin pirolizi - neft kimyasının əsas proseslərindən biri xam neftdən doymamış və aromatik karbohidrogenlərin alınması üsulu- piroliz hesab olunur. Hal hazırda neft kimyasının əsas proseslərindən biri xam neftdən doymamış və aromatik karbohidrog ...

                                               

Piridin

Piridin hələ əlkimyaçılar dövründən məlumdur. 1851- ci ildə Şotland kimyaçısı Tomas Anderson tərəfindən alınmışdır. Piridin almaq üçün əsas xammal daşkömür qatranıdır. Sənayedə piridini 2:1 nisbətində asetilen və hidrogen sianiddən 2HC≡CH + HC≡N→ ...

                                               

Tiofen

Tiofen və onun törəmələri kokslaşmış daş kömürün tərkibində vardır.Xam benzolda tiofen 1.3-1.4 %, xam benzoldan alınmış tiofen-benzol qarışığında 30-35% təşkil edir.Tiofen və onun homoloqlarının sintezi üçün əsas xammal tərkibində karbon atomları ...

                                               

Tiokarbamid

Tiokarbamid – CS 2 – tiokarbon turşusunun diamididir, ağ rəngli acı dadan kristaldır. Qızdırıldıqda parçalanır, T ər. 180-182 0 C. Suda, metanolda, piridində qismən həll olur, piridinin 50%-li sulu məhlulunda yaxşı həll olur. Tiokarbamiddən üzvi ...

                                               

Subtitr

Subtitr - videonu onun orijinal dilində və ya tərcümə olunmuş başqa dildə müşayiət edən alt yazı. Adətən eşitmə problemləri olan, yaxud başqa dildə çətin anlayan və ya heç anlamayan şəxslər üçün nəzərdə tutulur. Subtitrdə adətən kadrdakı personaj ...

                                               

Bərk xəlitə

Bərk xəlitə - tərkibində volfram, titan, tantal ləri və kobalt qarışığından ibarət metal-keramik tərkibli alət materialıdır. Tərkibində olan bu karbidlər yüksək kəsicilik xassələrini təmin edirlər. Bu xassələr tezkəsən alət polada nisbətən qat-qa ...

                                               

Boru

Boru - uzun, içiboş, çox vaxt en kəsiyi sabit dairəvi olan sənaye məmulu olub, maye, məhlul, qaz, buxar və s. məhsulların nəqlində istifadə olunur. Borular sənaye üsullarının tətbiqi ilə metal və xəlitələrdən, üzvi materiallardan plastmas, qətran ...